Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kommunikáció a szervezetben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kommunikáció a szervezetben"— Előadás másolata:

1 Kommunikáció a szervezetben

2 Kommunikáció a szervezetben
Formális Informális Horizontális Vertikális

3 Kommunikáció a szervezetben
Vezetői feladat: kommunikációs rendszer létrehozása Beosztottak irányítása célok meghatározása Elvárások, értékek kommunikálása A jutalom, büntetés közvetítője Munkakörnyezet értelmezése Kultúra közvetítése Döntés Kontroll

4 Kommunikáció megközelítései a szervezetben
Információelméleti: információtovábbítás Személyiségpszichológiai: a viselkedés befolyásolása  észlelés, tanulás, motiváció, nyelv Csoportlélektani: Csoportnormák, -vélemény megváltoztatása Szervezetelméleti: a szervezet, mint információt áramoltató hálózat

5 Kommunikáció a szervezetben
Leavitt (1966) kísérletei Egyirányú. Ha csak az egyik embertől halad a másik felé: gyorsabb, Kétirányú: oda-vissza áramlik: pontosabb, a megoldás helyességének jobb megítélése, több vita, részvétel, felelősség

6 MI A KOMMUNIKÁCIÓ? Jelentéssel bíró üzenet közlése (kódolás)
E közlés átvitele (csatorna – zaj) Az átvitt üzenet megértése (dekódolás) Visszacsatolás (félreértés, megértés ellenőrzése)

7 A KOMMUNIKÁCIÓ HAGYOMÁNYOS MODELLJÉNEK REJTETT ELŐFELTEVÉSEI
A felek tudnak és akarnak kommunikálni Közös értelmezésre törekszenek Közös az érdekük A felek elfogadnak egy szervezeti realitást, status quot

8 Az értelmezés problémái
Minden ember saját magának alkot a környezet jelenségeiről logikus képet Szociális reprezentációk Közlésünk a másik fél számára szükségszerűen „hiányos” Mert: feltételezzük a kontextus ismeretét

9 A kommunikáció racionális modelljének magatartási „burkai” - ZAJOK
ÉSZLELÉSI ÉRZELMI HATALMI KULTURÁLIS

10 ÉSZLELÉSI BUROK GESTALT HIEDELMEK MOTIVÁCIÓ FIGYELEM SZŰRŐK
INTERPRETÁCIÓ

11 ÉRZELMI BUROK RACIONALITÁS HELYETT: SZIMPÁTIA – ANTIPÁTIA – EMPÁTIA
SZEREPEK FELVÉTELE FÉLELEM ÉS BIZONYTALANSÁG ÖNÉRTÉKELÉS CSOPORTNYOMÁS

12 HATALMI – POLITIKAI BUROK
Önmagáért való kommunikáció helyett: Feltárt és rejtett célok, üzenetek Befolyásgyakorlás Szándékos félretájékoztatás Szándékos félreértés

13 KULTURÁLIS BUROK EGYÉN ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KOMMUNIKÁCIÓ HELYETT:
Rutinok, sémák Tradíciók Rituálék Kontextusba illeszkedés

14 Herbst: „félreértések nélküli kommunikáció”
A különböző emberek különböző dolgokat értenek egy és ugyanazon fogalmon „ A saját szempontjából mindenkinek igaza van” „LETS AGREE TO DIFFER”

15 A kommunikáció egyik fontos célja
A tényleges és a vélt valóság (a valóságról alkotott különböző felfogások) között feszülő ellentmondások tisztázása információk cseréjén keresztül

16 Szociális reprezentációk
Többé-kevésbé kialakult gondolati sémák, ismeretrendszerek, előítéletek Új információ beilleszkedése A meglévő rendszer módosulása, átstrukturálódása

17 Szociális reprezentációk
Pszichikai struktúráink védelme különböző mechanizmusokon keresztül EMBER, ASZTAL, KÉS, TERÍTŐ

18 Szociális reprezentációk
SEBÉSZ, VÉR, ÉRZÉSTELENÍTŐ

19 A VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓS HATÉKONYSÁG TÉNYEZŐI
KONGRUENCIA ALACSONY ZAJSZINT KAPCSOLATÉPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁG CÉLKITŰZÉS

20 Kommunikációs jártasságok
Figyelés Önkifejezés Konfliktusmegoldás Együttműködés, problémamegoldás Jártasság kiválasztása

21 A KOMMUNIKÁCIÓT GÁTOLJÁK
ÍTÉLKEZÉS MEGOLDÁ-SOK KÖZLÉSE AGGODALOM ELKERÜLÉSE Kritizálás Utasítás Elterelés Címkézés Fenyegetőzés Logikus érvelés Diagnosztizálás moralizálás Megnyugtatás Értékelő dicséret Túlzott kérdezés Tanácsadás

22 Figyelés: értelmezés, megértés
Részvétel Követés Visszajelzés Érdeklődő testtartás Ajtónyitogatók Körülírás Megfelelő testmozgás Apró bátorítások Érzelmek tükrözése Szemkontaktus Ritka kérdések Jelentések tükrözése Figyelmet el nem vonó környezet Figyelmes csend Összegző visszajelzések

23 A visszajelző reakciók tükröt nyújtanak a beszélőnek
Érzés megfogalmazása A beszélő közlése tartalmának  Érzelmet kifejező szavak  tartalom  testbeszéd  hogyan éreznék én

24 Az emberi kommunikáció jellegzetességei
Találgatni kell Az első probléma lehet, hogy nem a legfontosabb Érzelmek Figyelem problémái A szavak: a kommunikáció pontatlan eszközei Szűrők torzítása

25 A kommunikáció folyamatának pontatlansága
HOGYAN GONDOLTÁK? Gondolatok, érzések (magánjellegű) HOGYAN TOVÁBBÍ-TOTTÁK? Tettek és szavak (pontatlanság, elrejtés) HOGYAN FOGADTÁK? A rejtett jelentés értelmezése

26 A kommunikáció folyamatának pontatlansága
HOGYAN GONDOLTÁK? „ Ön 20%-al marad alatta értékesítési kvótájának.” HOGYAN TOVÁBBÍTOTTÁK? „ komolyan neki kellene látni most már a feladatának. Maga nincs jelen ugyanúgy, mint a többiek” HOGYAN FOGADTÁK? „úgy gondolja nem vagyok megfelelő erre a munkára.”

27 A figyelés tökéletesítése
Ne színleljük a megértést Ne mondjuk: tudom, mit érzel Reakciók váltogatása Összpontosítás az érzelmekre Az érzelmek pontos megfogalmazása Szóbeli empátia-kifejezés (követés) Legyünk konkrétak Nem dogmatikus, de határozott válaszok A beszélő erőforrásainak visszajelzése Eredménytelenség elfogadása Visszajelzés rövid interakció során

28 ASSZERTÍV ÜZENETEK A viselkedés rövid, kritika mentes leírása
Az érzelmek kinyilvánítása Konkrét hatás közlése VALÓSZÍNŰ: védekező reagálás Ennek kezelése  felkészülés  asszertív üzenet küldése  hallgatás  figyelés visszajelzéssel  a folyamat megismétlése  összpontosítás a megoldásra


Letölteni ppt "Kommunikáció a szervezetben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések