Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készült: 2012. 01. 26. Közbiztonsági referensek felkészítésére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készült: 2012. 01. 26. Közbiztonsági referensek felkészítésére."— Előadás másolata:

1 A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés
Készült: Közbiztonsági referensek felkészítésére Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012

2 Veszélyeztető hatások:
Magyarország földrajzi elhelyezkedése, geográfiai és hidrológiai adottságai, valamint településszerkezeti és infrastrukturális szempontból történő elemzése alapján egyértelmű, hogy a különböző veszélyeztető hatások az egyes környezeti tényezőktől, a helyi sajátosságoktól jelentős mértékben függ.

3 Veszélyeztető hatások:
A megye veszélyeztetettségének megállapításakor a települések katasztrófa védelmi besorolásának szabályairól, és a védelmi követelményeket meghatározó 234/2011 (XI.10.) Korm. r. mellett, figyelembe kell venni a katasztrófa-védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. tv.-t.

4 Veszély, veszélyhelyzet:
valamely veszélyes anyag, természetes tulajdonsága, vagy olyan körülmény, amely káros hatással lehet az emberi egészségre vagy környezetre. Veszélyhelyzet: az Alaptörvény 53. cikkében meghatározott olyan helyzet, amelyet különösen a következő események válhatnak ki:

5 Veszélyeztető hatások:
Természeti eredetű veszélyek: Hidrológiai: -árvíz, -belvíz, -hirtelen áradás. Geológiai: -földrengés, -földcsúszamlás. Meteorológiai: -szélviharok, -aszály, -hőség, -rendkivüli hideg, nagyhavazás, -jegesedés, -villámlás, -felhőszakadás, -tornádó. Civilizációs eredetű veszélyek: nukleáris baleset, vegyi baleset, veszélyes anyag előállítása, veszélyes anyag szállítása, közlekedési balesetek, Járványok, Migráció, Terrorizmus. Tűzesetek: -tűz, erdőtűz, -épülettűz (panel). Tömegrendezvények. Biológiai veszélyek: _-ízeltlábúak, - szúnyoginvázió.

6 Veszélyeztetető hatások:
1. Elemi csapások, természeti eredetű veszélyek: árvíz belvíz rendkívüli időjárás földtani veszélyforrások: földrengés földcsuszamlás beszakadás talajsüllyedés partfalomlás

7 Ár-és belvíz veszélyeztetettség

8

9

10 A megye földrengés veszélyeztetettsége

11 Eróziós árkok Somogy megyében

12 Eróziós árok Somogybabod

13 Magas partfalak

14 Veszélyeztetető hatások:
2. Ipari szerencsétlenség, Civilizációs eredetű veszélyek: a) a kat. véd. törvény IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzem b) más létesítmény általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata c) távolság nukleáris létesítménytől: ca) atomerőműtől, cb) kutatóreaktortól d) közlekedési útvonalak és csomópontok: da) veszélyes áruk szállítása, db) jelentős forgalom e) a katasztrófavédelmi törvény IV. fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, létesítmények.

15 2010.10.04. Kolontár Vörösiszap Katasztrófa

16 Magyarországon jelenleg 6 atomreaktor működik: Paks1-4, a Budapesti Kutatóreaktor 1 és a BME Oktatóreaktora 1.

17 KOMÉTA 99 Kft.

18 Veszélyeztetető hatások:
3. Egyéb eredetű veszélyek: felszíni és felszín alatti vizek (ivóvízbázisok) sérülékenysége, humán járvány, járványveszély, valamint állatjárvány. a riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség.

19 A Balatonba ömlő vízfolyások védelme

20 A Balatonba ömlő vízfolyások védelme

21 Gyapjas lepke Balatonszentgyörgy

22 SOMOGY MEGYE rágáskár 2004 május Összes : ha

23 SOMOGY MEGYE petecsomók 2004. ősz Gyenge: 21 500 ha Közepes: 3 920 ha
Erős: ha Összes: ha

24 Veszélyeztetető hatások:
4. Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok: a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége, a közlekedés sérülékenysége, a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége.

25 Rendkívüli időjárási helyzetek

26 Rendkívüli időjárási helyzetek

27 Kritikus infrastruktúra vizsgálata
Ágazati Kistérségi vízellátás elektromos áram ellátás közúti közlekedés gázellátás távfűtés távközlés egészségügyi hulladékkezelés Dráva mente Rinya mente Balaton komplex Balaton ivóvízellátás

28 Katasztrófavédelmi besorolás eljárás
Katasztrófavédelmi besorolás: az az eljárás, melynek során az ország területén található valamennyi települést, az adott település vonatkozásában elvégzett kockázatbecslés eredményei alapján meghatározott szintnek megfelelően katasztrófavédelmi osztályokba kell sorolni. Kockázatbecslés: a kockázatazonosítás, a kockázatelemzés és kockázatértékelés átfogó folyamata. Kockázatelemzés: olyan eljárás, mely az adott területre vonatkozó azonosított lehetséges kockázatok csoportosítását és értékelését foglalja magában. Kockázatértékelés: az az eljárás, mely a kockázatelemzés eredményeit felhasználva meghatározza az adott veszélyeztető hatás adott településre gyakorolt kockázati szintjét. A települések a 234/2011. sz. Korm. r § (1) bekezdése alapján a besorolási javaslatát polgármester június 30-ig elkészíti. A besorolási javaslatot a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke -a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének közreműködésével- felülvizsgálja és a megyei, közgyűlés elnöke, fővárosban a főpolgármester egyetértésével a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője útján a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter részére szeptember 30-ig jóváhagyásra felterjeszti. A települések besorolásának megfelelően a polgármester települési veszélyelhárítási tervet készít.

29 Osztályba sorolás A besorolást a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kell megállapítani. A kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel, valamennyi ismert veszélyeztető hatást figyelembe kell venni. I. osztályba kell sorolni azokat a településeket amelyek: a közvetlenül veszélyeztettek az atomerőmű 3 km-es és kutatóreaktor 1 km-es körzetében található, a Katasztrófavédelem IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzem által veszélyeztettek és külső védelmi terv készítésére kötelezettek, az egyes veszélyeztető hatások kockázatbecslése és kockázati mátrixban történő elhelyezkedése alapján, a 2.sz. mell. b) pontja szerinti I. besorolást kapják, illetve területen az egyes veszélyeztető hatások egymásra gyakorolt és együttes hatására tekintettel indokolt a települést fokozottabb védelembe részesíteni.

30 Osztályba sorolás II. osztályba kell sorolni azokat a településeket amelyek: az atomerőmű által közvetetten veszélyeztetettek (3-30km) a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzem által veszélyeztetettek és külső védelmi terv készítésére nem kötelezettek, illetve az egyes veszélyeztető hatások kockázatbecslése és kockázati mátrixban történő elhelyezkedése alapján a 2.sz. mell. b) pontja szerinti II. besorolást kapják. III. osztályba kell sorolni azokat a településeket amelyek: a Kat. IV. fejezetének hatálya alá nem tartozó üzem által a veszélyes anyagok környezetbe kerülése esetén veszélyeztettek. az egyes veszélyeztető hatások kockázatbecslése és kockázati mátrixban történő elhelyezkedése alapján a 2.sz. mell. b) pontja szerinti III. sorolást kapják.

31 Elemei csapások, természeti eredetű veszélyek

32 Ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek

33 Egyéb eredetű veszélyek, Kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos veszélyek

34 Veszélyeztető hatás, Bekövetkezett gyakoriság
a.) nagyon súlyos: halálos áldozatokkal járó vagy visszafordíthatatlan környezetkárosodást előidéző, illetve súlyos anyagi következményeket okozó esemény, b.) súlyos: súlyos sérüléseket okozó vagy visszafordítható környezetkárosodást előidéző, illetve anyagai károkkal is járó esemény, c.) nem súlyos: enyhébb sérüléseket okozó, a környezetkárosodást nem előidéző, illetve nem jelentős anyagi károkkal járó esemény, d.) alacsony mértékű: nem jár orvosi segítséget igénylő sérüléssel, illetve nincs anyagi következménye. Bekövetkezett gyakoriság: a.) ritka: az elkövetkező néhány évben (10 év) nem valószínű, hogy bekövetkezik, b.) nem gyakori: bekövetkezhet, de nem valószínű, hogy néhány (5) éven belül, c.) gyakori: valószínű, hogy bekövetkezik, néhány (3) éven belül, d.) nagyon gyakori: nagyon valószínű, hogy bekövetkezik, egy éven belül minimum egy alkalommal vagy többször.

35 Veszély-elhárítási tervezés
A veszélyelhárítási tervezés elsődleges célja, hogy a különböző hazai veszélyeztető tényezők kockázatainak azonosítása és elemzése útján egységes dokumentumrendszer alakuljon ki, amely a katasztrófavédelemi feladatokat és intézkedéseket a szükséges személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével tartalmazza. A veszélyelhárítási terv katasztrófaveszély, valamint katasztrófa időszakában végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatokat tartalmazó központi, területi (fővárosi), települési (a fővárosban kerületi) és munkahelyi okmányrendszer. A veszélyelhárítási tervezés szintjei igazodnak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a polgári védelmi szervezetek tagozódásához.

36 Veszély-elhárítási tervezés
a) települési terv: A települési veszélyelhárítási tervek alapján a polgármesterek a veszély esetén követendő magatartásformák megismertetése céljából lakossági tájékoztató kiadványokat készítenek (amelynek elkészítésébe bevonja a településen működő kisebbségi önkormányzatokat), amelyet a lakosság részére rendszeresen biztosítanak. A települési veszélyelhárítási tervet a településfejlesztési és településrendezési tervezés, valamint a települési környezetvédelmi program kialakítása és módosítása során figyelembe kell venni. Mellékletét képezi a jogszabályokban meghatározott külső védelmi terv és a helyi vízkár-elhárítási terv.

37 Veszély-elhárítási tervezés
b) munkahelyi terv: A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szerv munkahelyi veszélyelhárítási tervet készít a gazdálkodó szerv területén munkát végzők és az egyéb okból ott tartózkodók védelmére. Az a gazdálkodó szerv, amely jogszabály alapján belső védelmi tervet, súlyos káresemény-elhárítási tervet készít, mentesül a munkahelyi veszélyelhárítási terv készítése alól. A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervek a telephely környezetét veszélyeztető hatásokról adatokat szolgáltatnak a kockázati tényezők megváltozása esetén soron kívül, egyebekben minden év február 28-ig a települési veszélyelhárítási terv elkészítéséhez és felülvizsgálatához a polgármester számára.

38 2. Veszély-elhárítási tervezés
c) hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének összesített terve: Illetékességi területéhez tartozó települések veszélyelhárítási terveinek összesítését végzi, a települési szintet meghaladó helyzet katasztrófavédelmi feladatainak ellátása érdekében.

39 2. Veszély-elhárítási tervezés
d) területi terv: A területi veszélyelhárítási terv alapdokumentumból és az adattárakat, térképeket tartalmazó mellékletekből áll, és azt a területfejlesztési és területrendezési tervezés, illetve a környezetvédelmi terv kialakítása során figyelembe kell venni.

40 2. Veszély-elhárítási tervezés
e) központi terv: A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője az érintett ágazatok bevonásával központi veszélyelhárítási tervet készít a katasztrófaveszély elhárítására és a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentésére. A katasztrófaveszély elhárítására és következményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében, az emberi élet, az anyagi javak és a kritikus infrastruktúra elemek védelmét, valamint a lakosság alapvető ellátásának biztosítását tartalmazó országos terv.

41 A veszélyelhárítás szintjei

42 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készült: 2012. 01. 26. Közbiztonsági referensek felkészítésére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések