Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MÁSSÁG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MÁSSÁG."— Előadás másolata:

1 A MÁSSÁG

2 Jelentéstartalma: nem a szokásos nem azonos valakivel, vagy valamivel
nem egyező jelentésű a „különbség” szóval (a különbség= eltérés, megkülönböztetés)

3 a „más” szóval megjelölt a minőségi különbséget ragadja meg
utal a szokásos különbségek között meghúzható kategoriális határra, amelyen túl a különbözőség, az eltérés az eltérő minőség jelentésével bővül

4 Kritikus határ Másság Különbség, alternativitás Minősített különbség Nem minősített különbség Kategoriális különbség

5 Másságszemlélet Viszonyulás, ahhoz aki más Stigmatizáció
Sajátos stigmajelölő szavak használatával utalunk az eltérő sajátosságra

6 A stigmajelölő kifejezések
negatív töltést hordoznak stigmatizált személyre utaló kellemetlen vonatkozásuk érezhető

7 Stigmatizáció előítéletes gondolkodásmód módosítja a stigmát hordozó személyekkel szembeni viselkedést A negatív érzelmek gátolják a másnak látott személy belső elfogadását

8 A stigmatizált személlyel kapcsolatos viselkedési formák (Allport)
Szóbeli előítéletesség a legtöbb előítéletes ember hangoztatja előítéleteit hasonló barátok körében, alkalomadtán idegenek között is teljesen gátlástalanul juttatják kifejezésre idegenkedésüket és ellenérzéseiket

9 Elkerülés erősebb előítélet esetén a személy kerülni igyekszik a kellemetlennek ítélt csoport tagjait, még akkor is, ha ez tetemes kellemetlenséget okoz számára Hátrányos megkülönböztetés az előítéletes személy ilyenkor aktív jellegű, ártalmas viselkedésre vállalkozik

10 Testi erőszak felfokozott érzelmi tényezők esetén az előítélet erőszakos vagy az erőszakkal egyenértékű cselekvésekhez vezethet Kiirtás az előítéletek erőszakos kifejeződésének végső fokozata (lincselés, tömeggyilkosság)

11 A „másság” kiváltó okai
Endogén ártalmak: öröklött, genetikailag meghatározott biológiai okok Exogén tényezők: - biológiai-környezeti ártalmak, - tartós szociális ártalmak, - traumák, - hibás terhelések

12 A „más” szülő reakciói

13 I. Miért pont én? Bezárkózás
Az ego és a sérelem (a gyermek a szülő kiterjesztett én-je) Tagadás, kétségbeesés Rémület és fájdalom Önvád és vád – a bűnbak Elszigetelődés

14 II. A nyitás Szeretet, kötődés – ha a gyermek „más” Az elfogadás
Segítségkérés – a szövetségesek

15

16 A szülő szerepköre a gyermek terápiájában
A szülő a gyermek képviselője a különleges gondoskodás intézményeiben. Lehet, hogy a szülő (család) a gyermek tüneteinek okozója A szülő (család) a gyermek másik gyógyítója

17 A pedagógus és a „más ” gyermek

18 Integráció ENSZ hivatalos állásfoglalása (1993)>> hangsúlyozza a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét az oktatásban UNESCO (1994) „Speciális szükségletek pedagógiája: lehetőség és minőség” című konferencia eredményeként létrejött egy Cselekvési Program

19 Cselekvési Program= ajánlásgyűjtemény:
az integrált oktatás, nevelés országos szintű előkészítéséhez, különös tekintettel jogi, szervezési kérdésekre, a befogadó iskolák szerepére és a pedagógusképzés iránt felmerülő új igényekre

20 A Program főbb irányelvei

21 Jogi eljárások, törvénykezés:
Az oktatás integrált megvalósításával biztosítsa a törvényalkotás a tanulók esélyegyenlőségét. Párhuzamos és kiegészítő törvények kidolgozása az egészségügy, a szociálpolitika, a szakmai képzés és a munkavállalás terén. A fogyatékos gyermekek integrációja legyen a nemzeti terv szerves része.

22 Az oktatás vezető elvei:
Tantervi rugalmasság (differenciált oktatás, kiegészítő támogatás) Oktatásirányítás (iskolaigazgató feladata>> segíteni a pozitív hozzáállást az iskolaközösségen belül) Információ és kutatás

23 Pedagógusképzés Szemináriumok, továbbképzések szervezése
Gyógypedagógus-képzés >> a speciális szakemberek különböző iskolaszervezési formákban is képesek legyenek hatékonyan dolgozni

24 Kiemelt területek: Korai felismerés és fejlesztés
Felkészítés a felnőttek világra >> speciális átmeneti programmal

25 Anyagi háttér biztosítása
Befogadó iskolák kialakításával érhetőek el az anyagi források Koordináció a szaktárcák között

26 A befogadás megszervezése
tárgyi feltételek, erőteljesebb ingerek> világítás, élénk színű tárgyak stb.) nagyobb tér személyi feltételek > befolyásolás (cél: elfogadó és támogató környezet)


Letölteni ppt "A MÁSSÁG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések