Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Karbantartási filozófiák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Karbantartási filozófiák"— Előadás másolata:

1 Karbantartási filozófiák
a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

2 TPM - Total Productive Maintanance Teljeskörű hatékony karbantartás, Termelésbe integrált üzemfenntartás Célja: a maximális hatékonyságú termelőszervezet kialakítása, amelyben a géppark teljes élettartamát átfogó és kiterjedt megelőző karbantartásra van szükség. A hatékonyság javítása a termelékenység és a minőség fokozatos javításával érhető el. A hatékonyság maximálása a veszteség források csökkentésével érhető el.

3 TPM A totális kifejezés értelmezése:
“totális” vállalati hatékonyság, (zero defect - hibátlan munka; zero breake down - zavarmentes üzemeltetés) “totális” karbantartási rendszer, megalapozott karbantartási stratégia “totális” részvétel, ami minden alkalmazott bevonását jelenti (minden irányítási szint, és szervezeti egység bevonása, a cél elérése érdekében a munka-csoportok és a gépen dolgozók ösztönzése).

4 A TPM koncepciónak megfelelő alapfeladatok:
a veszteségek csökkentése a legfontosabb területen, a célnak megfelelő karbantartási stratégia kialakítása (differenciált karbantartás), a karbantartási szervezet felülvizsgálata, módosítása, képzés, begyakorlás.

5 Veszteségforrások csökkentése I.
A 6 veszteségforrás: a berendezés meghibásodása, az átállások, beállítások miatti időkiesés, termelés szervezési hiányosságokból származó rövid idejű leállás és üresjárat teljesítmény csökkenés, az ütemidők eltérése az előírttól, lassú kibocsátás, a gyártósor beindításának nehézségei, minőségi hibákból (selejt, utánmunkálás) adódó veszteségek. A TPM hatékonyság képlete: OEE=T/M; a jó mdb.-ra elszámolt műveleti idő/munkarend szerinti időalap, (OEE-Overall Equipment Effectiveness).

6 Veszteségforrások csökkentése II.
Adatgyűjtés gépnaplók, más rendszeresen vezetett üzemi dokumentációk, a veszteségek felmérésére kidolgozott űrlap alapján; A veszteségforrások azonosítása; A súlypontok meghatározása; Az okok elemzése; Intézkedések kidolgozása; Intézkedések megvalósítása; Eredmények ellenőrzése.

7 Adatfelvételre ajánlott űrlap rovatai:
A gép azonosítási adatai (megnevezés, típus, leltári szám) Munkarend szerinti időalap, Dátum, Tervezett gépállás (min.), Meghibásodás miatti leállás (min.), a hiba megnevezése Átállítás, beállítás miatti állás (min.) Program szerinti mennyiség (db.) Ténylegesen előállított mennyiség (db.) Selejt, illetve után-munkálások mennyisége (db.) Megjegyzés.

8 Üzemfenntartási szervezet felülvizsgálata, módosítása
A szokásos hierarchiák leépítése. Centralizált vagy decentralizált szervezeti felépítés. Megfelelő középút ezen szervezeti formák között. Önálló üzemfenntartás megszervezése, a termelő- és karbantartó részlegek, külső szolgáltatók között az üzem-fenntartás feladatainak ésszerű megosztása. Kommunikációs utak csökkentése, az információk lehető legalacsonyabb szintre való helyezése. Minden irányítási szinten átfogó információs rendszer kialakítása. Versenyhelyzet teremtése a szolgáltatást ajánlók között. Számítógéppel támogatott karbantartás lehetőségének megteremtése.

9 Önálló üzemfenntartás (TPM-AM, TPM-Autonom Maintenance)
Az egyszerűbb, kisebb karbantartási feladatok, gondozás, gépbeállítás, beszabályozás, a gyakran visszatérő, hibaelhárító jellegű javítások gépkezelők által való elvégzése. A megelőző karbantartás (TPM-PM, TPM-Preventive Maintenance) karbantartó szakember közreműködésével. A teljes szétszereléssel járó felújítás vagy átalakítás, korszerűsítés rendszerint külső vállalkozás, szolgáltatás igénybevételével. Az integrált üzemi tevékenységekre vállalkozási szemlélettel irányított munkacsoportok szerveződnek. A TPM filozófia lényege, hogy megnyerjék az érintett munkatársakat, a lehető legnagyobb mértékben vonják be őket, kellő támogatást kapjanak feladataik önálló megvalósításához.

10 Képzés, begyakorlás A TPM sikerének kulcsa a munkatársak képzettségi szintje Szemlélet alakítás, tudatformálás, személyiség-fejlesztés, A TPM alapjainak megismertetése, A TPM eszközei, Üzemfenntartási ismeretek, Gyártási ismeretek Kommunikációs ismeretek. A komplex csoportok tevékenységét külső tanácsadók is támogathatják

11 Megbízhatóság alapú karbantartás (RCM - Reliability Centred Maintenance )
A megbízhatóság alapú karbantartás a gépek funkciója, egyes elemei meghibásodási valószínűsége és annak következményei, valamint kockázatainak figyelembe vételével alkalmazza az egyes berendezésekre a legmegfelelőbb stratégiát

12 RCM Azokra a gépegységekre kell az RCM-t kiterjeszteni, amelyek meghibásodása a legsúlyosabb következményekkel jár. E célra használható eszköz a hibavalószínűség/következmény mátrix. A hibák valószínűsége a hibák közötti átlagos idő (mean time betwen failure, MTBF) alapján becsülhető, míg a következmények a kiesett nyereséggel, a biztonsági és környezeti veszélyekkel jellemezhetők.

13 Az RCM rövid definíciója
„Egy olyan módszer, amelynek segítségével áttekinthető és kidolgozható a legalkalmasabb és leghatékonyabb karbantartási stratégia az adott FUNKCIÓ, folyamat biztonságos fenntartására.”

14 Az RCM alapjai Az RCM 7 kérdés megválaszolásán alapul:
Mi a berendezés/rendszer funkciója és az erre vonatkozó működési standard? Hogyan hibásodhatnak meg ezek a funkciók? Mi okozhatja a funkció meghibásodását? Mi történik a meghibásodás esetén? Milyen jellegű a meghibásodás következménye? Mit lehet tenni a meghibásodás előrejelzése vagy megelőzése érdekében? Mit kell tenni, ha nem található megfelelő megelőző intézkedés?

15 Kockázat alapú karbantartás
Ez egy alternatíva melletti döntés alapja, amely a pozitív és a negatív következmények együttes figyelembe vételével lehetséges, de az nem feltétlenül a legkisebb kockázatút jelenti. Kockázatelemzés a potenciális kockázatok azonosítása, a hiba bekövetkezési valószínűségének becslése, a kockázatbecslés számára szolgáltat módszereket. A kockázatértékelés a döntéselemzést és a kockázat-észlelést középpontba állító szemléletmód. A kockázatkezelés döntéshozatali folyamat.

16 LOGISZTIKA AZ ÜZEMFENNTARTÁSBAN
Az üzemfenntartási rendszer optimális működése szempontjából meghatározó szerepe van az anyagáramlásnak és a hozzá-kapcsolódó információ áramlásnak, vagyis a logisztikának. A logisztikai rendszerrel szemben támasztott követelmények: A karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok, szerszámok, készülékek megfelelő időben rendelkezésre álljanak. A szükséges anyagok, alkatrészek minimális készletszinten álljanak rendelkezésre. A javításkor kiszerelt anyagok, alkatrészek minél nagyobb mértékben újrahasznosíthatók legyenek.

17 Az innovációs folyamatok menedzsmentje

18 Az OECD definíciója , (1994) „Az innováció egy ötlet átalakulása vagy a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített termékké, vagy az iparban és kereskedelemben felhasznált új, illetve továbbfejlesztett műveletté, vagy valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése.”

19 Az Innováció: „Olyan célirányos, szakszerű, intenzív fejlesztő tevékenység, amely a szervezet, a struktúra, a működés, a berendezés, a technológia, a „termék” (szolgáltatás), az elterjesztés, a felhasználás stb. többé-kevésbé átfogó megújulását eredményezi. Az innováció kiindulópontja: az új lehetőség felismerése. Végpontja: a felhasználói kör által elismert, sikeres megvalósítás.” (Birman) „Az innováció lényege a termelési tényezők új kombinációja, megvalósítója a vállalkozó (Schumpeter )

20 Innováció 5 alapesetének megkülönböztetése (Schumpeter):
új termék, új áru - vagy egyes javaknak új minőségben való – előállítása, új termelési értékesítési eljárás bevezetése (amelynek azonban semmiképpen sem kell új tudományos felfedezésen alapulnia, és amely valamely áruval kapcsolatos új kereskedelmi eljárás is lehet), új elhelyezési lehetőség, új piac megnyitása, nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása, új szervezet létrehozása - például monopolhelyzet teremtése trösztösítéssel - vagy megszüntetése

21 Innováció Viszonylag fiatal tudományág
Nem csak műszaki innováció létezik, értelmezhető a Közigazgatásban Kultúrában Termelésben Szolgáltatásban Gazdaságban Technológiai fejlesztésben Oktatásban Vidékfejlesztésben Térségfejlesztés Településfejlesztés Agrárfejlesztés

22 Az innováció fogalma Kis lépésekben megvalósuló, összefüggő folyamatos fejlesztések sorozata (Porter, 1985); Stratégiai újdonság, nagy újdonságértékű termék, technológia vagy szervezeti megoldás, az arra fogékony szervezetben (érintettek) (Kotler, 1992); A fogyasztói igénykielégítés új - a korábbinál magasabb minőségű módja - vállalati folyamat és logikai rend, a lehetőségek feltárásától a piaci bevezetésig (Chikán, 1998).

23 Az innováció típusai Termékinnováció (technology push, market pull);
Technológiai innováció (K+F, hálózatiság, high-tech követés; Eljárásinnováció (gyártás, üzletviteli folyamatok, e-business).  Értékinnováció (értékgenerálás, relationship marketing, személyre szabott marketing)

24 Temékinnováció lépései
fogyasztói szükségletek és igények feltárása; a szükségletek kielégítését jelentő megvalósítás kialakítása; új termékek tervezése, legyártása, piaci bevezetése – szükség szerint további - szolgáltatásokkal;

25 Az innovációs folyamat modelljének fejlődése
I és II. generáció: az innováció lineáris modelljei: technology push és market pull. III. generáció: láncszemmodellek: az innovációs folyamatok elemei közötti kölcsönhatás és a visszacsatolások. IV. generáció: a párhuzamos fejlesztés modelljei: vállalaton belüli tevékenységek integrációja, kapcsolat a főbb beszállítókkal és vevőkkel. V. generáció: hálózatmodellek: rendszerintegráció, szoros partnerkapcsolat, IT hálózat, folyamatos innováció. 

26 Szervezeti innováció *
Mátrix-szervezet Minden közvetett szolgáltató szervezetet le kell választani és Szolgáltatási Szint Szerződésben foglalt minőségi kritériumok szint kell üzemeltetni, elszámoltatni.

27 Teljesítmény menedzsment
Oktatói teljesítménymérés Hallgatói teljesítménymérés Szervezeti teljesítmény mérése adattárház BSC

28 Humán erőforrás menedzsment
Karrier menedzsment tudományos életpálya-program szociálisan elégséges megoldások Munkaerő-kínálat és -kereslet összehangolása

29 A munka világa és a felsőoktatás kapcsolata
Szakma- és foglalkozási struktúra eltérése Középtávú előrejelzés Visszacsatolás Sok forrásból táplálkozni gazdaságkutatók alumni szervezetek kamarák, szakmai szervezetek

30 Informatikai támogató rendszerek
Gazdálkodási rendszer Oktatásadminisztráció K+F monitoring Létesítménygazdálkodás Információszolgáltatás Workflow menedzsment Belső kommunikáció Infrastruktúra menedzsment IT kormányzás (governance)

31 Mire való az innovációs menedzser?
Ismerje az innováció jelentőségét és legyen képben: – Makrogazdasági szinten mi történt az elmúlt években,hogyan változott az innovációs felfogás: lineáris modelltől a triple helix modellig. – Mit jelent a tudásvezérelt gazdaság valójában? Ismerjen innováció menedzsment technikákat. Tudja, hogy az innovációs folyamat különböző fázisai hogyan hatnak az innováció menedzsmentre. Tudja, hogy mi kell az üzleti sikerhez. Legyen képes az innováció társadalmi elfogadottságának javítására, az innováció kommunikációjára.

32 Elfogadott vélemény, hogy az innovációnak négy fokozata van:
Továbbfejlesztő innováció: A termék, a termelési folyamat, vagy a szolgáltatás jobbítása. Radikális innováció: Teljes és visszafordíthatatlan szakítás a hagyományokkal. Egy új termék, folyamat, vagy szolgáltatás bevezetése.

33 3. Technológiai innováció: Az innovációs lánc megfelelő elemeinek rendszerbe foglalása vagy újszerű kombinálása, ami új termékek és szolgáltatások fejlődését eredményezi. 4. Egyetemes (univerzális) innováció: Egy teljesen új tudományos koncepció megalkotása és kifejlesztése, ami akár egész életünket és kultúránkat is képes teljesen megváltoztatni.

34 Az innovációs menedzser
Erősítse a tudás szerepét Ösztönözze a kreativitást Gyorsan reagáljon a változásokra Az „emberi tényezőt” hatékonyan tudja kezelni Legyen tisztában az adott piac viszonyaival Képes legyen csapatmunkára és ösztönözze azt Tudjon hálózatot szervezni és összehangolni Legyen birtokában a korszerű ICT használatának Legyen otthon a globális világban Bátorítsa a vállalkozások kezdeményezéseit

35 Az innovációs tölcsér 3000 ötlet (fejben) 300 ötlet (papíron)
125 projekt 4 nagyobb fejlesztés 2 jó termék 1 üzleti siker

36 Az innováció és az innovációs menedzser
feladata, hogy a legmegfelelőbb helyeken hidakat építsen a tudás és a piac közé. Ez az új, valódi kulcs a versenyképességhez.

37 AZ INNOVATÍV SZERVEZETEK ALAPELVEI
1. KINCSKÉNT ŐRIZD INNOVATÍV IDENTITÁSODAT! 2. LÉGY VALÓBAN KÍSÉRLETEZŐ! 3. A MARKETING ÉS A MŰSZAKIAK VALÓDI KAPCSOLATA. 4. KERÜLJ KÖZEL A VEVŐKHÖZ! 5. VOND BE AZ EGÉSZ SZERVEZETET! 6. SOSE FELEDKEZZ MEG AZ EGYÉNRŐL! 7. ERŐTELJES, CÉLTUDATOS TÖRTÉNETEK

38 AZ INNOVÁCIÓ MEGFOJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
1. GYANAKODJ MINDEN ALULRÓL JÖVŐ GONDOLATRA! 2. JÓVÁHAGYÁSODHOZ SZEREZZENEK MEG MINDEN ALÁÍRÁST! 3. KRITIZÁLJÁK EGYMÁS JAVASLATAIT! 4. KRITIZÁLJ GÁTLÁS NÉLKÜL,NE DICSÉRJ! TUDATOSÍTSD,HOGY BÁRKIT BÁRMIKOR KIRÚGHATSZ! 5. A PROBLÉMÁK SZÓVÁ TÉTELÉT TEKINTSD VÉTSÉGNEK!

39 AZ INNOVÁCIÓ MEGFOJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
6. ALAPOSAN ELLENŐRIZZ MINDENT! 7. A VÁLTOZTATÁSOKRÓL TITOKBAN DÖNTS, ÉS VÁRATLANUL ZÚDÍTSD AZ EMBEREK NYAKÁBA! 8. AZ INFORMÁCIÓKÉRÉSEKET INDOKOLJÁK MEG, NEHOGY ROSSZ KEZEKBE KERÜLJENEK! 9. BEOSZTOTTAID TALÁLJÁK KI,HOGYAN LEHET BÉRT CSÖKKENTENI,LÉTSZÁMOT LEÉPÍTENI STB.,ÉS GYORSAN HAJTASD VELÜK VÉGRE! 10. SOSE FELEDD:TI, FELETTESEK, MÁR MINDEN FONTOSAT TUDTOK A SZERVEZET MŰKÖDÉSI TERÜLETÉRŐL!


Letölteni ppt "Karbantartási filozófiák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések