Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vidéki munkahelyteremtés eredményei avagy a támogatáspolitika változásai a foglalkoztatás bővítése érdekében Fazekas József főosztályvezető-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vidéki munkahelyteremtés eredményei avagy a támogatáspolitika változásai a foglalkoztatás bővítése érdekében Fazekas József főosztályvezető-helyettes."— Előadás másolata:

1 A vidéki munkahelyteremtés eredményei avagy a támogatáspolitika változásai a foglalkoztatás bővítése érdekében Fazekas József főosztályvezető-helyettes Szociális és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatási Főosztály Kecskemét, 2010. március 17.

2 Munkapiaci tendenciák Válsághelyzet, lassuló gazdasági növekedés, munkahelyek megőrzéseVálsághelyzet, lassuló gazdasági növekedés, munkahelyek megőrzése –mérsékelt vállalati munkaerő kereslet –stagnáló., alacsony foglalkoztatási szint –a foglalkoztatás területi és ágazati átrendeződése –foglalkoztatás nő: gazdasági szolgáltatások, építőipar, gépipar, kereskedelem –foglalkoztatás csökken: mezőgazdaság, élelmiszeripar, textilipar Húzóágazatok, szerkezeti feszültségek, humán infrastruktúra hiányosságaiHúzóágazatok, szerkezeti feszültségek, humán infrastruktúra hiányosságai –jelentős területi különbségek ( megyei foglalkoztatási ráták 45,2%-64,5%, munkanélküliségi ráták 3,5%-17,6% között) –Piac igényeihez nem kellően igazodó szakképzettségi struktúra akadályozza a tőkebeáramlást –csökkenő kereslet a szakképzetlen munkaerő iránt –vesztes korcsoport – fiatal munkavállalók, 45 év felettiek, romák, megváltozott munkaképességűek ( ifjúsági foglalkoztatási ráta 20,8%, munkanélküliségi ráta 27,8%)

3 Szociálpolitikai tendenciák Növekvő létszámú aktív korosztály a szociális ellátásbanNövekvő létszámú aktív korosztály a szociális ellátásban –nők ( ápolási díj + GYET →110 ezer fő) –egészségkárosodottak (szociális járadék 240 ezer fő + korhatár alatti rokkantnyugdíjas 460 ezer fő) –szociális segélyezettek (210 ezer fő) Az aktív korú ellátottak területileg koncentrálódnak a hátrányos helyzetű vidékekreAz aktív korú ellátottak területileg koncentrálódnak a hátrányos helyzetű vidékekre A szociális ellátások értéke nőtt, miközben a társadalmi mobilitás leálltA szociális ellátások értéke nőtt, miközben a társadalmi mobilitás leállt Konzerválódott a szegénység, a társadalmi leszakadásKonzerválódott a szegénység, a társadalmi leszakadás

4 Szakpolitikai célok a foglalkoztatásban, illetve a gazdaságfejlesztésben Foglalkoztathatóság növelése (képzések, átképzések, fokozott állami támogatása)Foglalkoztathatóság növelése (képzések, átképzések, fokozott állami támogatása) Alacsony hozzáadott értékű, magasabb foglalkoztatási képességű gazdasági ágazatok favorizálása a fejlesztéspolitikában (mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozó ipar, turizmus)Alacsony hozzáadott értékű, magasabb foglalkoztatási képességű gazdasági ágazatok favorizálása a fejlesztéspolitikában (mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozó ipar, turizmus) Beruházási támogatásoknál az erős növekedési és technológia- fejlesztési elvárások („Tőke” szempontú) elvárások mellett az emberi erőforrás” alapú fejlesztéspolitikai megközelítés (energetika, zöld gazdaság stb.)Beruházási támogatásoknál az erős növekedési és technológia- fejlesztési elvárások („Tőke” szempontú) elvárások mellett az emberi erőforrás” alapú fejlesztéspolitikai megközelítés (energetika, zöld gazdaság stb.) Hátrányos helyzetű munkavállalók támogatott foglalkoztatása (START program-család, KK+ program, RÁT-osak fogl., válság miatt elbocsátottak stb.)Hátrányos helyzetű munkavállalók támogatott foglalkoztatása (START program-család, KK+ program, RÁT-osak fogl., válság miatt elbocsátottak stb.) Keresletvezérelt szak- és felnőttképzés ösztönzése (Reg. Fejl. és Képz. Bizottságok, Reg. Munkaügyi Tanácsok, Reg. Ter.fejl. Tanácsok helyi képzési irányai, kamrák konzorciumi megállapodásai)Keresletvezérelt szak- és felnőttképzés ösztönzése (Reg. Fejl. és Képz. Bizottságok, Reg. Munkaügyi Tanácsok, Reg. Ter.fejl. Tanácsok helyi képzési irányai, kamrák konzorciumi megállapodásai) Munkáltató és munkavállaló kapcsolat-rendszerének szélesítése az állami munkaerőpiaci szolgáltatásokkalMunkáltató és munkavállaló kapcsolat-rendszerének szélesítése az állami munkaerőpiaci szolgáltatásokkal

5 Állami munkakínálat a foglalkoztatásból tartósan kivonulók számára Állami (önkormányzati) munkakínálat bővítéseÁllami (önkormányzati) munkakínálat bővítése Köz-és magánszereplők együttműködésének ösztönzése és támogatása (non-profit szervezetek)Köz-és magánszereplők együttműködésének ösztönzése és támogatása (non-profit szervezetek) Közcélú foglalkoztatás – „Út a munkához” program (110 Mrd Ft → 300 ezer fő)Közcélú foglalkoztatás – „Út a munkához” program (110 Mrd Ft → 300 ezer fő) Foglalkoztatás+pénzbeli ellátás+képzés összekapcsolásaFoglalkoztatás+pénzbeli ellátás+képzés összekapcsolása A szociális ráfordítások egy részéből bértámogatás válikA szociális ráfordítások egy részéből bértámogatás válik Közhasznú foglalkoztatás (4Mrd Ft → 20-21 ezer fő)Közhasznú foglalkoztatás (4Mrd Ft → 20-21 ezer fő) Közmunkaprogramok (13 Mrd Ft → 25 ezer fő)Közmunkaprogramok (13 Mrd Ft → 25 ezer fő) Szociális ráfordítások átkonvertálása bértámogatássá (500 Mrd Ft induló) → aktív korúak ellátásában résztvevőkSzociális ráfordítások átkonvertálása bértámogatássá (500 Mrd Ft induló) → aktív korúak ellátásában résztvevők Előfeltétel: kooperáció, tervezésElőfeltétel: kooperáció, tervezés Következmény: jövedelem és forrásbővülés a helyi gazdaságban!!!Következmény: jövedelem és forrásbővülés a helyi gazdaságban!!!

6 A versenygazdaság ösztönzése Általános kondíciójavítás (adó és járulékterhek mérséklése)Általános kondíciójavítás (adó és járulékterhek mérséklése) Célzott támogatásokCélzott támogatások –Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásai –Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásai –FVM támogatásai –egyéb, ágazati minisztériumi támogatások SZMM támogatásokSZMM támogatások –munkahelyteremtő támogatási programok –munkahelymegőrző támogatási programok –foglalkoztatás ösztönzése, bővítése –képzés VálságkezelésVálságkezelés –munkahelymegőrzés a versenyszférában –munkakínálat bővítés a közszférában (100 ezer új álláslehetőség)

7 Program megnevezése Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támo- gatás formája Pályázati határidő Benyújtás, elérhe- tőség MPA-2010-1 Munkahely- teremtő beruházások támogatása Vállalkozá- sok 1,5 milliárd Új gépek, berendezések, építés költségei 0,8-1,5 millió Ft/fő max. 80-260 millió Ft Vissza nem térítendő 2010. március 12. Regionális munka- ügyi központ MPA-2010-2 Info-techn. munkahe- lyek támog. Számítás- technikai cégek, szolgáltató központok 200 millió Újonnan felvett munkavállalók bére és közterhei Bérek és közterhei 65-75 %-a max. 12 hónapig Vissza nem térítendő 2010. március 12. Regionális munka- ügyi központ SZMM-TP- 010 Távmunka pályázat Vállalkozá- sok, közin- tézmények, non-profit szervezetek 430 millió Távmunkások bére, közterhei, képzési költségei Max. 682 ezer Ft/új távmunka- hely bértá- mogatás + e-learning kiképzés Vissza nem térítendő 2010. március 16. Budapesti Munka- erőpiaci Inter- venciós Központ Vállalkozóvá válás, önfog- lalkoztatás támogatása Regisztrált álláskeresők 1,9 milliárd Tőke juttatás Max. 3 millió Ft/fő + 6 hónapig minimálbér összegű támogatás Vissza nem térítendő vagy kamatmen- tes hitel Régiónként eltérő Regionális munka- ügyi központ Munkahelyteremtő támogatások

8 Program megnevezése Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támo- gatás formája Kérelem benyújtá- sának határideje Benyújtás, elérhe- tőség Regionális munkaügyi központok decentralizált munkahely- megőrző program Vállalkozá- sok 1,8 milliárd Bér és közterhei Max. a minimálbér 150 %-ának megfelelő összeg (110.250 Ft), legfeljebb 12 hónapig Vissza nem téríten- dő Folyama- tos Regionális munka- ügyi központok SZMM központi munkahely- megőrző program Legalább 50 fős leépítést bejelentő vállalkozá- sok 500 millióBér és közterhei Max. a minimálbér 135%-ának megfelelő összeg (99.225 Ft), legfeljebb 4 hónapra Vissza nem téríten- dő 2010. szeptember 30. Regionális munka- ügyi központ OFA munkahely- megőrző programok Vállalkozá- sok, non- profit szervezetek 9,45 milliárd Bértámogatás, képzés, újra elhelyezkedés, munkaerő- piaci szolg. Bér és járulékai 25-75 %-a, max. a minimálbér 150%-áig Vissza nem téríten- dő Utolsó program- elem esetében 2010. március 16. Országos Foglalkoz- tatási Közala- pítvány 4+1 programok Vállalkozá- sok 32,5 milliárd Képzési költségek, személy jellegű kiadások A költségek 100 %-áig Vissza nem téríten- dő Pályázaton- ként eltérő ESZA Nonprofit Kft. Munkahelymegőrző támogatások

9 Az SZMM foglalkoztatást ösztönző, bővítő támogatási programjai 2010-ben Foglalkoztatás költségeit támogató programok:Foglalkoztatás költségeit támogató programok: –START kártyacsalád –Foglalkoztatás-bővítő bértámogatás hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása érdekében –KKV+ járulékkedvezmény –Rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülők foglalkoztatásának támogatása –Válság miatt elbocsátottak újra-foglalkoztatásának támogatása Képzési támogatások:Képzési támogatások: –munkáltatói preventív képzések támogatása –munkáltatói képzések a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére –beruházás-ösztönző képzési támogatás –álláskeresők képzése –Lépj egyet előre III. program (ápolási díjas komponenssel) –állami foglalkoztatási programok keretében nyújtott képzések

10 Program megne- vezése Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogat- ható költségek Támogatás mértéke Támo- gatás formája Határ- idő Benyújtás, elérhetőség START- kártya Pályakezdő álláskeresők Hazai forrás: 4,5 milliárd Bérjáru- lék kedvez- mény Első évben a bruttó bér 10 %-a a közteher, a másodikban 20 % Vissza nem térítendő Folya- matos APEH START- Plusz kártya Tartós álláskeresők, gyermekellátás megszűnését követően elhelyezkedni szándékozók EU forrás: 20,66 milliárd Bérjáru- lék kedvez- mény Első évben a bruttó bér 10 %-a a közteher, a másodikban 20 % Vissza nem térítendő Folya- matos APEH, Regionális munkaügyi központ START- Extra kártya 50 évesnél idősebb, vagy legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkező tartós álláskeresők EU forrás: 10,1 milliárd Bérjáru- lék kedvez- mény Első évben nincs járulékfizetési kötelezettség, a másodikban 10 % Vissza nem térítendő Folya- matos APEH, Regionális munkaügyi központ START- Régió kártya A START-Extra alanyi köre (hátrányos helyzetű településeken) Hazai forrás: 10,1 milliárd Bérjáru- lék kedvez- mény 3 évig teljes járulékmentesség Vissza nem térítendő Folya- matos APEH, Regionális munkaügyi központ Foglalkoztatás költségeinek támogatása I.

11 Példa: mennyi a munkáltató megtakarítása, ha a minimálbér másfélszeresének megfelelő (110.250,- Ft) munkabérért foglalkoztat? Start-programStart-pluszStart-extraStart-régió Járulék összege a kedvezmény nélkül 357.210,-Ft/fő/év357.210,-Ft/fő/év357.210,-Ft/fő/év357.210,-Ft/fő/év Járulék kedvezménnyel első év második év harmadik év 132.300,-Ft/fő/év264.600,-Ft/fő/év -------- --------132.300,-Ft/fő/év264.600,-Ft/fő/év mentesül132.300,-Ft/fő/év mentesülmentesülmentesül Megtakarítás első év második év harmadik év Megtakarítás összesen: 224.910,-Ft/fő/év 92.610,-Ft/fő/év 92.610,-Ft/fő/év 317.520,- Ft/fő 224.910,-Ft/fő/év 92.610,-Ft/fő/év 92.610,-Ft/fő/év 317.520,- Ft/fő 357.210,-Ft/fő/év224.910,-Ft/fő/év 582.120,- Ft/fő 357.210,-Ft/fő/év357.210,-Ft/fő/év357.210,-Ft/fő/év1.071.630,-Ft/fő

12 Program megnevezése Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogathat ó költségek Támogatás mértéke Támo- gatás formája Kérelem benyújtá- sának határideje Benyújtás, elérhetőség Hátrányos helyzetűek foglalkoz- tatásbővítő bértámoga- tása Valamennyi munkáltató 2,46 milliárd Bér és közterhei A költségek max. 50 (megvált. munkakép. nél 60) %-a legfeljebb 12 hónapig Vissza nem térítendő Folyama- tos Munkaügyi kirendeltsé- gek Pályakezdők munkatapasz- talatszerzésé- nek támog. Valamennyi munkáltató 1,17 milliárd Bér és közterhei A költségek 50- 100 %-a legfeljebb 12 hónapig Vissza nem térítendő Folyama- tos Munkaügyi kirendeltsé- gek RÁT-os személyek foglalkozt. támog. Valamennyi munkáltató 500 millióBér és közterhei A költségek max. 50-75 %- a legfeljebb 12 hónapig Vissza nem térítendő Folyama- tos Munkaügyi kirendeltsé- gek Válság miatt elbocsátottak foglalk. támog. Valamennyi munkáltató 2 milliárdBér és közterhei Minimálbér és járulékai max. 60 %-áig, az álláskeresési járadék még hátralévő idejére Vissza nem térítendő Folyama- tos Munkaügyi kirendeltsé- gek Foglalkoztatás költségeinek támogatása II.

13 A munkáltató éves megtakarítása minimálbéres foglalkoztatás esetén Költségek (Ft)Támogatások (Ft) Bérköltség882.000Rát 342.000 Járulék (27%)238.140 START- Régió 238.140 Összesen1.120.140Összesen 580.140 Éves foglalkoztatási költség 540.000 A munkáltató éves megtakarítása 130 %-os minimálbér esetén Költségek (Ft)Támogatások (Ft) Bérköltség1.146.600Rát 342.000 Járulék (27%)309.588 START- Régió 309.588 Összesen1.456.188Összesen 651.588 Éves foglalkoztatási költség 804.600

14 Program megnevezése Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támo- gatás formája Kérelem benyújtá- sának határideje Benyújtás, elérhetőség KKV Plusz támogatás Kis-és közép- vállalkozások 500 millió Bér és közterhei Minimálbér 130 %-ának megfelelő járulékalap max. 60 %- áig, az álláskeresési járadék még hátralévő idejére Vissza nem térítendő Folyama- tos Munkaügyi kirendeltsé- gek Komplex munkaerő- piaci programok támogatása Vállalkozá- sok, civil szervezetek 1,28 milliárd Bér és közterhei, mobilitási, képzési költségek Vissza nem térítendő Folyama- tos Regionális munkaügyi központok Foglalkoztatás költségeinek támogatása III.

15 Képzési forma megnevezése Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támo- gatás formája Kérelem benyújtá- sának határ- ideje Benyújtás, Elérhető- ség Munkáltatói képzések támogatása Vállalko- zások 170 millió Képzés költségei + kereset kiegészítése „De minimis” szabály szerint Vissza nem térítendő Folya- matos Foglalkoz- tatási és Szociális Hivatal Saját munkaválla- ók képzése a szakképzési hozzájáru- lási kötelezettség terhére Szakkép- zési hozzájáru- lásra kötele- zettek 7 milliárd 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet szerint Szakképzési hozzájárulási kötelezettség 25-60%-a Szakkép- zési hozzájáru- lási kötele- zettség csökken- tése Adatszol- gáltatási határ- idő: a tárgyévet követő év második hónap- jának 25. napja Regionális munka- ügyi központ Beruházás- ösztönző képzési támogatás Kiemelt beruhá- zást tervező kivitelező vállalko- zások 1,67 milliárd Oktatói díjak, anyagköltségek, képzési eszközök amortizációja, utazási és szállásköltségek, stb. Általános képzések esetében 60 %, speciális képzéseknél 25 % intenzitás mellett maximum 2 millió eurónak megfelelő Ft Vissza nem térítendő Folya- matos Szociális és Munka- ügyi Miniszté- rium Képzési támogatások munkáltatóknak

16 Kis-és középvállalkozások (KKV) finanszírozási forrásainak bővülését szolgáló eszközök Vissza nem térítendő pályázati támogatások:Vissza nem térítendő pályázati támogatások: –hazai finanszírozású vissza nem térítendő támogatás –Európai Uniós társfinanszírozással történő vissza nem térítendő támogatások Pénzügyi eszközök:Pénzügyi eszközök: –Hitelprogramok → a vállalkozások könnyebb hitelhez jutása érdekében hitelképes vállalkozások körének kibővítésehitelképes vállalkozások körének kibővítése banki likviditáshoz történő hozzájárulásbanki likviditáshoz történő hozzájárulás kedvezőbb, támogatott hitelfeltételek (kamatszint, banki költségek korlátozása)kedvezőbb, támogatott hitelfeltételek (kamatszint, banki költségek korlátozása) kamattámogatás (Széchenyi Kártya)kamattámogatás (Széchenyi Kártya) –Garancia → hitelgarancia igénybevételével könnyebb a forráshoz jutás, mivel a bankok kockázata csökken –Kockázati tőke → a perspektivikus induló vállalkozások tőkéhez jutásának segítése

17 Program megnevezése Alanyi köre Keret- összeg e (Ft) Támogatható költségek Támogatá s mértéke Támo- gatás formája Pályázat i határidő Benyújtás, elérhe- tőség Kódjel: KKC- 2008-R-2) Hazai roma mikrovállalko- zások mikrohitellel megvalósí- tott beruházásai- nak támogatása Mikro- vállalko- zások 383 millió Mikrohitel Program keretében nyújtott beruházási hitellel finanszírozot t projekt költségei 4 millió Ft/projekt, illetve a költségek 40-50 %-a „De minimis” szabályok szerint 2010. novem- ber 30. Magyar Gazdaság- fejlesztési (MAG) Központ Zrt. Hazai finanszírozású vissza nem térítendő KKV támogatás

18 EU társfinanszírozású KKV-k által is elérhető vissza nem térítendő támogatások I. Program neve Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Pályázati határidő Benyújtás helye Elérhetőség Piacorientált K+F tevékenység támogatása (GOP-2009- 1.1.1.) Valame- nnyi vállalko- zás 14,85 milliárd Technológiai költségek, know-how-k 25-300 millió Ft/projekt, illetve a költségek 25-75 %-a 2010. március 29. MAG Zrt. Vállalati innováció támogatása (GOP-2009- 1.3.1/A) Valame- nnyi vállalko- zás 8 milliárd Technológiai költségek, know-how-k 15-350 millió Ft/projekt, illetve a költségek 25-45 %-a 2010. március 19. MAG Zrt. Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása GOP-2009- 1.3.1/B (KMOP- 2009-1.1.3/C) Valame- nnyi vállalko- zás 3,4 milliárd Technológiai költségek, know-how-k 15-350 millió Ft/projekt, illetve a költségek 25-60 %-a 2010. augusztus 30. MAG Zrt.

19 EU társfinanszírozású KKV-k által is elérhető vissza nem térítendő támogatások II. Program neve Alanyi köre Keret- összege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Pályázati határidő Benyújtás helye Elérhetőség Hulladékhasznosít ási célú technológia fejlesztés GOP-2009- 2.1.4./H (KMOP- 2009-1.2.4./B) Vala- mennyi vállal- kozás 6,84 milliárd Beruházási költségek 25-1000 millió Ft/projekt, illetve a költségek 30-50%-a 2010. április 30. MAG Zrt. Környezetközpont ú technológia fejlesztés GOP- 2009-2.1.4/K (KMOP-2009- 1.2.4/A) Vala- mennyi vállal- kozás 2,84 milliárd Beruházási költségek 5-125 millió Ft/projekt, illetve a költségek 20- 50%-a 2010. augusztus 31. (KMOP: 2010. május 31.) MAG Zrt. Vállalati folyamatmenedzs ment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP- 2009-2.2.1. (KMOP-2009- 1.2.5) KKV-k 5,67 milliárd A projekt közvetlen költségei 1-15 millió Ft/projekt, illetve a költségek max. 50%-a 2010. december 31. MAG Zrt.

20 KKV hitelprogramok I. Program neveIgénybevevők köreElérhető összegA program célja Országos Mikrohitel Program (Országos Mikrohitel Alap a forrása) Mikrovállalkozá- sok (200 millió Ft éves árbevételig) beruházási és forgóeszköz célra: 7 millió Ft beruházási hitel és forgóeszköz hitel Új Magyarország Mikrohitel Program (GOP+KMOP forrás) Mikrovállalkozá- sok (200 millió Ft éves árbevételig beruházási: 10 millió Ft, forgóeszköz: 6 millió Ft beruházási hitel és forgóeszköz hitel Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram (GOP+MFB forrás) mikro-, kis és középvállalkozások 10-100 millió Ft beruházási hitel Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram (GOP+KMOP+MFB forrás) mikro-, kis és középvállalkozások 1-200 millió Ft forgóeszköz finanszírozás

21 KKV hitelprogramok II. Program neveIgénybevevők köreElérhető összegA program célja MFB HITELEK (Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitel- program, Agrárfejlesztési Hitelprogram, Agrár-forgóeszköz Hitelprogram, TÉSZ forgóeszköz Hitelprogram) mikro-, kis és középvállalkozások, egyes esetekben nagyvállalatok változó beruházási és forgóeszközhitel Széchenyi Kártya – kamattámogatás mikro-, kis és középvállalkozások max. 25 millió Ft forgóeszköz- finanszírozás Új Magyarország Portfolió- garancia Program (GOP+KMOP forrás) a mikro-, kis és középvállalkozások max. 100 millió Ft-os hitelek 80%- át lehet garantálni KKV-k által felvett beruházás, forgóeszköz- finansz. hitelekre garanciavállalás Új Magyarország Tőkeprogram (GOP+KMOP forrás) mikro-, kis és középvállalkozások rendelkezésre álló keretösszeg 40,5 milliárd Ft KKV tőkefinanszírozásá nak javítása

22 Hogyan tegyük eredményesebbé a vállalkozásokat? A támogatásokhoz való hozzáférés nem „egyablakos”, ezért fontos a projektelemek komplexitásaA támogatásokhoz való hozzáférés nem „egyablakos”, ezért fontos a projektelemek komplexitása Helyi szintenHelyi szinten –a szereplők koordinációja, –tudni kell, hogy mivel rendelkeznek és mit akarnak (adottságok, kitörési pontok stb.) –rendszeres, előre tervező munka a rendelkezésre álló munkaerő optimális felhasználása érdekében Kormányzati szintenKormányzati szinten –meghatározni, hogy mivel lehet a projektek megvalósítását segíteni –a foglalkoztatási támogatás és az ágazati sajátosság összehangolása megkezdődött –további lépések szükségesek a szociális szféra és a versenyszféra kapcsolat-teremtéséhez –a szolgáltatások foglalkoztatás-bővítő jellegének megteremtése –Támogatás optimalizálás: tanácsadás, jógyakorlat terjesztés (OFA-FVM-SZMM)

23 Mit jelent a foglalkoztatási paktum ? A foglalkoztatási paktum a térségi szereplők szerződésben rögzített összefogása azzal a céllal, hogy: Megismerjék a térség foglalkoztatási nehézségeit, munkanélküliség okait,Megismerjék a térség foglalkoztatási nehézségeit, munkanélküliség okait, Foglalkoztatást elősegítő programokat közösen valósítsanak megFoglalkoztatást elősegítő programokat közösen valósítsanak meg Rendelkezésre álló eszközök összehangolása Összehangolják a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait és megoldást keressenek a problémákraÖsszehangolják a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait és megoldást keressenek a problémákra Összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósításának érdekébenÖsszehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósításának érdekében Összefogás, koordinált eljárás a munkanélküliség leküzdésében, visszaszorításában

24 Foglalkoztatási paktumok régiónként A ROP-ban (ROP 3.2.1.) valamivel több, mint 1 milliárd forinttal támogattuk a komponenst (többlet forrás hozzárendelésével) - 41 támogatott projekt (forrásintenzitás alapján): Dél – Alföld: 6 Dél – Dunántúl: 6 Észak – Alföld: 12 Észak – Magyarország: 7 Közép – Dunántúl: 3 Közép – Magyarország: 2 Nyugat – Dunántúl: 5 Ezen kívül: határon átnyúló, önerős, egyéb forrás

25 Foglalkoztatási paktumok haszna A térség fontos szereplői stratégiai célokat fogalmaznak megA térség fontos szereplői stratégiai célokat fogalmaznak meg A célok a helyi szükségletekre épülnekA célok a helyi szükségletekre épülnek Partnerség és felelősség a programok megvalósításában Partnerség és felelősség a programok megvalósításában Források, információk koordinációja, Források, információk koordinációja, hatékony felhasználása hatékony felhasználása Szubszidiaritás elvének megfelelő projektek generálása Szubszidiaritás elvének megfelelő projektek generálása Multiplikációs hatás (támogatások megszerzése, szakképzés) Multiplikációs hatás (támogatások megszerzése, szakképzés) ESZA (EQUAL) támogatási lehetőségekESZA (EQUAL) támogatási lehetőségek Segítség a helyi politikai döntéshozók számáraSegítség a helyi politikai döntéshozók számára

26 Részletes információkat nyújtó internetes oldalak, illetve a programok dokumentációinak letölthetősége www.szmm.gov.huwww.szmm.gov.huwww.szmm.gov.hu www.afsz.huwww.afsz.huwww.afsz.hu www.bmik.huwww.bmik.huwww.bmik.hu www.ofa.huwww.ofa.huwww.ofa.hu www.nfgm.gov.huwww.nfgm.gov.huwww.nfgm.gov.hu www.nfu.huwww.nfu.huwww.nfu.hu www.mfb.huwww.mfb.huwww.mfb.hu

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A vidéki munkahelyteremtés eredményei avagy a támogatáspolitika változásai a foglalkoztatás bővítése érdekében Fazekas József főosztályvezető-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések