Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szocializáció és személyiségfejlődés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szocializáció és személyiségfejlődés"— Előadás másolata:

1 Szocializáció és személyiségfejlődés
Somogyi Mónika

2 Vizsgaidőpontok Május :00 Június 6. 12:00 Június :00

3 6. alkalom Iskolai szocializáció Erkölcsi szocializáció

4 Iskolai szocializáció

5 A befolyásoló forrásai
Kényszerítő, büntető erő Jutalmazó erő Legitim erő Vonatkoztatási, referens erő Szakértő erő - Kényszerítő erő (büntetés) - Jutalmazó erő (jutalmazás) - Legitim erő (a diák kötelessége az engedelmesség, a tanár joga a befolyásolás) - Vonatkoztatási erő (a diák azonosul a tanárral) - Szakértő erő (a tanár szakértőként való elfogadása)

6 A hatékony tanár A csupán hidegen jutalmazó és büntető tanárnak behódolnak diákjai, a vonzó szerepben tetszelgő tanárral azonosulnak, míg a szavahihető tanár értékeit interiorizálják diákjai.

7 Tanári vezetési stílusok
Kurt Lewin ( ) Demokratikus Autokratikus Laissez-faire

8 Vajon hogyan érzik magukat a gyerekek?

9 Mely szülői nevelői attitűdöknek feleltethetőek meg a fent említett vezetési stílusok?

10 Erkölcsi szocializáció

11 Erkölcsi alapfogalmak
Erkölcsi szabályok: az igazságosság és mások jólétének elvein alapuló társas előírások (minden társadalomban) Társadalmi konvenciók: egyes társadalmakra jellemző szabályok (nemi szerepek, iskolai szabályok) Csoportnormák (kiscsoportok) Személyes szabályok (egyének alkotta)

12 Nucci, 1981 Iskoláskortól ezeket megkülönböztetik, s a súlyosságuk ítéletében az erkölcsiek a legkomolyabban veendők.

13 Erkölcsi szocializáció elméletei
Sigmund Freud, 1900 Jean Piaget, 1969 Lawrence Kohlberg, 1976 Carol Gilligan, 1977

14

15 Sigmund Freud Az erkölcs képviselője a személyiségben a felettes-én (superego). Az Ödipusz-konfliktus megoldásaként bekövetkező azonosulással jön létre.

16 Piaget vizsgálatai - 1 Módszer: klinikai interjú
Tárgy: vétség megítélése Ki követett el nagyobb bűnt, aki egy csészét tört el szándékosan (hisztiből), vagy aki véletlenül 20-at?

17 Piaget vizsgálatai - 2 Módszer: videofilm megtekintése
Tárgy: az igazságosságról alkotott fogalom „Egy kisfiú egyedül van otthon a csecsemő kistestvérével. Megeteti, kitakarítja a lakást, majd hazajön az édesanya és minden látható ok nélkül megbünteti.”

18 Piaget vizsgálatai - 3 Módszer: megfigyelés
Tárgy: a társas szabályokról alkotott fogalom

19 Piaget elmélete 1 A kognitív fejlődés a fizikai és a társas világ megismerésére is hatással van. A szülők kevésbé befolyásolják az erkölcsi szocializációt, mint a kognitív fejlődés. 2-4 évtől: párhuzamos játék önkényes, egocentrikus szabályok

20 Piaget elmélete 2 5-7 évtől:
kötelezően követendő szabályok (abszolút erkölcs, korlátok moralitása) erkölcsi realizmus: a fizikai és erkölcsi törvények keveréke következményetika heteronóm erkölcs

21 Piaget elmélete 3 10-11 évtől
társas konvencióra megváltoztatható szabályok autonóm erkölcs szándéketika később az erkölcs ideologikus értelmezése

22 Piaget értékelése Még korábban képesek a gyerekek különbséget tenni a társas konvenciók és az erkölcsi előírások között. 7 évesek szerint: ha nem volna szabályellenes a hazugság, a lopás, a verekedés, az önzőség, akkor is rossz volna.

23 Lawrence Kohlberg elmélete 1
I. szint: prekonvencionális erkölcs 1. szakasz: Büntetésorientáció 2. szakasz: Jutalomorientáció/instrumentális erkölcs/csereelv

24 Kohlberg elmélete 2 II. szint: konvencionális erkölcs 3. szakasz:
Jógyerek-orientáció/kölcsönös személyközi elvárások, viszonyok és személyközi igazodás 4. szakasz: Tekintélyorientáció/társadalmi rendszer és lelkiismeret/rend és fegyelem

25 Kohlberg elmélete 3 III. szint: posztkonvencionális erkölcs
5. szakasz: Társadalmiszerződés-orientáció/hasznosság és egyéni jogok 6. Szakasz: Etikaielv-orientáció Vizsgálatok: Heinz-dilemma

26 Kohlberg értékelése Nem egyértelműen bizonyítható a szakaszok egymásutánisága Nem egyértelműen megfeleltethetők a piaget-i kognitív fejlődéselméletnek Valóságos viselkedéssel korrelál-e? Szexista, férfiközpontú

27 Gilligan elmélete Nemi különbségek vannak az erkölcsi irányultságban: a nők a morális dilemmákban inkább az önzetlenséget, és önfeláldozást részesítik előnyben, szemben a férfiakkal, akik a jogokhoz és szabályokhoz ragaszkodnak.

28 Kötelező irodalom N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest, 2004. 2. és 4. fejezet

29 Ajánlott irodalom Cole et al Fejlődéslélektan 9. Fejezet, Osiris Kiadó

30 Vizsgaidőpontok Május :00 Június 6. 12:00 Június :00

31 Szorgalmi feladat Max. 1 oldalas elektronikus formátumú esszé a lényegi fogalmakra, gondolatokra szorítkozva. Cím: A kötődés kialakulásának jelentősége a személyiség fejlődésében. Végső határidő: április 6. Javítási határidő: április 20.

32 Köszönöm a figyelmet! http://coospace.etr.elte.hu
Fogadó óra: Kazy 207. csütörtök 13:00-14:30


Letölteni ppt "Szocializáció és személyiségfejlődés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések