Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tehetségsegítés nemzeti programja A Nemzeti Tehetség Program Tehetséghidak (Hidak a tehetségsegítés szereplői között) Lévay József Református Gimnázium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tehetségsegítés nemzeti programja A Nemzeti Tehetség Program Tehetséghidak (Hidak a tehetségsegítés szereplői között) Lévay József Református Gimnázium."— Előadás másolata:

1 A tehetségsegítés nemzeti programja A Nemzeti Tehetség Program Tehetséghidak (Hidak a tehetségsegítés szereplői között) Lévay József Református Gimnázium és DiákotthonMiskolc 2012. június 02. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke

2 2 Amir ő l beszélni szeretnék  Tehetséggondozás: nemzetközi körkép  A tehetségsegítés nemzeti programja  Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik  A tehetséghidak programja 1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozat (http://www.magyarkozlony.hu/ ) szerinti TÁMOP 3.4.5. 2011–2013. évekre szóló módosított akciótervhttp://www.magyarkozlony.hu/  A hatékony tehetséggondozó szervezet ismérvei  Tehetségkoordinátor egy hatékony tehetséggondozó szervezetben

3 3 1. A XX. század utolsó évtizedei. Világszerte pezsdülés a tehetséggondozásban  1975. Tehetség Világtanács (Word Council for Gifted and Talented, WCGT)  1978.Az Európai Tehetségtanács (European Council for High Ability, ECHA)  1994. Európa Parlament 1994./1248. ajánlása.

4 4 1994./1248. Európa Parlament ajánlása 1.A törvényalkotásnak el kell ismernie és figyelembe kell vennie, hogy a gyermekek különböző adottságokkal születnek. 2.Meg kell szervezni a tehetséggondozást végző tanárok, és más szakemberek továbbképzését. 3.A tehetségre és a tehetséges gyerekekre vonatkozó információkat széles körben el kell juttatni a pedagógusokhoz, könyvtárosokhoz, muzeológusokhoz, orvosokhoz, szociális munkásokhoz, szülőkhöz és az oktatásügy irányítóihoz stb. 4.A különlegesen tehetséges gyerekek gondozását már iskoláskor előtt el kell kezdeni. 5.Az iskolákban rugalmas és differenciált tantervekre van szükség, továbbá meg kell valósítani a gyorsítást.

5 5 Az európai helyzetelemzés f ő bb szempontjai, az el ő relépés keretei  A tehetséggondozás törvényi szabályozása.  A tehetség-azonosításra használt eszközök, módszerek megismerése és alkalmazása.  Tehetségfejlesztő programok. Adott a program kerüljön be a tehetségígéret Adott a tehetségígéret készüljön rá program  Szakember képzés-továbbképzés a témakörben.  A tehetséggondozást elősegítő kutatások. Magyarország helye az európai rangsorban: ECHA - értékelés a fenti szempontok szerint: „Napfény ragyog hazánk tehetségfejlesztése egén ” Mönks Miskolci Egyetem 2004

6 6 A TEHETSÉGGONDOZÁS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA  Változatos a kép Európában: néhány uniós tagországban nincs külön törvényi szabályozása a tehetséggondozásnak.  Magyarország Van Nemzeti Tehetség Programunk Az iskolák Pedagógiai/Nevelési Programjának kötelező eleme a: Tehetség képesség kibontakoztatása

7 7 Nemzetközi szinten is a legnagyobb probléma TEHETSÉGKERESÉS, AZONOSÍTÁS A sikeres tehetség-azonosítás főbb alapelvei:  Az azonosításhoz a Mönks-Renzulli-féle modell minden összetevőre figyelnünk kell!  A ki nem bontakozott, szunnyadó tehetség rejtekezik, gyakran ezért is nehéz felismerni. kerülnünk kell a „nem tehetséges gyerek” titulust!  A képesség és a teljesítmény két különböző dolog. gyakori az alulteljesítő tehetséges tanuló, ugyanakkor a jó tanulmányi eredmény nem mindig rejt tehetséget!  Komplex azonosítás szükségessége. minél több forrásból szerzünk a gyerekre vonatkozó információkat teljesítményéről, képességeiről, jellemzőiről, annál megbízhatóbb az azonosítás

8 8 2. A tehetségsegítés nemzeti programja a Nemzeti Tehetség Program.  A 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat szól: a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről A fenti országgyűlési határozattal a magyar tehetséggondozás mérföldkőhöz érkezett. A parlament hivatalos állami program szintjére emelte azt, felismerve, hogy a szakma és civil szféra tehetséggondozásra tett erőfeszítései kellő állami szerepvállalással jóval hatékonyabban el tudják érni céljukat.

9 9 Nemzeti Tehetség Program 126/2008 (XII. 4.) Országgyűlési határozat (7 ellenszavazattal) 1119/2009 (VII.23.) korm. hat.: akcióprogram 152/2009 (VII. 23.) korm. rend. + 1120/2009 (VII.23.) korm. hat.: Nemzeti Tehetség Alap Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Alap (nyitott, 1,4 mrdFt/év) Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum Fenntarthatóság: pénzeszközök 2028-ig DE helyi összefogás: Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok Tehetségnapok

10 10 A Nemzeti Tehetség Program célja:  „…..a tehetségek nyomon követése és több szempontú segítése”. Olyan komplex program amely összefogja az eddigi állami, önkormányzati, intézményi és civil programokat, összehangolja az állami és a fejlesztési források felhasználását.

11 11 A Nemzeti Tehetség Program tartalma :  A Nemzeti Tehetség Program hosszú távú célrendszere a képességek kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása érdekében az alábbi: a tehetséges fiatalok megtalálása, a tehetség jellegének és szintjének megfelelő folyamatos segítség a tehetség kibontakoztatásában, a tehetség hasznosulásának elősegítése. http://www.tehetsegprogram.hu

12 12 A Nemzeti Tehetség Program prioritásai:  A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása.  A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása.  Egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén.  A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése.  A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése.  A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása.

13 13 A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum  A Kormány a tehetséggondozással összefüggő kormányzati feladatok segítésére tanácsadó, döntés-előkészítő, koordináló és értékelő testületként hozta létre.  A Fórum elnöke az oktatásért felelős miniszter.  A Fórum társelnökei: A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, az Országgyűlés oktatási és tudományos bizottsága által delegált országgyűlési képviselő.  A fórum egyéb tagjai: Minisztériumok, Civil szervezetek és egyházak képviselői

14 14 3. MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍT Ő PROGRAM Csermely Péter  A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (2006.): kidolgozta a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program tervezetét Csermely Péter professzor vezetésével. FŐBB CÉLOK  1. a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program célul tűzte ki az átfogó szakmai-módszertani fejlesztést, amely biztosítja az iskolán kívüli tehetségsegítés támogatásának egységes alapelvek és célok szerinti megvalósítását.  2. Ennek keretében egy országos civil bázisú tehetségsegítő hálózatot igyekszik kiépíteni, amely az oktatási folyamatban kidolgozott és az iskolán kívüli tehetségsegítő kezdeményezések összekötésével és kibővítésével, a tehetséges fiatalok önszerveződésének támogatásával új lehetőségeket teremt a hazai tehetséggondozás átfogó fejlesztéséhez

15 Bolyai Farkas Alapítvány Zenta, Vajdaság Katolikus Pedagógiai Intézet Magyar Tehetséggondozó Társaság 14  27 tagszervezet, 150 (+800) partner szervezet www.tehetsegpont.hu Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége)

16 16 4. Tehetség Pont regisztráció és akkreditáció A Tehetségpont fogalma: „....elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.”

17 17 Tehetségpont  Bármilyen szerveződéshez köthető.  Célja a helyi erők összefogása.  Együttműködve hálózatos formában kell hogy működjenek.  Folyamatos közöttük az információ.  Ne legyen egy hierarchikus struktúra.  A pontok vezetői között személyes kapcsolat legyen.  Megalakulását regisztrálni kell. http://www.tehetsegpont.hu

18 18 A tehetségpont védett fogalom  A Tehetségpontoknak megalakulásukat a regisztráltatniuk kell mely regisztrációs lap letölthető a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács HON lapjáról.  A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács fogadja el és igazolja vissza a regisztrációt.

19 19 Regisztrált tehetségpont  Regisztráció: http://www.tehetsegpont.hu http://www.tehetsegpont.hu  Tartalma: Kik hozzák létre Képviselője Hatóköre Tervezett együttműködés Specifikus és konkrét programok Rendezvények A program pedagógiai és pszichológiai alapelvei Szakemberek akik a program megvalósítását segítik Eredményesség, hatékonyság.

20 20 Akkreditált tehetségpont követelményei  Személyi minimum követelmények: 30 órás akkreditált továbbképzést végzett pedagógus Tehetségfejlesztő szakértő Diplomás pszichológus  Szakmai minimum követelmények Tehetségazonosítás Tehetséggondozás Tehetség tanácsadás  Egyéb követelmények: tehetség kutatás részvétel tudományos rendezvények megvalósításában

21 21 A tehetségpontok közös minimuma  Részvétel a hálózat munkájában.  Információtovábbítás.  Regisztráció, annak elfogadása.  Együttműködés a környezet téma iránt érzékeny tagjaival.  Fenntarthatóság biztosítása.  Önfenntartásra való törekvés.  Szolgáltatásait önköltségi áron ajánlja.  Kontrolling.  Fenntartói hozzájárulás.

22 22 Tehetség Pontok feladatai: Tehetségek felismerése, azonosítása, gondozása, a felismert és azonosított tehetségek foglalkoztatása. Hálózati program kidolgozása. Tehetségpontok létrehozása, tevékenyégi körök/műhelyek/ működtetése a Nemzeti Tehetségsegítő Program keretében

23 23 Szolgáltatások tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés témakörében  Tehetséggondozó programokba történő beválogatás, diagnosztika, a programban résztvevő gyermekek nyomon követése.  Tanácsadás a tanulók a szülők részére.  Egyéni vagy csoportos pszichológiai, pedagógiai tanácsadás biztosítása pedagógusoknak.  Szaktanácsadási feladatok ellátása – regionális és kistérségi szinteken - a programban résztvevő iskolák pedagógusainak.

24 24  Nyári szaktáborok szervezése és koordinálása  Kapcsolattartás: - Nevelési Tanácsadó Intézetekkel, - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságokkal.  Iskolai mentori hálózat építése és segítése

25 25 A tehetségpontok működésének feltételei személyi feltételek - koordinátor - szakértő - pszichológus - szaktanácsadó -kistérségi munka-közösségvezető -iskolai tutor/mentor Dologi, működési kiadások Képzés, továbbképzés A tanulók utaztatása Támogatott területek A szakemberek díjazása

26 26 Tehetséghidak Program 2012.-t ő l 1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozat alapján tervezett Tehetséghidak Program szakmai tartalma: Cél:  Hídképzés a tehetséggondozás hálózatának eddig elszigetelt elemei között,  Tehetségsegítő tevékenységek módszertani minősített bővítése,  Tehetségútlevél életpálya-nyilvántartó rendszer létrehozása,  Helyi minősített tehetséggondozó programok kialakításának koordinálása, támogatása,  Tehetség Piactér adatbázis és moderált fórum létrehozása,  Tehetséggondozó felnőttek és felnőtt ifjak képzése,  Tehetségek társadalmi felelősségvállalása,  Haza a magyar tehetségekkel! program kidolgozása.

27 27 A Tehetség hidak programelemei  Tehetségek életpálya-követése  Szülő – pedagógus - tehetséges fiatal kapcsolatrendszer fejlesztése  Régiók közötti tudástranszfer (Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok együttműködése)  H-SNI (kettős különlegességűek) segítése  Tehetség Piactér (ifjú tehetségek tudásának és képességeinek hasznosulása)  A tehetség-kortárscsoportok támogatása  Gazdagító program párok  Tehetség életpálya-nyilvántartó és - követő rendszer  Képzések  Sikeres tehetségek bevonása  Haza a magyar tehetségekkel!

28 28 A 2011-12 akcióév pályázati programja a hazai források felhasználására  A Kormány 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról: a) a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását, b) az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése, c) a tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi felelősségének növelése, d) a tehetségsegítő személyek és szervezetek (oktatási- nevelési intézmények) megbecsülése, e) a tehetségtudatos (esélyegyenlőséget célzó tehetségsegítő programok, jó gyakorlatok elterjesztését segítő hálózatok) és tehetségbarát társadalom (önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, tehetségsegítő tanácsok) kialakulásának elősegítése, f) hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése, g) a magyar tehetségsegítő eredményeknek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetésé.

29 29 Konkrét pályázási lehet ő ségek 2011-12 akcióévben.  II.3. Támogatni kell pályázati úton a helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású, óvodai, általános iskolai és középiskolai, kollégiumi, diákotthoni tehetségsegítő műhelyeket.  II.4. Támogatni kell pályázati úton az általános iskolai és középiskolai korosztály számára a műszaki és természettudományos kompetenciákat, valamint szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítő tehetségsegítő programokat, tevékenységeket.  II.6. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok segítését szolgáló egyéni fejlesztési tervek kidolgozását, megvalósítását.  II.8. Támogatni kell pályázati úton a tehetséggondozó munka szakmai színvonalának fejlesztését szolgáló mentori hálózat kiépítését.

30 30  V. Támogatni kell a tehetségeket, segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programokat, valamint a tehetségeket segítő általános és középiskolai, szakiskolai tanárok tehermentesítését szolgáló programot (országos elismerés-kitűntető díj, pályázati úton elnyerhető alkotóév, segítő pedagógiai asszisztens és órakedvezmény).  VI.4. Támogatni kell pályázati úton a tehetségsegítő tanácsok működését.  VII.3. Támogatni kell a hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló tehetséggondozó programokat, tehetséggondozó műhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborokat

31 31 Az OFI feladatai Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta  Ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását  Felterjeszti döntésre az oktatásért felelős miniszternek  Az oktatásért felelős miniszter döntését követően a kifizetések előkészítését indítványozza a Wekerle Sándor Alapkezelőnél  A megvalósítás befejezése előtt a Wekerle Sándor Alapkezelővel együttműködve ellátja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos szakmai ellenőrzését  Ellátja a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását

32 Forrás: Mező F. (2011): A tehetségkoordinátor szereplehetőségei. In: Mező F. (szerk.): Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 36 o. www.kpluszf.com Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra Professzionális vezetés  kemény és céltudatos  részvételt elősegítő hozzáállás  professzionális vezetők Közös irányvonal és célok egységes cél a gyakorlatok egymásra épülnek kollegialitás és együttműködés Tanulást elsegítő környezet rendezett körülmények rendezett légkör vonzó munkakörnyezet Tanulás- és tanításközpontúság maximális tanulási idő hangsúly a szakértelmen teljesítményközpontúság Átgondolt oktatás hatékony szervezés egyértelmű célok strukturált órák adaptív gyakorlat Magas elvárások minden téren magas elvárás szint az elvárások kihirdetése szellemi kihívások Pozitív megerősítés tiszta, igazságos elvek feedback Folyamatos ellenőrzés a tanulói teljesítmény ellenőrzése az iskola teljesítményének kiértékelése Tanulói jogok és kötelességek a tanulói önbizalom növelése felelős pozíciók a munka rányitása Együttműködés a család és az iskola között a szülők bevonása a gyerek tanulási folyamatába Tanulószervezet iskolaalapú tantestület-fejlesztés A hatékony tehetséggondozó szervezet jellemz ő i

33 Forrás: Mező F. (2011): A tehetségkoordinátor szereplehetőségei. In: Mező F. (szerk.): Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 47-58. o. www.kpluszf.com 1. Elméleti alapok 1.1. Tehetségmodellek 1.2. Hazai TG 1.3. Hatékony TG szervezet 1.4. Tehetségkoordinátor 2. Alapfeladatok 2.1. TD koordinálása 2.2. TG koordinálása 2.3. TA koordinálása 2.4. Partnerek koordinálása 3. Kisegítő feladatok 3.1. Gazdasági aspektusok 3.2. Pályázatírás 3.3. Rendezvényszerv. 3.4. Marketing és PR Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra

34 Forrás: Mező F. (2011): A tehetségkoordinátor szereplehetőségei. In: Mező F. (szerk.): Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 36 o. Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra A továbbképzési program kézikönyve Akik a 30 órás programot kidolgozták és a kézikönyvet írták: Kormos Dénes - Mező Ferenc – Mező Katalin – Sarka Ferenc Szerkesztette: Mező Ferenc Lektorok: Dr Balogh László – Dr Vass Vilmos - Zuzana Nagyová-Lehocká (PhD)

35 35 megtisztel ő figyelmüket! Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke Miskolci Egyetem Btk. Tanárképző Intézet fsarka@t-online.hu Köszönöm


Letölteni ppt "A tehetségsegítés nemzeti programja A Nemzeti Tehetség Program Tehetséghidak (Hidak a tehetségsegítés szereplői között) Lévay József Református Gimnázium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések