Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

M U N K A V É D E L E M Készítette: Nagy Éva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "M U N K A V É D E L E M Készítette: Nagy Éva."— Előadás másolata:

1 M U N K A V É D E L E M Készítette: Nagy Éva

2 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény
és a végrehajtásáról szóló 5/1993. /XII.26./ MÜM rendelet. Az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, szervezeti feltételeit, a munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálásával megelőzve a munkabaleseteket, és a foglalkoztatással összefüggő megbetegedéseket. Főbb területei: - munkabiztonság, - munkaegészségügy

3 Munkavédelem tárgya, fogalma, feladatai
szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, és az ezeket megvalósító szervezetek, intézmények és eszközök, valamint előírásoknak az összessége. Célja: balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések megelőzése, a dolgozók egészségének és munkavégző képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálása. Ergonómia: a szervezett, és ésszerű munkavégzés elmélete, és gyakorlata tudományos szinten.

4 Munkabiztonság: az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat határozza meg, és egyben ellenőrzi is azokat. Veszélyforrás: munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben fellépő minden olyan tényező, ami a munkát végző, vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyeknek veszélyt, vagy ártalmat jelent. Fizikai veszélyforrás: eszközök, szerszámok, gépek, berendezések, csúszós érdes felületek, normálistól eltérő légnyomás, világítás, zaj, áramköri feszültség, mélység, magasság, por. Veszélyes anyagok: robbanó, gyúlékony, mérgező, maró, fertőző, sugárzó anyagok. - Biológiai veszélyek: -mikró organizmusok: baktériumok, gombák, vírusok., - makró organizmusok: növények, állatok . - Fiziológiai veszélyforrások: idegrendszeri, és pszichés tényezők /monoton munka, nagy igénybevétel/.

5 Munkaegészségügy: célja, a munkavégzés során a munkahigiénia és a foglalkozás egészségügy segítségével a munkavállalók egészségének megóvása. 1./ Munkahigiénia feladata: a környezetből származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok előrelátása, felismerése, értékelése és kezelése. 2./ Foglalkozás egészségügy feladata: a munkavégzésből származó megterhelések, és igénybevételek vizsgálata, befolyásolása, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmasságának megállapítása és ellenőrzése. Területei: - munkaélettan – a munkaképes ember szervezetét hogyan veszi igénybe az a munka amelyet folytat, a feladat elvégzése hogyan terheli. - munkalélektan – a lélektani viszonyokat vizsgálja, ami a munka közben alakul ki. Pl. ember és az élő környezete közti viszony, /munkatárs, főnök, /, és a munkaeszköz és környezet közti viszony. - munkakörülmény - testi, szellemi igénybevétel, környezeti hatás, emberi szervezet reakciója. - munkakultúra - a munkavégzés módjának célszerű és biztonságos, komfortos , egészséges, és esztétikus kialakítása. Ezt az ergonómia határozza meg /hol tisztálkodok, hol eszem, milyen a környezetem./

6 Jogok és kötelességek:
A munkavédelmi törvény szerint a szervezett munka során, a biztonságos munkavégzés követelményeinek kell megvalósulni. Ez minden esetben a munkaadó, és a munkavállaló kötelessége. A munkaadónak létre kell hozni az egészséges munkakörülményeket /melyeket, törvények, rendeletek, szabványok, határoznak meg/, Pl. biztosítani kell gépeket, berendezéseket, szerszámokat, védőfelszerelést, anyagokat, szakmai felkészültség ellenőrzése, munkavédelmi szakember alkalmazása, szociális helyiségek biztosítása, munkabalesetek , és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása. - Követelményeket kell meghatározni, és azt ellenőrizni. -Munka folyamatokat, és technológiákat kell meghatározni. -Szakmai felkészültségüket ellenőrizni kell. A munkavállalónak kötelessége munkáját úgy végezni, hogy a biztonságos munkavégzés követelményeinek megfeleljen, egészsége és testi épsége érdekében a védőeszközöket, berendezések használni, a kötelező orvosi vizsgálatokon részt venni, és környezetét a higiéniai szempontoknak megfelelően tartani.

7 A munkajogi szabályozás
Alkotmány – Országgyűlés – Munkavédelmi törvény – Munka törvénykönyv - Környezetvédelmi törvény - Termékvédelmi törvény Munkavédelmi ágazati rendeletek - Kormányrendeletek /szabványok/ OMMF Országos Munkavédelmi és Munkaegészségügyi Főfelügyelőség ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Munkavédelmi felügyeleti utasítások Kollektív Szerződések /munkahelyi szinten van a munkaszerződés/ Szervezeti és Működési Szabályzat Munkavédelmi Szabályzat Munkaköri leírás Technológiai Utasítás Technológiai Utasítások Műszaki dokumentumok, gépek dokumentációi.

8 Szabályzatrendszerek:
1./ Munkavédelmi szabályzat: - mely tartalmazza, a munkavédelem általános követelményeit, - létesítési, és üzembe helyezési szabályokat, - veszélyességi minősítéseket, kollektív védőeszközök, egyéni védőeszközök szabályozását, időszakos biztonsági felülvizsgálatokat, a munkavállalók feladatait, munkajogi védelmet, szabálysértési eljárásokat, munkaügyi, munkavédelmi ellenőrzéseket, munkavédelmi felügyeletet OMMF, kockázat értékelési programot, munkavédelmi oktatások rendjét, -időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét,

9 Munkavédelmi egyéni védőeszközök
Követelmény velük szemben : Nyújtsanak teljes körű biztonságot, Ennek biztosítása a munkaadó feladata, Veszélytelen és nem ártalmas munkavégzést biztosítsanak, Meg kell felelnie műszaki, ergonómiai, fiziológiai, és higiéniás követelményeknek. Csoportosításuk: -fejvédő eszközök: sisak, sapka, -arcvédő eszközök: arcot, szemet, légutakat véd, fix, vagy nem fix, védőlemez, védőpajzs, -szemvédő: védőszemüvegek /duplaüveg, felhajtható/, -légzésvédő: por, füst, gáz, gőz ellen, maszk szűrővel ellátva, -hallásvédő: beépítve védősisakba, fültok, fejpántos /speciális szakmákban, hideg-meleg hatás elleni védelem/ -testvédő eszközök: védőruhák, hideg-meleg ellen, víz-nedvesség ellen, maró anyag ellen, égés ellen, elektrosztatikusság ellen, biológiai fertőzés ellen, kézvédő eszközök: hő, és hideg ellen véd, vágás ellen, maró anyag ellen, lábvédők: védőcipők, száras cipők, megerősített orral, szigetelt talpú, leesés elleni védelem: zuhanás gátló övek, pántok, hevederek, karabinerek.

10 Munka- és üzemi baleset
A baleset fogalma: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely hirtelen következik be, mérgezést, sérülést, vagy testi-lelki egészségkárosodást, illetve halált okozhat. Munkabaleset: a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, független a sérült közrehatásának mértékétől. Oka a veszély jelenléte. Teljes kártérítés jár /fizetés + dologi kár/ Ha valaki tudatosan károsítja saját egészségét nem számít munkabalesetnek, büntetéssel jár. Üzemi baleset: munkába menet, vagy jövet a legrövidebb úton történő közlekedés estén, /kisebb kitérő lehet, ha minden nap arra jár/. Csak fizetés kiesést térítenek. /90%-ot/ Foglalkozási megbetegedés: a dolgozót olyan káros hatás éri amit már hosszútávon nem tud a szervezete elviselni, és megbetegszik. Egészségügyi dolgozóknak gyakori a betegtől kapott fertőzés. /fizikai ártalmak, pszichés, munkahelyi klíma, vegyi ártalom, fertőzés, porártalom, zaj, világítás./. Védekezés egyéni, és kollektív védelem. /

11 Munkabaleset Baleset bejelentése: azonnal be kell jelenteni, a munkahelyi vezetőnek, munkavédelmi szakembernek, aki felveszi a Munkabaleseti Jegyzőkönyvet, melyet az OMMF-nek, OEP-nek is meg kell küldeni, betegség esetén ÁNTSZ vizsgál, team munka a kivizsgálása. A bejelentésnek tartalmaznia kell: Sérült adatait, TAJ számát, A baleset sorszámát, /minden évben 1-el indul/, Sérült munkakörét, Sérülés időpontja, percre pontosan, helye, pontos cím, Sérülés jellege, Segítség ellátására tett intézkedések, Jegyzőkönyve k/tanú meghallgatási, sérült meghallgatása,/ Fényképek /a baleset helyszínéről, törött eszközökről, /

12 A baleseti jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
-személyes adatait, -munkaköre, -baleset súlyossága /BNO kód/, -egyéni védőeszközök alkalmazása, -szükséges intézkedések, -felelősök meghatározása, -határidők meghatározása, -a baleset után technológia, vagy körülmény, környezet megváltoztatása, -milyen anyag vagy gép okozta a balesetet, -felelős személyek /igazgató, munkavédelmis/ aláírja, -halálos vagy csonkolásos baletet 24 órán belül be kell jelentenie munkaadónak, -a jegyzőkönyvet kapja: OMMF, OEP, sérült, munkahely.

13 Üzemi baleset: Hasonló bejelentési kötelezettség van mint a munkabalesetnél. -tisztálkodás, -közlekedés, /munkába menet, vagy jövet, kisebb kitérővel/, -étkezés közben, -egészségügyi ellátás során /munkaviszonnyal kapcsolatos ellátás közben/, -cég saját, vagy bérelt járművel való közlekedés esetén. -a munkáltatónak be kell jelenteni, -két tanúnak a nevét és címét fel kell írni, aki jelen volt. -a munkáltatónak jegyzőkönyvet kell felvenni, -személyi adatok, helyszín, helyszínrajz, fénykép csatolása mellett, -az OEP-nek kell megküldeni, Táppénz mindenképpen jár a dolgozónak, /90%/ Dologi kártérítésre a dolgozó nem tarthat igényt.

14 Foglalkozási megbetegedések:
A bejelentési kötelezettség itt is fennáll. Meghatározás: szervezett munkavégzés közben fellépő, a dolgozót érő olyan káros hatás, amit a szervezet maradandó károsodás nélkül még elvisel, alkalmazkodik hozzá. Tartós káros hatás: ártalomból betegség alakul ki, foglalkozási megbetegedést okoz. Mitől függ az ártalom, betegség kialakulása: -ártalom erősségéről, -időtartamtól, -egyéni ellenálló képességtől. Kiváltó okok: kóroki tényezők fizikai okok, hatások: zaj, vibráció, ionizáló sugárzás, nem ionizáló sugárzás, /ultraibolya/ , UV sugár, infravörös sugárzás, túlnyomás, kémiai okok és hatások: ólom és vegyületei, higany és vegyületei, klór és vegyületei, por /szilikózis/

15 Világításból származó károsítás:
Követelménye a mesterséges világításnak: -térbelileg egyenletes legyen, -időbelileg egyenletes legyen, -megfelelő fényirány, és árnyékolás, -káprázatmentesség, -szinhőmérsékletnek, szinvisszaadásnak megfeleljen, -megbízhatóság, -karbantartási lehetőség, -gazdaságos, -esztétikus, -szükség- és tartalékvilágítás biztonságos legyen, irányfény!

16 Munkahelyi klíma: a levegő tényezői, /párásodás/, hőmérséklet, huzathatás,/
Védekezhetünk természetes, és mesterséges szellőztetéssel: -általános mesterséges szellőztetés: légcserés, léghűtéses, párátalanítás, klimatizálás, -helyi mesterséges szellőztetés: /elszívás/ gáz-gőz elszívás, páraelszívás, hő elszívás,légelszívás. -egyoldalú megterhelés, biológiai okok: gombák, kullancs okozta agyvelőgyulladás, HEPA, TBC, Láthatatlan pszicho szociális ergonómiai okok: csontok, izmos egyoldalú terhelése, perifériás idegrendszeri hatás, Bármilyen ártalom, ami fokozott megterhelést mutat. ÁNTSZ vizsgálja, a munkahellyel.

17 Kockázati tényezők és azok kivédése
Lényege: a munkavégzés körülményeinek és a munkakörnyezet kialakításának elemző értékelése. 3 lábon áll: veszély, kockázat értékelése, védelem kialakítása. - Veszély: valaminek /anyag, technológia, módszer, folyamat/ olyan tulajdonsága, vagy képessége, ami károsodást okozhat. Kockázat: folyamat, /a biztonságtechnikai körülmények és a veszély között kapcsolat/, Védelem: a veszély megelőzése, és a károsító hatások csökkentése. Fel kell deríteni a veszélyforrásokat, biztosítani kell a védekezés módját és fel kell hívni a veszélyre a figyelmet. Veszélyek azonosítása: kockázatkezelés, kell e csökkenteni a kockázatot, van e rá lehetőség, illetve becsülni az ártalmat.

18 Szabványrendszerek szabályozzák, amelyben meg vannak határozva a gépek elhelyezése, üzembe helyezése, használati szabályok, üzemzavar esetén mit kell tenni: -általános szabályok, alapfogalmak, alapelvek, -egy gépcsoportra vonatkoznak, -kiemelten egy-egy gépre vonatkoznak. Ezek a szabályok tartalmazzák, hogy milyen területen lehet használni a gépet, kik használhatják, képesítése a használónak, milyen nemű a dolgozó, életkora, csökkent munkaképességük használhatja e, /látás, hallás sérült/.

19 Szervezetet károsító vegyi anyagok
Felhasználásuk: ipar :/műanyag, bőr, nyomda, papírgyártás , élelmiszer/, mezőgazdaság: /műtrágya, növényvédelem,/ közlekedés: /különféle kenőanyagok, üzemanyagok/, légtermékek: /fűtési technikák, gyárak égéstermékei/, Csoportosításuk: /hatásuk szerint/ -ingerlő: /ammónium, klór,/ -fulladást okozhat: /szénmonoxid/, -bódító: /szerves oldószerek /nitró, ammónia/, -mérgező: /higany, foszfor, ólom/, -maró: /savak, lúgok/, -szenzibilizáló, rákkeltő:/etilacetát, azbeszt, kátrány/, -mutagén: /utód károsító, a szerves peroxidok/, -magzat károsító: /oxálsavak/, -irritáló, izgató: /aceton/, Az emberi szervezetbe bejutásuk: bőr, nyálkahártya, légút. Légszennyezés: veszélyessége, illetve hatása az emberi szervezetre, a munkahely levegőjének térfogat egységben lévő tömegük határozza meg.

20 Osztályozásuk: Kifejezetten mérgező, veszélyes anyagok,
Mérsékelten veszélyes anyagok, Nem veszélyes anyagok Megelőzés: -zárt rendszerű technológiák alkalmazása, -új, korszerűbb anyagokkal – amelyek nem, vagy nem annyira mérgezőek – való helyettesítés, -új technológia alkalmazása, -előírt védőeszközök alkalmazása, -biztonsági jelzések figyelése /védelem 3 lépése: 1. készenléti fokozat, 2. védelmi fokozat /fény- és hangjelzés/ 3. riasztás /evakuálás /.

21 Anyagok kezelése, tárolása
Méregkezelési szabályzat szerint tárolják az anyagokat. -Méregszekrényben, jól elzárva, külön helyiségben, a gyári csomagolásban, anyagonként jelölve és elkülönítve, kármentővel ellátva, ha szükséges fallal elkerítve. -A szellőztetést meg kell oldani általában távol az épületektől – lehet szabadba, vagy mesterséges szellőztetésnél épületben a megfelelő szellőző kivezető létesítésével. -Biztonsági intézkedések, szabályok kidolgozása estleges kár esetén. -Szabványos feliratok alkalmazása , hogy mit tartalmaz az üveg, vagy egyéb tároló/méreg, halálfej, maró és rákkeltő felirat/. -Megvilágítás megoldás RB. Világítás. -Őrzés megoldás, biztonsági intézkedések havária esetére. -Csomagolásuk épp legyen. -Van olyan anyag, ami légmentes tárolást igényel, anyagok egymással kölcsönhatásba léphetnek. /pl.acetilén +clór, ecetsav+sósav, sósav+alkohol, clór semmivel, ammónia+higany, réz+acetilén, stb./ - A helyiségben tilos a dohányzás, vagy étkezés, takarítás csak arra kioktatott személy végezheti. - Kézmosási lehetőséget biztosítani kell. Szemmosó jelenléte!!!

22 Biztonsági jelzések: -tiltó /kör alakú fekete piktogrammú, fehér alapon piros szegéllyel, és 45 C fokban áthúzva/, -figyelmeztető /háromszög sárga alapon fekete piktogramm fekete szegéllyel/, -rendelkező jelek /kör alakú fehér piktogramm zöld-kék alap/, -tájékoztató jellegűek /tégla, vagy négyzet alapú fehér piktogramm, zöld alap/, -tűzvédelmi tájékoztató /piros jelzéssel, fehér alapon/, -figyelem felkeltő kiegészítő táblák /téglalap fehér alapon/. Mitől függ az ártalom kialakulása: az ártalom erősségétől, időtartamtól, egyéni ellenálló képességtől. A tároló edénynek épnek, törés mentesnek , jól zárhatónak kell lennie, külsejüket ütésálló anyaggal kell körülvenni. -flakkon, ballon, -hordó /hűtést meg kell oldani/, -zsákos /raklapon/, -palackok /betonon, szelepvédő az üvegen/

23 Munka alkalmasság, munkára való képesség
A munkavállaló köteles a meghatározott időben munkára alkalmas állapotban, kipihenten, alkohol és egyéb szer hatásáról mentesen munkahelyén megjelenni. Köteles a feladata végzése közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat betartani. A védőeszközöket köteles használni. Felelős a munkakörnyezetében a rendnek és a tisztaságnak eleget tenni. Orvosi vizsgálatokon megjelenni, a munkakörének megfelelően. Fázisai: - előzetes orvosi vizsgálat /munkába állás előtt/, - időszakos /a korának megfelelő/ - pályaalkalmassági vizsgálat /vasút, bánya, közlekedés/ - közegészségügyi vizsgálat /bölcsőde, élelmiszerrel dolgozó/ Megterhelés és igénybevétel: -egyhangú, monoton munka pl. számítógépes /ha lehet cserélni a munkafolyamatokat/, -tartós figyelemösszpontosítás /szünet, testmozgás/, -szellemi megterhelés, -emberi test egyoldalú igénybevétele, /védőeszközök használat /, -rendszeres orvosi vizsgálat.

24 A dolgozó védelme Foglalkozás egészségügy szempontjából:
-munka élettan, munka lélektan, munkakörülmény, -ártalmas betegségek kiküszöbölése, -munkahelyi klíma, -munkavédelmi ismeretek /védőeszközök használata, alkalmazni az ismereteket, -közlekedési szabályok betartása, /szindinamika, és táblák ismerete/, -biztonsági jelzések ismerete, -szellőztetés megfelelősége /természetes, és mesterséges/, -zajelhárítás, -érintésvédelem /sugár, és villámvédelem/. -vegyi anyagok elleni védelem, -ergonómia, -orvosi alkalmassági vizsgálatokon megjelenés,

25 Társadalombiztosítás:
-baleset, sérülés esetén nyújt védelemet, -egészségügyi szolgáltatások /gyógyszer, gyógyfürdő, balesti táppénz, segédeszköz/, -térítések/elmaradt jövedelem, dologi kár,nem vagyoni kár, járadék családtagnak/. Jogi védelem: -szabálysértési eljárás /konkrét bírság, munkaadó és munkavállaló felé is/. -munkaügyi vita /Munkaügyi Tanácsnál, Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat/.

26 Közlekedés biztonság Szükség van üzemi úthálózatra, utakra, járdákra. Az üzemi úthálózat jelzései megegyezik a KRESz szabályaival. -kereszteződések, kanyarodó, kihajtó járművek jelenthetnek veszélyt, -vannak tiltó és rendelkező szabályok, -sebességkorlátozások, -jobbkezes szabály, -táblák: elsőbbség adás, utasító, tiltó magasság korlátozó,súlykorlátozó, -várakozó, parkolni tilos táblák, -veszélyt jelző táblák /útszükület, szembejövő forgalom/, -tájékoztató jellegű /zsákutca, elsősegély nyujtó hely, parkolóhely, stb./ Épületen belül is jelzőtáblák igazítanak el, melyek a helyiségek ajtajain vannak, melyek tájékoztatnak arról, hogy a helyiségben milyen tevékenység folyik, illetve ha tároló abban mit tárolnak. Vészvilágítások és jelzőtáblák épületen belül találhatók, melyek a menekülést szolgálják adott veszély esetén.

27 Köszönöm a figyelmeteket!


Letölteni ppt "M U N K A V É D E L E M Készítette: Nagy Éva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések