Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Infó-kommunikációs technológia, mint kritikus infrastruktúra védelmi faktor Napjaink egyik világméretekben egységesen felismert és értelmezett jelensége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Infó-kommunikációs technológia, mint kritikus infrastruktúra védelmi faktor Napjaink egyik világméretekben egységesen felismert és értelmezett jelensége."— Előadás másolata:

1 Infó-kommunikációs technológia, mint kritikus infrastruktúra védelmi faktor
Napjaink egyik világméretekben egységesen felismert és értelmezett jelensége az információs folyamatokat, tevékenységeket támogató technológiák eszközeinek és szolgáltatásainak folyamatosan bővülő alkalmazása, a legkülönbözőbb technikai rendszerekbe történő beépülése, ehhez kapcsolódóan a hálózatok megjelenése, világméretű elterjedése, a társadalmi, szervezeti és magánéletbeli folyamatok egyre fokozódó információtechnológiai szolgáltatás függősége. A 'mindenütt jelenlévő' (ubiquitous) információtechnológia hálózat-elérhetőség és összekapcsolódás elsőként az Interneten, majd a helyi és nagykiterjedésű, illetve vezeték nélküli és hibrid hálózatok segítségével - korábban nem látott szolgáltatásokat nyújt, új iparágakat teremtett, megváltoztatta többek között a hadviselés, a munkavégzés és a tanulás formáit és módszereit. Ugyanakkor mint a történelemben már oly sokszor az új lehetőségek új problémák megjelenésével is együtt jártak. Leskó György

2 Infó-kommunikációs technológia az információs társadalom alapja információs infrastukturák működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges.

3 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA
A fizikai építményekből, berendezésekből, illetve az azokat szakszerűen működtetni tudó szakszemélyzetből áll, ( tudatosan tervezett, szervezett és megépített mesterséges környezet) Kategóriái globális, nemzeti, védelmi célú

4 IMPACT projekt Miskolc feladatrendszer
A projekt végrehajtása során a miskolci e-közigazgatás vizsgálatán keresztül összegyűjtöttük és elemeztük az információs társadalom fejlődésének védelmi kérdéseit és megoldásait nemzeti és nemzetközi szinten, helyi és kistérségi keretekben

5 Az információs infrastruktúrák
Funkcionális információs infrastruktúra: Fizikailag lehetővé teszik a társadalom valamilyen információs funkciójának zavartalan működését, vagyis infrastrukturális alapon információs alapszolgáltatásokat végeznek Támogató információs infrastruktúra: Létrehozzák, és folyamatosan biztosítják a funkcionális információs infrastruktúrák nagy halmazainak zavartalan működéséhez és fejlődéséhez szükséges anyagi és szellemi alapokat, valamint támogatási háttereket.

6 A FUNKCIONÁLIS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁK A KÜLÖNBÖZŐ INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK KÖRÉ CSOPORTOSÍTHATÓK Infokommunikációs rendszerek: Számítógép-hálózatok (LAN, MAN, WAN, WWW) Vezetékes távközlő rendszerek (analóg, ISDN) Vezeték nélküli távközlő rendszerek Mobil cellás rádiótelefon rendszerek (GSM) Diszpécser Földi Mobil Hálózatok (TETRA) Személyhívó rendszerek Műholdas távközlési rendszerek Műholdas navigációs rendszerek (GPS), stb

7 Támogató információs infrastruktúrák
Elektronikai és informatikai vállalatok; Raktárak, nagykereskedelmi ellátó vállalatok Elektronikai és informatikai képzéssel foglalkozó tanintézetek Elektronikai és informatikai kutató és fejlesztő intézetek Villamos energetikai ellátó rendszerek

8 Kritikus infókommunikációs infrastruktúra által érintett rendszerek
Energia és ellátó rendszerek rendszerirányító számítógép-hálózatai; kommunikációs hálózatok (vezetékes, mobil, műholdas); közlekedés szervezés és irányítás számítógép-hálózatai; pénzügyi-gazdasági rendszer számítógép-hálózatai; védelmi szféra riasztási, távközlési, számítógép-hálózatai; egészségügyi rendszer számítógép-hálózatai; kormányzati és önkormányzati számítógép-hálózatok.

9 INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÁLTALÁNOS TÍPUSAI
A vezetés-orientált (management-oriented) Az adminisztráció-orientált (administration-oriented) A működés-orientált (service-oriented)

10 A project tevékenység alap stratégiája

11 Vizsgálati módszerek Kockázat elemzés Rendszer állapot felmérés
A rendszer felmérésének elemei A a szervezeti felépítés megismerése Az Infokomm szervezet megismerése és felmérése Az Infokomm Stratégia megismerése Az infokomm rendszer felmérése Az önkormányzati adatstruktúra felmérése Az önkormányzat backup rendszerének felmérése Az vírusvédelmi rendszer felmérése Az infokomm vészhelyzetkezelés felmérése

12 Az infokommunikációs biztonság körfolyamata
Bejáratott infokomm biztonsági rendszer Üzemeltetés, fenntartás Változások felmérése Hatékonyság-vizsgálat Módosítási igények meghatározása Új biztonsági rendszer kidolgozása

13 Elvégzett vizsgálatok
Anyag gyűjtés Bejárás Kérdőív kimunkálás kiadás Interjú (alkalmazói, ügyfél oldal) Szakértői megkeresés kiválasztás A Vizsgálat Elemzés végrehajtása Munkaműhely, eredmények értékelése Az értékelt végeredmény publikálása Az eredmények visszacsatolása a rendszerbe

14 Alkalmazott kutatási módszerek
A széleskörű irodalomkutatásra épülő információk és adatok összegyűjtése és rendszerezése megfigyelés és a kritikai adaptáció, kutatások másodelemzése, az összefüggéseknek az analízis és szintézis, az indukció és dedukció módszereinek alkalmazása

15 Vizsgálat tapasztalatai
A globális méretű kommunikációs rendszerek által megnőtt az információs rendszerek elérésének lehetősége és ez egyben a sebezhetőséget is növeli.  Információs rendszerek fejlettsége növeli az Információs rendszerek fenyegetettségét  A veszélyforrások nemcsak egy információs rendszer területén, hanem több rendszerben együttesen jelentkeznek. Mindezek alapján egy információs rendszer esetén jelentkező veszélyforrás vagy támadás, hatással lehet több információs rendszer működésére is, ezért MINDEN VESZÉLYFORRÁS FOKOZOTT FIGYELMET IGÉNYEL 

16 FELTÁRT FENYEGETÉSEK ADATVAGYON ELLENI TÁMADÁS
Illetéktelen hozzáférés az információkhoz (adatlopás) Illetéktelen adatbevitel Információs környezetszennyezés  INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ELLENI TÁMADÁS Rosszindulatú szoftverek (Malware) Elektronikai felderítés Elektronikai támadások Fizikai támadások

17 Összegzés Célpontok Kormányzat Önkormányzat Gazdaság Kultúra
infokommunikációs támadások Célpontok Kormányzat Önkormányzat Gazdaság Kultúra Védelmi szféra, stb. BIZTONSÁGI KIHÍVÁS, FELADAT Kritikus infokommunikációs infrastruktúrái infokommunikációs biztonság


Letölteni ppt "Infó-kommunikációs technológia, mint kritikus infrastruktúra védelmi faktor Napjaink egyik világméretekben egységesen felismert és értelmezett jelensége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések