Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szocializáció és személyiségfejlődés Somogyi Mónika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szocializáció és személyiségfejlődés Somogyi Mónika."— Előadás másolata:

1 Szocializáció és személyiségfejlődés Somogyi Mónika

2 Vizsgaidőpontok Május 22. 10:00 Május 22. 10:00 Június 6. 12:00 Június 6. 12:00 Június 19. 10:00 Június 19. 10:00

3 6. alkalom Iskolai szocializáció Iskolai szocializáció Erkölcsi szocializáció Erkölcsi szocializáció

4 Iskolai szocializáció

5 A befolyásoló forrásai Kényszerítő, büntető erő Kényszerítő, büntető erő Jutalmazó erő Jutalmazó erő Legitim erő Legitim erő Vonatkoztatási, referens erő Vonatkoztatási, referens erő Szakértő erő Szakértő erő

6 A hatékony tanár A csupán hidegen jutalmazó és büntető tanárnak behódolnak diákjai, A csupán hidegen jutalmazó és büntető tanárnak behódolnak diákjai, a vonzó szerepben tetszelgő tanárral azonosulnak, míg a vonzó szerepben tetszelgő tanárral azonosulnak, míg a szavahihető tanár értékeit interiorizálják diákjai. a szavahihető tanár értékeit interiorizálják diákjai.

7 Tanári vezetési stílusok Kurt Lewin (1890-1947) Kurt Lewin (1890-1947) –Demokratikus –Autokratikus –Laissez-faire

8 Vajon hogyan érzik magukat a gyerekek?

9 Mely szülői nevelői attitűdöknek feleltethetőek meg a fent említett vezetési stílusok? Mely szülői nevelői attitűdöknek feleltethetőek meg a fent említett vezetési stílusok?

10 Erkölcsi szocializáció

11 Erkölcsi alapfogalmak Erkölcsi szabályok: az igazságosság és mások jólétének elvein alapuló társas előírások (minden társadalomban) Erkölcsi szabályok: az igazságosság és mások jólétének elvein alapuló társas előírások (minden társadalomban) Társadalmi konvenciók: egyes társadalmakra jellemző szabályok (nemi szerepek, iskolai szabályok) Társadalmi konvenciók: egyes társadalmakra jellemző szabályok (nemi szerepek, iskolai szabályok) Csoportnormák (kiscsoportok) Csoportnormák (kiscsoportok) Személyes szabályok (egyének alkotta) Személyes szabályok (egyének alkotta)

12 Nucci, 1981 Iskoláskortól ezeket megkülönböztetik, s a súlyosságuk ítéletében az erkölcsiek a legkomolyabban veendők.

13 Erkölcsi szocializáció elméletei Sigmund Freud, 1900 Sigmund Freud, 1900 Jean Piaget, 1969 Jean Piaget, 1969 Lawrence Kohlberg, 1976 Lawrence Kohlberg, 1976 Carol Gilligan, 1977 Carol Gilligan, 1977

14

15 Sigmund Freud Az erkölcs képviselője a személyiségben a felettes-én (superego). Az erkölcs képviselője a személyiségben a felettes-én (superego). Az Ödipusz-konfliktus megoldásaként bekövetkező azonosulással jön létre. Az Ödipusz-konfliktus megoldásaként bekövetkező azonosulással jön létre.

16 Piaget vizsgálatai - 1 Módszer: klinikai interjú Módszer: klinikai interjú Tárgy: vétség megítélése Tárgy: vétség megítélése Ki követett el nagyobb bűnt, aki egy csészét tört el szándékosan (hisztiből), vagy aki véletlenül 20-at?

17 Piaget vizsgálatai - 2 Módszer: videofilm megtekintése Módszer: videofilm megtekintése Tárgy: az igazságosságról alkotott fogalom Tárgy: az igazságosságról alkotott fogalom „Egy kisfiú egyedül van otthon a csecsemő kistestvérével. Megeteti, kitakarítja a lakást, majd hazajön az édesanya és minden látható ok nélkül megbünteti.”

18 Piaget vizsgálatai - 3 Módszer: megfigyelés Módszer: megfigyelés Tárgy: a társas szabályokról alkotott fogalom Tárgy: a társas szabályokról alkotott fogalom

19 Piaget elmélete 1 A kognitív fejlődés a fizikai és a társas világ megismerésére is hatással van. A szülők kevésbé befolyásolják az erkölcsi szocializációt, mint a kognitív fejlődés. 2-4 évtől: 2-4 évtől: –párhuzamos játék –önkényes, egocentrikus szabályok

20 Piaget elmélete 2 5-7 évtől: 5-7 évtől: –kötelezően követendő szabályok (abszolút erkölcs, korlátok moralitása) –erkölcsi realizmus: a fizikai és erkölcsi törvények keveréke –következményetika –heteronóm erkölcs

21 Piaget elmélete 3 10-11 évtől 10-11 évtől –társas konvencióra megváltoztatható szabályok –autonóm erkölcs –szándéketika –később az erkölcs ideologikus értelmezése

22 Piaget értékelése Még korábban képesek a gyerekek különbséget tenni a társas konvenciók és az erkölcsi előírások között. 7 évesek szerint: ha nem volna szabályellenes a hazugság, a lopás, a verekedés, az önzőség, akkor is rossz volna.

23 Lawrence Kohlberg elmélete 1 I. szint: prekonvencionális erkölcs 1. szakasz: Büntetésorientáció 2. szakasz: Jutalomorientáció/instrumentális erkölcs/csereelv

24 Kohlberg elmélete 2 II. szint: konvencionális erkölcs 3. szakasz: Jógyerek-orientáció/kölcsönös személyközi elvárások, viszonyok és személyközi igazodás 4. szakasz: Tekintélyorientáció/társadalmi rendszer és lelkiismeret/rend és fegyelem

25 Kohlberg elmélete 3 III. szint: posztkonvencionális erkölcs 5. szakasz: Társadalmiszerződés- orientáció/hasznosság és egyéni jogok 6. Szakasz: Etikaielv-orientáció Vizsgálatok: Heinz-dilemma

26 Kohlberg értékelése Nem egyértelműen bizonyítható a szakaszok egymásutánisága Nem egyértelműen bizonyítható a szakaszok egymásutánisága Nem egyértelműen megfeleltethetők a piaget-i kognitív fejlődéselméletnek Nem egyértelműen megfeleltethetők a piaget-i kognitív fejlődéselméletnek Valóságos viselkedéssel korrelál-e? Valóságos viselkedéssel korrelál-e? Szexista, férfiközpontú Szexista, férfiközpontú

27 Gilligan elmélete Nemi különbségek vannak az erkölcsi irányultságban: a nők a morális dilemmákban inkább az önzetlenséget, és önfeláldozást részesítik előnyben, szemben a férfiakkal, akik a jogokhoz és szabályokhoz ragaszkodnak.

28 Kötelező irodalom N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest, 2004. 2. és 4. fejezet

29 Ajánlott irodalom Cole et al Fejlődéslélektan 9. Fejezet, Osiris Kiadó Cole et al Fejlődéslélektan 9. Fejezet, Osiris Kiadó

30 Vizsgaidőpontok Május 22. 10:00 Május 22. 10:00 Június 6. 12:00 Június 6. 12:00 Június 19. 10:00 Június 19. 10:00

31 Szorgalmi feladat Max. 1 oldalas elektronikus formátumú esszé a lényegi fogalmakra, gondolatokra szorítkozva. Max. 1 oldalas elektronikus formátumú esszé a lényegi fogalmakra, gondolatokra szorítkozva. Cím: A kötődés kialakulásának jelentősége a személyiség fejlődésében. Cím: A kötődés kialakulásának jelentősége a személyiség fejlődésében. Végső határidő: április 6. Végső határidő: április 6. Javítási határidő: április 20. Javítási határidő: április 20.

32 Köszönöm a figyelmet! http://coospace.etr.elte.hu somogyim@mail.datanet.hu Fogadó óra: Kazy 207. csütörtök 13:00-14:30 csütörtök 13:00-14:30


Letölteni ppt "Szocializáció és személyiségfejlődés Somogyi Mónika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések