Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Seveso Szakértői Csoport 2009. II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20. Tájékoztató a súlyos balesetek elleni védekezésről szóló szabályozás módosulásáról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Seveso Szakértői Csoport 2009. II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20. Tájékoztató a súlyos balesetek elleni védekezésről szóló szabályozás módosulásáról."— Előadás másolata:

1 Seveso Szakértői Csoport 2009. II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20. Tájékoztató a súlyos balesetek elleni védekezésről szóló szabályozás módosulásáról és a végrehajtás aktuális helyzetéről Dr. Vass Gyula tű. ezredes, Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztály Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2 EU fejlemények Hazai Seveso szabályozás módosulása Irányelv végrehajtásának hazai helyzete Hatósági ellenőrzések végrehajtása

3 EU fejlemények ismertetése

4 GHS szabályozás és az Irányelv módosítása Az Irányelv rendelkezéseinek áttekintése Kritikus infrastruktúra védelem EU szervezeti változások EU fejlemények

5 5 22.10.2009 GHS A GHS első kiadása 2003. Az első javított kiadást (GHS Rev.1) 2005-ben tették közzé - tartalmazza az első kiadás módosításait. A harmadik változatot (GHS Rev. 2) 2007. júliusában tették közzé. Forrás: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02fil es_e.html

6 6 22.10.2009 CLP szabályozás Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK Irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK (REACH) rendelet módosításáról Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)

7 7 22.10.2009 CLP szabályozás A CLP rendelet a GHS szűkebb értelmezése, amely biztosítja: − − az egyes anyagok az egész világon ugyanazzal a veszély- besorolással és címkével legyenek ellátva. − − a nemzetközileg elfogadott besorolási kritériumokat és címkézési elemeket Kiegészíti: − − a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH rendeletet. CLP hatályba lépése: 2009. január 20. Határidő a veszélyes anyagokra vonatkozóan 2010. december 1. Határidő a veszélyes keverékekre 2015. június 1.

8 Hazai Seveso szabályozás módosulása

9 Jogi szabályozás változása 1. 2006/123/EK irányelv (BPSZ) – Belső piaci szolgáltatások 2006/123/EK irányelv (BPSZ) – Belső piaci szolgáltatások 2004. évi CXL. törvény (KET) 2008. évi CXI. törvény (KET novella) 2008. évi CXI. törvény (KET novella) bevezette 2009. évi LVI. törvény és a 182/2009 (IX.10.) Korm. ! Célja: az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és az ágazati eljárások Ket. szabályokhoz igazítása! Kat. IV. fejezet 18/2006. (I. 26.) Korm. rend. (R.): a hatósági engedélyezési eljárással kapcsolatos szabályok módosítása

10 Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás 1999. évi LXXIV. törvény (KAT) 30. §-a: 1999. évi LXXIV. törvény (KAT) 30. §-a: „veszélyes ipari üzemre, veszélyes létesítményre építési engedély, használatbavételi engedély, továbbá veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezése csak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (a IV. fejezet alkalmazásában: hatóság) a katasztrófavédelmi engedélye alapján adható.”

11 Hatósági ellenőrzés KET 88. § (1) A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. KAT 38/A. § A hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése, valamint a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt kötelezettségek teljesülése érdekében a külön jogszabályban meghatározott gyakorisággal hatósági ellenőrzést tart. A helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a hatóság az üzemeltető számára az ellenőrzés időpontjától számított huszonkét munkanapon belül megküldi. R. 12. § (1) A hatóság - előre meghatározott terv szerint - a felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemeket legalább évente, az alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemeket legalább kétévente egyszer a biztonsági irányítási rendszerre, illetve irányítási rendszerre is kiterjedően ellenőrzi.

12 Jogi szabályozás változása 2. a vásárokról és piacokról szóló szabályozás módosulása a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 212/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 10. § (11) bekezdése 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a 4/A. §-t egy új 4/B. §-sal egészítette ki szakhatósági (MKEH) felügyeleti tevékenységének pontosítása – az új üzemeken túl az engedélyes üzemek dokumentációjának az ellenőrzését is elvégezhetik

13 Hatósági és szakhatósági feladatok letisztulása Hatósági engedélyezési és felügyeleti, illetve hatósági ellenőrzési tevékenység elkülönülése MKEH végzi az engedélyezési és felügyeleti tevékenység során a saját szakhatósági hatásköri feladatait - 5. melléklet 1.3 pont új üzem, meglévő bővítése (jelentős változtatása), BJ és BE 5 éves és soron kívüli felülvizsgálatok, ún. kikötéses ügyek további vizsgálatát kizárólag ezen eljárások körében vesznek részt - szükség szerint - helyszíni szemlén OKF önállóan végzi a Seveso II. Irányelv szerinti hatósági ellenőrzési tevékenységet

14 Irányelv végrehajtásának hazai helyzete

15

16

17

18 Alsó küszöbértékű Felső küszöbértékűÖsszesen Elfogadva kikötés nélkül6642108 Elfogadva kikötésekkel101727 Folyamatban, még nincs határozat (építés alatti üzemek) 448 Összesen8063143 Seveso II. Irányelv végrehajtásának helyzete – Határozatok

19 Biztonsági dokumentáció ötévenkénti felülvizsgálata 5 éves felülvizsgálat éveAlsósFelsősÖsszesen 2009011 2010628 20114812 201217421 2013281644 201411 22 Összesen6642108

20 Belső védelmi terv három évenkénti felülvizsgálata 3 éves felülvizsgálat éve Alsó küszöbértékű Felső küszöbértékűÖsszesen 2007011 2008628 20094812 201017421 2011281644 201211 22 Összesen6642108

21 Hatósági ellenőrzések végrehajtása

22 A helyszíni szemle és a hatósági ellenőrzés célja 1. 1. a biztonsági jelentés, illetve a biztonsági elemzés valóságtartalmának vizsgálata a veszélyes ipari üzem katasztrófavédelmi engedély ének kiadását megelőzően – helyszíni szemle 2. 2. a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt kötelezettségek teljesülésének vizsgálata – hatósági ellenőrzés

23 Vonatkozó jogszabályok A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. Törvény (Kat.) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet (R.)

24 Vonatkozó jogszabályok Ket. Hogyan? Kat. és R. Mikor? Mit? Ket. 56 - 57/B. § és 87 - 94. § Kat. 38/A. § és R. 11 - 14. §

25 A szemle és az ellenőrzés Ket. 56-57/B. § és 87-94. § tényállás tisztázása érdekében SZEMLE belépés, vizsgálódás, információ kérés, kép- és hangfelvételt készítés stb… DÖNTÉSDÖNTÉS - jsz-ban foglalt rendelkezések betartása - jogerős (végrehajtható) hatósági határozatban foglaltak teljesítése HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS: a) adatszolgáltatás b) iratbemutatás c) tájékoztatás kérése d) helyszíni ellenőrzés

26 A szemle és az ellenőrzés R. 11. § (1) és Kat. 38/A. § BJ/BE valóságtartalmának vizsgálata HELYSZÍNI SZEMLE („vizsgálat”) DÖNTÉSDÖNTÉS -vesz. any. kapcs. súlyos bale- setek megelőzése - jsz-ban, határozatban foglalt kötelezettségek teljesülése érdekében HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS

27 Ellenőrzés Az ellenőrzés eredménye (Ket. 94. §) az ügyfél a jsz-ban, hatósági határozatban foglalt előírásokat megszegte felhívás a jogsértés megszüntetésére (hi. megjelölése, jogkövetkezményekre figyelmeztetés) hatáskörébe tartozó eljárás megindítása hivatalból más eljárás kezdeményezése a hatáskörrel rendelkező hatóságnál (fegyelmi, szabs., büntető, polgári elj.)

28 Ellenőrzés Az ellenőrzés eredménye – hatósági intézkedések a kockázat szintje meghaladja az elfogadhatót kiegészítő intézkedésekre kötelezés vesz. tevék. korlátozása, megszüntetése, eng.kérelem elutasítása üz. nyilatkozattételre felhívása műszaki, vezetési, szervezeti hiányosságok hiányosságok megszüntetésére kötelezés (hi. tűzésével) BVT és KVT hiányosságai kiegészítésre kötelezés PM javaslat kieg. intézkedésre üz. R. 11-14. §

29 Ellenőrzés Dominóhatás dominóhatás veszélyének csökkentése, irányítás összehangolása érdekében érintett üzemek adatszolgáltatásra kötelezése üzem környezetében lévő gazdálkodó szervezetek adatszolgáltatásra kötelezése adatszolgáltatás valóságtartalmának helyszíni vizsgálata R. 13. §

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Seveso Szakértői Csoport 2009. II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20. Tájékoztató a súlyos balesetek elleni védekezésről szóló szabályozás módosulásáról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések