Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adattárház rendszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adattárház rendszerek"— Előadás másolata:

1 Adattárház rendszerek
Áttekintés Sidló Csaba

2 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek, trendek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

3 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek, trendek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

4 Bevezetés Vállalati környezet – a táptalaj
Vállalat vezetése: döntések sorozata gyors, jó minőségű döntések  eredményesség Tézis: a döntések minősége nagyban függ a döntéshozók informáltságától, a rendelkezésre álló adatok, információk minőségétől A döntések megfelelő támogatására jelenthet megoldást az adattárház technológia

5 Vállalati adathalmazok
Adott vállalat működése során rengeteg adat halmozódhat fel Elektronikus formában, papíron, gyakran sokféle, inkonzisztens tárolási módszernek megfelelően tárolva Nagy, kevés gyakorlati hasznot jelentő vállalati adathalmazok fenntartása szükséges, de haszontalan költséget jelent (Data puddle – adattemető)

6 Vállalati információszükségleti hierarchia (Moslow nyomán)

7 Adattárház definíció Bill Inmon:
"A data warehouse is a subject oriented, integrated, nonvolatile, and time variant collection of data in support of management's decisions."

8 Adattárház definíció 2. Subject oriented (tárgy- v. témaorientált)
hagyományosan: üzleti folyamatoknak megfelelő nézőpont most: elemzési területeknek megfelelő nézőpont, adatok az elemzés kulcsfontosságú fogalmai köré csoportosítva (Pl. vevő-lemorzsolódás, raktárkészlet alakulása, stb.) Integrated (integrált) több adatforrásból, egy helyen központosuló adatgyűjtés egységesített, szabványos formában kezelt adatok

9 Adattárház definíció 3. Nonvolatile (tartós) Time variant (időfüggő)
Változatlan adatok Alapvetően nem törlődő adatok Time variant (időfüggő) Forrásrendszerek: adott (érvényes) állapotot leíró fadatok Adattárházak: történeti, historikus, időfüggő adatok  időfüggő elemzések, összehasonlítások, változási trendek elemzése

10 Data Warehousing "Data Warehousing is the process, whereby organizations extract value from their informational assets through the use of special stores called data warehouses." Három kulcsmozzanat: Adatkinyerés a tranzakciós (vagy más vállalat-működtetési) forrásrendszerekből A kinyert adatok átformálása riport (beszámoló) készítés számára A riportok, beszámolók elérhetővé tétele a döntéshozók számára.

11 Business Intelligence (BI, üzleti intelligencia) fogalma:
„Olyan módszerek, fogalmak halmaza, melyek a döntéshozás folyamatát javítják ún. tényalapú rendszerek használatával.” (Howard Dresdner, 1989) Tényalapú rendszerek: Vezetői információs rendszerek (EIS, Executive Information System) Döntéstámogató rendszerek (DSS, Decision Support System) Vállalati információs rendszerek (Enterprise Information System) On Line Analytical Processing (OLAP) Adat- és szövegbányászat Adatvizualizáció Geográfiai Információs rendszerek (GIS) Ezek egy szeletét fedik le az adattárház megoldások.

12 Business Intelligence Platform
Olyan platform, amely támogatja a következő technológiákat: Adattárház jellegű adattárolás OLAP Adatbányászat Nyílt interface-ek (OLAP, adatbányász, stb.) Ezeket támogató, megvalósító komponensek, eszközök Pl.: Oracle9i, IBM DB2, MSSQL

13 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek, trendek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

14 OLTP - OLAP rendszerek OLTP: On Line Transaction Processing
Hagyományos adatbázis alkalmazások, nyilvántartások, vállalatok produktív rendszerei ERP rendszerek: Enterprise Resource Planning Pl.: SAP R/3, Oracle Financials, Libra, stb. OLAP: On Line Analytical Processing Elemzési célú rendszerek elterjedt követelményrendszere

15 OLAP követelményrendszer
E.F.Codd, 1992: 12 pontos követelményrendszer, (a fontosabbak): Multidimenzionális adatnézet Általános dimenzió-fogalom, korlátlan dimenziószám Transzparencia: technikai részletek ismerete nélküli könnyű elérhetőség Kliens-szerver architektúra Több konkurens felhasználó támogatása

16 OLTP – OLAP tulajdonságok
Orientáció Tranzakciók hatékony tárolása, végrehajtása Adatanalízis Felhasználó Vállalati adminsztrátorok Döntéshozók Feladat Napi folyamatok követése Döntéstámogatás, információszolgáltatás Adatok Aktuális, up-to-date Történeti, archív adatok Összegzett adatok Nem jellmező, részletes Összegzett, egyesített adatok Adatok nézete Relációs multidimenzionális Felhasználói hozzáférés Olvasás / írás Jellemzően olvasás Hangsúly Adatbevitelen Információ- (tudás-) kinyerésen Feldolgozandó adat Alkalmanként tizes nagyságrendű Egyszerre akár milliós rekordszám Felhasználók száma Viszonylag sok Néhány, közép- és felsővezetők Prioritás Állandó rendelkezésre állás, megbízhatóság Rugalmasság, felhasználói önállóság

17 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

18 Speciális adattárház típusok
Jól skálázható technológia: Data Mart (adatpiac) lokális, szűk felhasználói kör, konkrét feladatok, kis adatfeldolgozó és analizáló egység adattárház funkciókkal Operational Data Store (ODS) Adatok tisztítására, gyűjtésére használt egység, teljes részletezettéségű operációs adatokkal Extraprise Data Warehouse Helyi megkötés nélkül összefutnak benne B2B és B2C adatok, elemzési céllal Virtuális adattárház Nem épül külön rendszer az adattárház adatainak számára, azt az OLTP rendszer keretein belül valósítják meg

19 Az adat útjának fő állomásai
Forrásrendszerek Adattárház Elemző frontend alkalmazások

20 Architektúra változatok (kliens-szerver modellek)

21 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

22 OLAP elemzések OLAP elemzések Multidimenzionális adatnézet
Intuitív kezelőfelület, rugalmas lekérdezések On-line, válaszidő orientált szolgáltatás Közép-felsővezetők Lehetőség összetett elemzésekre, látványos, jól használható vizualizációra

23 Adattárházak - adatbányászat
Adatbányászat: „Hasznos, látens információ kinyerése adatbázisokból.” OLAP korlátok: adatmennyiség, lekérdező nyelv

24 Tudáskinyerés folyamata
Alkalmazási terület felmérése, előzetes ismeretek rendszerezése Céladatbázis kiválasztása, létrehozása Adattisztítás, előfeldolgozás Adatintegráció Adattér csökkentés: cél szempontjából fontos attribútumok kiemelése Adatbányászati algoritmusok kiválasztása (klaszterezés, mintakeresés, osztályozás) Adatbányászati algoritmus, paraméterek előállítása Algoritmus alkalmazása Kinyert információ értelmezése, finomítások A megszerzett tudás megerősítése, összevetése az elvárásokkal, dokumentálás

25 Tudáskinyerés folyamata
Alkalmazási terület felmérése, előzetes ismeretek kinyerése Céladatbázis kiválasztása, létrehozása Adattisztítás, előfeldolgozás Adatintegráció Adattér csökkentés: cél szempontjából fontos attribútumok kiemelése Adatbányászati algoritmusok kiválasztása (klaszterezés, mintakeresés, osztályozás) Adatbányászati algoritmus, paraméterek előállítása Algoritmus alkalmazása Kinyert információ értelmezése, finomítások A megszerzett tudás megerősítése, összevetése az elvárásokkal, dokumentálás

26 Adattárházak - adatbányászat
Az adattárházak megfelelő alapot biztosíthatnak adatbányász módszerek alkalmazásához Részben hasonló célok OLAP elemzések – adatbányász elemzések: jól kiegészíthetik egymást Probléma: OLAP jellegű és adatbányász rendszerek hatékony, rugalmas illesztése Megoldást jelentheti: Következtetési szabályok a DW-ben (induktív adatbázisok) Megfelelő adatbányász interface alkalmazása (még nincs elfogadott szabvány)

27 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek, trendek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

28 Komponensek

29 Komponens csoportok ETL: Extraction Transformation and Load
Adatkinyerés az operatív rendszerekből (extraction) Adattranszformáció (különböző adatformátumok, mértékegységek, nyelvek stb.) Adatminőség ellenőrzése, adattisztítás (cleaning) Adatbetöltés az adattárház struktúráiba (loading)

30 Komponens csoportok 2. OLAP Tools: OLAP lekérdezéseket lehetővé tévő komponensek (OLAP szerver, interface-ek) Felügyelet, adminisztráció adattárház működtetése, felügyelete

31 Metaadat kezelés Metaadat: „adat az adatokról”
Az adattárház szerkezetét, a bent lévő adatok jellemzőit tároló szerkezet Fontos: adatintegrációhoz szabványos adatkezelés A megfelelő metaadat kezelési stratégiát gyakran említik mint az adattárház projekt kulcskérdését Példa: adatkockáink leírása, az adattöltéseink eredményei, az adatforrások mezőinek jelentése, stb.

32 Komponens csoportok 3. Frontend adatelemző alkalmazások OLAP elemzők, adatbányász eszközök, vizualizáció, egyéb kliens alkalmazások Adatbázis komponensek ROLAP: relációs OLAP – relációs adatbáziskezelő MOLAP: multidimenzionális OLAP, közvetelen multidimenzionális adattárolás HOLAP: hibrid OLAP - keverék

33 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek, trendek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

34 Adatmodellezés (koncepcionális, logikai, fizikai)

35 OLTP adatmodellek Hagyományos, kiforrott módszerek Relációs adatmodell
Relációs algebra alapú lekérdezőnyelvek, SQL Egyed/Kapcsolat Modell (E/R M), UML

36 OLAP multidimenzionális adatfogalma (szemantikai)
Fogalmak: Tényadatok (mutatószámok) Dimenziók (jellemzők) Dimenzió-hierarchiák N-dimenziós adatkocka

37 Adatkocka példa: nemzetközi kereskedelmi cég értékesítési adatainak multidimenzionális nézete

38 Analízisoperátorok Műveletek: adatkocka  adatkocka
Aggregáció (roll up) dimenzió elhagyása v. lépés hierarchiában felfelé Lefúrás (drill down) áttérés nagyobb részletezettségre Pivoting adatkocka elforgatása Szelekció (selection, filtering) konkrét jellemzők kiválasztása Szeletelés (slicing and dicing) adatkocka szeletének kiválasztása, részkocka kiválasztása

39 Példa hagyományos OLAP elemzőfelületre – SAP BEx Analyser

40 Oracle Discoverer frontend

41 Szemantikai réteg formális adatmodelljei
ME/R modell: E/R modell multidimenzionális bővítése Nested Multidimensional Model (Lehner) Dimensional Fact Model (Golfarelli, Maio, Rizzi) Stb.

42 ME/R Modell - példa

43 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

44 MOLAP technológia Közvetlen támogatása a szemantikai multidimenzionális adatmodellnek Tényadatok / dimenziók szétválasztása Fizikai tároláskor figyelembe vesszük az adatok multidimenzionális szerkezetét Többdimenzionális tömb tárolás: az adatkocka adatainak rendezése után azokat fix helyen tároljuk, így nem kell őket indexelni; a kocka minden mezőjének (a tartalmától függetlenül) lefoglalunk egy fix tárhelyet!

45 Háromdimenziós kocka elemeinek egy rendezése

46 Háromdimenziós MOLAP dimenzió-hierarchia példa

47 MOLAP Ritka mátrix kezelés: a mátrix üres részeinek felderítése, majd a fizikai tárolás megvalósítása ezen mezők kihagyásával  helytakarékosság Korlátok: Nagy dimenzió-elemszámok esetén Ritka mátrix kezelés gyakran nehézkes Nincs elfogadott szabvány Strukturális változtatások rendkívül költségesek

48 MOLAP termékek Asztalitól kezdve „high end” alkalmazásokig,
Cognos: PowerPlay Business Objects: Mercury Oracle Express Holostic Systems: Holos Adatbázis motorok: Arbor: Essbase Sinper: TM/1

49 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek, trendek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

50 Relációs adatbázis sémák
Relációs adatbázis: a relációs adatmodellt támogató adatbázis – kiforrott módszerek, technológiák Táblák (relációk) Constraint-ek (megszorítások) Relációs séma: az adatbázisban tárolt adatokat leíró adatbázis-terv (reláció-előfordulásoktól, vagyis a konkrét adatoktól független)

51 ROLAP séma tervezésének 4 lépéses folyamata
Kimball módszertana Modellezendő üzleti folyamat kiválasztása pl.: raktárkészlet nyilvántartások Felbontás (granularity) meghatározása pl.: raktárkészlet alakulása naponként, termékenként, raktárhelységenként, szállítónként, stb. Dimenziók kidolgozása pl.: termék dimenzió: név, ID, súly, beszerzési ár, stb. Tényadatok meghatározása pl.: mennyiség, súly, érték, minőségi mutatók, stb.

52 Csillagséma Cél: multidimenzionális elvi modell megvalósítása relációs adatmodellben Eszköz: speciális relációséma kialakítása Központi „tény-tábla” a tényadatok számára Hozzá idegen kulcsokkal kapcsolódnak a dimenzióelemeket tartalmazó „dimenzió-táblák”

53 Dimenziótáblák Ténytáblához képest általában kis adatmennyiség
Célszerű minél több, könnyen értelmezhető és beszédes leíró jellegű atribútumot felvenni  rugalmas, felhasználóbarát elemzések lehetősége Pl.: dátum dimenzió létjogosultsága Denormalizált szerkezet – redundancia (gyors lekérdezhetőség elsődleges szerepe) Generált, adatbáziskezelő által támogatott kulcsok Változó dimenziók kezelésére megfelelő stratégia kidolgozása (slowly changing dimensions)

54 Termék dimenzió

55 Ténytábla Dimenziótáblákhoz képest nagy méretű
Attribútumai mutatószámok, valamint a mutatószámokat jellemző dimenzióértékekre mutató idegen kulcsok Általában nem tartalmaznak dimenzióértékeket, csak kulcsokat

56 „Napi eladások” adatkocka csillagsémája

57 Csillagséma tulajdonságai
Előnyök: Egyszerű, intuitív adatmodell Kevés join művelet lekérdezésekhez Kevés tábla olvasása Könnyű megvalósíthatóság, a modell leíró adatai egyszerűek Hátrányok: Nehézkes aggregátum (összeg) képzés Nagy dimenziótáblák esetén a hierarchiák kezelése nagyban lassítja a lekérdezéseket Dimenzióelemek tárolása redundáns, denormalizált (vagyis tárhhely-pazarló)

58 Egyéb csillagséma variánsok
Hópehely séma normalizált dimenziótáblák (pl. hierarchiaszerkezetek kialakítása, stb. – hagyományos normalizálás folyamata) Konszolidált csillagséma aggregált adatok tárolása a ténytáblában „Terraced” séma – a szélsőséges eset egyetlen, elfajult ténytáblából álló séma Galaxis séma több adatkocka megvalósítása külön ténytáblákkal, de közösen használt dimenziótáblákkal „Fact consellation schema” hierarchikus kapcsolatban álló ténytáblák

59 Példa: az SAP BW hópehelysémája
Text SID Table Master Hierarch. Hierarchies Dimension table FACT

60 ROLAP teljesítény javítása - módszerek
Kritikus tulajdonság a válaszidő (elvárás: 4 másodpercnél nem hosszabb lekérdezések!) Módszerek: Denormaizáció (redundancia bevezetése) Aggregált adatok tárolása (szintén redundáns adattároláshoz vezet) Particionálás: tábla (pl. napi szinten), valamint osztott adatbázisok

61 Aggregáció Cél: elemzés során gyakran előforduló felbontással összegek, mutatószámok fizikai tárolásával a válaszidő csökkentése Fontos a tárolt aggregátumok megfelelő választása túl sok  nagy adatbázis, aggregátumok karbantartása költséges túl kevés  lassú lekérdezések Gyakran az adattárház rendszer az előforduló lekérdezések mért statisztikái alapján, dinamikusan dönt a létrehozandó aggregátumokról

62 Aggregációs rács – „n-cuboid”-ok (megfelelő tárolt aggregátumok kiválasztásához)

63 OLAP támogatás relációs adatbáziskezelőkben (Oracle 9i példákkal)
Tábla particionálás – párhuzamos végrehajtás Range particionálás: attribútum értékek intervallumfelosztása alapján, pl. napi adatok Hash particionálás: attribútumértékekből számolt hash-függvény használata List particionálás: adott értéklisták alapján create table partitioned_t ( … date_stamp date not null ) partition by range (date_stamp) ( partition part_1 values less than (TO_DATE(‘ ’)) tablespace ts1, partition part_5 values less than (TO_DATE(‘ ’)) tablespace ts5 )

64 OLAP támogatás 2. Materializált nézetek (aggregáció)
Fizikailag tárolt nézetek Automatikus frissítés, query kiszolgálása szintén automatikusan történik a nézetből, ha célszerű create materialized view mat_example build immediate refresh force enable query rewrite as select id, sum(amount) from sales s, customers c where s.cust_id = c.cust_id group by c.cust_id ;

65 OLAP támogatás 3. Bitmap indexelés:
hagyományos indexek (B-fa): attribútum értékek alapján meghatározza a konkrét rekord helyét Bitmap: rekordazonosító (rowid) helyett azok egy bitsorozatos reprezentációját használjuk Rugalmas attribútumkezelés ( rugalmasabb OLAP lekérdezések), helytakarékosság

66 OLAP támogatás 4. Külső táblák ETL folyamat integrálása adatbázison belülre külső file-ok, adatforrások hagyományos táblaként kezelhetőek OLAP query optimalizáció OLAP bővítményeket tartalmazó SQL-eken és szabványos OLAP interface-eken (Pl. Java OLAP API) keresztül történő lekérdezések optimalizációja

67 OLAP támogatás 5. Tábla tömörítés Nagy adatmennyiség esetében a tábla adatait tömöríthetjük hatékonyabb helykihasználás, gyorsabb válaszidők, de cserébe költségesebb módosító műveletek Dimenzió, hierarchia, adatkocka fogalmának bevezetése Multidimenzionális adatmodell támogatása

68 OLAP támogatás 6. SQL bővítések
Group by kiegészítői: ROLLUP, CUBE operátorok select channel_desc, calendar_month_desc, country_id, to_char(sum(amount_sold), '9,999,999,999') SALES$ from sales, customers, times, channels where sales.time_id=times.time_id and sales.cust_id=customers.cust_i and sales.channel_id= channels.channel_id and channels.channel_desc IN ('Direct Sales', 'Internet') and times.calendar_month_desc IN (' ', ' ') and country_id IN ('CA', 'US') group by cube (channel_desc,calendar_month_desc,country_id);

69 CHANNEL_DESC CALENDAR CO SALES$
Direct Sales CA 1,378,126 Direct Sales US 2,835,557 Direct Sales ,213, BY Channel and Month Direct Sales CA 1,388,051 Direct Sales US 2,908,706 Direct Sales ,296, BY Channel and Month Direct Sales CA 2,766, BY Channel and Country Direct Sales US 5,744,263 Direct Sales ,510, BY Channel Internet CA 911,739 Internet US 1,732,240 Internet ,643, BY Channel and Month Internet CA 876,571 Internet US 1,893,753 Internet ,770, BY Channel and Month Internet CA 1,788, BY Channel and Country Internet US 3,625,993 Internet ,414, BY Channel CA 2,289, BY Month and Country US 4,567,797 ,857, BY Month CA 2,264,622 US 4,802,459 ,067,081 CA 4,554,487 US 9,370,256 13,924,743 Everything

70 HOLAP architektúrák Relációs és multidimenzionális megvalósítást egyszerre támogató rendszerek Trend: multidimenzionális tárolás lehetőségének bevonása relációs adatbáziskezelőkbe, a szabványos kereteken belül Pl.: Oracle – Analytic Workspaces MSSQL, IBM DB2

71 MOLAP – ROLAP eszközök skálázhatósága

72 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek, trendek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

73 Adattárház projekt Adattárházak bevezetése beruházási projektek keretében Hagyományos IT projektektől némileg eltérő felépítés Tervezés: felhasználói igények – rendelkezésre álló adatok nyújtotta lehetőségek

74 Fentről lefelé ill. lentről felfelé tervezés

75 Iteratív adattárház-építési folyamat

76 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek, trendek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

77 Kurrens kutatási területek (a teljesség igénye nélkül)
Aggregátumképzés módszerei, modelljei, megfelelő aggregátumok kiválasztása, kezelése Indexek Induktív adatbázisok az adatok mellett következtetési sémákat, szabályokat is tárolunk  adatbányászat Query optimalizálás OLAP jellegű lekérdezések ekvivalens átalakításaival

78 Kurrens kutatási területek 2.
SQL bővítések, OLAP lekérdező nyelvek Formális adatmodellek Elosztott adattárházak sok, független adatpiac Metaadat kezelés: szabványosítás

79 Trendek, fejlesztési irányvonalak
Business Intelligence Platform – adatbáziskezelők egyre szélesebb körű szolgáltatással ROLAP-MOLAP egybeolvadás Tisztám MOLAP termékek háttérbe szorulása Adatbányász eszközök integrálása az adattárház ill. az adatbázis keretein belülre

80 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek, trendek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

81 Példák adattárház rendszerekre
SAP BW Robosztus, „faltól falig” megoldás Üzleti tudás beépítése Oracle, IBM DB2 Könnyen skálázható Rugalmasan alkalmazható komponensek, nyitottság más komponensek irányában Adatbázis szerver  business intelligence platform

82 Clickstream adattárház
Clickstream: webszerveren halmozódó logokban tárolt, a felhasználók lekéréseit tartalmazó adathalmaz Kihívás: nagy adatmennyiségek pl. [origo] portál: napi kb. 20 millió log-sor – 6 GB Cél: felhasználási szokások, trendek felismerése, alapstatisztikák nyilvántartása, a portál karbantartása, kialakítása a felhasználói igényekhez mérten Személyre szabott, célzott tartalom Adatbányász módszerek: klaszterezés, szekvencia-keresés

83 Tartalom Bevezetés, fogalmak, definíciók
Új követelmények: OLAP rendszerek Adattárház architektúra Adattárházra épülő elemző módszerek Adattárház komponensek Adatmodellezés, adatmodellek MOLAP architektúrák ROLAP architektúrák Az adattárház projekt Kurrens kutatási területek, trendek Példák adattárház rendszerekre Irodalom

84 Irodalom W.H.Inmon: Building the Data Warehouse - Second Edition
Ralph Kimball, Margy Ross: The Data Warehouse Toolkit - Second Edition. John Wiley & Sons, Inc., 2002 Oracle9i Data Warehousing Guide. Oracle Corporation. Business Information Warehouse Online Help


Letölteni ppt "Adattárház rendszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések