Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vidéki munkahelyteremtés eredményei avagy a támogatáspolitika változásai a foglalkoztatás bővítése érdekében Szűcs Erika miniszteri biztos Szociális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vidéki munkahelyteremtés eredményei avagy a támogatáspolitika változásai a foglalkoztatás bővítése érdekében Szűcs Erika miniszteri biztos Szociális."— Előadás másolata:

1 A vidéki munkahelyteremtés eredményei avagy a támogatáspolitika változásai a foglalkoztatás bővítése érdekében Szűcs Erika miniszteri biztos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kapuvár, 2010. március 18.

2 Munkapiaci trendek Lassuló gazdasági növekedésLassuló gazdasági növekedés –mérsékelt vállalati munkaerő kereslet –stagnáló., alacsony foglalkoztatási szint –a foglalkoztatás területi és ágazati átrendeződése  foglalkoztatás nő: gazdasági szolgáltatások, építőipar, gépipar, kereskedelem gazdasági szolgáltatások, építőipar, gépipar, kereskedelem  foglalkoztatás csökken: mezőgazdaság, élelmiszeripar, textilipar mezőgazdaság, élelmiszeripar, textilipar Szerkezeti feszültségekSzerkezeti feszültségek –jelentős területi különbségek ( megyei foglalkoztatási ráták 45,2%-64,5%, munkanélküliségi ráták 3,5%-17,6% között) –csökkenő kereslet a szakképzetlen munkaerő iránt –vesztes korcsoport – fiatal munkavállalók ( ifjúsági foglalkoztatási ráta 20,8%, munkanélküliségi ráta 27,8%)

3 Szociálpolitikai trendek Növekvő létszámú aktív korosztály a szociális ellátásbanNövekvő létszámú aktív korosztály a szociális ellátásban –nők ( ápolási díj + GYET →110 ezer fő) –egészségkárosodottak (szociális járadék 240 ezer fő + korhatár alatti rokkantnyugdíjas 460 ezer fő) –szociális segélyezettek (210 ezer fő) Az aktív korú ellátottak területileg koncentrálódnakAz aktív korú ellátottak területileg koncentrálódnak ( hátrányos helyzetű vidékeken) Az ellátás pénzbeli (kivéve RSZ) de engedi a munkavállalást ( korlátozott időtartamban)Az ellátás pénzbeli (kivéve RSZ) de engedi a munkavállalást ( korlátozott időtartamban) A munkavállalás marginális, a pénzbeli ellátás növelésére illetve munkaviszonyként történő definiálására erős a nyomásA munkavállalás marginális, a pénzbeli ellátás növelésére illetve munkaviszonyként történő definiálására erős a nyomás A szociális ellátások értéke nőtt ( jövedelmi különbség csökken) de a társadalmi mobilitás leálltA szociális ellátások értéke nőtt ( jövedelmi különbség csökken) de a társadalmi mobilitás leállt

4 Szakpolitikai prioritások a foglalkoztatásban illetve a gazdaságfejlesztésben Foglalkoztathatóság növelése ( képzések, átképzések, fokozott állami támogatása)Foglalkoztathatóság növelése ( képzések, átképzések, fokozott állami támogatása) Hátrányos helyzetű munkavállalók támogatott foglalkoztatása (START program – család, fogyatékkal élők – megváltozott munkaképességűek komplex rehabilitációja rokkant nyugdíj helyett)Hátrányos helyzetű munkavállalók támogatott foglalkoztatása (START program – család, fogyatékkal élők – megváltozott munkaképességűek komplex rehabilitációja rokkant nyugdíj helyett) Keresletvezérelt szak – és felnőttképzés ösztönzéseKeresletvezérelt szak – és felnőttképzés ösztönzése Beruházási támogatások erős növekedési és technológia fejlesztési elvárásokkal → „Tőke” alapúBeruházási támogatások erős növekedési és technológia fejlesztési elvárásokkal → „Tőke” alapú Munkáltató és munkavállaló kapcsolatba lépése kívül marad a szakpolitikánMunkáltató és munkavállaló kapcsolatba lépése kívül marad a szakpolitikán

5 2008: átértékelődő foglalkoztatás- és gazdaságpolitikai prioritások Alacsony hozzáadott értékű, magasabb foglalkoztatási képességű ágazatok a fejlesztéspolitikában (mezőgazdaság, építőipar, turizmus)Alacsony hozzáadott értékű, magasabb foglalkoztatási képességű ágazatok a fejlesztéspolitikában (mezőgazdaság, építőipar, turizmus) „Erőforrás” alapú fejlesztéspolitikai megközelítés„Erőforrás” alapú fejlesztéspolitikai megközelítés (energetika, zöld gazdaság) Állami szerepvállalás fokozása a munkakínálat bővítésébenÁllami szerepvállalás fokozása a munkakínálat bővítésében –állami (önkormányzati) munkakínálat bővítése –az élő munka költségének csökkentése a vállalkozások esetében, a vidéki foglalkoztatási lehetőségek sajátosságainak elismerése –a hátrányos helyzetű munkavállalói rétegek alkalmazkodóképességének és foglalkoztathatóságának javítása célzott programokkal (programszerűség alapvető vonásai) –a köz-és magánszereplők együttműködésének ösztönzése és támogatása gazdaságfejlesztési céllal ( tőke versus hazai erőforrás, versenyképesség átértelmezése)

6 Állami munkakínálat a foglalkoztatásból tartósan kivonulók számára Közcélú foglalkoztatás ( „Út a munkához” program) → szociális ellátás 3 formában (110 Mrd Ft → 300 ezer fő)Közcélú foglalkoztatás ( „Út a munkához” program) → szociális ellátás 3 formában (110 Mrd Ft → 300 ezer fő) –pénzbeli ellátás –oktatás –foglalkoztatás+pénzbeli ellátás (normatív, garantált) Közhasznú foglalkoztatás (4 Mrd Ft → 20-21 ezer fő)Közhasznú foglalkoztatás (4 Mrd Ft → 20-21 ezer fő) Közmunkaprogramok (13 Mrd Ft → 25 ezer fő)Közmunkaprogramok (13 Mrd Ft → 25 ezer fő) Szociális ráfordítások átkonvertálása bértámogatássá (500 Mrd Ft induló) → aktív korúak ellátásában résztvevőkSzociális ráfordítások átkonvertálása bértámogatássá (500 Mrd Ft induló) → aktív korúak ellátásában résztvevők Előfeltétel: kooperáció, tervezésElőfeltétel: kooperáció, tervezés Következmény: jövedelem és forrásbővülés a helyi gazdaságban!!!Következmény: jövedelem és forrásbővülés a helyi gazdaságban!!!

7 A versenygazdaság stimulálása Általános kondíciójavítás (adó és járulékterhek mérséklése)Általános kondíciójavítás (adó és járulékterhek mérséklése) Célzott támogatásokCélzott támogatások –Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásai –Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásai –FVM támogatásai –egyéb, ágazati minisztériumi támogatások SZMM támogatásokSZMM támogatások –munkahelyteremtő támogatási programok –munkahelymegőrző támogatási programok –foglalkoztatás ösztönzése, bővítése –képzés VálságkezelésVálságkezelés –munkahelymegőrzés a versenyszférában –munkakínálat bővítés a közszférában (100 ezer új álláslehetőség)

8 Program megnevezése Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támo- gatás formája Pályázati határidő Benyújtás, elérhe- tőség MPA-2010-1 Munkahely- teremtő beruházások támogatása Vállalkozá- sok 1,5 milliárd Új gépek, berendezések, építés költségei 0,8-1,5 millió Ft/fő max. 80-260 millió Ft Vissza nem térítendő 2010. március 12. Regionális munka- ügyi központ MPA-2010-2 Info-techn. munkahe- lyek támog. Számítás- technikai cégek, szolgáltató központok 200 millió Újonnan felvett munkavállalók bére és közterhei Bérek és közterhei 65-75 %-a max. 12 hónapig Vissza nem térítendő 2010. március 12. Regionális munka- ügyi központ SZMM-TP- 010 Távmunka pályázat Vállalkozá- sok, közin- tézmények, non-profit szervezetek 430 millió Távmunkások bére, közterhei, képzési költségei Max. 682 ezer Ft/új távmunka- hely bértá- mogatás + e-learning kiképzés Vissza nem térítendő 2010. március 16. Budapesti Munka- erőpiaci Inter- venciós Központ Vállalkozóvá válás, önfog- lalkoztatás támogatása Regisztrált álláskeresők 1,9 milliárd Tőke juttatás Max. 3 millió Ft/fő + 6 hónapig minimálbér összegű támogatás Vissza nem térítendő vagy kamatmen- tes hitel Régiónként eltérő Regionális munka- ügyi központ Munkahelyteremtő támogatások

9 Program megnevezése Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támo- gatás formája Kérelem benyújtá- sának határideje Benyújtás, elérhe- tőség Regionális munkaügyi központok decentralizált munkahely- megőrző program Vállalkozá- sok 1,8 milliárd Bér és közterhei Max. a minimálbér 150 %-ának megfelelő összeg (110.250 Ft), legfeljebb 12 hónapig Vissza nem téríten- dő Folyama- tos Regionális munka- ügyi központok SZMM központi munkahely- megőrző program Legalább 50 fős leépítést bejelentő vállalkozá- sok 500 millióBér és közterhei Max. a minimálbér 135%-ának megfelelő összeg (99.225 Ft), legfeljebb 4 hónapra Vissza nem téríten- dő 2010. szeptember 30. Regionális munka- ügyi központ OFA munkahely- megőrző programok Vállalkozá- sok, non- profit szervezetek 9,45 milliárd Bértámogatás, képzés, újra elhelyezkedés, munkaerő- piaci szolg. Bér és járulékai 25-75 %-a, max. a minimálbér 150%-áig Vissza nem téríten- dő Utolsó program- elem esetében 2010. március 16. Országos Foglalkoz- tatási Közala- pítvány 4+1 programok Vállalkozá- sok 32,5 milliárd Képzési költségek, személy jellegű kiadások A költségek 100 %-áig Vissza nem téríten- dő Pályázaton- ként eltérő ESZA Nonprofit Kft. Munkahelymegőrző támogatások

10 Az SZMM foglalkoztatást ösztönző, bővítő támogatási programjai 2010-ben Foglalkoztatás költségeit támogató programok:Foglalkoztatás költségeit támogató programok: –START kártyacsalád –Foglalkoztatás-bővítő bértámogatás hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása érdekében –KKV+ járulékkedvezmény –Rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülők foglalkoztatásának támogatása –Válság miatt elbocsátottak újra-foglalkoztatásának támogatása Képzési támogatások:Képzési támogatások: –munkáltatói preventív képzések támogatása –munkáltatói képzések a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére –beruházás-ösztönző képzési támogatás –álláskeresők képzése –Lépj egyet előre III. program (ápolási díjas komponenssel) –állami foglalkoztatási programok keretében nyújtott képzések

11 Program megne- vezése Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogat- ható költségek Támogatás mértéke Támo- gatás formája Határ- idő Benyújtás, elérhetőség START- kártya Pályakezdő álláskeresők Hazai forrás: 4,5 milliárd Bérjáru- lék kedvez- mény Első évben a bruttó bér 10 %-a a közteher, a másodikban 20 % Vissza nem térítendő Folya- matos APEH START- Plusz kártya Tartós álláskeresők, gyermekellátás megszűnését követően elhelyezkedni szándékozók EU forrás: 20,66 milliárd Bérjáru- lék kedvez- mény Első évben a bruttó bér 10 %-a a közteher, a másodikban 20 % Vissza nem térítendő Folya- matos APEH, Regionális munkaügyi központ START- Extra kártya 50 évesnél idősebb, vagy legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkező tartós álláskeresők EU forrás: 10,1 milliárd Bérjáru- lék kedvez- mény Első évben nincs járulékfizetési kötelezettség, a másodikban 10 % Vissza nem térítendő Folya- matos APEH, Regionális munkaügyi központ START- Régió kártya A START-Extra alanyi köre (hátrányos helyzetű településeken) Hazai forrás: 10,1 milliárd Bérjáru- lék kedvez- mény 3 évig teljes járulékmentesség Vissza nem térítendő Folya- matos APEH, Regionális munkaügyi központ Foglalkoztatás költségeinek támogatása I.

12 Példa: mennyi a munkáltató megtakarítása, ha a minimálbér másfélszeresének megfelelő (110.250,- Ft) munkabérért foglalkoztat? Start-programStart-pluszStart-extraStart-régió Járulék összege a kedvezmény nélkül 357.210,-Ft/fő/év357.210,-Ft/fő/év357.210,-Ft/fő/év357.210,-Ft/fő/év Járulék kedvezménnyel első év második év harmadik év 132.300,-Ft/fő/év264.600,-Ft/fő/év -------- --------132.300,-Ft/fő/év264.600,-Ft/fő/év mentesül132.300,-Ft/fő/év mentesülmentesülmentesül Megtakarítás első év második év harmadik év Megtakarítás összesen: 224.910,-Ft/fő/év 92.610,-Ft/fő/év 92.610,-Ft/fő/év 317.520,- Ft/fő 224.910,-Ft/fő/év 92.610,-Ft/fő/év 92.610,-Ft/fő/év 317.520,- Ft/fő 357.210,-Ft/fő/év224.910,-Ft/fő/év 582.120,- Ft/fő 357.210,-Ft/fő/év357.210,-Ft/fő/év357.210,-Ft/fő/év1.071.630,-Ft/fő

13 Program megnevezése Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogathat ó költségek Támogatás mértéke Támo- gatás formája Kérelem benyújtá- sának határideje Benyújtás, elérhetőség Hátrányos helyzetűek foglalkoz- tatásbővítő bértámoga- tása Valamennyi munkáltató 2,46 milliárd Bér és közterhei A költségek max. 50 (megvált. munkakép. nél 60) %-a legfeljebb 12 hónapig Vissza nem térítendő Folyama- tos Munkaügyi kirendeltsé- gek Pályakezdők munkatapasz- talatszerzésé- nek támog. Valamennyi munkáltató 1,17 milliárd Bér és közterhei A költségek 50- 100 %-a legfeljebb 12 hónapig Vissza nem térítendő Folyama- tos Munkaügyi kirendeltsé- gek RÁT-os személyek foglalkozt. támog. Valamennyi munkáltató 500 millióBér és közterhei A költségek max. 50-75 %- a legfeljebb 12 hónapig Vissza nem térítendő Folyama- tos Munkaügyi kirendeltsé- gek Válság miatt elbocsátottak foglalk. támog. Valamennyi munkáltató 2 milliárdBér és közterhei Minimálbér és járulékai max. 60 %-áig, az álláskeresési járadék még hátralévő idejére Vissza nem térítendő Folyama- tos Munkaügyi kirendeltsé- gek Foglalkoztatás költségeinek támogatása II.

14 A munkáltató éves megtakarítása minimálbéres foglalkoztatás esetén Költségek (Ft)Támogatások (Ft) Bérköltség882.000Rát 342.000 Járulék (27%) 238.140 START- Régió 238.140 Összesen1.120.140Összesen 580.140 Éves foglalkoztat ási költség 540.000 A munkáltató éves megtakarítása 130 %-os minimálbér esetén Költségek (Ft)Támogatások (Ft) Bérköltség1.146.600Rát 342.000 Járulék (27%) 309.588 START- Régió 309.588 Összesen1.456.188Összesen 651.588 Éves foglalkoztat ási költség 804.600

15 Program megnevezése Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támo- gatás formája Kérelem benyújtá- sának határideje Benyújtás, elérhetőség KKV Plusz támogatás Kis-és közép- vállalkozások 500 millió Bér és közterhei Minimálbér 130 %-ának megfelelő járulékalap max. 60 %- áig, az álláskeresési járadék még hátralévő idejére Vissza nem térítendő Folyama- tos Munkaügyi kirendeltsé- gek Komplex munkaerő- piaci programok támogatása Vállalkozá- sok, civil szervezetek 1,28 milliárd Bér és közterhei, mobilitási, képzési költségek Vissza nem térítendő Folyama- tos Regionális munkaügyi központok Foglalkoztatás költségeinek támogatása III.

16 Képzési forma megnevezése Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támo- gatás formája Kérelem benyújtá- sának határ- ideje Benyújtás, Elérhető- ség Munkáltatói képzések támogatása Vállalko- zások 170 millió Képzés költségei + kereset kiegészítése „De minimis” szabály szerint Vissza nem térítendő Folya- matos Foglalkoz- tatási és Szociális Hivatal Saját munkaválla- ók képzése a szakképzési hozzájáru- lási kötelezettség terhére Szakkép- zési hozzájáru- lásra kötele- zettek 7 milliárd 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet szerint Szakképzési hozzájárulási kötelezettség 25-60%-a Szakkép- zési hozzájáru- lási kötele- zettség csökken- tése Adatszol- gáltatási határ- idő: a tárgyévet követő év második hónap- jának 25. napja Regionális munka- ügyi központ Beruházás- ösztönző képzési támogatás Kiemelt beruhá- zást tervező kivitelező vállalko- zások 1,67 milliárd Oktatói díjak, anyagköltségek, képzési eszközök amortizációja, utazási és szállásköltségek, stb. Általános képzések esetében 60 %, speciális képzéseknél 25 % intenzitás mellett maximum 2 millió eurónak megfelelő Ft Vissza nem térítendő Folya- matos Szociális és Munka- ügyi Miniszté- rium Képzési támogatások munkáltatóknak

17 Kis-és középvállalkozások (KKV) finanszírozási forrásainak bővülését szolgáló eszközök Vissza nem térítendő pályázati támogatások:Vissza nem térítendő pályázati támogatások: –hazai finanszírozású vissza nem térítendő támogatás –Európai Uniós társfinanszírozással történő vissza nem térítendő támogatások Pénzügyi eszközök:Pénzügyi eszközök: –Hitelprogramok → a vállalkozások könnyebb hitelhez jutása érdekében hitelképes vállalkozások körének kibővítésehitelképes vállalkozások körének kibővítése banki likviditáshoz történő hozzájárulásbanki likviditáshoz történő hozzájárulás kedvezőbb, támogatott hitelfeltételek (kamatszint, banki költségek korlátozása)kedvezőbb, támogatott hitelfeltételek (kamatszint, banki költségek korlátozása) kamattámogatás (Széchenyi Kártya)kamattámogatás (Széchenyi Kártya) –Garancia → hitelgarancia igénybevételével könnyebb a forráshoz jutás, mivel a bankok kockázata csökken –Kockázati tőke → a perspektivikus induló vállalkozások tőkéhez jutásának segítése

18 Program megnevezése Alanyi köre Keret- összeg e (Ft) Támogatható költségek Támogatá s mértéke Támo- gatás formája Pályázat i határidő Benyújtás, elérhe- tőség Kódjel: KKC- 2008-R-2) Hazai roma mikrovállalko- zások mikrohitellel megvalósí- tott beruházásai- nak támogatása Mikro- vállalko- zások 383 millió Mikrohitel Program keretében nyújtott beruházási hitellel finanszírozot t projekt költségei 4 millió Ft/projekt, illetve a költségek 40-50 %-a „De minimis” szabályok szerint 2010. novem- ber 30. Magyar Gazdaság- fejlesztési (MAG) Központ Zrt. Hazai finanszírozású vissza nem térítendő KKV támogatás

19 EU társfinanszírozású KKV-k által is elérhető vissza nem térítendő támogatások I. Program neve Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Pályázati határidő Benyújtás helye Elérhetőség Piacorientált K+F tevékenység támogatása (GOP-2009- 1.1.1.) Valame- nnyi vállalko- zás 14,85 milliárd Technológiai költségek, know-how-k 25-300 millió Ft/projekt, illetve a költségek 25-75 %-a 2010. március 29. MAG Zrt. Vállalati innováció támogatása (GOP-2009- 1.3.1/A) Valame- nnyi vállalko- zás 8 milliárd Technológiai költségek, know-how-k 15-350 millió Ft/projekt, illetve a költségek 25-45 %-a 2010. március 19. MAG Zrt. Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása GOP-2009- 1.3.1/B (KMOP- 2009-1.1.3/C) Valame- nnyi vállalko- zás 3,4 milliárd Technológiai költségek, know-how-k 15-350 millió Ft/projekt, illetve a költségek 25-60 %-a 2010. augusztus 30. MAG Zrt.

20 EU társfinanszírozású KKV-k által is elérhető vissza nem térítendő támogatások II. Program neve Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Pályázati határidő Benyújtás helye Elérhetőség Hulladékhasznosít ási célú technológia fejlesztés GOP-2009- 2.1.4./H (KMOP- 2009-1.2.4./B) Vala- mennyi vállal- kozás 6,84 milliárd Beruházási költségek 25-1000 millió Ft/projekt, illetve a költségek 30-50%-a 2010. április 30. MAG Zrt. Környezetközpont ú technológia fejlesztés GOP- 2009-2.1.4/K (KMOP-2009- 1.2.4/A) Vala- mennyi vállal- kozás 2,84 milliárd Beruházási költségek 5-125 millió Ft/projekt, illetve a költségek 20- 50%-a 2010. augusztus 31. (KMOP: 2010. május 31.) MAG Zrt. Vállalati folyamatmenedzs ment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP- 2009-2.2.1. (KMOP-2009- 1.2.5) KKV-k 5,67 milliárd A projekt közvetlen költségei 1-15 millió Ft/projekt, illetve a költségek max. 50%-a 2010. december 31. MAG Zrt.

21 KKV hitelprogramok I. Program neveIgénybevevők köreElérhető összegA program célja Országos Mikrohitel Program (Országos Mikrohitel Alap a forrása) Mikrovállalkozá- sok (200 millió Ft éves árbevételig) beruházási és forgóeszköz célra: 7 millió Ft beruházási hitel és forgóeszköz hitel Új Magyarország Mikrohitel Program (GOP+KMOP forrás) Mikrovállalkozá- sok (200 millió Ft éves árbevételig beruházási: 10 millió Ft, forgóeszköz: 6 millió Ft beruházási hitel és forgóeszköz hitel Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram (GOP+MFB forrás) mikro-, kis és középvállalkozások 10-100 millió Ft beruházási hitel Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram (GOP+KMOP+MFB forrás) mikro-, kis és középvállalkozások 1-200 millió Ft forgóeszköz finanszírozás

22 KKV hitelprogramok II. Program neveIgénybevevők köreElérhető összegA program célja MFB HITELEK (Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitel- program, Agrárfejlesztési Hitelprogram, Agrár-forgóeszköz Hitelprogram, TÉSZ forgóeszköz Hitelprogram) mikro-, kis és középvállalkozások, egyes esetekben nagyvállalatok változó beruházási és forgóeszközhitel Széchenyi Kártya – kamattámogatás mikro-, kis és középvállalkozások max. 25 millió Ft forgóeszköz- finanszírozás Új Magyarország Portfolió- garancia Program (GOP+KMOP forrás) a mikro-, kis és középvállalkozások max. 100 millió Ft-os hitelek 80%- át lehet garantálni KKV-k által felvett beruházás, forgóeszköz- finansz. hitelekre garanciavállalás Új Magyarország Tőkeprogram (GOP+KMOP forrás) mikro-, kis és középvállalkozások rendelkezésre álló keretösszeg 40,5 milliárd Ft KKV tőkefinanszírozásá nak javítása

23 Részletes információkat nyújtó internetes oldalak, illetve a programok dokumentációinak letölthetősége www.szmm.gov.huwww.szmm.gov.huwww.szmm.gov.hu www.afsz.huwww.afsz.huwww.afsz.hu www.bmik.huwww.bmik.huwww.bmik.hu www.ofa.huwww.ofa.huwww.ofa.hu www.nfgm.gov.huwww.nfgm.gov.huwww.nfgm.gov.hu www.nfu.huwww.nfu.huwww.nfu.hu www.mfb.huwww.mfb.huwww.mfb.hu

24 Hogyan tegyük eredményesebbé a vállalkozásokat? A támogatásokhoz való hozzáférés nem „egyablakos”,de:A támogatásokhoz való hozzáférés nem „egyablakos”,de: A szociális ráfordítások egy részéből bértámogatás válik!!!A szociális ráfordítások egy részéből bértámogatás válik!!! Kormányzati szinten a foglalkoztatási támogatás és az ágazati sajátosság összehangolása megkezdődött (további lépések szükségesek a szociális rendszerben)Kormányzati szinten a foglalkoztatási támogatás és az ágazati sajátosság összehangolása megkezdődött (további lépések szükségesek a szociális rendszerben) Helyi szinten is szükséges a szereplők koordinációja (rendszeres, előre tervező) a rendelkezésre álló munkaerő optimális felhasználása érdekébenHelyi szinten is szükséges a szereplők koordinációja (rendszeres, előre tervező) a rendelkezésre álló munkaerő optimális felhasználása érdekében (2009 önkormányzat, 2010 munkaügyi központ, 2011-től helyi foglalkoztatási kerekasztalok vagy foglalkoztatási és szociális fórumok) –képzésre is terjedjen ki –a szolgáltatások foglalkoztatás bővítő megszervezése Támogatás optimalizálás: tanácsadás, jógyakorlat terjesztés (OFA-FVM- SZMM)Támogatás optimalizálás: tanácsadás, jógyakorlat terjesztés (OFA-FVM- SZMM)

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A vidéki munkahelyteremtés eredményei avagy a támogatáspolitika változásai a foglalkoztatás bővítése érdekében Szűcs Erika miniszteri biztos Szociális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések