Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Varázsszer, józan ész, vagy klasszikus problémák új köntösben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Varázsszer, józan ész, vagy klasszikus problémák új köntösben"— Előadás másolata:

1 Varázsszer, józan ész, vagy klasszikus problémák új köntösben
Varázsszer, józan ész, vagy klasszikus problémák új köntösben? - Tudásmenedzsment és HR a 21. században Prof. dr. habil Bencsik Andrea egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem Győr

2 Súlypontok A téma aktualitása A tudás értéke
Tudásmenedzsment rendszer működőképessége Rendszerépítés logikája és HR teendők HR eszközkészlet Az időtényező Összegzés

3 A téma aktualitása A versenyelőny új forrása Emberi erőforrás

4 A téma aktualitása Tudásgazdaság – tudástársadalom
Kényszer és lehetőség a cégeknek Tudástartalom érték A fejlett gazdasággal rendelkező országok GDP-jének közel a felét a tudásipar adja (tíz munkahelyből nyolcat a tudás intenzív ágazatokban hoznak létre)

5 A tudás értéke A tudáspiac szereplői: A tudáspiac árrendszere:
Vásárlók Eladók Ügynökök A tudáspiac árrendszere: Reciprocitás Hírnév Altruizmus Bizalom – monopólium - hiány

6 A tudás értéke A tudás hatalom! Tanulj, azt nem veheti el tőled senki!
Amit megtanultál, az a tiéd marad! …….. tudásféltés, monopólium, hatalom

7 A tudás értéke A versenyelőny megteremtését és fenntartását a vállalat tudásalapú elmélete segítheti A vállalat elsődleges célja, hogy az egyének által birtokolt tudást termékekké és szolgáltatásokká integrálja. A tudás alkalmazásán, és nem létrehozásán van a hangsúly.

8 Mit is jelent a tudás? Inform áció l s o g z F e d á M e g é r t s I m Ismeret Adat Tud ás A tudás: olyan információ, amit végiggondolunk, megértünk, beépítünk saját fogalmi rendszerünkbe, majd tapasztalataink és ismereteink felhasználásával egy adott környezetben, helyzetben hasznosítunk.

9 A tudás és tudásmegosztás elméletben
Az explicit tudás rendszerezhető, rögzíthető, formalizálható, mások számára könnyen megfogalmazható, átadható pl.: jelentések, könyvek által. Az implicit tudás az egyén tapasztalataira, cselekedni tudására (know-how) épülő tudás.

10 A tudás és tudásmegosztás elméletben
Pénz, üzlet, haszon Tudás, tapasztalat, mint önrész Információ Együttműködés Bizalom (Köles Sándor )

11 Tudásmenedzsment Yankee Group definíciója szerint a TM az a hatékony kapcsolat, amely összeköti az egy bizonyos tudással rendelkezőket azokkal, akiknek szükségük van erre a tudásra. A folyamat eredményeképpen a személyes tudás szervezeti tudássá válik.

12 Tudásmenedzsment rendszer
1.Tudásprioritá-sok meghatározása 2. Tudás azonosítása 8.Tudás ellenőrzése Tudás forrás – tanuló szervezet 3. Tudás megszerzése 7. Tudás rögzítése 4. Tudás fejlesztése 6. Tudás hasznosítása 5. Tudás szétosztása

13 A tudásmenedzsment stratégia kezdeményezése
1. Tudásprioritások meghatározása „Top-Down” (felülről jövő) megközelítés „Bottom-Up” (alulról jövő) megközelítés „Middle-Up-Down” („középről-fel-és-le”) megközelítés HR feladatok – stratégia, információ, kommunikációs utak, meggyőzés

14 A vállalat tudásának helyzete
Abszolút tudástér alatt a tudás legnagyobb halmazát, a teljes tudást értjük, amely halmaz végtelen. (a szervezet ennek egy részét birtokolja) Relatív tudástér alatt a tudáselemek és képességek azon halmazát értjük, melyek összefüggnek a szervezet stratégiájával és céljaival. (Ezekből az elemekből a szervezet bizonyos elemeket magáénak mondhat, míg másokat meg kell szereznie, illetve ki kell fejlesztenie.) 2. Tudás azonosítása

15 Belső tudáshelyzet mátrix
A szervezet Tudja Nem tudja Abszolút tudástér Mit tud? Megfelelő Pazarlás Mit kell tudni? (relatív tudástér) Mit nem tud? Reménykeltő Veszély

16 HR feladatok – tudástérkép, kompetencia mátrix, Mind mapping, stb.
A szervezetek belső tudása versenyképesség tekintetében három kategóriába sorolható: Alaptudás Fejlett tudás Innovatív tudás HR feladatok – tudástérkép, kompetencia mátrix, Mind mapping, stb.

17 Az iparági tudás birtoklását leíró helyzetkép elemzésére szolgál a külső tudáshelyzet elemzési tér, mely: egyik dimenziójában a vállalatok által birtokolt tudásszintet vizsgálja, míg másik dimenziója a piaci részesedés változásán keresztül azt méri, hogy a cégek mennyire tudták a rendelkezésükre álló tudást beépíteni tevékenységükbe.

18 Külső tudáshelyzet elemzési tér
Piaci részesedés változása (%) (-) (+) Alap Fejlett Innovatív Lemaradók Reménykeltők Diktálók „Ügyesek” „Ügyetlenek” Kiszorulók Tudásszint Forrás: Fehér P. HR feladatok – best practice, benchmarking, stb.

19 A tudás megszerzésének eszközei és módszerei
3. Tudás megszerzése Saját tapasztalat Tanulás Továbbképzés Betanítás, mentor Új munkatárs felvétele Együttműködés az ügyfelekkel Kutatás, szakfolyóiratok Együttműködés a beszállítókkal

20 A tudás megszerzésének eszközei és módszerei 2.
Kongresszusok, fórumok Piackutatás Összehasonlító elemzés Tanácsadók felhasználása Kooperáció egyetemekkel Szervezetek informális, összeverődő hálózatai Egy találó történet

21 A tudás megszerzésének eszközei és módszerei 3.
Vállalat felvásárlása Bérlés Tudáslopás Megfelelő kommunikáció Vegyítés Adaptáció Célorientált erőforrások Vállalati pletyka HR feladat – lehetőségek felkutatása, támogatás biztosítása, (toborzás – kiválasztás), szervezetfejlesztés

22 A kockázat 4. Tudás fejlesztése „ Annál, hogy képzed embereidet, és elvadásszák tőled, csak egy rosszabb van, ha nem képzed, és nálad maradnak ” Zig Ziggler

23 A kockázat Képzetlen, de marad Kiképzem, majd elmegy
Elkötelezettség, lojalitás TM ideális hatóiránya Képzetlen, de marad Kiképzem, majd elmegy Készség, képesség, tudás HR feladat - képzési rendszer kidolgozása, karriertervek, talentmenedzsment, szervezeti „vákuum”

24 A tudástranszfer és problémái
5. Tudás szétosztása Súrlódás Lehetséges megoldások A bizalom hiánya Kapcsolatok és bizalom kiépítése személyes találkozásokon keresztül Eltérő kultúrák, szókincsek, vonatkoztatási rendszerek Közös alap létrehozása oktatással, eszmecserékkel, publikációkkal, csapatszervezéssel, vetésforgóban betöltött állásokkal Idő és találkozóhely hiánya; korlátolt gondolkodás a produktív munkáról A tudástranszferhez szükséges idő és hely megteremtése: vásárok, társalgók, konferencia beszámolók A tudás kizárólagos birtokosának státus és jutalom jár A teljesítményértékelés és az ösztönző rendszer a tudásmegosztáson alapul A befogadók abszorpciós képességének hiánya Az alkalmazottak rugalmasságra nevelése; elegendő idő a tanulásra; a munkaszerződések lényegi elvárása az ötletekre való nyitottság Hit abban, hogy a tudás meghatározott csoportok előjoga, a „nem mi találtuk ki” szindróma A nem hierarchikus tudás megközelítések ösztönzése; a gondolatok minősége fontosabb az ismeretforrás rangjánál Intolerancia a hibákkal és a segítségkéréssel szemben A kreatív hibák és az együttműködés elfogadása és jutalmazása; nem jár státusvesztéssel, ha valaki nem tud mindent HR feladat – kultúra építés, (eszközök: mester-tanítvány, mentoring, minőségi körök, AAR, Retrospekt, Storytelling, tudáscsere, knowledge – cafe, kötetlen technikák)

25 A kockázat kezelése – HR feladatok
6. Tudás hasznosítása Célok megfogalmazása (HR stratégia) Karrier- és talentmenedzsment rendszer kiépítése Megtartás, fejlesztés eszközrendszerének alkalmazása Személyre szabott programok kidolgozása Kulcs munkatársak, kulcs kompetenciák és tudás azonosítása Megtartás, értékelés, támogatás, (motivációs rendszer) Piaci siker: „ügyesek”, „diktálók” Emberi problémák és konfliktus kezelés, tanulószervezet karbantartása

26 HR eszközök Kulcs munkatársak kiválasztási módszerei
Kulcs munkatársak megtartása Kihívó feladat Felelősség Vezetői támogatás Javadalmazás Kommunikáció Kapcsolatok Lehetőségek Kulcs munkatársak fejlesztési eszközei Stratégiai projektmunka Rotáció Egyéni feladatok MBA Nyelvi képzés Szakképzés Általános készségfejlesztés Vezetői készségfejlesztés Csapatépítés Egyéni készség vagy személyiség fejlesztés

27 IT – TTMP – szervezeti memória
7. Tudás rögzítése HR feladatok - rendszer működtetése (folyamatában), LLL

28 8.Tudás ellenőrzése

29 Összegzés Céltudatosság – kultúra formálás - bizalom építés - értékes tartalom – IT háttér - TM rendszer működtetése és fenntartása. A tudásmenedzsment rendszer kiépítése nem cél, csupán eszköz.

30 Köszönöm szépen a figyelmet


Letölteni ppt "Varázsszer, józan ész, vagy klasszikus problémák új köntösben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések