Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti nevelés és fenntarthatóság Salgótarján, 2013.05.22. NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRETÉGIA Prof. Dr. Veress Gábor © Veress, 2013.05.22.1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti nevelés és fenntarthatóság Salgótarján, 2013.05.22. NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRETÉGIA Prof. Dr. Veress Gábor © Veress, 2013.05.22.1."— Előadás másolata:

1 Környezeti nevelés és fenntarthatóság Salgótarján, NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRETÉGIA Prof. Dr. Veress Gábor © Veress,

2 BEVEZETŐ Fenntarthatóság: hatalmas téma Tudományos feltételezések Eltérő erkölcsi, politikai nézetek Van közös nyelv, közös ismeretháttér? Terjedelmes, sok szempontot érintő keretsterégia © Veress,

3 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottságában („Brundtland-jelentés”, 1987) megadott meghatározás szerint „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk szükségleteinek kielégítését”. © Veress,

4 FENNTARTHATÓSÁG A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata (Tokió, 2000) szerint „a fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg”. © Veress,

5 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress,

6 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress,

7 ALAPTÖRVÉNYÜNK „Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. © Veress,

8 ALAPTÖRVÉNYÜNK folytatás Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. (…) © Veress,

9 ALAPTÖRVÉNYÜNK folytatás A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” © Veress,

10 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress,

11 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRETÉGIA A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója © Veress,

12 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Fejlődésen az egyének és a közösségek, a nemzet, továbbá az emberiség számára a jó élet feltételeinek, lehetőségeinek egymástól el nem választható, harmonikus bővülését értjük. © Veress,

13 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Hangsúlyozzuk, hogy a jó életnek nemcsak anyagi dimenziója, hanem szellemi és lelki oldala is van. © Veress,

14 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia A Keretstratégia célja egyszersmind, hogy hozzájáruljon egy nemzeti egyetértés kialakulásához a fenntarthatóságról. © Veress,

15 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress,

16 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Minden nemzedék anyagi, szellemi és lelki jólétének elősegítéséhez szükséges javak létrehozásához négy alapvető erőforrás szükséges: az emberi (humán), a társadalmi, a természeti és a gazdasági. 16© Veress,

17 A négy alapvető erőforrás, amit fenn kell tartani: Emberi (humán) ! Társadalmi Természeti Gazdasági © Veress,

18 Emberi erőforrások ! Megfelelő létszámban Jó lelki és testi egészségi állapotban levő Tudással rendelkező Képességekkel rendelkező © Veress,

19 Társadalmi erőforrások Erkölcsi normák és értékek Az egyének közötti kapcsolatok és bizalom Egyének alkotta szerveződések Intézmények Kulturális örökség Kulturális tevékenységek © Veress,

20 Természeti erőforrások Természeti erőforrások megfelelő mennyisége Természeti erőforrások megfelelő minőségi állapota © Veress,

21 Gazdasági erőforrások Fizikai tőke Pénztőke mint értékőrző és –közvetítő Szellemi alkotásokban testet öltő technológiai tudás Épített környezet © Veress,

22 Az erőforrások fenntarthatósága A természeti erőforrások korlátjainak a tiszteletben tartása Emberi erőforrások gyarapíthatók Társadalmi erőforrások gyarapíthatók Gazdasági erőforrások gyarapíthatók Rendszerszintű összefüggések! © Veress,

23 A jövő nemzedék iránt érzett felelősség A fenti négy erőforrás megfelelő szintű fenntartását, megőrzését és gyarapítását folyamatosan biztosítani kell! © Veress,

24 Fenntarthatósági politika az utódaink erőforrásait bővítő, az ilyen beruházásokat ösztönző, az erőforrásokat felélő döntéseket visszaszorító politikai cselekvések együttese. © Veress,

25 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Mára világossá vált, hogy sem a ma élő hétmilliárdnyi, sem a 2050 környékén várható kilencmilliárdnyi ember számára a jelenleg általánosan használt technológiákkal és jellemző fogyasztási szemlélettel képtelenség kielégíteni a jóléti igényeket, ehhez a rendelkezésünkre álló Föld nem lenne elegendő. © Veress,

26 A VILÁG EGYSÉGE (Noszlopi L, 1975) Ha a világ a nyomor, a terror és a káosz következtében elhalálozik, úgy ez onnan fog származni, hogy mi, emberek, képtelenek vagyunk békés módon alkalmazkodni az új világhoz, az emberiség egységének a világához, amely minden időben megvolt, és amely bennünket arra unszol, hogy valóban osztatlanná legyen. © Veress,

27 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia A társadalmaknak változtatniuk kell követett értékeiken és céljaikon: a jólét növelése mellett kiemelten fontos lesz azon feltételek, korlátok megállapítása, melyeket figyelembe kell venni, nem szabad átlépni a jó élet feltételeinek biztosítása vagy kiterjesztése során. © Veress,

28 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress,

29 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia A fenntartható fejlődés útja: az egyéni és a közösségi felelősség egyensúlya! Individuáletika, társadalometika!!! © Veress,

30 © Veress, AZ EGYÉN ÉS A KÖZÖSSÉG Az ember (egyén) és a szervezet létében és tevékenységeiben az igényei kielégítése végett a közösségre van utalva, a közösség elemévé válik.

31 © Veress, AZ EGYÉN ÉS A KÖZÖSSÉG VISZONYA individuáletika: jó – rossz társadalometika: igazságos – igazságtalan szélsőséges nézetek: individuáletikák társadalometika („neo-liberalizmus”) társadalometika individuáletikák („kommunizmus”)

32 A fenntartható fejlődés feltétele Az egyéni és a közösségi felelősség egyensúlya:  az egyén fontossága,  a kölcsönös segítés (szolidaritás)  a helyi kezdeményezések támogatása (szubszidiaritás) Keresztény/keresztyén társadalometika © Veress,

33 © Veress, A KERESZTÉNY TÁRSADALOMETIKA ALAPELVEI személyközpontúság (perszonalitás): egyediség és társadalmiság szolidaritás: eltökélt akarat és gondolkodás a közjóért, mindenkiért, mert felelősek vagyunk egymásért szubszidiaritás: a közjó társadalmi feladatának átengedése alacsonyabb szervezettségű csoportnak (autonómia, önkormányzatiság, nem dereguláció!)

34 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia A fenntarthatóság ugyanis nem csak politikai és kormányzási kérdés; hanem az egyes személyeknek, családoknak, üzleti vállalkozásoknak, civil szerveződéseknek is olyan célokat, értékeket kell követniük, oly módon meghozni mindennapos döntéseiket és olyan kezdeményezésekbe belevágniuk, amelyek biztosíthatják e célkitűzés elérését. 34© Veress,

35 A fenntarthatóságot gátló tényezők nyereségmaximalizáló kapitalizmus erkölcstelenség műveletlenség, kulturálatlanság lelki és szellemi igények háttérbe szorítása fogyasztói társadalom … © Veress,

36 MIÉRT JUTOTTUNK IDÁIG? Szabadpiac: „Ironikus lenne, ha a szennyezés elleni küzdelem átalakulna egy üzletággá, amiből néhány vállalat, társaság vagy nemzet profitot érne el sokak kárára” Gandhi, 1972 Dilemma: „Minden társadalomnak joga van a fenntartható fejlődéshez” ENSZ jelentés, … © Veress,

37 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress,

38 KULTÚR TEVÉKENYSÉG A kultúr tevékenység eredményessége csak úgy van biztosítva, ha minden nemzedék az előzőnek kincseit birtokba veszi, azok vállára támaszkodik és a kortársak vállvetett együttműködésének örvendhet. Ezáltal a kultúr tevékenység, mint nevelő, tanító tevékenység, jelentős társadalmi élettevékenységgé válik. © Veress,

39 A KULTÚRA TÖNKREMENETELE (Noszlopi L, 1975) Intellektuális és morális tekintetben korunk szakadék szélén vándorol. Az embereket felelősségre, realizmusra és emberi testvériségre kell nevelnünk. Új pszichológiát kell kifejlesztenünk, a szív és képzelőerő nevelésére. © Veress,

40 A KULTÚRA TÖNKREMENETELE folytatás (Noszlopi L, 1975) Ha ugyanis a kultúránk tönkremegy, ez nem azért fog történni, mert nem ismertük meg, mi szükséges megmentésére. Inkább azért, mert ellenálltunk, nem alkalmaztuk a gyógyászati eszközöket, akkor sem, amikor a beteg a halálán volt. © Veress,

41 © Veress, Fenntarthatóság és erkölcs A fenntarthatósághoz anyagi környezetvédelem kell! Az anyagi környezetvédelemhez szellemi környezetvédelem kell! A szellemi környezetvédelemhez kultúra, erkölcs kell! Az erkölcs határozza meg a fenntarthatóságot!

42 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A fenntarthatóság az Alaptörvényünkben A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Alapvető erőforrásaink Az egyén és a közösség viszonya Kulturális környezetünk A fenntartható gazdálkodás eredményei © Veress,

43 A fenntartható nemzeti erőforrás gazdálkodás eredményei A magyar nemzet hosszú távú versenyképessége. A mai generációk számára jobb élet. A nemzet ellenállóbbá válik a válságokkal szemben. © Veress,

44 Anyagi környezetszennyezés Vegyi anyagok Kozmetikumok, mosószerek Gyógyszerek, mellékhatások, hamisítások Egészségtelen élelmiszerek, hamisítások Kábítószerek Űrszennyezés Stb… Fogyasztói társadalom © Veress,

45 Környezeti nevelés A kultúra és erkölcs terjesztése Az ember szeretete A természet szeretete A fizika és a biológia ismerete A környezet védelme Köszönet a nemzet napszámosainak! © Veress,

46 Környezeti nevelés és fenntarthatóság Salgótarján, NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRETÉGIA KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Prof. Dr. Veress Gábor © Veress,


Letölteni ppt "Környezeti nevelés és fenntarthatóság Salgótarján, 2013.05.22. NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRETÉGIA Prof. Dr. Veress Gábor © Veress, 2013.05.22.1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések