Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tóthné Szita Klára MTÜ 2013. nov. 18. Budapest.  Aktív jövőkutatók a 70-es évek elején ◦ (Bognár József, Bóna Ervin, Fodor Judit, Gábor Éva, Grolmusz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tóthné Szita Klára MTÜ 2013. nov. 18. Budapest.  Aktív jövőkutatók a 70-es évek elején ◦ (Bognár József, Bóna Ervin, Fodor Judit, Gábor Éva, Grolmusz."— Előadás másolata:

1 Tóthné Szita Klára MTÜ 2013. nov. 18. Budapest

2  Aktív jövőkutatók a 70-es évek elején ◦ (Bognár József, Bóna Ervin, Fodor Judit, Gábor Éva, Grolmusz Vince, Haraszthy Ágnes, Párizs György, Sárkány Pál, Szalay Sándor,.…)  Szántó Lajos (1928-1983)  Schmidt Ádám (1910-1998)  Kádas Kálmán (1908-1985)  Korán Imre (1904-1995)  Kozma Ferenc (1931-2005  Kovács Géza (1928-2009)  Gidai Erzsébet (1940-2008)

3  Vegyészmérnök, közgazdász kandidátus, Tudományszervezési intézet igazgató,  Jövőkutatói tevékenysége _ TSzCs -1968-tól első igazgatója - Intézményi hátteret biztosított a jövőkutatással foglalkozó kutatóknak  Az intézet kiadásában jelent meg: ◦ Jövőkutatási Fogalomtár (Tudománypolitikai Füzetek ◦ Jövőkutatási módszertani Lexikon ◦ Prognosztika c. folyóirat (1976-1988 )  MTA Elnökség Interdiszciplináris Probléma Bizottság titkára  Szalai Sándor és Szántó Lajos koordinálásával készült el az első nagyobb horderejű hazai prognózis A tudomány fejlődése 2000-ig, melyet az MTA elnöksége is megtárgyalt  Magyar Tudomány főszerkesztője

4  Komplex jövőképek – Prognózisok és tervek - Módszertani kérdése  Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, MTA Jövőkutatási Bizottsága, MTA Tudományszervezési Csoportja Székesfehérvár 1978. október 3-5  Fő művei: ◦ Tudománypolitika és tudományszervezés Magyarországon 1971 (tsz.:Csöndes Mária, Vas-Zoltán Péter ) ◦ A Magyar Tudományos Akadémia 150 éve adatokban 1825- 1975 (társszerző: Szalai Sándor)  A jövőkutatás önálló tudományterületként való elismerését fejezte ki az MTA azzal, hogy 1976-ban megalapította a Jövőkutatási Bizottságot a IX. Osztály – a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya – keretében. Ez nyilvánvaló kifejeződése volt annak, hogy közel 10 év után a hazai tudományos közélet is elfogadta a jövőkutatást mint új tudományterületet.

5  1963 Pázmány Péter jogi doktorátus,  1965 közgazdaságtudomány CSc  1977 közgazdaságtudomány DSc  Munkássága során makacs következetességgel figyelt mindig a tényekre,  Gazdasági reformbizottság titkárságvezetője (1957) E bizottság munkájában a Statisztikai Hivatal, illetve akkori elnöke, Péter György is jelentős szerepet játszott.  Kritikával és fenntartásokkal ugyan, de későbbi tevékenysége során is mindig támaszkodott a statisztikai adatokra. Személyes érdeme, hogy ez a szemlélet a hazai jövőkutatásba is beépült.  Széles körű publikációs munkájának több statisztikai tárgyú tanulmánya jelent meg a Statisztikai Szemlében is.

6  Prognózis, tervezés, Futurológia - Magyar Tudomány 1969. 7-8. sz.  Jövőkutatási fogalomtár 1972, 1976 (társszerkesztők: Fodor Judit és Haraszthy Ágnes)  A jövő kérdéseivel foglalkozó munkaerő felmérése ◦ a jövővel foglalkozó munkaerő felmérése ígéretes statisztikai problémát jelent, másrészt ◦ A jövőfejlődés prognosztizálása, tervezés és gazdaságpolitika szempontjából figyelemreméltó ◦ A társadalom fejlődéséhez jövővel foglalkozó munkaerő szükséges - A jövővel foglalkozók kis száma fékezi a fejlődést; A jövővel foglalkozás hatékonysága a jövővel foglalkozók együttműködéstől függ.  Prognózis és deinognozisok (Magyar Tudomány 1974. 7-8.)

7  gépészmérnök (1931), gazdasági mérnök (1932), műszaki tudomány doktora (1974).  Gazdag életút: ◦ 1933-tól 1936-ig a Kereskedelemügyi, ill. a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Min.-ban a kartellbizottság mérnök-revizora. Egyidejűleg a Műegy. nemzetgazdasági és pénzügytan tanszékén Heller Farkas mellett tanársegéd, ◦ 1936-tól adjunktus, 1943-tól egy.-i magántanár. ◦ 1938-1949 között a KSH ipargazdasági szakértője. ◦ 1949-től a Közlekedés- és Postaügyi Min. munkatársa, ov. Főov.h. ◦ 1955-tól az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egy. közlekedésgazdaságtani tanszékének tanszékvezető egy.-i tanára, ◦ 1957-től 1974-ig a közlekedésmérnöki kar dékán, majd BME rektorh. Tanszékcsoport vezető ◦ 1974-1976 között a Közlekedéstechnikai és Szervezési Intézet tudományos ig. h.-e. ◦ A Magy. Közgazdasági Társ. főtitkára (1945-51), alelnöke (1959-76), a Magy. Statisztikai Társ. titkára (1948-51).

8 Munkásságának területei: ◦ ipargazdaságtan, a közlekedésgazdaságtan, ◦ közlekedésstatisztika, ökonometria, ◦ prognosztika  Főbb művei:  Áralakulás irányítása és a piaci egyensúly (Bp., 1941);  Az emberi munka termelékenységének statisztikai vizsgálata a magyar gyáriparban - a Cobb-Douglas féle statisztikai törvény kiegészítése (Magy. Statisztikai Szle, 1944. 7- 8. sz.); Közlekedésgazdaságtan (Bp., 1972);  A közlekedésstatisztika módszerei (Bp., 1974);  A gazdasági kibernetika kategóriáinak alkalmazása a szocialista vállalat irányításában (Bp., 1975).  Megjelent tanulmánya a Future Research in Hungary c. könyvben- amely bemutatja a magyar jövőkutatás történetét, 1980 körüli helyzetét, a jövőkutatás elméleti hátterét és a magyar jövőkutatás akkori legfrissebb eredményeit.

9  1931 gépészmérnöki okl.,  1968 doktori cím – MKKE,  1968 – közgazdaságtudomány kandidátusa  1976 – MTA doktor  Színes életút – Haditechnikai Int.polgári mérnöke – József Nádor Műegyetem, MÁVAG, NIK, Nikex, VASKUT, MKKE, MM  Gazdag közéleti tevékenység: MTA Szilárdtestfizikai Komplex Biz., MKT, GTE, OT Energetikai Biz. OMFB  1958 brüsszeli Világkiállítás után –Elkészítette a magyar gépipar fejlődése az elmúlt 100 évben – érdeklődése az ágazatfejlesztés és a gazdasági jövőkutatás felé fordult  Új gazdasági rendszer hierachiát állított fel a természet és társadalom anyagcseréjét megvalósító gazdaság szerveződésének vizsgálatára

10 Korán Imre fő művei  Jövőkutatás és gazdasági előrejelzés -1972 „A terveket nem egyedül a tudományos prognózisok jelzései alapján dolgozzák ki, hanem az államvezetés célkitűzései érvényesülnek benne” 21. o.  Korán Imre: Gazdasági prognosztika : alapelvek, módszertan, az alkalmazás : [egyetemi tankönyv] — 1978 könyv  A gazdasági prognosztika elveinek és módszereinek fejlesztése - 1973 –doktori értekezés  Világmodellek A Római Klub jelentésétől az ENSZ kezdeményezésig – 1980  Az idő sodrában. Életút-tanulmány- 1989

11  A fejlődés áramlásának modellezése gazdasági folyamatokban, 1973  A gazdasági növekedés és az egyensúly távlati problémáinak egyik modell-kísérlete, 1981  The discipline of economic prognostics in Hungary, 1983 Általános elvek a vállalati prognosztikában 1983 - Egyetemi szemle: a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem folyóirata. - Budapest, ZDB-ID 8641894. -Vol. 5.1983, 2, p. 61-71  A világmodellek és sajátosságaik 1971-1978, 1979  A jövő építőkövei a jelenben, a jövő útjai. [Kiad. a] SzGTKI — 1990 könyv  „Valamennyiünk gondja a jövő helyes útjainak megtalálása. Fő energiaforrásunk saját tudásunk, munkánk és akaratunk egy szabad, haladó tiszta erkölcsű ország megvalósításakor.”

12  1953. közgazdász; 1961. kandidátus, 1970. doktor; Oktatott több egyetemen, kutatott MTA Közg. Tud. Int.-ben, vendég kutató volt a SZU Tud. Ak. Szoc. Világgazd. Intézetében  1989- MKKE, BKE Külgazdasági tanszéken egy. tanár;  A JKB tagja, közgyűlési képviselő (1994-2000)  Gazdag életművét Gáspár Tamás dolgozta fel  Érdeme a jövőkutatás és világgazdasági stratégia készítés összekapcsolása ◦ A „két Európa” gazdasági kapcsolatai és a szocialista nemzetközi együttműködés (1970) ◦ Gazdasági integráció és gazdasági stratégia (1976) ◦ Kérdőjele a gazdasági fejlődés válaszútján (1987) ◦ Külgazdasági stratégia (1996)

13  Közgazdász, 1952 - MKKE dolgozott, 1961: közgazdaságtud. kandidátusa, 1968. akadémiai doktor, 1996- ny.e.tanár  6 évig az Általános Közg. Kar dékánhelyettese, dékánja  3 évig a KGST Prognosztikai Munkabizottság elnöke  1968 – MKKE-n, a Népgazdaság Tervezése Tanszéken - a jövőkutatás témakörében kutatószeminárium került meghirdetésre az első meghatározó lépésnek a hazai jövőkutatás és annak oktatása terén – a jövőkutatás bölcsője  A magyar intézményes jövőkutatás megalapítója volt  Fő kutatási területei: ◦ Nagytávlatú komplex jövőképek elmélete, módszertana ◦ Magyarország jövőképe  Nagy érdeme a jövőkutatás és népgazdasági tervezés közelítése

14  Iskolateremtő képességének köszönhetően ma is a Corvinuson működik a legerősebb jövőkutatási csoport.  Tanítványai, munkatársai 2008-ban ünnepelték 80. születésnapját  12 éven át (1976-1988 között) az MTA IX. o. Jövőkutatási Bizottság elnöke - Abban az időben erősödött meg a hazai jövőkutatás.  A Bizottság tudományos eszközökkel vizsgálta a Római Klub által kezdeményezett világmodelleket és azok tartalmát, s következtetéseket fogalmazott meg hazánk jövőjére vonatkozóan. A jövő lehetséges trendjeit/folyamatait és ebben az emberi tényező szerepét különböző szakterületeken tanulmányozta.  Konkrét előrejelzések kidolgozásával –mint például az ezredforduló Magyarországának körvonalazása, a világgazdasági folyamatok új jellemzőinek feltárása, hazánk energiaellátásának, közlekedésrendszerének, város- és településfejlesztési struktúrájának perspektivikus elképzelései –, és különböző intézményekben (ÉVM, VÁTTI, KVM, EüMin, Demográfiai Intézet, OT) készített előrejelzések megvitatásával aktív szerepet vállalt az eltérő időtávú döntések tudományos megalapozásában.  Két hazai konferencia rendezése esik erre az időszakra.

15  A nagy távlatok és a tervezés" –a következő ezredforduló körüli jövőképet és az ahhoz vezető út alaptendenciáit tárta fe 1970  A jövő kritikus elágazási pontjai (1975) - az ezredfordulóhoz vezető út kritikusnak tekinthető elágazási pontjaival, illetve a fejlődési fordulópontokkal - gyakran ún. kényes kérdésekkel - foglalkozik.  Globális problémák, hazai perspektívák (1983)  Modernizáció és szociális biztonság (1995)

16  1962-ben okleveles közgazdász (gazdaságmatematika)  1966-ban doktori fokozat  1975-ben kandidátus (Berlin)  1988-ban MTA doktora fokozat.  1996. július 1-jétől egyetemi tanár a Soproni Egyetem Közgazdasági Intézetében, Kar alapító dékán  1988-1998 MTA IX.o Jövőkutatási Bizottság elnöke  Fő kutatási területe a magyar gazdaság elemzése, az alternatív előrejelzések kidolgozásának elvi és módszertani kérdései  1988-1998. az MTA IX.o. Jövőkutatási Bizottság elnöke nevéhez fűződik: ◦ két hazai jövőkutatási konferencia sikeres megrendezése; ◦ az 1987-ben megrendezett Európai Regionális Konferencia (témaköre: A jövő technikája és társadalmi hatásai) ◦ és a World Futures Studies Federation 1990-ben megrendezett 11. Jövőkutatási Világkonferenciája (témaköre: A jelenbeli döntések és a hosszú távú jövőképek kapcsolata) is.

17 Mi a jövőkutatás? — 1974 Könyv Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban : módszertani kézikönyv (társszerzők: Besenyei Lajos, Nováky Erzsébet ) — 1977 könyv Előrejelzés, megbízhatóság, valóság (társszerzők: Besenyei Lajos, Nováky Erzsébet)— 1982 könyv Bevezetés a jövőkutatás elméleti és módszertani kérdéseibe (társszerző: Tóth Attiláné) — 2001 könyv Gazdasági túlélésünk esélyei és az adósság ára — 1996 könyv Jövőalternativák : a társadalmi-gazdasági fejlődés előrejelzésének lehetőségei — 1990 könyv Gidai Erzsébet szek.: Gazdasági-műszaki fejlődés és a döntési mechanizmusok / összeáll., szerk.. — 1989 Könyv (3)

18  Summás megállapítása (Jövőalternatívák 1990. 154.o.):  „Ma már biztosan állítható, hogy kedvezőbb trendvonalak alakulhattak volna ki az elmúlt évtizedekben, ha erőteljesebben érvényesült volna a fejlődésvariánsok iránti igény és érzékenység, vagy komolyan figyelembe vették volna a döntéshozók az elkészült előrejelzéseket”.

19  Az elődök által elért tudományos eredmények megőrzése, továbbvitele, és a fiataloknak való minél nagyobb arányú átadása - mert mint Schmidt Ádám írta: „A társadalom fejlődéséhez jövővel foglalkozó munkaerő szükséges - A jövővel foglalkozók kis száma fékezi a fejlődést; A jövővel foglalkozás hatékonysága a jövővel foglalkozók együttműködéstől függ.”  Mindez a jövőkutatás presztízsének emelését is elősegítheti.

20 Köszönöm Mosoniné-Fried Judit és Tolnai Márton Szántó Lajos munkásságára vonatkozó információkat!

21  Csöndes M., Szántó L. Vas-Zoltán P. (1971): Tudománypolitika tudományszervezés Magyarországon Tudománypolitikai Füzetek  Gábor Éva (ed.)(1976): A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig Tanulmányok a jövőkutatás támaköréből-Stúdium Könyvek 76. Gondolat  Gidai Erzsébet (1990): Jövőalternatívák a társadalmi-gazdasági fejlődés előrejelzésének lehetőségei Akadémiai Kiadó  Korán Imre (1972): Új irány a jövőkutatás Közg. Jogi Kiadó  Korán Imre (1990): A jövő építőkövei a jelenben, a jövő útjai Szakszervezetk Gazdaság- és Társadalomkutató Intézete  Korán Imre http://nevpont.hu/content/lexikon/Koran_Imre.htmlhttp://nevpont.hu/content/lexikon/Koran_Imre.html  Kovács Géza (1994): Globális jövőtanulmányok – hazai nagytávlatú jövőkép Magyar Testnevelési Egyetem Kézirat  Nováky Erzsébet (2008): Negyvenéves a magyar jövővőkutatás Köz-gazdaság 2010.2. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/265/1/06-novaky.pdf  Rózsa György- In memoriam Szalay Sándor és Szántó Lajos Kutatásfejlesztés 1983. 3-4. 245-247 Schmidt Ádám (1971): A jövőkutatási fogalomtár MTA TSCCs  Schmidt Á., Fodor J., Haraszty Á. (1976): Jövőkutatási fogalomtár Tudományszervezési füzetek MTA TSzCs Pronosztikai Munkacsoport  Révai Nagy lexikon,  Nagy Magyar Lexikon  Életrajzi lexikon


Letölteni ppt "Tóthné Szita Klára MTÜ 2013. nov. 18. Budapest.  Aktív jövőkutatók a 70-es évek elején ◦ (Bognár József, Bóna Ervin, Fodor Judit, Gábor Éva, Grolmusz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések