Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elsősegélynyújtás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elsősegélynyújtás."— Előadás másolata:

1 Elsősegélynyújtás

2 Rendeletek 1997. évi CLIV törvény az Egészségügyről II. fejezet 5 § 3. bekezdés: Mindenki kötelessége – a tőle elvárható módon – segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesítenie, amennyiben sürgős, szükség vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez. A törvény VI. fejezete az egészségügyi dolgozók jogait és kötelezettségeit tartalmazza, a 125§-ban szigorúan előírja a szakképzett eü. Dolgozók számára a kompetenciájuknak megfelelő segítségnyújtás: Büntető Törvénykönyv 172§: A kötelesség elmulasztása szabadságvesztéssel jár.

3 Mit nevezünk elsősegélynyújtásnak?

4 Elsősegélynyújtás fogalma
Az az egészségügyi beavatkozás, amelyet bárki a végleges szakellátás megkezdése előtt végez, baleset vagy hirtelen egészségkárosodás közvetlen körülményeinek elhárítása és az állapot további romlásának feltartóztatása érdekében.

5 Elsősegélynyújtónak általában azt tartják:
Alaposan képzett, Tudásából vizsgát tett, és azt rendszeresen megújítja, Naprakész elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik.

6 Milyen személyiségjegyekkel kell rendelkeznie?

7 Elsősegélynyújtó személyiségjegyei
Jó tájékozódási képesség (pl. veszélyforrás felmérése,) Gyors helyzetfelismerés (életveszély, mire lehet szükség?)‏ Határozott, magabiztos fellépés: helyszín biztosítása, felmérése, kiváncsi tömeg eltávolítása, eredeti helyzet megtartása sz.sz. Empátia, Emberséges bánásmód Gondoskodás: - a beteg és saját maga védelméről sérült nyugalomba helyezéséről a sérült elhelyezéséről (legkevesebb mozgatással, több személlyel) eszközösen (hordágy,tolószék,stb.- ha rendelkezésre áll)‏ 7

8 Elsősegélynyújtás Követelmény: nem ártani a betegnek
Csak azt tegyük meg, amire a betegnek szüksége van. Szabályok betartása Magatartási Általános szabályok 8

9 Mi az elsősegélynyújtás célja?

10 Elsősegélynyújtás célja
Az élet megmentése, A további egészségkárosodás megakadályozása, A gyógyulás elősegítése.

11 Az elsősegélynyújtás láncolata
Kórházi ellátás Mentőellátás További elsősegély Segélykérés Felismerés

12 Mi az elsősegélynyújtás feladata?

13 Elsősegélynyújtás feladata
Életveszély elhárítása, Beteg fájdalmának csökkentése, Fertőzések, további egészségkárosodások megelőzése, Mielőbbi szakellátás, a mentés megszervezése pontos segítségkéréssel, Maradandó egészségkárosodások kivédése, A mielőbbi gyógyulás elősegítése.

14 Elsősegélynyújtó feladata a biztonság
Az elsősegélynyújtó épsége mindenek felett! Körülmények, fennálló vagy lehetséges vészhelyzetek felmérése Lehetőség szerint a veszélyforrás megszüntetése A mentendő személy biztonságba helyezése Szükség esetén megfelelő segítség hívása!

15 Felismerés, azonnali teendők
Helyszín A baleset mechanizmus felismerésére egymással párhuzamosan kell törekedni. (Ennek alapján feltételezhető bizonyos sérülések, sérülésformák.) A beteg/sérült tüneteinek felismerése

16 Hogyan biztosítjuk a helyszínt?

17 A helyszín biztosítása
Elsőként felmérjük fennáll-e még a veszélyhelyzet, Ha igen, akkor a veszélyforrás megszüntetése, elhárítása, újabb megelőzése, A balesetet szenvedett kimentése, (úgy hogy az elsősegélynyújtó életét nem veszélyeztesse), Tilos a veszélyzónában ellátni a sérültet, Fel kell szólítani a járóképes sérültet és bámészkodókat a veszélyzóna elhagyására, Veszélyes helyzetből a mentést szakemberekre kell bízni, (tűzoltóság , gázművek értesítése)

18 Veszélyforrások a baleset helyszínén Az elsősegélynyújtó feladata
Újabb baleset kialakulása Helyszín biztosítása: Forgalomirányítás megszervezése, vészvillogó használata, elakadásjelző háromszög kirakása, lakott területen 50 m, autóúton 100 m, autópályán 200 m távolságra Robbanásveszély, üzemanyagtartály sérülése, üzemanyag folyása miatt, Gépjármű füstölése Üvegszilánkok, fémrészek a helyszínen Kioldott légzsák Ki nem oldott légzsák Teendők a balesetes járművel: A gépjármű rögzítése, kézifékkel vagy kitámasztással, a gyújtás levétele, indítókulcs kivétele, akkumulátorsaruk eltávolítása, oltóanyag előkészítése, óvatos mentés. A légzsákmodul kioldása után 20 percig nagyon forró, égési sérülést okoz. Kioldás megakadályozható a akkumulátor kiiktatásával. A légzsák hatókörét szabadon kell hagyni.

19 Veszélyes anyagot szállító jármű balesete
A járműn található jelzőtábla alapján a veszélyes anyag beazonosítása. A helyszín mindenkinek 150 m –re el kell hagynia. Kimentést védőfelszereléssel rendelkező szakemberekre kell bízni. Az ellátást csak a veszélyzónán kívül kell elvégezni, védőfelszerelésben a szennyező anyag eltávolítása után. Kifolyt vegyi anyag esetén Óvakodjunk a kifolyt anyaggal érintkezni. Homokkal vagy földdel kell körbe kell szórni. Tűz és robbanásveszély, nagy füst Csak védőfelszerelésben lehet a helyszín megközelíteni, ezért szakemberek (tűzoltók) bevonása szükséges. Gázos légtér, vegyi anyaggal szennyezett légtér(lakás, pince, műhely) Gázok, gőzök, erős szagok észlelésénél próbálja a szél irányában végezni a kimentést. A terület kiszellőztetése, elektromos főkapcsoló kikapcsolása után lehet bemenni, védőfelszerelés viselése indokolt.

20 Romos omlásveszélyes környezet
Helyszín biztosítása, műszaki mentés Elektromos áram Áramforrás, főkapcsoló kikapcsolása. Kisfeszültség esetén a vezetéket vagy az áldozatot nem vezető tárggyal (farúd, műanyag cső) lehet eltávolítani V feletti feszültségű áramkörből alkalmi eszközökkel TILOS MENTENI!. Műszaki mentésre van szükség. Vízből mentés A fuldokló kimentésére csak megfelelő fizikumú és mentési gyakorlattal rendelkező segítségnyújtó vállalkozzon.

21 KIMENTÉS Veszélyes helyszínről való eltávolítás a Rautek-féle műfogással
Biztonságos fogás létesítése, amellyel a felemelést vagy a kiemelést és mozgatást lehet biztosítani.

22 Rautek-féle műfogás Tilos elvégezni: gerinc, medence vagy kiterjedt mellkas sérülés gyanúja esetén, nyílt hasi sérülésnél Biztonsági öv kikapcsolása, Első gyors állapot felmérés (eszméletlen, légzése, keringés jelei) Sérült lábának vizsgálata, nem szorult-e be, Üléstámla hátradöntése, A beteget csípőjénél megfogva el kell fordítani annyira, hogy a háta megközelíthető legyen, Feljebb csúsztatni A karját megfogva a térdünkre kiemelni A térdünkön lévő beteget odébb vinni

23

24

25 Tálcafogás Veszélyzónából való eltávolítás

26 Milyen esetekben hívhatunk mentőt mentés céljából?
Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi ellátásra szorul: ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen állapot, bármilyen eredetű súlyos vérzés, stb.); baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés esetén; megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövetkező rendellenesség miatt; ha erős fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet észlelhető (pl. fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbénulás, stb.); ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját maga, vagy mások életét veszélyezteti.

27 Mentőhívás esetén az alábbi kérdések szerint tegyük meg a bejelentést:
1. Hol történt az eset? Ha a cím nem egyértelmű, akkor próbálja elmagyarázni a helyszín megközelíthetőségét, gondoskodjon útbaigazító segítségről. 2. Adja meg saját nevét, telefonszámát, amin elérhető lesz. Ha ezután megszakad a vonal, vagy új információkra van szükség, vissza tudjuk hívni. Ne felejtse el, pontatlan cím esetén a mentők nem fognak odatalálni az ön segítsége nélkül! 3. Milyen jellegű vészhelyzet áll fent, mi történt? Szorítkozzon a tényekre, minél rövidebben és pontosabban mondja el a problémát, annál hamarabb indulhat a segítség. A mentőknek fontos segítség, hogy megtudják, milyen, panasz, tünet észlelhető a mentésre szorulókon. Lábát, hasát fájlalja, sápadt, esetleg eszméletlen. Minden tünet fontos lehet. 4. Adjon át minden egyéb információt (pl. több sérült van, tűzoltókra is szükség van, stb.), amely fontos lehet. 5. Nyújtson elsősegélyt a mentő megérkezéséig. Ne szakítsa meg a vonalat, hiszen képzettség hiányában követheti a mentésirányító telefonos instrukcióit.

28 A baleseti helyszín, baleseti mechanizmus gyors felismerése, szükség esetén a veszélyforrások elhárítása után gyorsan tájékozódunk a sérültek számáról és állapotukról. Ha több sérült van osztályozzuk a sérülteket állapotuk alapján.

29 FOGALMAK Monotrauma: egy testtáj sérülése, pl. agykoponyasérülés, vagy mellkassérülés, életveszélyes lehet Politrauma: több testtáj egyidejű sérülése, melyek közül legalább egy, vagy ezek kombinációja életveszélyes Tömeges baleset: közel azonos helyen, időben és okból öt vagy több személy sérülése következett be

30 TENNIVALÓK TÖMEGES BALESETNÉL
Veszélyhelyzet felderítése Tájékozódás a sérültek számáról és állapotáról Fekvő beteg (súlyos/könnyű)‏ Ülő beteg (súlyos/könnyű)‏ Álló beteg (könnyű, vagy nem sérült)‏ Gyors visszajelzés a mentőknek az előbbiekről és a kárhely megközelíthetőségéről A mentők megérkezéséig az osztályozási sorrend alapján kell elsősegélyt nyújtani

31 OSZTÁLYOZÁSI SORREND Életveszélyes állapotúak Súlyos állapotúak
klinikai halál állapotában lévők (az újraélesztés nem elsődleges szempont tömeges balesetnél, csak ha elég elsősegélynyújtó van a helyszínen)‏ Könnyű sérültek halottak

32 Életveszélyes, súlyos, könnyű sérültek osztályozása
Súlyos légzészavar, Bő vénás vérzés, Alkar, kéz lábtörés, Gerinc, medence, bordatörés, Eszméletlen sérült, 5-30% -os égés, Koponyasérült, de eszméleténél van, Nyílt törés, Combcsonttörés, 30% testfelületet meghaladó égés, Shock, Rándulás, zúzódás, 5%-nál kisebb égés, Artériás vérzés

33 HELYSZÍNI ELSŐSEGÉLY Légút-biztosítás Vérzéscsillapítás
Lehűlés elleni védelem Volumenpótlás Fájdalomcsillapítás gyógyszerrel Sérülések rögzítése Sebek ellátása Megfelelő testhelyzet, nyugalom biztosítása

34 A sérült beteg elsődleges vizsgálata
Gyors, eszköz nélküli, tájékozódó vizsgálat, amelynek célja a életveszély felismerésre és annak kiderítésére szolgál. Él-e vagy meghalt. Halál biztos jelei ill. klinikai halál állapota Halál biztos jelei: - Hullafoltok , hullamerevség, hulla felbomlása

35 Klinikai halál Az alapvető életműködések (légzés, keringés) megszűnésével megkezdődik a halál folyamata, amelynek első 3-5 perces szakaszát klinikai halálnak nevezzük. Ezen idő alatt az agysejtek még nem károsodnak visszafordíthatatlanul az oxigénhiánytól és ha eközben megkezdődik az újraélesztés, van esély az élet folytatására. Természetesen vannak körülmények, melyek eleve kizárják az újraélesztés lehetőségét, mint például az élettel összeegyeztethetetlen sérülés, tudottan halálos betegség végstádiuma, öt percnél lényegesen és bizonyosan több idő eltelte.

36 Reakcióképesség/eszmélet vizsgálata
Bármilyen reakció -> a beteg él Hangos megszólítás: „Mi történt?” „Segíthetek?” Óvatos mozgatás- pl. vállak kíméletes megrázása Ha reakcióképes/reagál: Hívjon segítséget Folyamatosan ellenőrizze a segítség megérkezéséig Tájékozódjon az állapotáról Ha feltétlenül szükséges mozgathatja

37 Ha nincs reakció kérjen segítséget!
Szaksegítség hívatása Lehetőség szerint a beteget NE HAGYJA magára!

38 Az első állapotfelmérés
- Légzésvizsgálat - Keringésvizsgálat - A légutak átjárhatóságának vizsgálata A sérült tudatának (eszméletlenség mélységének) vizsgálata

39 A sérült tudatának (eszméletlenség mélységének) vizsgálata
A Glasgow Coma Skála (GCS) egy neurológiai pontrendszer, melynek használatával objektív és megbízható módon mérhető föl a beteg tudatállapota.

40 GCS SKÁLA ELEMEI Szemnyitás Spontán Felszólításra Fájdalomra
Nincs reakció Motoros válasz Felszólításra engedelmeskedik Fájdalmat lokalizált (célzott elhárító mozgás) Normális végtaghajlítás (nem célarányos) Abnormális hajlítás (hajlító szinergizmus) Fájdalomra feszítés (feszítési szinergizmus 4 3 2 1 6 5

41 Szóbeli válasz Orientált Zavaros válaszok Összefüggéstelen szavak Érthetetlen hangok Nincs reakció 5 4 3 2 1

42 A skála három részelemet:
- a szem-nyitást, - a verbális válaszreakciót, - és a motoros válaszreakciót foglalja magába. A három független érték összege adja a GCS pontot. - A legalacsonyabb lehetséges GCS (összeg) 3 (mély kóma vagy halál), - míg a legmagasabb 15 (teljesen tudatos állapot). - 8 alatti érték esetében már eszméletlen állapotról beszélünk.

43 Légzés vizsgálata Légutak felszabadítása
Szükség esetén hátra (kemény alapra) fordítás Egyik kéz a homlokon, másik az áll alatt A fej kíméletes hátrahajtása és az áll kiemelése Szükség lehet a váladék kitörlésére a száj-garat üregből vagy az idegen anyag eltávolítására. Ha légzése van, a légutakat továbbra is biztosítanunk kell, mert a fulladásveszély miatt leállhat a légzés.

44 Légutak szabadon tartása

45 10 másodpercen át NÉZNI a mellkas és has kitérését HALLGATNI a légzési hangokat a légutak felett ÉREZNI a légmozgást a szájon és orron át

46 Életjelenség: Légzés: Keringés vizsgálata Légzés
Spontán mozgás (köhögés, nyelés, védekezés) Keringés (carotis pulzus) Légzés: Normális (12-20/min) Kóros: erőlködő, zajos, kórosan ritka Hiányzik Keringés vizsgálata A keringést csakis a nyaki főütőér kitapintásával vizsgálhatjuk. Ezt a gége és a fejbiccentőizom között négy ujjunkkal tapinthatjuk

47 A nyaki főütőér tapintása

48 Életjelek vizsgálata Ha tehát ezen eseteket kizárhatjuk, haladéktalanul meg kell kezdenünk a légzés, keringés helyreállítását. Mindenek előtt az elsősegélynyújtónak el kell tudni dönteni, hogy a beteg életműködései valóban megszűntek-e, vagy csak eszméletlen, de a szívműködés és a légzés még tartott.

49 Életjelek vizsgálata A perifériás pulzus, valamint szívhangok hallgatása megbízhatatlan. A pupillák tágassága sem minden esetben irányadó, mert bizonyos betegségek vagy mérgezések ezt befolyásolhatják. A pupillák fényingerekre való változatlansága klinikai halál, illetve az agysejtek károsodása mellett szól. Használhatjuk a pillacsapás reflex kiváltását.

50 Légutak biztosítása Ellenőrizzük, hogy nincs-e valamilyen sérülése a betegnek, vérzések, törések, majd kezdjük el a végleges légút-biztosítást. Amennyiben a beteg mozgatása nem javasolt vagy nem indokolt, akkor a talált helyzetben biztosítjuk a szabad levegőáramlást. Ennek technikáját a száj-garatüreg - akár többszöri - tisztítása, valamint a fej megfelelő tartása jelenti. A nyelv hátracsúszását a fej hátraszegésével érjük el. Az a gyakorlat, melynek során a nyelv kihúzására törekszünk hibás és felesleges.

51 Súlyos sérülés esetén felmerül a nyaki gerincszakasz károsodása.
Ekkor olyan légútbiztosítási módszert kell választanunk, melyben a fej-nyak nem kerül elmozdításra. Ilyen esetben az ún. Eschmarch-féle műfogás alkalmazható, melynek során az áll előrehúzásával akadályozzuk meg a nyelv hátracsúszását.

52 Eschmarch-féle műfogás

53 Stabil oldalfektetés A légút-biztosítás leghatékonyabb módszere mozdítható beteg esetén a stabil oldalfektetés

54 Eszközös légútbiztosítás
Száj-garat tubus Guedel tubus egy félköríves, lapított műanyag tubus, mely ívével a nyelv és a szájpad közé fekszik, és megakadályozza a nyelv hátraesését eszméletlen betegeknél.

55 Laryngeális maszk (LMA)
Gégefőre illeszkedő, felfújható mandzsettával ellátott maszkból és egy ehhez csatlakozó hajlékony tubusból áll

56 A ballon-maszkos lélegeztetés

57 A sérült beteg részletes vizsgálata
A vizsgálat pontos célja, hogy pontos képet kapjunk a sérülésekről, a sérült állapotának súlyosságáról és így helyesen határozzuk meg az elsősegélynyújtás teendőit. Eszméleténél lévő sérültet: kikérdezzük Eszméletlen betegnél: Információhoz jutunk: megtekintéssel, tapintóvizsgálattal

58 Kit nevezzünk eszméleténél lévő betegnek és kit nevezzünk eszméletlen betegnek?

59 Az eszméletlenség három fokozatát különböztetjük meg:
- Aluszékony (szomnolencia) a beteg, ha erős ingerrel ébreszthető, ingerszegény helyzetben visszasüllyed az aluszékonyságba - Eszméletlen (szopor) a beteg, ha erős ingerrel sem ébreszthető, de ösztönös védekező mozdulatokat végez - Mély eszméletlenség (kóma) állapotában még nagyon erős fájdalomingerrel sem lehet válaszreakciót kiváltani, cornea-reflex is kiesik.

60 Ennek ismeretében az eszméletlenséget hármas csoportosításban tárgyaljuk:
- Rövid tartalmú eszméletvesztések - Tartós eszméletzavarok - Görcsrohammal járó eszméletzavarok

61 Eszméletlenség vizsgálata
Jó napot! Mi történt? Nem válaszol Válaszol Eszméletlen vagy nem tud válaszolni, vagy halott Eszméleténél van Életjelenségek vizsgálata Ép tudat Zavart tudat Légzés és keringés vizsgálata Vérzések, törések keresése Átjárható légutak stabil oldalf., Eschmark Vérzések, törések keresése 61

62 A sérült beteg részletes vizsgálata
A környezet kikérdezése során a betegtől a sérülés körülményeiről érdeklődünk az alábbi szempontok szerint: - hogyan történt az eset, - milyen panaszok, tünetek előzték meg, - jelenleg milyen panaszai vannak a betegnek, - van-e ismert betegsége, - betegség esetén volt-e már hasonló rosszulléte.

63 A külső jelek is segíthetik munkánkat. Ezek a következők:
- feltalálási helyszín, testhelyzet, - a sérülés körülményei, - a beteg ruházata (szennyezettség, sérült ruházat) - egyértelmű panasz, tünet fennállása.

64 - Megtekintés: mozdulatlanság, sápadtság, verejtékezés, kipirult bőr, égés, duzzanat, görcsroham, sérülések, vérzés sebből, vérzés testüregből, végtagdeformitás stb. - Tapintás: pulzus hiánya, gyér vagy szapora pulzus, duzzanat, érzékenység nyirkos, verejtékes bőr, meleg bőr, fájdalom, has feszülése stb. - Meghallgatás: nehézlégzés, beszédre adott válasz, érintésre adott válasz, beteg panaszai stb. - Szaglás: füst, irritáló gáz, gőz, vizelet, széklet, égés, alkohol, aceton stb. - Egyes testtájak vizsgálatakor megtekintjük a fej, nyak, mellkas, has, medence, gerinc, végtagok állapotát is. - A részletes vizsgálathoz szükségessé válhat a ruházat legalább részleges eltávolítása. A betegvizsgálat jellemzője, hogy legyen alapos, csak a legszükségesebb mértékben mozdítsuk a beteget valamint tetőtől-talpig vizsgáljuk

65 Vizsgálat az alábbi sorrendben
Fej elmozdítása nélkül tapintsuk végig a koponyatetőt és a tarkótájékot deformitást, vérömlenyt keresve. Tekintsünk a beteg szájába, orrnyílásaiba, fülébe, figyeljük a vérzést. A nyakat mozgatás nélkül vizsgáljuk meg , van-e rajta deformitás, vizsgáljuk meg a nyaki erek teltségét. A mellkas szabaddá tétele után figyeljük meg a mellkas formáját a légzés alatti kitérését. A szegycsontra és a bordákra gyakorol kétoldali enyhe nyomással vizsgálhatjuk a mellkas stabilitását. A has megtekintése: sérülések, deformációk lehetnek. Betapintáskor kőkemény vagy betapintható. Medence vizsgálatakor a stabilitása a szeméremcsontra és a két csípőlapátra gyakorolt enyhe nyomással vizsgáljuk. Felső és alsó végtagok hosszú csöves csontjait végigtapintva keressük a törés jeleit. Valamint a érzés- és mozgáskiesését. Gerinc vizsgálata során fájdalmat, deformitást keresve óvatosan végigtapintjuk a gerinc, teljes szakaszát. (baleseti mechanizmus alapján)

66 Eszközzel és eszköz nélkül vizsgálható paraméterek
Vérnyomás, Hőmérséklet, Pulzus Légzés

67 Pulzus (érverés)‏ Fogalma: Az ütőereken tapintható lüktetés. A pulzushullámot egy-egy szívösszehúzódás alkalmával a bal kamrából az aortába kilökött vérmennyiség hozza létre. A pulzus tükrözi - a szív munkáját, - az erek állapotát - vérnyomást A pulzus jellemzői: száma, ritmusa, teltsége

68 Pulzusszám Újszülött 130-150 1 év 110-130 2 év 90-115 3 év 80-105
21 év felett

69 Pulzus számát befolyásoló tényezők
Fizikai aktivitás Hőmérséklet Érzelmi hatás Testhelyzet-változtatás Vérzés- ill. folyadékvesztés Cardialis tényezők Pulmonális tényezők Gyógyszerek

70 Pulzusszám változása Tahycardia (szapora pulzus) pulzusszám /min. között Oka: - 1 C testhőm. emelk. Gyermekeken 10-15, felnőtteken szívösszehúzódással növeli a systolek számát. - szívizom valamennyi bántalma, shock vagy kollapszus. Bradycardia: Gyér vagy ritka pulzus: ingerképzési zavar, digitalis túladagolás,

71 Pulzus teltsége: Pulzus lehet: erős, gyenge, elnyomható
- telt, feszes, ujjal nehezen elnyomható, (vérnyomás magas)‏ - puha , könnyen elnyomható, alig tapintható (alacsony vérnyomás, vérzésnél)‏ - könnyen elnyomható (szívelégtelenség, belső vérzés)‏ - szapora, könnyen elnyomható (filiformis pulzus)‏

72 Vérnyomás Az az erő, melyet a bal kamrából kinyomott vér az erek falára kifejt Bal kamra összehúzódásakor (systole) az artériákban kialakult legnagyobb nyomás - a bal kamra elernyedésekor (diastole ) az erek rugalmassága által fenntartott legkisebb nyomás - vérnyomásméréskor a. brachialis keringését megszüntető nyomást határozzuk meg Hgmm-ben.

73 Légzés Légzés száma: Függ: - életkortól, - idegrendszer állapotától,
- munkavégzéstől, - étkezéstől, - időjárási tényezőktől, légnyomástól, a levegő páratartalmától. Élettani érték: 12-16 Gyermekeknél: 25-30 Csecsemőknél: 30-35

74 Kórós légzésszám: Tachypnoe: 20 fölött van
- 1 C testhőmérséklet emelkedés 4-6 növeli a légzésszámot. - 40 -et meghaladja : légzési elégtelenség. Bradypnoe: 12 alatt van Oka: - nyúltvelő sérülése, daganata, - agyi keringési zavar, - altatószermérgezés

75 Légzés ritmusa, jellege
Ki és belégzés szabályos időközökben követi egymás, légvételek mélysége és időtartama is azonos.

76 Kóros légzésformák Nehézlégzés: (dyspnoe)‏
- erőltetett (légzési segédizmok igénybevételével) ki és belégzés Oka: tüdő és szívbetegségek, rendkívüli testi megerőltetés, felső légutak megbetegedésénél fájdalom, centrális, agyi megbetegedésben,

77 Fajtái Cheyne-Stokes-légzés: a légzés száma és mélysége szabálytalan, hyperpnoés és apnoés időszakok váltakoznak. Oka: súlyos agyi keringési zavar agyi sérülés keringési elégtelenség Kussmaul-légzés:szapora mély be-és kilégzések sorozata Oka: diabetes kóma, urémia

78 Légzés hangja Sípoló: légutak beszűkülése esetén ( légutak görcse, sűrű nyák, daganat, idegentest )‏ Szörcsölő: légutak tele vannak híg váladékkal (kisvérköri pangás, tüdővizenyő)‏ Horkoló: mélyen alvó embereknél, eszméletlenségben. Szuszogó: nátha, orrjárat fejl. rendellenessége miatt.

79 Lehelet szagának megváltozása
Kellemetlen szájszag: gyomor-, bélzavarnál - nyelv bevont szájnyálkahártya gyulladásnál, garat-torok gyulladásos folyamatoknál, Édeskés kellemetlen szag: torokdiftériánál, Édeskés kellemetlen bűzős szag: tüdőtályog, tüdőgangréna Acetonszagú: cukorbetegségben Vizeletszagú: veseelégtelenségben Májszagú: májelégtelenségben

80 Testhőmérséklet Befolyásolja: Kor, Hosszantartó fizikai aktivitás,
Hormonhatások, Fizikai vagy érzelmi stressz, Szélsőséges környezeti hőmérséklet, Dohányzás, Forró vagy hideg folyadék fogyasztás

81 Kóros hőmérsékletek Hypothermia: 34,4 C alá süllyed
Pulzus és légzésszám, vérnyomás csökken, a bőr cyanotikus Eszméletvesztés, Fajtái: enyhe 33,1-36 ℃ mérsékelt 30,1-30 ℃ súlyos ℃ Aggasztó 27 ℃ értéknél

82 Normálisnál magasabb testhőmérséklet
Mérsékelt hőemelkedés: 37-38℃ Láz: 38-39℃ Magas láz (pyrexia) : 39-40℃ Túl magas láz Hyperpyrexia): 40℃ felett Láz a szervezet védekező reakciója, amely a kórokozók számára kedvezőtlen életkörülményt teremt.

83 Az eszméletlen sérült ellátása
Az eszméletlen beteg ingerekre nem reagál, kontaktusban nem vonható, tónustalan izomzatú. Teendők: Légzés és keringés vizsgálata, ha nincs újraélesztés megkezdése, Ha van, akkor vizsgáljuk meg tapintóvizsgálattal, hogy van-e kizáró ok. Ha nincs, akkor fektessük stabil oldalfekvő helyzetbe.

84 Stabil oldalfekvés kontraindikációi
Gerinctörés vagy annak gyanúja, Súlyos mellkasi sérülés, Felkarcsonttörés, Nyílt hasi sérülés, Medencetörés vagy annak gyanúja, Combcsonttörés vagy annak gyanúja.

85 ERC ajánlás STABIL OLDALFEKTETÉS:

86 Tudatállapot (eszméletlen)
STABIL OLDALFEKTETÉS (2.):

87 Stabil oldalfektetés lépései
Fektesse a hanyattfekvő beteg közelebb fekvő karját könyökben felfelé derékszögben behajlítva a fej mellé. A beteg ellenoldali kezével - csuklónál fogva - támassza meg a fejet. húzza fel a túloldali lábat térdben behajlítva, támassza a talpat a földhöz, és fogja meg a térdet. A térdénél és felkarjánál megfogott beteget óvatosan fordítsa maga felé az oldalára.

88 A felül elhelyezkedő, behajlított lábat hozza olyan helyzetbe, hogy az csípőben és térdben derékszögben behajlítva stabilizálja a helyzetet. A felső helyzetű - az alsót keresztező - kart igazítsa úgy az arc alá, hogy a fej legyen kissé hátraszegve, ugyanakkor a szájnyílás kissé lefelé irányuljon. Eszméletlenség felismerésekor azonnal értesíteni kell a mentőket

89 Gábor-féle oldalfektetés

90 Mentőellátás Kimentés betegvizsgálat, észlelés, Orvosi ellátás,
szállítás

91 Mentőszállítás A szállítás ideje alatt a beteg állapotának megfelelő testhelyzet biztosítása: Ezek - Hanyatt fekvő helyzet lapos fektetéssel, Hanyatt fekvő helyzet megemelt fejjel (felsőtesttel) Hanyatt fekvő helyzet, felhúzott lábakkal Trendelenburg helyzet Félülő helyzet Stabil oldalfekvő helyzet Hason fektetés

92 Eszméletén lévő koponyasérült fektetése
Arckoponysérült fektetése

93 Mellkassérült félülőhelyzetben

94 Ájulás, sokk esetén alkalmazandó:


Letölteni ppt "Elsősegélynyújtás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések