Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése A családon belüli munkamegosztás, kommunikáció, valamint a felek társadalmi kötéseinek a párkapcsolati.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése A családon belüli munkamegosztás, kommunikáció, valamint a felek társadalmi kötéseinek a párkapcsolati."— Előadás másolata:

1 A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése A családon belüli munkamegosztás, kommunikáció, valamint a felek társadalmi kötéseinek a párkapcsolati kohézióra gyakorolt hatása Szél Bernadett Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológiai Doktori Iskola, doktorjelölt KSH E-mail: bernadett.szel@uni-corvinus.hubernadett.szel@uni-corvinus.hu MSZT konferencia, 2009/11/14, Debrecen

2 1. KUTATÁS FÓKUSZA az összetartó család fennmaradásának problematikája korábbi kutatások: a sikeres hosszú távú párkapcsolat fennmaradását elősegítő tényezők → bizonyos mértékben megfigyelhető a kapcsolatok elpszichologizálódása jelenleg: kutatás mélyítése és bővítése; bizonyos alapvető családi feladatoknak a párkapcsolatra gyakorolt hatásának vizsgálata

3 2. HIPOTÉZISEK (1) M UNKAMEGOSZTÁS Willmott és Young nyomán → szimmetrikus és nem szimmetrikus minták azonosítása „szimmetrikus” (Durkheim nyomán): nem mechanikus (=mindenki mindenből ugyanannyit végez el), hanem organikus: egyenlőségen alapul, figyelembe véve a nemek közti természetes biológiai adottságokat így az alapjelentéstől nem térünk el a kutatás során, viszont a kontextus kialakítása és a háttérváltozók kiválasztása a hazai sajátosságoknak megfelelően történik

4 2. HIPOTÉZISEK (2) K OMMUNIKÁCIÓ családon belüli kommunikációs- és vitakultúra mérése napi problémák megoldása, stratégiai kérdések megvitatása és lelki szükségletek dialógusokban való megélésének lehetősége (3) K ÜLSŐ KAPCSOLATHÁLÓ rokonok, barátok, ismerősök hatása pl. családon belüli transzferek, gyermekgondozásban és –nevelésben nyújtott segítség botti hipotézis: ki az összetartóbb; aki sok segítséget kap, vagy amely házaspár magára utalva oldja meg a problémákat?

5 E LHATÁROLÁSOK framing elmélet hatása: a kezdeti hozzáállás hogyan módosítja a problémák megoldásának kimenetelét kapcsolat jogi státusa szerinti elkülönítés: házas és élettársi kapcsolatot folytatók vizsgálata külön-külön családon belüli életciklus szerinti elhatárolás: párnak van még vele élő gyermeke vagy már nincs

6 A kutatás áttekintése

7 M ÓDSZERTAN Másodelemzés ◦ KSH Népességtudományi Intézet „Életünk fordulópontjai” c. kutatása, 2002 és 2005. évi adatok; a demográfiai státusváltások okait és következményeit kutató survey ◦ European Social Survey Mélyinterjúk: ◦ kisgyermekes, 40 év alatti, budapesti anyák ◦ házasok és élettársak

8 A sikeres hosszú távú párkapcsolat min alapul? (főkomponens-elemzés) Érzelmi harmónia (35%) → hűség, lojalitás, szeretet és szerelem, áldozatvállalás Életvitelbeli egyezések (11%) → anyagiak, meghittség, közös ízlés és érdeklődés, egyéni célok megvalósításának lehetősége A kapcsolat kontinuitásának kérdése (8%) → őszinteség, közös gyermek, jól vezetett háztartás

9 Mennyire fontos a jó házassághoz a …?

10 Mennyire jellemző az Önök jelenlegi kapcsolatában a …?

11 Háztartáson belüli munkamegosztás Teljes minta, K-means cluster

12 Háztartáson belüli munkamegosztás Csak nők, K-means cluster

13 Háztartáson belüli munkamegosztás, teljes minta MDS, Alscale eljárás, centrírozott adatokkal

14 Kommunikáció és vitakultúra Vitakultúra: ◦ Konfliktuskerülés – saját vélemény elhallgatása ◦ Agresszió – sértődéstől a tettlegességig ◦ Kooperáció – nyugodt, higgadt megbeszélés(re törekvés) Válás és vitakultúra fejlettsége összefügg ◦ 52% válás a fejlett, 45% a fejletlen vitakultúrával rendelkezők közül Min nem vitázunk? ◦ Féltékenység ◦ Szülőkkel való kapcsolat ◦ Gyermekvállalás ◦ Munkamegosztás (!) A felbomlott kapcsolatokban már a válás előtt kimutatható a kommunikáció destruktív változása A vélemény „megtartása” az ép kapcsolatokban gyakoribb ∑∑: fejletlen vitakultúra

15 Családok közti transzferek

16 A támogatásoknak a párkapcsolatok kohéziójára gyakorolt hatása további vizsgálatokat igényel ◦ Elváltak 66%-a nem kapott segítséget ◦ Együtt maradtaknak 76%-a ◦ 3 kategóriában is több segítséget kaptak az elváltak ◦ Bott igazolása? Interjúk ellentmondanak Mindhárom területen kapott segítség ösztönzi a gyermekvállalási kedvet (első gyermek esetén és további gyermekek vállalása esetén szintúgy)

17 Válás és jövedelem Az összevont háztartási jövedelmi ötödök és a válás kapcsolata

18 Válás és jövedelem Az összevont nettó személyes jövedelmi ötödök és a válás kapcsolata

19 Válás és jövedelem Az összevont háztartási jövedelmi ötödök és a válás kapcsolata

20 A válás szubjektív megközelítésben Az elváltak 78%-ának az előző évben még nem merült fel a kapcsolat megszakításának gondolata; 2%-nak igen Elidegenedés: ◦ Ahol a válás nem merült fel, 83% boldog ◦ Válásgyanús esetekben 33% boldog Anómiás index tanulsága: Támasz, társ-tudat és melegség, meghittség érzése véd legjobban a válástól (logisztikus regresszió)

21 Tanulságok Elpszichologizálódó kapcsolatok, de Magyarországon a megfelelő anyagi háttér meghatározó a párkapcsolatok sikeressége szempontjából „Pozitív érzelmi viszonyulás” fontossága ◦ megértés, türelem, figyelem képes megváltoztatni a háztartáson belüli folyamatokat → háztartási munka leosztása, kommunikáció minősége ◦ családok közötti transzferek további vizsgálata fontos: interjús csoportokban az életminőséget növelik, nagymintán azonban nem egyértelmű a kapcsolat a kapcsolat sikere és a segítség kapása között

22 Hivatkozások Elisabeth Bott: Family and Social Network. New York, Free Press, 1971. Hartmut Esser: Soziologie: Spezielle Grundlagen. Frankfurt, New York, Campus, 1999 Paul M. de Graaf, Matthijs Kalmijn: Divorce Motives in a Period of Rising Divorce. Evidence from a Dutch Life-History Survey. Journal of Family Issues, Vol. 27, No. 4. (April 2006), pp. 483-505. Paul M. de Graaf, Matthijs Kalmijn: Change and Stability in the Social Determinants of Divorce: A Comparison of Marriage Cohorts in the Netherlands. European Sociological Review, Vol. 22, No. 5. (Dec. 2006), pp. 561-572. Pongrácz Tiborné – Murinkó Lívia: Háztartási munkamegosztás. Azonosságok és különbségek Európában Kézirat. Az előadás az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság és a Népességtudományi Kutató Intézet által Cseh-Szombathy László emlékére rendezett konferencián hangzott el 2008. novemberében. PPT: http://andorkaweb.tarki.hu/konferenciak.htmlhttp://andorkaweb.tarki.hu/konferenciak.html A letöltés ideje: 2009. július Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása URl: http://www.tarki.hu/adatbank-h/nok/szerepvalt/ponracz97.htmlhttp://www.tarki.hu/adatbank-h/nok/szerepvalt/ponracz97.html A letöltés ideje: 2009. július Szél Bernadett: A hosszú távú párkapcsolati elköteleződések sikerességének mérése. Statisztikai Szemle, 2008/5. pp. 440-457. http://portal.ksh.hu/pls/portal/docs/PAGE/STATSZEMLE/STATSZEMLE_ARCHIVUM/2008_ARCHIVUM/2008_05/SZEL%20TORD2.PDF Takács Judit: Férfiak és nők otthoni munkamegosztása európai összehasonlításban. Társadalmi Regiszter 2008/2., MTA PTI – MTA SZKI, 2008, pp. 9-31. Michael Young, Peter Willmott: The Symmetrical Family. Pantheon Books, New York, 1973., p. 398.


Letölteni ppt "A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése A családon belüli munkamegosztás, kommunikáció, valamint a felek társadalmi kötéseinek a párkapcsolati."

Hasonló előadás


Google Hirdetések