Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CSILLÓS EGYSEJTŰEK törzse > 8000 faj, legtöbb szabadonélő 3 együttesen előforduló tulajdonság alapján monofiletikus csoportot alkot: cortex szerkezete,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CSILLÓS EGYSEJTŰEK törzse > 8000 faj, legtöbb szabadonélő 3 együttesen előforduló tulajdonság alapján monofiletikus csoportot alkot: cortex szerkezete,"— Előadás másolata:

1 CSILLÓS EGYSEJTŰEK törzse > 8000 faj, legtöbb szabadonélő 3 együttesen előforduló tulajdonság alapján monofiletikus csoportot alkot: cortex szerkezete, magdimorfizmus, ivaros folyamat: konjugáció (=egybekelés) Alveolata Ciliophora

2 Taxonómia: régebben a testi csillózat, ma az orális ciliatúra és molekuláris biológiai eredmények alapján bőrke – pellicula: a sejthártya, a hozzá kapcsolódó alveolusok és a szemcsés-rostos szerkezetű epiplasma összessége (alveolus=hólyagocska) ciliatúra – csillózat infraciliatúra – a bazális testek és a hozzájuk kapcsolódó rostrendszer összessége a sejtben kinéta – egyetlen csillósorhoz tartozó bazális testek és a hozzájuk kapcsolódó rostrendszer (pl. kinetodezmális fonalak) mono- v. dikinetida – egy v. két szomszédos bazális test és a hozzájuk kapcsolódó struktúrák morfológiai egysége festéssel láthatóvá tett ferde lefutású kinéták (Tetrahymena) Paramecium pelliculájának részlete Alveolata Ciliophora

3 A szájkészülék (orális apparátus) alakulása különböző csillós csoportoknál varsaszáj Szájmező bemélyed, szinciliumok megjelenése Szincilium: vízörvény keltésére szolgáló csillószármazékok összefoglaló elnevezése Fajtái: sodróhártya (membranella) hullámzóhártya (membrana undulans) cirrusz Bonyolult szinciliumok változatos örvényszerveket hoznak létre Alveolata Ciliophora

4 A varsaszáj vagy garatvarsa felépítése: mikrotubulus kötegek működése: fonalas algákat, cianobaktériumokat fogyasztó fajoknál: Hausmann & al. Alveolata Ciliophora

5 Paramecium sp.... és orális apparátusa Tetrahymena sp. Bemélyedő szájmező alakul ki, ennek legmélyén nyílik a sejtszáj a sejtszájhoz különböző szinciliumok által keltett vízörvény juttatja el a táplálékot Alveolata Ciliophora

6 A szinciliumok főbb típusai Sodróhártya (membranella): több sorban szorosan egymás mellé rendeződött csillók alkotják, rendszerint többedmagával van jelen, viszonylag rövid (pl. membranella zónát képezhet) Hullámzóhártya (membrana undulans): egy-két sorban sűrűn álló csillók működési egysége, rendszerint hosszan elnyúló Hausmann & al. Alveolata Ciliophora

7 A szinciliumok főbb típusai 2 Cirrusz: kötegbe rendeződött csillók működési egysége, keresztmetszetben kerek szerepe: úszás vagy felületen történő lépegetés. Járólábacskás csillósok (Hypotrichia) jellemzője Egyetlen cirrusz keresztmetszete Hausmann & al. Alveolata Ciliophora

8 Extruszómák egysejtűekre jellemző, membrán által határolt speciális organellumok, rendszerint a sejthártya alatt helyezkednek el, tartalmukat különböző (fizikai, kémiai) ingerek hatására exocitózissal a környezetbe bocsájtják A protozoonoknál előforduló legjellegzetesebb extruszómák: trichociszta (pl. papucsállatkák) mukociszta (Tetrahymena, Loxophyllum) toxiciszta (lúdnyakú csillós, Lacrymaria, Loxophyllum) haptociszta (szívókás csillósok) kinetociszta („napállatkák”) a belsejükben tárolt anyag természete és szerepe valamint a kilövés módja szerint több fajtájuk ismeretes csillósokon kívül számos más egysejtű csoportban is megtalálhatók kilőtt trichocysták Paramecium sp. Alveolata Ciliophora

9 Mukociszta Mukociszták nyugalmi …. …. és kilőtt állapotban Loxophyllum sp.: mukocisztái és toxicisztái egyaránt vannak Hausmann & al. Extruszómák 2 Alveolata Ciliophora

10 szívókás csillósoknál (Suctoria) fordul elő Haptociszta szívókás csillósok szerves törmelék között Szívókás csillós egy evezőlábúrák csápján Suctoria faj felülnézetből, zsákmányejtés közben zsákmány szívókás csillós kilőtt haptocisztákkal haptociszták nyugalomban Hausmann & al. Extruszómák 3 Alveolata Ciliophora

11 A Lacrymaria fajoknál a toxiciszták a sejtszáj közelében helyezkednek el nyugalmi állapot hosszmetszet keresztmetszet kilőtt toxiciszták Hausmann & al. Toxiciszta Extruszómák 4 Alveolata Ciliophora

12 a Müller-féle testek feltehetőleg sztatocisztaként szolgáló organellumok sejtosztódás során a makronukleusz nem osztódik, a mikronukleusz osztódásakor az egyik leánymagból képződik az új 2. nagymag Hausmann & al. Loxodes magnus makronukleuszuk diploid (ősi bélyeg), testi csillózat dikinetidákból áll, a legtöbb faj tengeri homoklakó (intersticiális tér) Karyorelictea osztály Alveolata Ciliophora Karyorelictea a Loxodes genus fajai édesvíziek, alacsony oxigén koncentrációjú élőhelyeken (pl. benthosz) élnek, nitrátlégzők

13 Heterotrichea osztály A testi csillózat dikinetidákból áll (hasonlóan a Karyorelicteákhoz). Rendszerint nagy méretűek és főként az alzaton élnek (Pl. Stentor coeruleus – kék kürtállatka, Climacostomum, Blepharisma). Stentor fajok Ehrenberg könyvéből Fejlett örvényszervük van, amely számos sodróhártyából (membranella) és egy hullámzóhártyából (membrana undulans) alakul ki, az örvényszerv által keltett vízáram hajtja a táplálékot a sejtszájhoz. Alveolata Ciliophora Heterotrichea Blepharisma undulans

14 Stentor coeruleus Climacostomum virens Stentor roeseli nyálkaburkot készít maga köré Alveolata Ciliophora Heterotrichea

15 Spirotrichea osztály a testi csillózat redukált lehet (Oligotrichia alosztály: Halteria grandinella, Tintinnidium fluviatile), a másik két alosztálynál cirruszokká alakul (pl. Hypotrichia – járólábacskás csillósok: Stylonychia mytilus - kagylóállatka) (ld. köv. oldalt!) Dictyocysta elegans tengeri harangosállatka (Tintinnida) váza Halteria grandinella: redukált testi csillózat, oldalt hosszú ugrótüskék, felül erőteljes örvényszerv Askenazia sp. felül- és oldalnézetben, a Halteria-hoz hasonló testfelépítés Alveolata Ciliophora Spirotrichea Oligotrichia fejlett örvényszervük van főként nyíltvíziek

16 Hypotrichia alosztály Stylonychia mytilus – kagylóállatka Euplotes spp. Aspidisca sp. Alveolata Ciliophora Spirotrichea Hypotrichia

17 Colpodea osztály testi csillóik dikinetidákból állnak, a dikinetida mindkét tagjáról erednek csillók édesvízi és talajlakó csillósok Colpoda steini – veseállatka: vizes mohában gyakori Colpoda sp. Alveolata Ciliophora Colpodea

18 Phyllopharyngea osztály a Phyllopharyngia alosztály tagjai pl. a lapostestű Chilodonella fajok a Chonotrichia (tölcsérszájúak) és a Suctoia (szívókások) alosztályaiba erősen specializált, szesszilis vagy epibionta szerverzetek tartoznak testi csillózatuk nincs, az ivartalan szaporodás bimbózással történik a leánysejt (az ún. "lárva") egy rövid ideig rendelkezik varsakészülékre emlékeztető struktúrával Alveolata Ciliophora Phyllopharyngea elnevezés: a sejtgaratot övező mikrotubulus kötegekből álló ún. varsakészülékről a kinetodezmális fonalaik oldalirányba vezetnek

19 Phyllopharyngea osztály Conotrichia (tölcsérszájúak) alosztályok: Phyllopharyngia Suctoria (szívókások) Chilodonella uncinata Alveolata Ciliophora Phyllopharyngea

20 Spirochona gemmipara (Conotrichia) Suctoria faj egyedei evezőlábú rák farokvilláján bimbózó példány szívókarok Alveolata Ciliophora Phyllopharyngea közönséges bolharák kopoltyúján az egyetlen édesvízi tölcsérszájú csillós genus!

21 Nassophorea osztály A sejtgarat körül itt is garatvarsa található (Nassula, Pseudomicrothorax) A kinetodezmális fonalak előre vezetnek. Mono- vagy dikinetidáik vannak, több fajnál trichociszták (az extruszómák egyik típusa) is előfordulnak Nassula ornata Alveolata Ciliophora Nassophorea

22 Oligohymenophorea osztály Tetrahymena pyriformis zöld papucsállatka – Paramecium bursaria a Peniculia alosztályba tartoznak a sokat tanulmányozott Paramecium (papucsállatka) fajok a Peritrichia alosztályba (szájkoszorús csillósok) erősen specializált, szesszilis élőlények (Vorticella – harangállatka fajok és rokonaik) az Astomatida és Apostomatida főként gerinctelenekkel együttélő fajokat tartalmaznak, szájmező nem alakul ki náluk a Hymenostomatia alosztályba tartoznak a citológiai vizsgálatok fontos modellszervezetei, a Tetrahymena fajok, ahol a sejtszájhoz három membranella vezet, testi csillózatuk rendszerint monokinetidákból áll Alveolata Ciliophora Oligohymenophorea a legnagyobb fajszámú csoport, számos alosztállyal a szájmezőt a testi csillózattól eltérő eredetű különféle szinciliumok változatos módozatai borítják

23 Szájkoszorús csillósok – Peritrichia osztódó harangállatka (Vorticella sp.) harangállatka (Vorticella sp.) összehúzott nyéllel nyél nélküli, áttetsző vázat készítő faj (Cothurnia sp.) vázépítő faj moszatszálon (Pyxicola sp.) bolharákok kopoltyúján élő telepes faj (Epistylis sp.) telepes faj nagy „női” és kis „hím- jellegű” sejtekkel (Zoothamnium sp.) vázépítő faj moszatszálon (Platycola sp.) kagylósrák páncélján élő vázépítő faj (Lagenophrys sp.) bolharákok kopoltyúján élő telepes faj (Opercularia sp.) Alveolata Ciliophora Oligohymenophorea Peritrichia

24 Prostomatea osztály sejtszájuk a sejt csúcsi részén (apikálisan) vagy alatta (szubapikálisan) helyezkedik el a testi csillózat egyszerű monokinetidákból áll, legfeljebb a sejtszáj körül lehetnek polykinetidák a sejtszáj körül sok fajnál toxiciszták vannak (az extruszómák egyik típusa) amelyek a táplálékul szolgáló zömmel ostoros egysejtűeket bénítják meg (Coleps, Holophrya) Coleps spp. Holophrya gargamellae Alveolata Ciliophora Protstomatea

25 A Haptoria alosztály tagjai ragadozók, toxicisztákkal bénítják meg csillósokból és ostorosokból álló prédájukat (Didinium, Dileptus). A Trichostomatia alosztály tagjainál nincsenek extruszómák (pl. Balantidium), egyik csoportjuk az Entodiniomorphida valamennyi faja patások bélcsatornájában él és szimbionta baktériumai segítségével cellulózt képes bontani (Entodinium caudatum, Cycloposthium palmatum). Litostomatea osztály Alveolata Ciliophora Litostomatea szájkörüli csillózatuk a testi csillózatból alakult ki. Testi csillózatuk monokinetidákból áll

26 Dileptus margaritifer – lúdnyakú csillós Alveolata Ciliophora Litostomatea Haptoria falánk ragadozó, nagyobb méretű csillósokat is megtámad lúdnyakra emlékeztető anterior részén toxiciszták sorakoznak a sejtszáj a nyak tövénél van Haptoria alosztály

27 növényevő emlősökben élő endokommenzalista csillósok rigid sejt, vastag, merev pellicula redukált csillók kötegekbe rendeződnek többnyire az anya nyálával kerülnek át az utódba a citoplazmájukban cellulózbontó baktériumok élnek a bendőben élő fajoknak jelentős közvetett szerepet tulajdonítanak a cellulózbontásban ló vastagbelében élő fajok Entodiniomorphida – páncélos csillósok Alveolata Ciliophora Litostomatea Trichostomatia

28 Stramenopila szupercsoport Dictyochophyceae – kovaostorosok osztálya Labyrinthulomycetes – labirintusgombák törzse Bicosoecida csoport Opalinata – gyöngyállatkák törzse Actinophryda – valódi napállatkák csoportja Blastocystea osztály Oomycetes – petespórás gombák törzse Hyphochytriales törzs különböző heterokonta algák (kovamoszatok, barnamoszatok, stb.) Taxonómia teljesen kiforratlan! Stramenopila

29 Opalinata törzs Stramenopila Opalinata

30 ebihal Opalinata törzs Stramenopila Opalinata kifejl. béka kif. béka

31 Hacrobia klád Haptophyta törzs – mészmoszatok Centroheliozoa törzs A Stramenopila-hoz áll viszonylag közel, pontos filogenetikai kapcsolatok feltáratlanok Acanthocystis sp. Heterophrys myriapoda Hacrobia Centroheliozoa

32 szétnyomott Heterophrys sp. MTOC axopodiumok eredése váztűk Hacrobia Centroheliozoa

33 Excavata szupercsoport Taxonómia erősen változóban! Malawimonas Discoba klád Jakobida ostorosok Andalucia Discicristata klád Heterolobosa törzs Euglenozoa törzs Euglenida osztály Kinetoplastea osztály Metamonada törzs Trichozoa altörzs Eopharyngia főosztály Trepomonadea osztály Diplozoa alosztály Enteromonadia alosztály Retortamonadea osztály Parabasalia főosztály Trichomonadea osztály Hypermastigea osztály Anaeromonada altörzs Oxymonadida rend Excavata

34 diszkoidális kriszták a mitokondriumban Discicristata klád: törzs: Heterolobosa altörzs: Tetramitia Vahlkampfiidae Naegleria fowleri N. gruberi Vahlkampfia sp. Stephanopogonidae Stephanopogon törzs: Euglenozoa Osztály: Euglenoidea Osztály: Kinetoplastea Excavata Discicristata

35 Naegleria fowleri a primér amőbás enkefalitisz (PAME) kórokozója Naegleria gruberi Naegleria gruberi, ciszta, ostoros és amöboid alak Vahlkampfia ciszta és trofozoita Excavata Discicristata Heterolobosa Heterolobosa törzs

36 Excavata Discicristata Heterolobosa Heterolobosa törzs Naegleria okozta kóresetek

37 2–16 sejtmag, ivaros folyamat nem ismert; tengeri üledékben 100 m-es mélységig; leíró: id. Entz Géza Pseudociliata altörzs : egyetlen genus 4 fajjal, sokáig a csillósok rokonának hitték hasonlóság csillósokhoz: sejtszáj elhelyezkedése, undulipodiumok típusa; kortikális rendszerük a Kinetoplastea-éhoz és az Euglenoidea-éhoz hasonlít, DE: nincs magdimorfizmus, alveolusok és infraciliatúra; Excavata Discicristata Heterolobosa

38 Euglenozoa törzs osztályok: Euglenoidea Kinetoplastea Excavata Discicristata Euglenozoa Euglenoidea Euglenoidea osztály Phacus sp. Peranema trichophorum autotróf (mixotróf) heterotróf táplálékfelvétel: sejtszájon keresztül v. pinocitózissal kb. 33% kb. 66% Euglena sp.

39 Kinetoplastea osztály Bodonida rend szabadonélők (szervesanyagban dús vizek) Bodo saltans: ugráló mozgás vagy paraziták (halakon ekto~: Ichthyiobodo sp., csigák ivarszervében: Cryptobia helicis) két, heterokont ostor, elülsőn pillák genusok: kinetoplaszt megoszlása az egyik szempont Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea

40 az egyetlen hatalmas mitokondrium nagy DNS-tartalmú része osztály: Kinetoplastea Az álomkórostoros és a rokon fajok fejlődési alakjai 1. amastigota, 2. promastigota 3. choanomastigota, 4. epimastigota 5. trypomastigota alak Trypanosoma brucei vérben Trypanosoma sp. trypomastigota alakja kinetoplaszt Trypanosoma sp. ultrastruktúrája rend: Trypanosomatida Hausmann & al. Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea

41 trypomastigoták vérben T. cruzi vérkenet, Giemsa festés gazdaváltók: gerinces és gerinctelen gazdában eltérő anyagcsere: glikoszóma jelenléte rejtőzködési stratégiák a gazdaszervezetben: afrikai tripanoszómák: extrém variábilis sejtfelszíni antigének, a genom 40%-a! (glycocalyx molekulái) amerikai tripanoszomatidák: intracelluláris életmód (amastigota) Trypanosomatida rend Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea

42 Jelentősebb Trypanosoma és Leishmania fajok (cecelégy) (rablópoloskák) Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea

43 Trypanosoma brucei (gambiense ill. rhodesiense) – álomkórostoros életciklusa Trypanosoma brucei alfajok életciklusa Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea

44 Glossina sp. – egy cecelégy faj Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea Az afrikai Trypanosoma fajokat cecelegyek terjesztik

45 Trypanosoma cruzi életciklusa Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea

46 Triatominae alcsaládba tartozó rablópoloskák 1. Táplálkozást követő ürítés 2. Ürülék bejut a vérszívásnál keletkezett sebbe Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea A Trypanosoma cruzi terjesztői:

47 Leishmania fajok életciklusa Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea

48 T. cruzi amastigota epi- és trypomastigota acidocalcisomák Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea

49 Phlebotomus sp. – egy lepkeszúnyog faj A Leishmania fajok eurázsiai terjesztői Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea

50 Leishmania donovani amastigoták emberi lépsejtekből amastigota sematikus rajza

51 Leishmania tarentolae promastigoták, tenyészetből Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea Leishmania tarentolae promastigoták, tenyészetből

52 mukokután leishmaniázis (post)visceralis leishmaniázis kután tünetekkel (post)dermalis leishmaniázis L. braziliensis (espundia) L. donovani (kala azar) L. tropica Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea leishmaniázisok tünetei tünetek: zsigeri szervek működésében

53 Excavata szupercsoport Taxonómia erősen változóban! Malawimonas Discoba klád Jakobida ostorosok Andalucia Discicristata klád Heterolobosa törzs Euglenozoa törzs Euglenida osztály Kinetoplastea osztály Metamonada törzs Trichozoa altörzs Eopharyngia főosztály Trepomonadea osztály Diplozoa alosztály Enteromonadia alosztály Retortamonadea osztály Parabasalia főosztály Trichomonadea osztály Hypermastigea osztály Anaeromonada altörzs Oxymonadida rend Excavata

54 Metamonada törzs Giardia intestinalis Giardia intestinalis bélben tapadókorongok sejtmag ventrális barázda 4x2 ostor tölcsérszerű mélyedés, táplálékfelvétel Diplozoikus testfelépítés: két szimmetrikus félből áll Trichozoa altörzs Eopharyngia csoport van mitoszóma (univerzális mitokondrium erősen redukált származéka), kettős membrán határolja, nem történik benne oxidatív foszforiláció, nincs saját génállománya, mindent a sejtmag kódol szerepe: vas-kén klaszterek kialakításában Hausmann & al. Excavata Discicristata Euglenozoa Metamonada Diplozoa alosztály humán fertőzések: cisztával, tünet: hasmenés gazda: tápanyagfelszívás zavart szenved

55 van hidrogenoszóma, nincs meghatározott helyen sejtszáj, merev tengelypálca – axostyl (mikrotubulus köteg) Trichomonas sp. Trichomonas vaginalisostoros… …és amöboid alak Trichomonas hominis sejtmag axostyl para- bazális- test* unduláló membrán costa** *: dictyosoma aggregátum, extrém sok (30) ciszternával, mikrotubulus kötegek támasztják, a Parabasalia csoport jellemzője **Costa: mikrotubulu- sokból álló sejtvázelem Metamonada Hausmann & al. Excavata Discicristata Euglenozoa Metamonada Metamonada törzs Trichozoa altörzs Parabasalia csoport Trichomonadea osztály

56 a sejt apikális végén számos ostor ered a sejthártyára szimbionta Spirochaeta baktériumok tapadhatnak csótányok, termeszek bélcsatornájában élnek az alapi testek sokszor spirálisan rendeződnek el Excavata Discicristata Euglenozoa Metamonada Metamonada törzs Trichozoa altörzs Parabasalia csoport Hypermastigea osztály

57 Trichonympha spp. Excavata Discicristata Euglenozoa Metamonada Metamonada törzs Trichozoa altörzs Parabasalia csop. Hypermastigea osztály xilofág termesz bélcsatornájában

58 Trichonympha campanula (Részlet) Excavata Discicristata Euglenozoa Metamonada Metamonada törzs Trichozoa altörzs Parabasalia csop. Hypermastigea osztály termesz béltartalomban

59 Oxymonadida rend 4 ostor; lehet hullámzóhártya; mozgékony axostyl; növényevők bélcsatornájában, gerinctelen és gerinces állatokban egyaránt; obligát anaerobok; nincs: valódi mitokondrium, valódi Golgi, van: hidrogenoszóma Saccinobaculus sp. Pyrsonympha sp. Excavata Discicristata Euglenozoa Metamonada Metamonada törzs Anaeromonada altörzs


Letölteni ppt "CSILLÓS EGYSEJTŰEK törzse > 8000 faj, legtöbb szabadonélő 3 együttesen előforduló tulajdonság alapján monofiletikus csoportot alkot: cortex szerkezete,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések