Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A MÁSSÁG A MÁSSÁG. 2 Jelentéstartalma: nem a szokásosnem a szokásos nem azonos valakivel, vagy valamivelnem azonos valakivel, vagy valamivel nem egyező.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A MÁSSÁG A MÁSSÁG. 2 Jelentéstartalma: nem a szokásosnem a szokásos nem azonos valakivel, vagy valamivelnem azonos valakivel, vagy valamivel nem egyező."— Előadás másolata:

1 1 A MÁSSÁG A MÁSSÁG

2 2 Jelentéstartalma: nem a szokásosnem a szokásos nem azonos valakivel, vagy valamivelnem azonos valakivel, vagy valamivel nem egyező jelentésű a „különbség” szóval (a különbség= eltérés, megkülönböztetés)nem egyező jelentésű a „különbség” szóval (a különbség= eltérés, megkülönböztetés)

3 3 a „más” szóval megjelölt a minőségi különbséget ragadja mega „más” szóval megjelölt a minőségi különbséget ragadja meg utal a szokásos különbségek között meghúzható kategoriális határra, amelyen túl a különbözőség, az eltérés az eltérő minőség jelentésével bővülutal a szokásos különbségek között meghúzható kategoriális határra, amelyen túl a különbözőség, az eltérés az eltérő minőség jelentésével bővül

4 4 Kritikus határ Másság Különbség, alternativitás Minősített különbség Nem minősített különbség Kategoriális különbség

5 5 Másságszemlélet Viszonyulás, ahhoz aki másViszonyulás, ahhoz aki más StigmatizációStigmatizáció Sajátos stigmajelölő szavak használatával utalunk az eltérő sajátosságraSajátos stigmajelölő szavak használatával utalunk az eltérő sajátosságra

6 6 A stigmajelölő kifejezésekA stigmajelölő kifejezések negatív töltést hordoznak negatív töltést hordoznak stigmatizált személyre utaló kellemetlen vonatkozásuk érezhető stigmatizált személyre utaló kellemetlen vonatkozásuk érezhető

7 7 StigmatizációStigmatizáció előítéletes gondolkodásmód előítéletes gondolkodásmód módosítja a stigmát hordozó személyekkel szembeni viselkedést módosítja a stigmát hordozó személyekkel szembeni viselkedést A negatív érzelmekA negatív érzelmek gátolják a másnak látott személy belső elfogadását gátolják a másnak látott személy belső elfogadását

8 8 A stigmatizált személlyel kapcsolatos viselkedési formák (Allport) I.Szóbeli előítéletesség a legtöbb előítéletes ember hangoztatja előítéleteita legtöbb előítéletes ember hangoztatja előítéleteit hasonló barátok körében, alkalomadtán idegenek között is teljesen gátlástalanul juttatják kifejezésre idegenkedésüket és ellenérzéseikethasonló barátok körében, alkalomadtán idegenek között is teljesen gátlástalanul juttatják kifejezésre idegenkedésüket és ellenérzéseiket

9 9 II.Elkerülés erősebb előítélet esetén a személy kerülni igyekszik a kellemetlennek ítélt csoport tagjait, még akkor is, ha ez tetemes kellemetlenséget okoz számáraerősebb előítélet esetén a személy kerülni igyekszik a kellemetlennek ítélt csoport tagjait, még akkor is, ha ez tetemes kellemetlenséget okoz számára II.Hátrányos megkülönböztetés az előítéletes személy ilyenkor aktív jellegű, ártalmas viselkedésre vállalkozikaz előítéletes személy ilyenkor aktív jellegű, ártalmas viselkedésre vállalkozik

10 10 IV.Testi erőszak felfokozott érzelmi tényezők esetén az előítélet erőszakos vagy az erőszakkal egyenértékű cselekvésekhez vezethetfelfokozott érzelmi tényezők esetén az előítélet erőszakos vagy az erőszakkal egyenértékű cselekvésekhez vezethet IV.Kiirtás az előítéletek erőszakos kifejeződésének végső fokozata (lincselés, tömeggyilkosság)az előítéletek erőszakos kifejeződésének végső fokozata (lincselés, tömeggyilkosság)

11 11 A „másság” kiváltó okai Endogén ártalmak: öröklött, genetikailag meghatározott biológiai okokEndogén ártalmak: öröklött, genetikailag meghatározott biológiai okok Exogén tényezők: - biológiai-környezeti ártalmak, - tartós szociális ártalmak, - traumák, - hibás terhelésekExogén tényezők: - biológiai-környezeti ártalmak, - tartós szociális ártalmak, - traumák, - hibás terhelések

12 12 A „más” szülő reakciói

13 13 I. Miért pont én? 1.Bezárkózás 2.Az ego és a sérelem (a gyermek a szülő kiterjesztett én-je) 3.Tagadás, kétségbeesés 4.Rémület és fájdalom 5.Önvád és vád – a bűnbak 6.Elszigetelődés

14 14 II. A nyitás 1.Szeretet, kötődés – ha a gyermek „más” 2.Az elfogadás 3.Segítségkérés – a szövetségesek

15 15

16 16 A szülő szerepköre a gyermek terápiájában A szülő a gyermek képviselője a különleges gondoskodás intézményeiben.A szülő a gyermek képviselője a különleges gondoskodás intézményeiben. Lehet, hogy a szülő (család) a gyermek tüneteinek okozójaLehet, hogy a szülő (család) a gyermek tüneteinek okozója A szülő (család) a gyermek másik gyógyítójaA szülő (család) a gyermek másik gyógyítója

17 17 A pedagógus és a „más ” gyermek

18 18 Integráció ENSZ hivatalos állásfoglalása (1993)>> hangsúlyozza a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét az oktatásbanENSZ hivatalos állásfoglalása (1993)>> hangsúlyozza a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét az oktatásban UNESCO (1994) „Speciális szükségletek pedagógiája: lehetőség és minőség” című konferencia eredményeként létrejött egy Cselekvési ProgramUNESCO (1994) „Speciális szükségletek pedagógiája: lehetőség és minőség” című konferencia eredményeként létrejött egy Cselekvési Program

19 19 Cselekvési Program= ajánlásgyűjtemény:ajánlásgyűjtemény: az integrált oktatás, nevelés országos szintű előkészítéséhez, az integrált oktatás, nevelés országos szintű előkészítéséhez, különös tekintettel jogi, szervezési kérdésekre, különös tekintettel jogi, szervezési kérdésekre, a befogadó iskolák szerepére a befogadó iskolák szerepére és a pedagógusképzés iránt felmerülő új igényekre és a pedagógusképzés iránt felmerülő új igényekre

20 20 A Program főbb irányelvei

21 21 Jogi eljárások, törvénykezés: Az oktatás integrált megvalósításával biztosítsa a törvényalkotás a tanulók esélyegyenlőségét.Az oktatás integrált megvalósításával biztosítsa a törvényalkotás a tanulók esélyegyenlőségét. Párhuzamos és kiegészítő törvények kidolgozása az egészségügy, a szociálpolitika, a szakmai képzés és a munkavállalás terén.Párhuzamos és kiegészítő törvények kidolgozása az egészségügy, a szociálpolitika, a szakmai képzés és a munkavállalás terén. A fogyatékos gyermekek integrációja legyen a nemzeti terv szerves része.A fogyatékos gyermekek integrációja legyen a nemzeti terv szerves része.

22 22 Az oktatás vezető elvei: Tantervi rugalmasság (differenciált oktatás, kiegészítő támogatás)Tantervi rugalmasság (differenciált oktatás, kiegészítő támogatás) Oktatásirányítás (iskolaigazgató feladata>> segíteni a pozitív hozzáállást az iskolaközösségen belül)Oktatásirányítás (iskolaigazgató feladata>> segíteni a pozitív hozzáállást az iskolaközösségen belül) Információ és kutatásInformáció és kutatás

23 23 Pedagógusképzés Szemináriumok, továbbképzések szervezéseSzemináriumok, továbbképzések szervezése Gyógypedagógus-képzés >> a speciális szakemberek különböző iskolaszervezési formákban is képesek legyenek hatékonyan dolgozniGyógypedagógus-képzés >> a speciális szakemberek különböző iskolaszervezési formákban is képesek legyenek hatékonyan dolgozni

24 24 Kiemelt területek: Korai felismerés és fejlesztésKorai felismerés és fejlesztés Felkészítés a felnőttek világra >> speciális átmeneti programmalFelkészítés a felnőttek világra >> speciális átmeneti programmal

25 25 Anyagi háttér biztosítása Befogadó iskolák kialakításával érhetőek el az anyagi forrásokBefogadó iskolák kialakításával érhetőek el az anyagi források Koordináció a szaktárcák közöttKoordináció a szaktárcák között

26 26 A befogadás megszervezéseA befogadás megszervezése tárgyi feltételek, tárgyi feltételek, erőteljesebb ingerek> világítás, élénk színű tárgyak stb.) erőteljesebb ingerek> világítás, élénk színű tárgyak stb.) nagyobb tér nagyobb tér személyi feltételek > befolyásolás (cél: elfogadó és támogató környezet) személyi feltételek > befolyásolás (cél: elfogadó és támogató környezet)


Letölteni ppt "1 A MÁSSÁG A MÁSSÁG. 2 Jelentéstartalma: nem a szokásosnem a szokásos nem azonos valakivel, vagy valamivelnem azonos valakivel, vagy valamivel nem egyező."

Hasonló előadás


Google Hirdetések