Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A CSOPORTOK Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A CSOPORTOK Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék."— Előadás másolata:

1 A CSOPORTOK Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

2

3 Mi a csoport? A csoport olyan egyének közössége: A csoport olyan egyének közössége: akiknek közösen kialakított normarendszerük vanakiknek közösen kialakított normarendszerük van akik különféle szerepeket osztanak meg egymás közöttakik különféle szerepeket osztanak meg egymás között akik a közös célok együttes megvalósítása érdekében hatnak egymásra.akik a közös célok együttes megvalósítása érdekében hatnak egymásra. Munkacsoportok esetén a definíció kiegészül: Munkacsoportok esetén a definíció kiegészül: A munkacsoportok meghatározott munkafeladat elvégzésére szerveződnek.A munkacsoportok meghatározott munkafeladat elvégzésére szerveződnek. Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

4

5 A csoportok kialakulása A csoporthoz csatlakozás legfontosabb okai: A csoporthoz csatlakozás legfontosabb okai: Fizikai közelségFizikai közelség Gazdasági önérdekGazdasági önérdek Kölcsönös érdekKölcsönös érdek Szociálpszichológiai okokSzociálpszichológiai okok Biztonság Biztonság Szociális igények Szociális igények Önbecsülés Önbecsülés Önmegvalósítás Önmegvalósítás Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

6

7 A csoportok típusai Formális csoport: a vezetés hozza létre, meghatározott feladat végrehajtására, állandó vagy ideiglenes jelleggel. Formális csoport: a vezetés hozza létre, meghatározott feladat végrehajtására, állandó vagy ideiglenes jelleggel. Informális csoport: természetes úton fejlődnek ki az egyéni és kollektív érdekből kiindulva Informális csoport: természetes úton fejlődnek ki az egyéni és kollektív érdekből kiindulva ÁllandóIdőleges Formálisvezéreltfeladat Informálisbarátiérdek Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

8

9 Formális és informális csoportok összehasonlítása Jellemző Formális csoport Informális csoport 1. Fő célok Termelékenység, a feladat ellátása Tagok elégedettsége 2. Eredet A szervezet hozza létre Spontán 3. Hatás a tagokra Hatalom, anyagi ösztönzés Személyes 4. Kommunikáció Hivatalos csatornák Pletyka, személyes 5. Vezető A szervezet kinevezi Kiválasztódik 6. Interperszo- nális kapcsolatok A feladatok alakítják Spontán 7. Ösztönzés Jutalmazások, büntetések Szociális szankciók Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

10

11 A csoportok fejlődése 1. – Bass: a csoportfejlődés négy fázisa Fázis Kapcsolat a tagok között Feladat és prob-léma megoldás Érettség 1.Kölcsönös elfogadás Bizalmatlanság, zárkózottság Célok és hivatás keresése Ala- csony 2. Döntés- hozás Nyílt kommuni-káció, egymás megismerése Probléma azonosítás, feladatkiosztás 3. Motiváltság Kohézió, kooperáció Egymás segítése, információ megosztása 4. Vezetettség Szankciók hozatala, státuszok rendszere Képesség és tudás teljes kihasználása Magas Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

12

13 A csoportok fejlődése 2.– Woodcock és Francis öt szakaszos modellje Kémlelés Kémlelés Belharc Belharc Kísérletezés Kísérletezés Az eredményesség Az eredményesség Az érettség Az érettség Hanyatlás ? Hanyatlás ? Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

14

15 A munkacsoportok jellemzői (1) Csoportcélok: Csoportcélok: Vezetés-kijelölte célok / csoport céljaiVezetés-kijelölte célok / csoport céljai Eredményességi célok / fenntartó célokEredményességi célok / fenntartó célok Munkaszerepek: Munkaszerepek: Szerepek csoportosítása:Szerepek csoportosítása: Feladatorientált szerepek Feladatorientált szerepek Kapcsolatorientált szerepek Kapcsolatorientált szerepek Én-központú szerepek Én-központú szerepek Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

16

17 A munkacsoportok jellemzői (2) Csoportméret: Csoportméret: Tényező A csoportméret KicsiNagy KölcsönhatásErősebbGyengébb KohézióNagyobbKisebb Elégedettség a munkával NagyobbKisebb HiányzásKisebbNagyobb Munkaerő elvándorlás AlacsonyabbMagasabb KözömbösségRitkaGyakori Termelékenység Nincs összefüggés Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

18

19 A munkacsoportok jellemzői (3) Csoportnormák: A csoport által elfogadott szabályok, melyek a tagok csoporton belüli viselkedését irányítják. Csoportnormák: A csoport által elfogadott szabályok, melyek a tagok csoporton belüli viselkedését irányítják. A csoportnormák jellemzői: A csoportnormák jellemzői: Összefoglalják, egyszerűsítik a csoporthatás folyamatát. Összefoglalják, egyszerűsítik a csoporthatás folyamatát. Csak a viselkedésre vonatkoznak, az egyén gondolataira, érzéseire nem. Csak a viselkedésre vonatkoznak, az egyén gondolataira, érzéseire nem. A normákat csak a tagok által fontosnak tartott magatartásformákra alakítják ki. A normákat csak a tagok által fontosnak tartott magatartásformákra alakítják ki. Fokozatosan fejlődnek ki, de ez a folyamat felgyorsulhat a csoportintegritás megőrzése érdekében. Fokozatosan fejlődnek ki, de ez a folyamat felgyorsulhat a csoportintegritás megőrzése érdekében. Nem minden norma vonatkozik egyformán minden tagra. Nem minden norma vonatkozik egyformán minden tagra. Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

20

21 Miért tartják be a csoporttagok a normákat? Csoportnyomás: Csoportnyomás: A konformitás szintjét befolyásolják:A konformitás szintjét befolyásolják: A feladat jellemzői A feladat jellemzői Az egyén személyes jellemvonásai Az egyén személyes jellemvonásai A csoport jellemzői A csoport jellemzői A csoportfelügyelet és rászorításA csoportfelügyelet és rászorítás A normák perszonalizálódásaA normák perszonalizálódása Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

22

23 Státusrendszerek céljai Motiválás Motiválás Azonosítás Azonosítás Megtiszteltetés Megtiszteltetés Stabilitás Stabilitás A szervezetekben kialakított státuszrendszerek egyik zavaró jelensége a státus összhang hiánya. A szervezetekben kialakított státuszrendszerek egyik zavaró jelensége a státus összhang hiánya. Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

24

25 A csoportkohézióra ható tényezők A csoport mérete A csoport mérete A tagok függősége a csoporttól A tagok függősége a csoporttól A célokban való egyetértés A célokban való egyetértés A siker A siker A csoport státusza A csoport státusza A vezetés elvárásai és nyomása A vezetés elvárásai és nyomása A külső fenyegetettség A külső fenyegetettség Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék

26 Vége a 4. blokknak KÖSZÖNÖM KÖSZÖNÖM A A FIGYELMÜKET! FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A CSOPORTOK Dr. Dinnyés János professor emeritus Vezetéstudományi tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések