Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

> 8000 faj, legtöbb szabadonélő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "> 8000 faj, legtöbb szabadonélő"— Előadás másolata:

1 > 8000 faj, legtöbb szabadonélő
Alveolata Ciliophora CSILLÓS EGYSEJTŰEK törzse > 8000 faj, legtöbb szabadonélő 3 együttesen előforduló tulajdonság alapján monofiletikus csoportot alkot: cortex szerkezete, magdimorfizmus, ivaros folyamat: konjugáció (=egybekelés)

2 Taxonómia: régebben a testi csillózat,
Alveolata Ciliophora Paramecium pelliculájának részlete Taxonómia: régebben a testi csillózat, ma az orális ciliatúra és molekuláris biológiai eredmények alapján bőrke – pellicula: a sejthártya, a hozzá kapcsolódó alveolusok és a szemcsés-rostos szerkezetű epiplasma összessége (alveolus=hólyagocska) ciliatúra – csillózat infraciliatúra – a bazális testek és a hozzájuk kapcsolódó rostrendszer összessége a sejtben kinéta – egyetlen csillósorhoz tartozó bazális testek és a hozzájuk kapcsolódó rostrendszer (pl. kinetodezmális fonalak) mono- v. dikinetida – egy v. két szomszédos bazális test és a hozzájuk kapcsolódó struktúrák morfológiai egysége festéssel láthatóvá tett ferde lefutású kinéták (Tetrahymena)

3 Alveolata Ciliophora A szájkészülék (orális apparátus) alakulása különböző csillós csoportoknál Szájmező bemélyed, szinciliumok megjelenése varsaszáj Bonyolult szinciliumok változatos örvényszerveket hoznak létre Fajtái: sodróhártya (membranella) hullámzóhártya (membrana undulans) cirrusz Szincilium: vízörvény keltésére szolgáló csillószármazékok összefoglaló elnevezése

4 A varsaszáj vagy garatvarsa
Alveolata Ciliophora A varsaszáj vagy garatvarsa felépítése: mikrotubulus kötegek működése: fonalas algákat, cianobaktériumokat fogyasztó fajoknál: Hausmann & al.

5 Bemélyedő szájmező Alveolata Ciliophora
alakul ki, ennek legmélyén nyílik a sejtszáj a sejtszájhoz különböző szinciliumok által keltett vízörvény juttatja el a táplálékot Paramecium sp és orális apparátusa Tetrahymena sp.

6 A szinciliumok főbb típusai
Alveolata Ciliophora A szinciliumok főbb típusai Hullámzóhártya (membrana undulans): egy-két sorban sűrűn álló csillók működési egysége, rendszerint hosszan elnyúló Hausmann & al. Sodróhártya (membranella): több sorban szorosan egymás mellé rendeződött csillók alkotják, rendszerint többedmagával van jelen, viszonylag rövid (pl. membranella zónát képezhet)

7 A szinciliumok főbb típusai 2
Alveolata Ciliophora A szinciliumok főbb típusai 2 Cirrusz: kötegbe rendeződött csillók működési egysége, keresztmetszetben kerek szerepe: úszás vagy felületen történő lépegetés. Hausmann & al. Járólábacskás csillósok (Hypotrichia) jellemzője Egyetlen cirrusz keresztmetszete

8 Extruszómák Alveolata Ciliophora
egysejtűekre jellemző, membrán által határolt speciális organellumok, rendszerint a sejthártya alatt helyezkednek el, tartalmukat különböző (fizikai, kémiai) ingerek hatására exocitózissal a környezetbe bocsájtják a belsejükben tárolt anyag természete és szerepe valamint a kilövés módja szerint több fajtájuk ismeretes csillósokon kívül számos más egysejtű csoportban is megtalálhatók A protozoonoknál előforduló legjellegzetesebb extruszómák: trichociszta (pl. papucsállatkák) mukociszta (Tetrahymena, Loxophyllum) toxiciszta (lúdnyakú csillós, Lacrymaria, Loxophyllum) haptociszta (szívókás csillósok) kinetociszta („napállatkák”) kilőtt trichocysták Paramecium sp.

9 Extruszómák 2 Mukociszta Mukociszták nyugalmi …. Loxophyllum sp.:
Alveolata Ciliophora Extruszómák 2 Mukociszta Mukociszták nyugalmi …. Loxophyllum sp.: mukocisztái és toxicisztái egyaránt vannak Hausmann & al. …. és kilőtt állapotban

10 Extruszómák 3 Haptociszta Alveolata Ciliophora
szívókás csillósoknál (Suctoria) fordul elő Suctoria faj felülnézetből, zsákmányejtés közben szívókás csillós kilőtt haptocisztákkal zsákmány Hausmann & al. haptociszták nyugalomban Szívókás csillós egy evezőlábúrák csápján szívókás csillósok szerves törmelék között

11 Extruszómák 4 Toxiciszta Alveolata Ciliophora A Lacrymaria
fajoknál a toxiciszták a sejtszáj közelében helyezkednek el hosszmetszet nyugalmi állapot keresztmetszet kilőtt toxiciszták Hausmann & al.

12 Karyorelictea osztály
Alveolata Ciliophora Karyorelictea Karyorelictea osztály makronukleuszuk diploid (ősi bélyeg), testi csillózat dikinetidákból áll, a legtöbb faj tengeri homoklakó (intersticiális tér) a Loxodes genus fajai édesvíziek, alacsony oxigén koncentrációjú élőhelyeken (pl. benthosz) élnek, nitrátlégzők a Müller-féle testek feltehetőleg sztatocisztaként szolgáló organellumok Loxodes magnus Hausmann & al. sejtosztódás során a makronukleusz nem osztódik, a mikronukleusz osztódásakor az egyik leánymagból képződik az új 2. nagymag

13 Heterotrichea osztály
Alveolata Ciliophora Heterotrichea Heterotrichea osztály Fejlett örvényszervük van, amely számos sodróhártyából (membranella) és egy hullámzóhártyából (membrana undulans) alakul ki, az örvényszerv által keltett vízáram hajtja a táplálékot a sejtszájhoz. A testi csillózat dikinetidákból áll (hasonlóan a Karyorelicteákhoz). Rendszerint nagy méretűek és főként az alzaton élnek (Pl. Stentor coeruleus – kék kürtállatka, Climacostomum, Blepharisma). Blepharisma undulans Stentor fajok Ehrenberg könyvéből

14 Alveolata Ciliophora Heterotrichea
Stentor coeruleus Climacostomum virens Stentor roeseli nyálkaburkot készít maga köré

15 Spirotrichea osztály Alveolata Ciliophora Spirotrichea Oligotrichia
fejlett örvényszervük van főként nyíltvíziek a testi csillózat redukált lehet (Oligotrichia alosztály: Halteria grandinella, Tintinnidium fluviatile), a másik két alosztálynál cirruszokká alakul (pl. Hypotrichia – járólábacskás csillósok: Stylonychia mytilus - kagylóállatka) (ld. köv. oldalt!) Dictyocysta elegans tengeri harangosállatka (Tintinnida) váza Askenazia sp. felül- és oldalnézetben, a Halteria-hoz hasonló testfelépítés Halteria grandinella: redukált testi csillózat, oldalt hosszú ugrótüskék, felül erőteljes örvényszerv

16 Hypotrichia alosztály
Alveolata Ciliophora Spirotrichea Hypotrichia Hypotrichia alosztály Aspidisca sp. Stylonychia mytilus – kagylóállatka Euplotes spp.

17 Colpodea osztály testi csillóik dikinetidákból állnak,
Alveolata Ciliophora Colpodea Colpodea osztály testi csillóik dikinetidákból állnak, a dikinetida mindkét tagjáról erednek csillók édesvízi és talajlakó csillósok Colpoda steini – veseállatka: vizes mohában gyakori Colpoda sp.

18 Phyllopharyngea osztály
Alveolata Ciliophora Phyllopharyngea Phyllopharyngea osztály elnevezés: a sejtgaratot övező mikrotubulus kötegekből álló ún. varsakészülékről a kinetodezmális fonalaik oldalirányba vezetnek a Phyllopharyngia alosztály tagjai pl. a lapostestű Chilodonella fajok a Chonotrichia (tölcsérszájúak) és a Suctoia (szívókások) alosztályaiba erősen specializált, szesszilis vagy epibionta szerverzetek tartoznak testi csillózatuk nincs, az ivartalan szaporodás bimbózással történik a leánysejt (az ún. "lárva") egy rövid ideig rendelkezik varsakészülékre emlékeztető struktúrával

19 Chilodonella uncinata
Alveolata Ciliophora Phyllopharyngea Phyllopharyngea osztály alosztályok: Phyllopharyngia Chilodonella uncinata Conotrichia (tölcsérszájúak) Suctoria (szívókások)

20 Suctoria faj egyedei evezőlábú rák farokvilláján
Alveolata Ciliophora Phyllopharyngea Spirochona gemmipara (Conotrichia) Suctoria faj egyedei evezőlábú rák farokvilláján szívókarok bimbózó példány közönséges bolharák kopoltyúján az egyetlen édesvízi tölcsérszájú csillós genus!

21 Alveolata Ciliophora Nassophorea
Nassophorea osztály A sejtgarat körül itt is garatvarsa található (Nassula, Pseudomicrothorax) A kinetodezmális fonalak előre vezetnek. Mono- vagy dikinetidáik vannak, több fajnál trichociszták (az extruszómák egyik típusa) is előfordulnak Nassula ornata

22 zöld papucsállatka – Paramecium bursaria
Alveolata Ciliophora Oligohymenophorea Oligohymenophorea osztály a legnagyobb fajszámú csoport, számos alosztállyal a szájmezőt a testi csillózattól eltérő eredetű különféle szinciliumok változatos módozatai borítják a Peniculia alosztályba tartoznak a sokat tanulmányozott Paramecium (papucsállatka) fajok a Peritrichia alosztályba (szájkoszorús csillósok) erősen specializált, szesszilis élőlények (Vorticella – harangállatka fajok és rokonaik) az Astomatida és Apostomatida főként gerinctelenekkel együttélő fajokat tartalmaznak, szájmező nem alakul ki náluk a Hymenostomatia alosztályba tartoznak a citológiai vizsgálatok fontos modellszervezetei, a Tetrahymena fajok, ahol a sejtszájhoz három membranella vezet, testi csillózatuk rendszerint monokinetidákból áll zöld papucsállatka – Paramecium bursaria Tetrahymena pyriformis

23 Szájkoszorús csillósok – Peritrichia
Alveolata Ciliophora Oligohymenophorea Peritrichia Szájkoszorús csillósok – Peritrichia harangállatka (Vorticella sp.) összehúzott nyéllel nyél nélküli, áttetsző vázat készítő faj (Cothurnia sp.) osztódó harangállatka (Vorticella sp.) kagylósrák páncélján élő vázépítő faj (Lagenophrys sp.) bolharákok kopoltyúján élő telepes faj (Opercularia sp.) vázépítő faj moszatszálon (Pyxicola sp.) telepes faj nagy „női” és kis „hím-jellegű” sejtekkel (Zoothamnium sp.) bolharákok kopoltyúján élő telepes faj (Epistylis sp.) vázépítő faj moszatszálon (Platycola sp.)

24 Prostomatea osztály Alveolata Ciliophora Protstomatea
sejtszájuk a sejt csúcsi részén (apikálisan) vagy alatta (szubapikálisan) helyezkedik el a testi csillózat egyszerű monokinetidákból áll, legfeljebb a sejtszáj körül lehetnek polykinetidák a sejtszáj körül sok fajnál toxiciszták vannak (az extruszómák egyik típusa) amelyek a táplálékul szolgáló zömmel ostoros egysejtűeket bénítják meg (Coleps, Holophrya) Holophrya gargamellae Coleps spp.

25 Alveolata Ciliophora Litostomatea
Litostomatea osztály szájkörüli csillózatuk a testi csillózatból alakult ki. Testi csillózatuk monokinetidákból áll A Haptoria alosztály tagjai ragadozók, toxicisztákkal bénítják meg csillósokból és ostorosokból álló prédájukat (Didinium, Dileptus). A Trichostomatia alosztály tagjainál nincsenek extruszómák (pl. Balantidium), egyik csoportjuk az Entodiniomorphida valamennyi faja patások bélcsatornájában él és szimbionta baktériumai segítségével cellulózt képes bontani (Entodinium caudatum, Cycloposthium palmatum).

26 Dileptus margaritifer – lúdnyakú csillós
Alveolata Ciliophora Litostomatea Haptoria Haptoria alosztály Dileptus margaritifer – lúdnyakú csillós falánk ragadozó, nagyobb méretű csillósokat is megtámad lúdnyakra emlékeztető anterior részén toxiciszták sorakoznak a sejtszáj a nyak tövénél van

27 Entodiniomorphida – páncélos csillósok
Alveolata Ciliophora Litostomatea Trichostomatia Entodiniomorphida – páncélos csillósok növényevő emlősökben élő endokommenzalista csillósok rigid sejt, vastag, merev pellicula redukált csillók kötegekbe rendeződnek többnyire az anya nyálával kerülnek át az utódba a citoplazmájukban cellulózbontó baktériumok élnek a bendőben élő fajoknak jelentős közvetett szerepet tulajdonítanak a cellulózbontásban ló vastagbelében élő fajok

28 Stramenopila szupercsoport
Taxonómia teljesen kiforratlan! Dictyochophyceae – kovaostorosok osztálya Labyrinthulomycetes – labirintusgombák törzse Bicosoecida csoport Opalinata – gyöngyállatkák törzse Actinophryda – valódi napállatkák csoportja Blastocystea osztály Oomycetes – petespórás gombák törzse Hyphochytriales törzs különböző heterokonta algák (kovamoszatok, barnamoszatok, stb.)

29 Stramenopila Opalinata
Opalinata törzs

30 Stramenopila Opalinata
Opalinata törzs kif. béka ebihal kifejl. béka

31 Heterophrys myriapoda
Hacrobia Centroheliozoa Hacrobia klád A Stramenopila-hoz áll viszonylag közel, pontos filogenetikai kapcsolatok feltáratlanok Heterophrys myriapoda Haptophyta törzs – mészmoszatok Centroheliozoa törzs Acanthocystis sp.

32 szétnyomott Heterophrys sp.
Hacrobia Centroheliozoa váztűk MTOC axopodiumok eredése szétnyomott Heterophrys sp.

33 Excavata szupercsoport
Taxonómia erősen változóban! Malawimonas Discoba klád Jakobida ostorosok Andalucia Discicristata klád Heterolobosa törzs Euglenozoa törzs Euglenida osztály Kinetoplastea osztály Metamonada törzs Trichozoa altörzs Eopharyngia főosztály Trepomonadea osztály Diplozoa alosztály Enteromonadia alosztály Retortamonadea osztály Parabasalia főosztály Trichomonadea osztály Hypermastigea osztály Anaeromonada altörzs Oxymonadida rend

34 Discicristata klád: törzs: Heterolobosa altörzs: Tetramitia
Excavata Discicristata Discicristata klád: törzs: Heterolobosa altörzs: Tetramitia Vahlkampfiidae Naegleria fowleri N. gruberi Vahlkampfia sp. Stephanopogonidae Stephanopogon törzs: Euglenozoa Osztály: Euglenoidea Osztály: Kinetoplastea diszkoidális kriszták a mitokondriumban

35 Heterolobosa törzs Excavata Discicristata Heterolobosa
Naegleria gruberi, ciszta, ostoros és amöboid alak Naegleria fowleri a primér amőbás enkefalitisz (PAME) kórokozója Vahlkampfia ciszta és trofozoita

36 Heterolobosa törzs Naegleria okozta kóresetek
Excavata Discicristata Heterolobosa Heterolobosa törzs Naegleria okozta kóresetek

37 Pseudociliata altörzs:
Excavata Discicristata Heterolobosa Pseudociliata altörzs: egyetlen genus 4 fajjal, sokáig a csillósok rokonának hitték hasonlóság csillósokhoz: sejtszáj elhelyezkedése, undulipodiumok típusa; kortikális rendszerük a Kinetoplastea-éhoz és az Euglenoidea-éhoz hasonlít, DE: nincs magdimorfizmus, alveolusok és infraciliatúra; 2–16 sejtmag, ivaros folyamat nem ismert; tengeri üledékben 100 m-es mélységig; leíró: id. Entz Géza

38 Euglenozoa törzs osztályok: Euglenoidea Kinetoplastea
Excavata Discicristata Euglenozoa Euglenoidea Euglenozoa törzs osztályok: Euglenoidea Kinetoplastea Euglenoidea osztály Peranema trichophorum autotróf (mixotróf) heterotróf kb. 33% kb. 66% táplálékfelvétel: sejtszájon keresztül v. pinocitózissal Euglena sp. Phacus sp.

39 Kinetoplastea osztály
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea Kinetoplastea osztály Bodonida rend szabadonélők (szervesanyagban dús vizek) Bodo saltans: ugráló mozgás vagy paraziták (halakon ekto~: Ichthyiobodo sp., csigák ivarszervében: Cryptobia helicis) két, heterokont ostor, elülsőn pillák genusok: kinetoplaszt megoszlása az egyik szempont

40 Az álomkórostoros és a rokon fajok fejlődési alakjai
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea Az álomkórostoros és a rokon fajok fejlődési alakjai Trypanosoma sp. ultrastruktúrája Trypanosoma brucei vérben 1. amastigota, 2. promastigota 3. choanomastigota, 4. epimastigota 5. trypomastigota alak Trypanosoma sp. trypomastigota alakja osztály: Kinetoplastea rend: Trypanosomatida Hausmann & al. kinetoplaszt az egyetlen hatalmas mitokondrium nagy DNS-tartalmú része

41 Trypanosomatida rend Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea
gazdaváltók: gerinces és gerinctelen gazdában eltérő anyagcsere: glikoszóma jelenléte rejtőzködési stratégiák a gazdaszervezetben: afrikai tripanoszómák: extrém variábilis sejtfelszíni antigének, a genom 40%-a! (glycocalyx molekulái) amerikai tripanoszomatidák: intracelluláris életmód (amastigota) T. cruzi vérkenet, Giemsa festés trypomastigoták vérben

42 Jelentősebb Trypanosoma és Leishmania fajok
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea Jelentősebb Trypanosoma és Leishmania fajok (cecelégy) (rablópoloskák)

43 Trypanosoma brucei alfajok életciklusa
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea Trypanosoma brucei alfajok életciklusa Trypanosoma brucei (gambiense ill. rhodesiense) – álomkórostoros életciklusa

44 Glossina sp. – egy cecelégy faj
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea Az afrikai Trypanosoma fajokat cecelegyek terjesztik Glossina sp. – egy cecelégy faj

45 Trypanosoma cruzi életciklusa
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea Trypanosoma cruzi életciklusa

46 Triatominae alcsaládba tartozó rablópoloskák
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea A Trypanosoma cruzi terjesztői: Triatominae alcsaládba tartozó rablópoloskák 1. Táplálkozást követő ürítés 2. Ürülék bejut a vérszívásnál keletkezett sebbe

47 Leishmania fajok életciklusa
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea Leishmania fajok életciklusa

48 epi- és trypomastigota
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea T. cruzi amastigota epi- és trypomastigota acidocalcisomák

49 Phlebotomus sp. – egy lepkeszúnyog faj
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea Phlebotomus sp. – egy lepkeszúnyog faj A Leishmania fajok eurázsiai terjesztői

50 Leishmania donovani amastigoták emberi lépsejtekből
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea Leishmania donovani amastigoták emberi lépsejtekből amastigota sematikus rajza

51 Leishmania tarentolae promastigoták, tenyészetből
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea Leishmania tarentolae promastigoták, tenyészetből Leishmania tarentolae promastigoták, tenyészetből

52 leishmaniázisok tünetei
Excavata Discicristata Euglenozoa Kinetoplastea leishmaniázisok tünetei mukokután leishmaniázis (post)dermalis leishmaniázis tünetek: zsigeri szervek működésében (post)visceralis leishmaniázis kután tünetekkel L. braziliensis (espundia) L. donovani (kala azar) L. tropica

53 Excavata szupercsoport
Taxonómia erősen változóban! Malawimonas Discoba klád Jakobida ostorosok Andalucia Discicristata klád Heterolobosa törzs Euglenozoa törzs Euglenida osztály Kinetoplastea osztály Metamonada törzs Trichozoa altörzs Eopharyngia főosztály Trepomonadea osztály Diplozoa alosztály Enteromonadia alosztály Retortamonadea osztály Parabasalia főosztály Trichomonadea osztály Hypermastigea osztály Anaeromonada altörzs Oxymonadida rend

54 Metamonada törzs Giardia intestinalis Diplozoa alosztály
Excavata Discicristata Euglenozoa Metamonada Metamonada törzs Diplozoa alosztály tapadókorongok 4x2 ostor Trichozoa altörzs Eopharyngia csoport tölcsérszerű mélyedés, táplálékfelvétel van mitoszóma (univerzális mitokondrium erősen redukált származéka), kettős membrán határolja, nem történik benne oxidatív foszforiláció, nincs saját génállománya, mindent a sejtmag kódol szerepe: vas-kén klaszterek kialakításában sejtmag Diplozoikus testfelépítés: két szimmetrikus félből áll ventrális barázda Giardia intestinalis Hausmann & al. Giardia intestinalis bélben humán fertőzések: cisztával, tünet: hasmenés gazda: tápanyagfelszívás zavart szenved

55 Metamonada Metamonada törzs Trichozoa altörzs Parabasalia csoport
Excavata Discicristata Euglenozoa Metamonada **Costa: mikrotubulu- sokból álló sejtvázelem Metamonada törzs Trichozoa altörzs Parabasalia csoport sejtmag van hidrogenoszóma, nincs meghatározott helyen sejtszáj, merev tengelypálca – axostyl (mikrotubulus köteg) Trichomonadea osztály axostyl para- bazális- test* unduláló membrán costa** Trichomonas sp. Trichomonas hominis Hausmann & al. *: dictyosoma aggregátum, extrém sok (30) ciszternával, mikrotubulus kötegek támasztják, a Parabasalia csoport jellemzője Trichomonas vaginalis ostoros… …és amöboid alak

56 Metamonada törzs Trichozoa altörzs Parabasalia csoport
Excavata Discicristata Euglenozoa Metamonada Metamonada törzs Trichozoa altörzs Parabasalia csoport Hypermastigea osztály az alapi testek sokszor spirálisan rendeződnek el a sejt apikális végén számos ostor ered csótányok, termeszek bélcsatornájában élnek a sejthártyára szimbionta Spirochaeta baktériumok tapadhatnak

57 Metamonada törzs Trichonympha spp. Trichozoa altörzs Parabasalia csop.
Excavata Discicristata Euglenozoa Metamonada Metamonada törzs Trichozoa altörzs Parabasalia csop. xilofág termesz bélcsatornájában Hypermastigea osztály Trichonympha spp.

58 Trichonympha campanula
Excavata Discicristata Euglenozoa Metamonada Metamonada törzs Trichozoa altörzs Parabasalia csop. Hypermastigea osztály termesz béltartalomban Trichonympha campanula (Részlet)

59 Metamonada törzs Anaeromonada altörzs Oxymonadida rend 4 ostor;
Excavata Discicristata Euglenozoa Metamonada Metamonada törzs Anaeromonada altörzs Oxymonadida rend 4 ostor; lehet hullámzóhártya; mozgékony axostyl; növényevők bélcsatornájában, gerinctelen és gerinces állatokban egyaránt; obligát anaerobok; nincs: valódi mitokondrium, valódi Golgi, van: hidrogenoszóma Saccinobaculus sp. Pyrsonympha sp.


Letölteni ppt "> 8000 faj, legtöbb szabadonélő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések