Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szélsőjobboldali ideológia reprezentációja a debreceni egyetemisták csoportviszonyaiban Sőrés Anett, Debreceni Egyetem MSZT éves konferencia, 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szélsőjobboldali ideológia reprezentációja a debreceni egyetemisták csoportviszonyaiban Sőrés Anett, Debreceni Egyetem MSZT éves konferencia, 2010."— Előadás másolata:

1 A szélsőjobboldali ideológia reprezentációja a debreceni egyetemisták csoportviszonyaiban Sőrés Anett, Debreceni Egyetem MSZT éves konferencia, 2010

2 Miről lesz szó az előadásban? Elméleti megalapozás Elméleti megalapozás –Hogyan definiálható a szélsőjobboldal és az általuk képviselt ideológia? –Hogyan határolható körül a magyarországi szélsőjobboldal és melyek az egyedi jellemzői?  Miért pont egyetemisták és miért pont reprezentáció? Kutatási tapasztalatok Kutatási tapasztalatok –A megfigyelések és interjúk eredményei További kutatási lehetőségek További kutatási lehetőségek

3 Hogyan definiálható a szélsőjobboldali ideológia? Karácsony Gergely – Róna Dániel (2009) Karácsony Gergely – Róna Dániel (2009) 4 kritérium: 4 kritérium: –Univerzalizmus-tagadás –Nacionalizmus –Vezérkultusz –„Anti-establishment” attitűd Ki a „szélsőjobboldali” ? Ki a „szélsőjobboldali” ? –Önbevallás

4 Hogyan határolható körül a magyarországi szélsőjobboldal? Demográfiai jellemzők Kik körében a leginkább támogatott az ideológia? Kik körében a leginkább támogatott az ideológia? (Political Capital, Marketing Centrum 2009) –Vidéki lakosság (Észak- és Közép-Magyaro.) –Legfiatalabb korosztály –Férfiak –Szakképzettek

5 A hazai szélsőjobboldal szegmensei Elkülönül egymástól az ideológia és a politikai párt támogatottsága (Marketing Centrum 2009) Elkülönül egymástól az ideológia és a politikai párt támogatottsága (Marketing Centrum 2009) –Formális és informális csoportok –„Holdudvar”: vannak, akik csak egyes elemekkel szimpatizálnak –Civil kezdeményezések A politikai mozgalmak egyedi szerepe A politikai mozgalmak egyedi szerepe

6 Milyen tényezők segítik elő a magyar szélsőjobboldal integrációját? Populáris és tömegesen, költségtakarékosan elérhető kommunikációs formák Populáris és tömegesen, költségtakarékosan elérhető kommunikációs formák –Ideológiai üzenetek és/vagy közös tevékenységekre, politikai akciókra vonatkozó felhívások –Virtuális és/vagy valós terek Szimbólumok Szimbólumok –Közös jelentéstartalom – eligazodás és üzenet- közvetítés

7 Kutatási kérdések Kínálati oldal: Kínálati oldal: –Milyen reprezentációs eszközök állnak rendelkezésre a szélsőjobboldali eszme kifejezéséhez?  Valós és virtuális terek Keresleti oldal: Keresleti oldal: –Leképeződnek-e a szélsőjobboldal egyes szegmensei az ifjúsági csoportkultúrákban? –Milyen kifejezőeszközök segítik elő e csoportok integrációját?

8 Kutatási módszerek Kínálati oldal Kínálati oldal –Gyűjtések (2010. tavasz) –Megfigyelések (2010. nyár) Keresleti oldal Keresleti oldal –Interjúk (2010. ősz) – Informális csoportok  Hólabda-módszer: aki szélsőjobboldali érzületűnek tartja magát, és akit a környezete annak tart  Tervezett minta-létszám: 20 fő –Kutatás közben – eddig elkészült interjúk: 5 db

9 Reprezentációs eszközök

10 Sajátos megjelenési formák az ifjúság életvilágában – megfigyelési tapasztalatok Szórakozóhely Szórakozóhely (Hét Vezér) –A szimbólumok hangsúlya a dekorációban –Zenei műfajok –A vendégek öltözködése –Beszédtémák –Zárt csoport –Férfi dominancia Fesztivál Fesztivál(Campus-fesztivál) –A szimbólumok szintén nagy hangsúlyt kapnak – más a cél –Vizuális és auditív eszközök is –Interaktivitás –Nyitottság

11 Keresleti oldal – az interjúk Dimenziók: Dimenziók: –Egyéni jellemzők (nem, szak, családi és kortársi szocializáció, öltözködés, zenei ízlés, stb.) –Politikához való viszony (attitűd,szervezeti tagság, szerveződés, más csoportokhoz való viszony) –Ideológia (értékvilág, identitás, problémák és megoldások, utópia) –Történelemhez való viszony (történelmi események és korszakok megítélése, jelképek) –Jövőkép (saját és társadalmi)

12 Ideáltipikus csoportok. Tapasztalat és hipotézis 1. Párthoz kötődők 1. Párthoz kötődők 2. Jelszavakhoz ragaszkodók 2. Jelszavakhoz ragaszkodók 3. Továbbgondolkodók 3. Továbbgondolkodók

13 Szegmentáló és integratív elemek Mely dimenziók mentén differenciálódnak az ideáltipikus csoportok? Mely dimenziók mentén differenciálódnak az ideáltipikus csoportok? –Egyedi jellemzők –Politikához való viszony –Közösségi tevékenységek Mely dimenziók integrálják a szélsőjobboldali ifjúságot? Mely dimenziók integrálják a szélsőjobboldali ifjúságot? –Szimbólumok –Ideológia –Történelemhez való viszony

14 Egyéni jellemzők Párthoz kötődők Jelszavakban gondolkodók Tovább-gondolkodók Nem Viszonylag kiegyenlített „Vannak köztünk lányok, de ők komolytalanok” Szak Sokszínűség (pl. szociális szakok is) – inkább az érdeklődési kör a releváns, pl. történelem Szocializáció A család a domináns Kortárscsoport – családi támogatás Család és/vagy kortársak – alap Zenei ízlés Sokszínű A populárisabb sz.jobb zenék Kevésbé ismert, „magaskultúra”

15 Politikához való viszony Párthoz kötődők Jelszavakban gondolkodók Tovább-gondolkodók Attitűd A Jobbikon kívül minden pártot elutasítanak Abszolút „anti-establishment”, Bár a Jobbik politikájával sem értenek teljesen egyet, rá szavaztak Szervezeti tagság, aktivitás Nem tag, résztvevő Nem tag, ritkán résztvevő, passzív Civil szervezeti tagság, résztvevő és szervező is Szerveződés, tájékozódás 1. Személyes, 2. Internet Elsősorban Interneten: közösségi oldalak, blogok, weboldalak – nemzetközi is!

16 Közösségi tevékenységek Párthoz kötődők Jelszavakban gondolkodók Tovább-gondolkodók - A Jobbikhoz kötődő rendezvények látogatása, pl. lakossági fórumok - Inkább szórakozás- orientált, pl. kocsmázás, fesztiválok látogatása - Szórakozás - Önkéntes munka, társadalmi célú rendezvények (részvétel és szervezés) - Felvonulások, megemlékezések - Matricázások, plakátragasztás, graffiti (általában illegális)

17 „Szerinted melyek a magyarság legfontosabb jelképei?” Árpád-sáv Árpád-sáv Turul madár Turul madár Szent Korona Szent Korona Kettős kereszt Kettős kereszt Lehet kürtje Lehet kürtje

18 „Melyek a mai magyar társadalom legégetőbb problémái?” „Cigánykérdés” „Cigánykérdés” –A közös ellenségek egyike (zsidók, melegek, kommunisták) –Kognitív disszonancia redukció  A cigány terminust halkabban ejtik ki  „Van olyan, aki jó, de ő is ellenem fordulna a testvére érdekében”  Társadalmi távolság „Dolgozott mellettem a soron egy cigány srác és az anyja, mondtam nekik, hogy őket bármikor megvédeném”

19 Összegzés – további kutatási lehetőségek Ideáltipikus csoportok körvonalazódása Ideáltipikus csoportok körvonalazódása –Jelenthetnek-e ezek törést az ideológiai közösségben? –Melyek a további differenciáló kritériumok? –Milyen eltérő jellemzőkkel bírnak a formális csoporttagok? Az Internet központi szerepe a szerveződésben Az Internet központi szerepe a szerveződésben –Hogyan szolgálja ezt ki a kínálati oldal? – szélsőjobboldali honlapok és blogok elemzése –Szimbólumok erőteljes csoportképző szerepe –Nemzetközi szintű ifjúsági csoportszerveződés

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szélsőjobboldali ideológia reprezentációja a debreceni egyetemisták csoportviszonyaiban Sőrés Anett, Debreceni Egyetem MSZT éves konferencia, 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések