Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti nevelés és fenntarthatóság Salgótarján, 2013.05.22. NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRETÉGIA Prof. Dr. Veress Gábor © Veress, 2013.05.22.1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti nevelés és fenntarthatóság Salgótarján, 2013.05.22. NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRETÉGIA Prof. Dr. Veress Gábor © Veress, 2013.05.22.1."— Előadás másolata:

1 Környezeti nevelés és fenntarthatóság Salgótarján, 2013.05.22. NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRETÉGIA Prof. Dr. Veress Gábor © Veress, 2013.05.22.1

2 BEVEZETŐ Fenntarthatóság: hatalmas téma Tudományos feltételezések Eltérő erkölcsi, politikai nézetek Van közös nyelv, közös ismeretháttér? Terjedelmes, sok szempontot érintő keretsterégia © Veress, 2013.05.22.2

3 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottságában („Brundtland-jelentés”, 1987) megadott meghatározás szerint „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk szükségleteinek kielégítését”. © Veress, 2013.05.22.3

4 FENNTARTHATÓSÁG A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata (Tokió, 2000) szerint „a fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg”. © Veress, 2013.05.22.4

5 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress, 2013.05.22.5

6 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress, 2013.05.22.6

7 ALAPTÖRVÉNYÜNK „Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. © Veress, 2013.05.22.7

8 ALAPTÖRVÉNYÜNK folytatás Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. (…) © Veress, 2013.05.22.8

9 ALAPTÖRVÉNYÜNK folytatás A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” © Veress, 2013.05.22.9

10 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress, 2013.05.22.10

11 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRETÉGIA A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója © Veress, 2013.05.22.11

12 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Fejlődésen az egyének és a közösségek, a nemzet, továbbá az emberiség számára a jó élet feltételeinek, lehetőségeinek egymástól el nem választható, harmonikus bővülését értjük. © Veress, 2013.05.22.12

13 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Hangsúlyozzuk, hogy a jó életnek nemcsak anyagi dimenziója, hanem szellemi és lelki oldala is van. © Veress, 2013.05.22.13

14 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia A Keretstratégia célja egyszersmind, hogy hozzájáruljon egy nemzeti egyetértés kialakulásához a fenntarthatóságról. © Veress, 2013.05.22.14

15 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress, 2013.05.22.15

16 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Minden nemzedék anyagi, szellemi és lelki jólétének elősegítéséhez szükséges javak létrehozásához négy alapvető erőforrás szükséges: az emberi (humán), a társadalmi, a természeti és a gazdasági. 16© Veress, 2013.05.22.

17 A négy alapvető erőforrás, amit fenn kell tartani: Emberi (humán) ! Társadalmi Természeti Gazdasági © Veress, 2013.05.22.17

18 Emberi erőforrások ! Megfelelő létszámban Jó lelki és testi egészségi állapotban levő Tudással rendelkező Képességekkel rendelkező © Veress, 2013.05.22.18

19 Társadalmi erőforrások Erkölcsi normák és értékek Az egyének közötti kapcsolatok és bizalom Egyének alkotta szerveződések Intézmények Kulturális örökség Kulturális tevékenységek © Veress, 2013.05.22.19

20 Természeti erőforrások Természeti erőforrások megfelelő mennyisége Természeti erőforrások megfelelő minőségi állapota © Veress, 2013.05.22.20

21 Gazdasági erőforrások Fizikai tőke Pénztőke mint értékőrző és –közvetítő Szellemi alkotásokban testet öltő technológiai tudás Épített környezet © Veress, 2013.05.22.21

22 Az erőforrások fenntarthatósága A természeti erőforrások korlátjainak a tiszteletben tartása Emberi erőforrások gyarapíthatók Társadalmi erőforrások gyarapíthatók Gazdasági erőforrások gyarapíthatók Rendszerszintű összefüggések! © Veress, 2013.05.22.22

23 A jövő nemzedék iránt érzett felelősség A fenti négy erőforrás megfelelő szintű fenntartását, megőrzését és gyarapítását folyamatosan biztosítani kell! © Veress, 2013.05.22.23

24 Fenntarthatósági politika az utódaink erőforrásait bővítő, az ilyen beruházásokat ösztönző, az erőforrásokat felélő döntéseket visszaszorító politikai cselekvések együttese. © Veress, 2013.05.22.24

25 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Mára világossá vált, hogy sem a ma élő hétmilliárdnyi, sem a 2050 környékén várható kilencmilliárdnyi ember számára a jelenleg általánosan használt technológiákkal és jellemző fogyasztási szemlélettel képtelenség kielégíteni a jóléti igényeket, ehhez a rendelkezésünkre álló Föld nem lenne elegendő. © Veress, 2013.05.22.25

26 A VILÁG EGYSÉGE (Noszlopi L, 1975) Ha a világ a nyomor, a terror és a káosz következtében elhalálozik, úgy ez onnan fog származni, hogy mi, emberek, képtelenek vagyunk békés módon alkalmazkodni az új világhoz, az emberiség egységének a világához, amely minden időben megvolt, és amely bennünket arra unszol, hogy valóban osztatlanná legyen. © Veress, 2013.05.22.26

27 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia A társadalmaknak változtatniuk kell követett értékeiken és céljaikon: a jólét növelése mellett kiemelten fontos lesz azon feltételek, korlátok megállapítása, melyeket figyelembe kell venni, nem szabad átlépni a jó élet feltételeinek biztosítása vagy kiterjesztése során. © Veress, 2013.05.22.27

28 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress, 2013.05.22.28

29 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia A fenntartható fejlődés útja: az egyéni és a közösségi felelősség egyensúlya! Individuáletika, társadalometika!!! © Veress, 2013.05.22.29

30 © Veress, 2013.05.22.30 AZ EGYÉN ÉS A KÖZÖSSÉG Az ember (egyén) és a szervezet létében és tevékenységeiben az igényei kielégítése végett a közösségre van utalva, a közösség elemévé válik.

31 © Veress, 2013.05.22.31 AZ EGYÉN ÉS A KÖZÖSSÉG VISZONYA individuáletika: jó – rossz társadalometika: igazságos – igazságtalan szélsőséges nézetek: individuáletikák társadalometika („neo-liberalizmus”) társadalometika individuáletikák („kommunizmus”)

32 A fenntartható fejlődés feltétele Az egyéni és a közösségi felelősség egyensúlya:  az egyén fontossága,  a kölcsönös segítés (szolidaritás)  a helyi kezdeményezések támogatása (szubszidiaritás) Keresztény/keresztyén társadalometika © Veress, 2013.05.22.32

33 © Veress, 2013.05.22.33 A KERESZTÉNY TÁRSADALOMETIKA ALAPELVEI személyközpontúság (perszonalitás): egyediség és társadalmiság szolidaritás: eltökélt akarat és gondolkodás a közjóért, mindenkiért, mert felelősek vagyunk egymásért szubszidiaritás: a közjó társadalmi feladatának átengedése alacsonyabb szervezettségű csoportnak (autonómia, önkormányzatiság, nem dereguláció!)

34 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia A fenntarthatóság ugyanis nem csak politikai és kormányzási kérdés; hanem az egyes személyeknek, családoknak, üzleti vállalkozásoknak, civil szerveződéseknek is olyan célokat, értékeket kell követniük, oly módon meghozni mindennapos döntéseiket és olyan kezdeményezésekbe belevágniuk, amelyek biztosíthatják e célkitűzés elérését. 34© Veress, 2013.05.22.

35 A fenntarthatóságot gátló tényezők nyereségmaximalizáló kapitalizmus erkölcstelenség műveletlenség, kulturálatlanság lelki és szellemi igények háttérbe szorítása fogyasztói társadalom … © Veress, 2013.05.22.35

36 MIÉRT JUTOTTUNK IDÁIG? Szabadpiac: „Ironikus lenne, ha a szennyezés elleni küzdelem átalakulna egy üzletággá, amiből néhány vállalat, társaság vagy nemzet profitot érne el sokak kárára” Gandhi, 1972 Dilemma: „Minden társadalomnak joga van a fenntartható fejlődéshez” ENSZ jelentés, 1987. … © Veress, 2013.05.22.36

37 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress, 2013.05.22.37

38 KULTÚR TEVÉKENYSÉG A kultúr tevékenység eredményessége csak úgy van biztosítva, ha minden nemzedék az előzőnek kincseit birtokba veszi, azok vállára támaszkodik és a kortársak vállvetett együttműködésének örvendhet. Ezáltal a kultúr tevékenység, mint nevelő, tanító tevékenység, jelentős társadalmi élettevékenységgé válik. © Veress, 2013.05.22.38

39 A KULTÚRA TÖNKREMENETELE (Noszlopi L, 1975) Intellektuális és morális tekintetben korunk szakadék szélén vándorol. Az embereket felelősségre, realizmusra és emberi testvériségre kell nevelnünk. Új pszichológiát kell kifejlesztenünk, a szív és képzelőerő nevelésére. © Veress, 2013.05.22.39

40 A KULTÚRA TÖNKREMENETELE folytatás (Noszlopi L, 1975) Ha ugyanis a kultúránk tönkremegy, ez nem azért fog történni, mert nem ismertük meg, mi szükséges megmentésére. Inkább azért, mert ellenálltunk, nem alkalmaztuk a gyógyászati eszközöket, akkor sem, amikor a beteg a halálán volt. © Veress, 2013.05.22.40

41 © Veress, 2013.05.22.41 Fenntarthatóság és erkölcs A fenntarthatósághoz anyagi környezetvédelem kell! Az anyagi környezetvédelemhez szellemi környezetvédelem kell! A szellemi környezetvédelemhez kultúra, erkölcs kell! Az erkölcs határozza meg a fenntarthatóságot!

42 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress, 2013.05.22.42

43 A fenntartható nemzeti erőforrás gazdálkodás eredményei A magyar nemzet hosszú távú versenyképessége. A mai generációk számára jobb élet. A nemzet ellenállóbbá válik a válságokkal szemben. © Veress, 2013.05.22.43

44 Anyagi környezetszennyezés Vegyi anyagok Kozmetikumok, mosószerek Gyógyszerek, mellékhatások, hamisítások Egészségtelen élelmiszerek, hamisítások Kábítószerek Űrszennyezés Stb… Fogyasztói társadalom © Veress, 2013.05.22.44

45 Környezeti nevelés A kultúra és erkölcs terjesztése Az ember szeretete A természet szeretete A fizika és a biológia ismerete A környezet védelme Köszönet a nemzet napszámosainak! © Veress, 2013.05.22.45

46 Környezeti nevelés és fenntarthatóság Salgótarján, 2013.05.22. NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRETÉGIA KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Prof. Dr. Veress Gábor © Veress, 2013.05.22.46


Letölteni ppt "Környezeti nevelés és fenntarthatóság Salgótarján, 2013.05.22. NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRETÉGIA Prof. Dr. Veress Gábor © Veress, 2013.05.22.1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések