Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZPÉNZEK ELLENŐRZÉSE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZPÉNZEK ELLENŐRZÉSE"— Előadás másolata:

1 KÖZPÉNZEK ELLENŐRZÉSE
Bihary Zsigmond főigazgató Címzetes egyetemi docens Címzetes főiskolai tanár Gödöllő

2 Alapfogalmak Gödöllő Január 27.

3 közszolgáltatáshoz történő hozzájárulás
Közpénz közjogi bevétel közszolgáltatáshoz történő hozzájárulás állami vagyon pénzeszközben megtestesülő része vagyonhasznosításból származó bevétel Gödöllő Január 27.

4 A közpénzek felhasználása
Közszükséglet Közfeladat Közkiadás Közpénz Állami feladat Állami kiadás Állami bevétel A közszükséglet kielégítése Gödöllő Január 27.

5 önkormányzati feladat
Közfeladat állami feladat önkormányzati feladat Gödöllő Január 27.

6 az ország külső-belső biztonságának megteremtése;
Az állam feladata Az Alkotmány szerint az ország külső-belső biztonságának megteremtése; az államszervezet demokratikus működésének biztosítása; az alapjogok érvényesülése intézményi garanciáinak fenntartása. Gödöllő Január 27.

7 Az állami feladat lehet
az államháztartás körébe tartozó az államháztartás körébe nem tartozó Gödöllő Január 27.

8 Az államháztartás körébe tartozó állami feladat
Az Államháztartási törvény szerint: az állami feladatok tartalmát és követelményeit külön törvények írják elő. Gödöllő Január 27.

9 Az önkormányzati feladatok
Az Önkormányzati törvény szerint: kötelező feladat önként vállalt feladat. A különböző törvényekben meghatározott feladatok . Gödöllő Január 27.

10 Kötelező önkormányzati feladatok
A helyi önkormányzatnak gondoskodnia kell: az egészséges ivóvíz ellátásról; általános iskolai oktatásról, nevelésről; egészségügyi és szociális alapellátásról; közvilágításról; helyi közutak és a köztemető fenntartásáról. A helyi önkormányzat köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Gödöllő Január 27.

11 Közpénzügyek területei
Központi költségvetés Helyi önkormányzatok Társadalombiztosítási alapok Elkülönített állami pénzalapok Állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok Nonprofit szektor Gödöllő Január 27.

12 Közpénzügyek irányítása
Országgyűlés Alkotmány, Államháztartási törvény, Önkormányzati törvény, éves költségvetési törvények, éves zárszámadási törvények, Állami Számvevőszékről szóló törvény, más pénzügyi tárgyú törvények. Állami Számvevőszék Országgyűlés ellenőrző szervezeteként ellenőrzi a közpénzek felhasználását. Kormány Törvényekben kapott felhatalmazás alapján végzi tevékenységét. Fejezet Az államháztartás központi szintjének költségvetési szervei. Önkormányzat Az önkormányzati és más törvényekben meghatározott keretek között helyi, területi vagy országos szinten végzi munkáját. Önkormányzati intézmény Államháztartáson kívüli szervezetek Törvényben meghatározott. Gödöllő Január 27.

13 Az államháztartás körébe tartozó állami feladat ellátása
Az Államháztartási törvény szerint: az állam részben vagy egészben a költségvetési szerveken keresztül látja el, vagy az állami feladat ellátójának a feladatellátás pénzügyi fedezetét részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve biztosítja Gödöllő Január 27.

14 Az államháztartás szervezeteinek csoportosítása
Technikai alapfeladat szerint: döntés – előkészítő, döntést hozó, végrehajtó, ellenőrző funkciót ellátók. Az államszervezetben elfoglalt pozíció szerint: -- törvényhozó hatalomhoz, -- végrehajtó hatalomhoz kapcsolódók. A finanszírozás folyamatában elfoglalt pozíció szerint: a források biztosításához, a kiadások teljesítéséhez kapcsolódó funkciót ellátók. Gödöllő Január 27.

15 Központi államigazgatási szervek
a) a Kormány, b) a kormánybizottságok, c) a Miniszterelnöki Hivatal, d) a minisztériumok, e) az autonóm államigazgatási szervek, f) a kormányhivatalok, g) a központi hivatalok, h) a rendvédelmi szervek országos parancsnokságai. Gödöllő Január 27.

16 Autonóm államigazgatási szervek
a) a Közbeszerzések Tanácsa, b) az Országos Rádió és Televízió Testület és c) a Gazdasági Versenyhivatal. Gödöllő Január 27.

17 Kormányhivatalok a) a Központi Statisztikai Hivatal,
b) a Nemzeti Hírközlési Hatóság, c) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, d) a Magyar Energia Hivatal, e) az Országos Atomenergia Hivatal, f) a Magyar Szabadalmi Hivatal, g) az Egészségbiztosítási Felügyelet. Gödöllő Január 27.

18 Központi hivatalok A központi hivatal kormányrendelet által létrehozott, miniszter irányítása alatt működő központi államigazgatási szerv. Gödöllő Január 27.

19 Rendvédelmi szervek a) a rendőrség, b) a polgári védelem,
c) a vám- és pénzügyőrség, d) a büntetés-végrehajtási szervezet, e) az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, f) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. Gödöllő Január 27.

20 Költségvetési szervek tevékenységük jellege alapján
- közhatalmi költségvetési szerv ; - közszolgáltató költségvetési szerv ; Gödöllő Január 27.

21 Közhatalmi költségvetési szervek
Jogszabály alapján alaptevékenységként : jogalkotási, jogszabály-előkészítési, alkotmánybíráskodási, Igazságszolgáltatási, ügyészi, védelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, külügyi igazgatási, igazságügyi igazgatási, közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és törvényességi ellenőrzési, számvevőszéki, kormányzati szintű belső ellenőrzési tevékenység gyakorlása; államháztartási forrás, illetve európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások elosztása (döntés). Gödöllő Január 27.

22 A közszolgáltató költségvetési szerv
- Közintézmény - Közintézet Vállalkozó közintézet Közüzem Gödöllő Január 27.

23 Közintézmény Alaptevékenysége szerint :
- közoktatási, szakképzési, felnőttképzési; - szociális; - gyermek- és ifjúságvédelmi; - közgyűjteményi, közművelődési, vagy más szellemi közszolgáltatást; - gazdasági,- pénzügyi,- műszaki ellátást végző költségvetési szerv. Gödöllő Január 27.

24 Közintézet Alaptevékenysége szerint: - egészségügyi; - felsőoktatási;
- tudományos kutatási, fejlesztési; - művészeti; - környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi; - sportcélú; - informatikai közszolgáltatást végző költségvetési szerv. Gödöllő Január 27.

25 Vállalkozó közintézet
Az egészségügyi, felsőoktatási, tudományos kutatási, fejlesztési , művészeti közszolgáltatást úgy végzi, hogy - az államháztartásból származó, illetve államháztartáson kívüli eredetű közszolgáltatási és vállalkozási bevételből gazdálkodik, - az adott közszolgáltatást igénybevevők számára biztosított az ellátók közötti szabad vagy részben korlátozott választás lehetősége, - az adott közszolgáltatás igénybevételének pénzügyi fedezetét - a költségvetési szervet vagy a közszolgáltatás-ellátást finanszírozó más szervet megillető - díj-, hozzájárulás, járulék, vagy egyéb fizetési kötelezettség teljesítése biztosítja, és - pénzben kifejezhető és mérhető teljesítmény szerinti költségszintű forrásellátást szolgáló normatív jellegű finanszírozásban részesülhet teljesítményterv szerint, vagy az irányító, illetőleg a közszolgáltatás-ellátást finanszírozó szervvel kötött feladat ellátási, illetőleg finanszírozási megállapodás alapján. Gödöllő Január 27.

26 Közüzem Alaptevékenysége szerint más költségvetési szerv, illetve lakosság részére: - fizikai (technikai) jellegű szolgáltatást; - településgazdálkodási, üzemeltetési, műszaki szolgáltatást; - fogvatartottak foglalkoztatását végző költségvetési szerv. Gödöllő Január 27.

27 Állami feladatot ellátó államháztartáson kívüli szervezetek
közhasznú szervezetté minősített szervezet gazdasági társaság magánvállalkozó magánszemély Gödöllő Január 27.

28 Közhasznú szervezetté minősíthető szervezetek
társadalmi szervezet (kivéve: biztosító egyesület, politikai párt, munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szerv) alapítvány közalapítvány köztestület (ha törvény lehetővé teszi) országos sportági szakszövetség nonprofit gazdasági társaság nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia európai területi együttműködési csoportosulás Gödöllő Január 27.

29 Kiemelten közhasznú szervezet
Olyan közfeladatot lát el, amelyről állami szervnek vagy önkormányzatnak kötelezően kell gondoskodnia. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi, vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. Gödöllő Január 27.

30 AZ ÁLLAMI ELLENŐRZÉS RENDSZERE
Gödöllő Január 27.

31 A Magyar Köztársaság alkotmányos intézményei
Köztársasági elnök Alkotmánybíróság Állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa Állami Számvevőszék Magyar Nemzeti Bank Kormány Országgyűlés Magyar Honvédség Egyes rendvédelmi szervek Helyi önkormányzatok Bírói szervezet Ügyészség Gödöllő Január 27.

32 Az Országgyűlés ellenőrző tevékenysége(1)
Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit. E jogkörében az Országgyűlés az ellenőrzés következő formáit és eszközeit használja: - rendszeresen beszámoltatja a Kormányt munkájáról; - beszámoltatja tevékenységükről a Kormány tagjait ; - politikai vitanapot tart; Gödöllő Január 27.

33 Az Országgyűlés ellenőrző tevékenysége(2)
- az Országgyűlés állandó bizottságokat alakít tagjaiból, és bármely kérdés megvizsgálására bizottságot küldhet ki; - az országgyűlési bizottságok által kért adatokat mindenki köteles a rendelkezésükre bocsátani, illetőleg köteles előttük vallomást tenni; Gödöllő Január 27.

34 Az Országgyűlés ellenőrző tevékenysége(3)
- az Országgyűlés tagjai az állampolgári, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosaihoz, az Állami Számvevőszék elnökéhez és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez kérdést/azonnali kérdést, a Kormányhoz, a Kormány bármely tagjához és a legfőbb ügyészhez interpellációt és kérdést/azonnali kérdést intézhetnek a feladatkörükbe tartozó minden ügyben; Gödöllő Január 27.

35 Az Országgyűlés ellenőrző tevékenysége(4)
- a képviselők legalább egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban - a miniszterelnöki tisztségre jelölt személy megjelölésével - bizalmatlansági indítványt nyújthat be; - az Országgyűlés tagjainak napirend előtti felszólalása; - az országgyűlési képviselők felvilágosítást kérhetnek az állami szervektől. . Létrehozta ellenőrző szervezetét. . Teljesíti tulajdonosi ellenőrzési feladatait. Gödöllő Január 27.

36 Az Állami Számvevőszék (1)
Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve. Feladatkörében ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében az állami költségvetési javaslat megalapozottságát, a felhasználások szükségességét és célszerűségét, ellen jegyzi a költségvetés hitelfelvételeire vonatkozó szerződéseket; előzetesen felülvizsgálja az állami költségvetés felhasználásának a törvényességét; ellenőrzi az állami költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást; ellenőrzi az állami vagyon kezelését, az állami tulajdonban lévő vállalatok, vállalkozások vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenységét; ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. Gödöllő Január 27.

37 Az Állami Számvevőszék (2)
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok szerint végzi. Az Állami Számvevőszék az általa végzett ellenőrzésekről jelentésben tájékoztatja az Országgyűlést. A jelentést nyilvánosságra kell hozni. Az Állami Számvevőszék elnöke a zárszámadás ellenőrzéséről készült jelentést a zárszámadással együtt terjeszti az Országgyűlés elé. Gödöllő Január 27.

38 A köztársasági elnök ellenőrzési tevékenysége
Ha a köztársasági elnök a törvénnyel vagy annak valamelyik rendelkezésével nem ért egyet, azt aláírás előtt megfontolás végett, észrevételeinek közlésével visszaküldheti az Országgyűlésnek. A köztársasági elnök a törvényt aláírás előtt véleményezésre megküldi az Alkotmánybíróságnak, ha annak valamelyik rendelkezését alkotmányellenesnek tartja. Ha az Alkotmánybíróság - soron kívüli eljárásban - az alkotmányellenességet megállapítja, a köztársasági elnök a törvényt az Országgyűlésnek visszaküldi. Gödöllő Január 27.

39 Az Alkotmánybíróság ellenőrzési tevékenysége
Az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát: - a már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, az Országgyűlés ügyrendje és a nemzetközi szerződés egyes rendelkezései alkotmányellenességének előzetes vizsgálata; - a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálata; A jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata. Az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz elbírálása. Gödöllő Január 27.

40 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának az ellenőrzési tevékenysége Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kivizsgálja vagy kivizsgáltatja az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa kivizsgálja vagy kivizsgáltatja a nemzeti és etnikai kisebbségi jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat. Gödöllő Január 27.

41 A bíróság ellenőrzi a közigazgatási határozatok törvényességét.
A bírói szervezet A bíróság ellenőrzi a közigazgatási határozatok törvényességét. Gödöllő Január 27.

42 A megyei (fővárosi) bíróság mint cégbíróság
A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK Más hatóság eljárásának kezdeményezése Gödöllő Január 27.

43 Törvényességi felügyelet.
Az ügyészség Törvényességi felügyelet. Gödöllő Január 27.

44 A jegybanki ellenőrzés
- a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatásból származó adatok ellenőrzését, valamint az MNB által lefolytatott hatósági ellenőrzési eljárást foglalja magában; - keretében az MNB jogosult adatok, beszámolók, mérlegek, bizonylatok és vizsgálati anyagok bekérésére. Gödöllő Január 27.

45 A Kormány ellenőrzési tevékenysége
Beszámoltatja a Kormány tagjait tevékenységükről. Gondoskodik az államháztartási belső kontrollok, a FEUVE, valamint a belső ellenőrzés részletes szabályainak megalkotásáról. Szabályozza a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv ellenőrzési jogkörét. Biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését. Gondoskodik tulajdonosi ellenőrzési feladatainak ellátásáról. Gondoskodik az államigazgatási hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról. Gödöllő Január 27.

46 A miniszterek A jogszabályok rendelkezéseinek és a Kormány határozatainak megfelelően vezetik az államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait, és irányítják az alájuk rendelt szerveket. A tárca nélküli miniszterek ellátják a Kormány által meghatározott feladataikat. Gödöllő Január 27.

47 Hatósági ellenőrzést végző szervezetek
Gazdasági Versenyhivatal Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Központi Statisztikai Hivatal Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Energia Hivatal Országos Atomenergia Hivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Adóhatóságok: - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal - Vám- és Pénzügyőrség - önkormányzati adóhatóság(az önkormányzat jegyzője) A munkaügyi hatóság Közigazgatási hivatalok Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Gyógyszerészeti Intézet Gödöllő Január 27.

48 A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése
A Kormány a helyi önkormányzatokért felelős miniszter közreműködésével, a közigazgatási hivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését; rendeletben határozza meg a helyi közszolgálat képesítési előírásait; irányítja az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik végrehajtásuk feltételeiről. A miniszter: rendeletben határozza meg a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, a főjegyző, a közigazgatási hivatal államigazgatási feladatai ellátásának szakmai szabályait, és ellenőrzi azok érvényesülését; rendeletben szabályozza a helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények működésének szakmai követelményeit, az intézmények dolgozóinak képesítési előírásait, ellenőrzi az előírások érvényesülését; A közigazgatási hivatal: ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, a mérlegeléssel hozott önkormányzati döntésnek kizárólag a jogszerűségét vizsgálhatja; a törvényességi ellenőrzés során szerzett tapasztalatai alapján az önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti az Állami Számvevőszéknél. Gödöllő Január 27.

49 önkormányzat jegyzője (önkormányzati adóhatóság)
Az adóhatóságok állami adóhatóság vámhatóság önkormányzat jegyzője (önkormányzati adóhatóság) Gödöllő Január 27.

50 Az adóhatóságok felügyelete
Az államháztartásért felelős miniszter: felügyeli az adóztatás törvényességét, ellenőrzi az adóhatóságok irányítását, a törvények és más jogszabályok végrehajtását, meghatározza az állami adóhatóság fejlesztésének irányait, előterjeszti a Kormányhoz az adóigazgatás szervezeti rendszerére vonatkozó jogszabályok tervezetét, indítványozza a szervezeti változtatásokat, koordinálja a szervezeti rendszer egyes elemeinek együttműködését, kezdeményezi az ezekre vonatkozó jogszabályok megalkotását, a törvényesség és szakszerűség ellenőrzése érdekében az adóhatóságok vezetőitől jelentéseket, beszámolókat kérhet, bármely adózó ügyéről tájékoztatást kérhet, meghatározza az állami adóhatóság és a vámhatóság feladatai teljesítésének éves követelményeit, adóügyben megváltoztatja, megsemmisíti az állami adóhatóság vezetőjének, a vámhatóság vezetőjének és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve jogszabálysértő határozatát (végzését), illetőleg a határozat, végzés meghozatalának törvénysértő mulasztása esetén az eljárás lefolytatására utasítja, az állami adóhatóság vezetőjének különösen az adóztatás működési feltételeinek kialakítása, szakszerű működtetése tekintetében iránymutatást, szükség esetén utasítást ad. Gödöllő Január 27.

51 Az államháztartási kontrollok rendszere(1)
- Az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. - Az államháztartás kontrollja - mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére - külső ellenőrzés és államháztartási belső kontrollrendszerek keretében történik. - Az államháztartás külső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevőszék látja el, melynek feladatait, hatáskörét és szervezetét külön törvény állapítja meg. - Gödöllő Január 27.

52 Az államháztartási kontrollok rendszere(2)
Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést - a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési tevékenység, - a belső ellenőrzési tevékenység, és - az előzőekben meghatározott ellenőrzési tevékenységeket is magában foglaló belső kontrollrendszer központi harmonizációja, szabályozása és koordinációja, valamint a jogszabályok, a közzétett irányelvek, módszertani útmutatók és a vonatkozó standardok alkalmazásának vizsgálata útján kell ellátni. - A költségvetési bevételek és kiadások tervezése, felhasználása és elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás a belső ellenőrzés tárgyát képezik. Gödöllő Január 27.

53 a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Központi hivatal, irányítását a pénzügyminiszter látja el. Fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely a Pénzügyminisztérium fejezetben önálló címet alkot. Ellátja: - a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv feladatait; - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások tekintetében az ellenőrzési hatósági feladatokat; - az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány által meghatározott ellenőrzési feladatait. Gödöllő Január 27.

54 A Magyar Államkincstár
Központi hivatal, a pénzügyminiszter irányítja. Önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Gödöllő Január 27.

55 A helyi önkormányzatok
A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. Gödöllő Január 27.

56 A helyi képviselőtestület
Önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül. Gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat. Az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult, továbbá e feladatokkal arányban álló állami támogatásban részesül. Megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét. Önállóan alakítja ki a szervezetét és működési rendjét. Gödöllő Január 27.

57 A helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere(1)
A jegyző felel a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működtetéséért. Kötelező létrehozni belső ellenőrzési egységet: fővárosi és fővárosi kerületi önkormányzatnál,megyei önkormányzatnál,megyei jogú városi önkormányzatnál;a többi önkormányzatnál a képviselő-testület hivatala,szerződéses jogviszonyban személy vagy szervezet,helyi önkormányzatok társulása látja el a belső ellenőrzési feladatokat. A képviselő-testület: jóváhagyja az éves belső ellenőrzési tervet. Gödöllő Január 27.

58 A helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere(2)
A pénzügyi bizottság:véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves,éves beszámoló tervezetét;figyelemmel kíséri és értékeli a költségvetési bevételek alakulását,a vagyon változását;vizsgálja a hitelfelvétel indokait;ellenőrizheti a pénzkezelést,a bizonylati rend és fegyelem érvényesítését. Könyvvizsgáló: éves pénzforgalmi jelentés,könyvviteli mérleg,pénzmaradvány-és eredmény-kimutatás könyvvizsgálata;a költségvetési és zárszámadási rendelettervezetek számszaki felülvizsgálata;a pénzügyi helyzet megvizsgálása. Kötelező a könyvvizsgálat a megyei, megyei jogú városi,fővárosi, fővárosi kerületi önkormányzatnál,valamint a 300millió forintot meghaladó kiadást teljesítő és hitelállománnyal rendelkező vagy hitelt felvevő helyi önkormányzatnál a hiteltörlesztés utolsó évéig. Gödöllő Január 27.

59 Köszönöm a figyelmet! Gödöllő Január 27.


Letölteni ppt "KÖZPÉNZEK ELLENŐRZÉSE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések