Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Problémák a kisléptékű feldolgozás és értékesítés folyamán

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Problémák a kisléptékű feldolgozás és értékesítés folyamán"— Előadás másolata:

1 Problémák a kisléptékű feldolgozás és értékesítés folyamán
Előadó: Kőváriné dr. Bartha Ágnes Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke Halimba,

2 Halimba,

3 Mezőgazdasági tevékenység: termőföldről szóló tv. alkalmazásában
• Alaptevékenység: a növénytermesztés, a kertészet, az állattenyésztés, a halászat, a haltenyésztés, a szaporító anyag termesztés, a vadgazdálkodás, az erdőgazdálkodás és a vegyes gazdálkodás; • Kiegészítő tevékenység: a falusi és agroturizmus, a kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, az elsődleges élelmiszer feldolgozás, a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszer célú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, valamint a mezőgazdasági szolgáltatás Halimba,

4 2012-től mezőgazdasági őstermelőnek kizárólag az őstermelői tevékenységet végző, őstermelői igazolvánnyal rendelkező, illetőleg családi gazdálkodó és családi gazdaság tagjaként tevékenységet végző személy minősül. Halimba,

5 Erdei haszonvétel 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról § Erdei haszonvételnek minősül: f) a gomba, vadgyümölcs, virág, illetőleg gyógynövény gyűjtése; 69. § (1) Az erdei haszonvételek gyakorlása nem károsíthatja, illetve veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes felújulását, felújítását, a védett természeti értéket, valamint az erdei életközösséget. (2) Az erdőgazdálkodó az erdei haszonvételeket e törvényben meghatározott feltételekkel gyakorolhatja. (4) A 68. § b), valamint d)-j) pontjai szerinti erdei haszonvételek gyakorlásának feltételeit - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni (5) A földalatti gomba fajok az erdőgazdálkodó engedélyével, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírtak szerint gyűjthetőek. (7) Az erdőgazdálkodó köteles tűrni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az egyéni szükségletet meg nem haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény állami erdőben való gyűjtését. Halimba,

6 Erdei haszonvétel mértéke
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról § (1) Gomba, vadgyümölcs illetőleg gyógynövény egyéni szükségletet meghaladó, vagy nem állami területen történő gyűjtése csak az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható. (2) Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyéni szükségletnek személyenként és naponta legfeljebb a) 2 kg gomba, b) 2 kg vadgyümölcs, c) 2 kg gyógynövény gyűjtése minősül. (3) Az egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény kereskedelmi forgalomba nem hozható. A vidékfejlesztési miniszter 24/2012. (III. 19.) VM rendelete a földalatti gombák gyűjtéséről Részletes szabályok: NÉHIB hatósági jellegű képzés (?); gyűjtési napló, erdőgazdálkodó engedélyével, kivéve a 20 dkg, vagy 3 db triflát meg nem haladó saját fogyasztását Halimba,

7 Őstermelőként végezhető tevékenységek
Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül a saját gazdaságban történő növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, valamint a termékfeldolgozás is akkor, ha az saját gazdaságban történő alapanyag felhasználásával történik. a saját gazdaságban egyes mezőgazdasági termékek jogszabályba nem ütköző gyűjtése, valamint a saját tulajdonú földterületen végzett erdőgazdálkodás, mindezekre nézve akkor, ha az előállított termék vagy a tevékenység az Szja tv. 6. számú mellékletének II. pontjában felsoroltak valamelyikébe tartozik. Halimba,

8 Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke: kód ; ÖVTJ megnevezés /Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez 0128 Fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése Fûszer-, aromanövény termesztése m.n.s. Gyógynövénytermesztés Gyógyszeralapanyag-termesztés Vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése 0230 Vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése Halimba,

9 Alternatív lehetőségek: vendégasztal
A NÜSZ állásfoglalása értelmében az Erzsébet-utalvány forgalomba kerülésével kapcsolatos gyakorlati feladatokat szabályozó 39/2011. (XII. 29.) KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) rendelet értelmében Erzsébet-utalvány elfogadóhely lehet minden, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 3. § 87. pontjában meghatározott kibocsátóval szerződéses jogviszonyban álló, fogyasztásra kész ételt forgalmazó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet. A fogyasztásra kész ételek fogalmát semmilyen törvény vagy jogszabály nem definiálja. Fogyasztásra kész étel forgalmazása bármely olyan étel értékesítését jelentheti, amely emberi fogyasztásra változatlan formában alkalmas; lehet hideg és meleg egyaránt. Ennek értelmében, amelyik kistermelői vendégasztalos szolgáltató a törvényi feltételeknek megfelel, úgy Erzsébet-utalvány elfogadó hellyé válhat. (Forrás: FATOSZ) Halimba,

10 Élelmiszerlánc-felügyeleti díj
NÉHIB hatósági felügyeleti tevékenységének finanszírozása Alanya: az ellenőrzés alá eső tevékenységet végző magánszemély v. gazdálkodó szervezet Mértéke: - jövedelem 1 ezreléke nettó árbevétel 1 ezreléke (kedvezmények mellett), 8 M Ft. felett Regisztráció: 2012 május 1-31. Bevallás: május 31-ig, befizetés: július 31-ig Halimba,

11 A „gyógynövények” felhasználásának lehetőségei és korlátai az IBC „The New Regolatory Framwork for Herbal Medicinal Products” konferencián elhangzottak alapján (Vienna, június ) A gyógynövényekből előállított hazai termékek fejlesztéséhez, nemzetközi pozícióink fenntartásához szükséges legfontosabb intézkedések - Ki kellene használni a gyógytermékek előállításában és regisztrációjában szerzett több mint 20 éves hazai tapasztalatainkat. Ez olyan nemzeti sajátosságként jelenhet meg, ami az EU tagállamok többségéhez viszonyítva potenciális előnyt jelent számunkra. A megszerzett tapasztalatok felhasználása a THMP (hagyományos növényi gyógyszer) termékek hazai előállításában és regisztrációjában egy olyan folyamatot indíthatna el, ami európai modellként szolgálhatna. - A nemzetközi példák alapján és azokhoz hasonlóan – a magyar érdekek, ezen belül a hazai specialitások megfelelő képviselete érdekében - halaszthatatlanná vált egy állandó, a gyógynövény alapanyagú termékek problémakörét áttekintő, szakemberekből és gyártók képviselőiből álló tanácsadó testület létrehozása. Ez az egészségügyi, mezőgazdasági és környezetvédelmi hatóságok felügyelete és szakmai kompetenciája alá rendelve működne. (dr. Bernáth Jenő összefoglalásából) Halimba,

12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kőváriné dr. Bartha Ágnes M: Halimba,


Letölteni ppt "Problémák a kisléptékű feldolgozás és értékesítés folyamán"

Hasonló előadás


Google Hirdetések