Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tóthné Szita Klára MTÜ nov. 18. Budapest

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tóthné Szita Klára MTÜ nov. 18. Budapest"— Előadás másolata:

1 Tóthné Szita Klára MTÜ 2013. nov. 18. Budapest
Akikre tisztelettel emlékezünk - A hazai jövőkutatás előfutárai, alapítói és művelői JTAB Tóthné Szita Klára MTÜ nov. 18. Budapest

2 Akikre tisztelettel emlékezünk
Aktív jövőkutatók a 70-es évek elején (Bognár József, Bóna Ervin, Fodor Judit, Gábor Éva, Grolmusz Vince, Haraszthy Ágnes, Párizs György, Sárkány Pál, Szalay Sándor, .…) Szántó Lajos ( ) Schmidt Ádám ( ) Kádas Kálmán ( ) Korán Imre ( ) Kozma Ferenc ( Kovács Géza ( ) Gidai Erzsébet ( )

3 Szántó Lajos Vegyészmérnök, közgazdász kandidátus, Tudományszervezési intézet igazgató, Jövőkutatói tevékenysége _ TSzCs tól első igazgatója - Intézményi hátteret biztosított a jövőkutatással foglalkozó kutatóknak Az intézet kiadásában jelent meg: Jövőkutatási Fogalomtár (Tudománypolitikai Füzetek Jövőkutatási módszertani Lexikon Prognosztika c. folyóirat ( ) MTA Elnökség Interdiszciplináris Probléma Bizottság titkára Szalai Sándor és Szántó Lajos koordinálásával készült el az első nagyobb horderejű hazai prognózis  A tudomány fejlődése ig, melyet az MTA elnöksége is megtárgyalt Magyar Tudomány főszerkesztője

4 Szántó Lajos Komplex jövőképek – Prognózisok és tervek  - Módszertani kérdése Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, MTA Jövőkutatási Bizottsága, MTA Tudományszervezési Csoportja Székesfehérvár október 3-5 Fő művei: Tudománypolitika és tudományszervezés Magyarországon (tsz.:Csöndes Mária, Vas-Zoltán Péter ) A Magyar Tudományos Akadémia 150 éve adatokban (társszerző: Szalai Sándor) A jövőkutatás önálló tudományterületként való elismerését fejezte ki az MTA azzal, hogy 1976-ban megalapította a Jövőkutatási Bizottságot a IX. Osztály – a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya – keretében. Ez nyilvánvaló kifejeződése volt annak, hogy közel 10 év után a hazai tudományos közélet is elfogadta a jövőkutatást mint új tudományterületet.

5 Schmidt Ádám (1910-1998) 1963 Pázmány Péter jogi doktorátus,
1965 közgazdaságtudomány CSc 1977 közgazdaságtudomány DSc Munkássága során makacs következetességgel figyelt mindig a tényekre, Gazdasági reformbizottság titkárságvezetője (1957) E bizottság munkájában a Statisztikai Hivatal, illetve akkori elnöke, Péter György is jelentős szerepet játszott. Kritikával és fenntartásokkal ugyan, de későbbi tevékenysége során is mindig támaszkodott a statisztikai adatokra. Személyes érdeme, hogy ez a szemlélet a hazai jövőkutatásba is beépült. Széles körű publikációs munkájának több statisztikai tárgyú tanulmánya jelent meg a Statisztikai Szemlében is.

6 Schmidt Ádám főbb művei
Prognózis, tervezés, Futurológia - Magyar Tudomány sz. Jövőkutatási fogalomtár 1972, 1976 (társszerkesztők: Fodor Judit és Haraszthy Ágnes) A jövő kérdéseivel foglalkozó munkaerő felmérése a jövővel foglalkozó munkaerő felmérése ígéretes statisztikai problémát jelent, másrészt A jövőfejlődés prognosztizálása, tervezés és gazdaságpolitika szempontjából figyelemreméltó A társadalom fejlődéséhez jövővel foglalkozó munkaerő szükséges - A jövővel foglalkozók kis száma fékezi a fejlődést; A jövővel foglalkozás hatékonysága a jövővel foglalkozók együttműködéstől függ. Prognózis és deinognozisok (Magyar Tudomány )

7 Kádas Kálmán gépészmérnök (1931), gazdasági mérnök (1932), műszaki tudomány doktora (1974). Gazdag életút: 1933-tól 1936-ig a Kereskedelemügyi, ill. a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Min.-ban a kartellbizottság mérnök-revizora. Egyidejűleg a Műegy. nemzetgazdasági és pénzügytan tanszékén Heller Farkas mellett tanársegéd, 1936-tól adjunktus, 1943-tól egy.-i magántanár. között a KSH ipargazdasági szakértője. 1949-től a Közlekedés- és Postaügyi Min. munkatársa, ov. Főov.h. 1955-tól az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egy. közlekedésgazdaságtani tanszékének tanszékvezető egy.-i tanára, 1957-től 1974-ig a közlekedésmérnöki kar dékán, majd BME rektorh. Tanszékcsoport vezető között a Közlekedéstechnikai és Szervezési Intézet tudományos ig. h.-e. A Magy. Közgazdasági Társ. főtitkára ( ), alelnöke ( ), a Magy. Statisztikai Társ. titkára ( ).

8 Kádas Kálmán ipargazdaságtan, a közlekedésgazdaságtan,
Munkásságának területei: ipargazdaságtan, a közlekedésgazdaságtan, közlekedésstatisztika, ökonometria, prognosztika Főbb művei: Áralakulás irányítása és a piaci egyensúly (Bp., 1941); Az emberi munka termelékenységének statisztikai vizsgálata a magyar gyáriparban - a Cobb-Douglas féle statisztikai törvény kiegészítése (Magy. Statisztikai Szle, sz.); Közlekedésgazdaságtan (Bp., 1972); A közlekedésstatisztika módszerei (Bp., 1974); A gazdasági kibernetika kategóriáinak alkalmazása a szocialista vállalat irányításában (Bp., 1975). Megjelent tanulmánya a Future Research in Hungary c. könyvben- amely bemutatja a magyar jövőkutatás történetét, 1980 körüli helyzetét, a jövőkutatás elméleti hátterét és a magyar jövőkutatás akkori legfrissebb eredményeit.

9 Korán Imre 1931 gépészmérnöki okl., 1968 doktori cím – MKKE,
1968 – közgazdaságtudomány kandidátusa 1976 – MTA doktor Színes életút – Haditechnikai Int.polgári mérnöke – József Nádor Műegyetem, MÁVAG, NIK, Nikex, VASKUT, MKKE, MM Gazdag közéleti tevékenység: MTA Szilárdtestfizikai Komplex Biz., MKT, GTE, OT Energetikai Biz. OMFB 1958 brüsszeli Világkiállítás után –Elkészítette a magyar gépipar fejlődése az elmúlt 100 évben – érdeklődése az ágazatfejlesztés és a gazdasági jövőkutatás felé fordult Új gazdasági rendszer hierachiát állított fel a természet és társadalom anyagcseréjét megvalósító gazdaság szerveződésének vizsgálatára

10 Korán Imre fő művei Jövőkutatás és gazdasági előrejelzés -1972
„A terveket nem egyedül a tudományos prognózisok jelzései alapján dolgozzák ki, hanem az államvezetés célkitűzései érvényesülnek benne” 21. o. Korán Imre: Gazdasági prognosztika : alapelvek, módszertan, az alkalmazás : [egyetemi tankönyv] — 1978 könyv A gazdasági prognosztika elveinek és módszereinek fejlesztése –doktori értekezés Világmodellek A Római Klub jelentésétől az ENSZ kezdeményezésig – 1980 Az idő sodrában. Életút-tanulmány-1989

11 Korán Imre művei A fejlődés áramlásának modellezése gazdasági folyamatokban, 1973 A gazdasági növekedés és az egyensúly távlati problémáinak egyik modell-kísérlete, 1981 The discipline of economic prognostics in Hungary, Általános elvek a vállalati prognosztikában Egyetemi szemle: a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem folyóirata. - Budapest, ZDB-ID Vol , 2, p A világmodellek és sajátosságaik , 1979 A jövő építőkövei a jelenben, a jövő útjai. [Kiad. a] SzGTKI — 1990 könyv „Valamennyiünk gondja a jövő helyes útjainak megtalálása. Fő energiaforrásunk saját tudásunk, munkánk és akaratunk egy szabad, haladó tiszta erkölcsű ország megvalósításakor.”

12 Kozma Ferenc 1953. közgazdász; kandidátus, doktor; Oktatott több egyetemen, kutatott MTA Közg. Tud. Int.-ben, vendég kutató volt a SZU Tud. Ak. Szoc. Világgazd. Intézetében 1989- MKKE, BKE Külgazdasági tanszéken egy. tanár; A JKB tagja, közgyűlési képviselő ( ) Gazdag életművét Gáspár Tamás dolgozta fel Érdeme a jövőkutatás és világgazdasági stratégia készítés összekapcsolása A „két Európa” gazdasági kapcsolatai és a szocialista nemzetközi együttműködés (1970) Gazdasági integráció és gazdasági stratégia (1976) Kérdőjele a gazdasági fejlődés válaszútján (1987) Külgazdasági stratégia (1996)

13 Kovács Géza Közgazdász, MKKE dolgozott, 1961: közgazdaságtud. kandidátusa, akadémiai doktor, ny.e.tanár 6 évig az Általános Közg. Kar dékánhelyettese, dékánja 3 évig a KGST Prognosztikai Munkabizottság elnöke 1968 – MKKE-n, a Népgazdaság Tervezése Tanszéken - a jövőkutatás témakörében kutatószeminárium került meghirdetésre az első meghatározó lépésnek a hazai jövőkutatás és annak oktatása terén – a jövőkutatás bölcsője A magyar intézményes jövőkutatás megalapítója volt Fő kutatási területei: Nagytávlatú komplex jövőképek elmélete, módszertana Magyarország jövőképe Nagy érdeme a jövőkutatás és népgazdasági tervezés közelítése

14 Kovács Géza munkássága
Iskolateremtő képességének köszönhetően ma is a Corvinuson működik a legerősebb jövőkutatási csoport. Tanítványai, munkatársai 2008-ban ünnepelték 80. születésnapját 12 éven át ( között) az MTA IX. o. Jövőkutatási Bizottság elnöke - Abban az időben erősödött meg a hazai jövőkutatás. A Bizottság tudományos eszközökkel vizsgálta a Római Klub által kezdeményezett világmodelleket és azok tartalmát, s következtetéseket fogalmazott meg hazánk jövőjére vonatkozóan. A jövő lehetséges trendjeit/folyamatait és ebben az emberi tényező szerepét különböző szakterületeken tanulmányozta. Konkrét előrejelzések kidolgozásával –mint például az ezredforduló Magyarországának körvonalazása, a világgazdasági folyamatok új jellemzőinek feltárása, hazánk energiaellátásának, közlekedésrendszerének, város- és településfejlesztési struktúrájának perspektivikus elképzelései –, és különböző intézményekben (ÉVM, VÁTTI, KVM, EüMin, Demográfiai Intézet, OT) készített előrejelzések megvitatásával aktív szerepet vállalt az eltérő időtávú döntések tudományos megalapozásában. Két hazai konferencia rendezése esik erre az időszakra.

15 Kovács Géza A nagy távlatok és a tervezés" –a következő ezredforduló körüli jövőképet és az ahhoz vezető út alaptendenciáit tárta fe 1970 A jövő kritikus elágazási pontjai (1975) - az ezredfordulóhoz vezető út kritikusnak tekinthető elágazási pontjaival, illetve a fejlődési fordulópontokkal - gyakran ún. kényes kérdésekkel - foglalkozik. Globális problémák, hazai perspektívák (1983) Modernizáció és szociális biztonság (1995)

16 Gidai Erzsébet 1962-ben okleveles közgazdász (gazdaságmatematika)
1966-ban doktori fokozat 1975-ben kandidátus (Berlin) 1988-ban MTA doktora fokozat. 1996. július 1-jétől egyetemi tanár a Soproni Egyetem Közgazdasági Intézetében, Kar alapító dékán MTA IX.o Jövőkutatási Bizottság elnöke Fő kutatási területe a magyar gazdaság elemzése, az alternatív előrejelzések kidolgozásának elvi és módszertani kérdései az MTA IX.o. Jövőkutatási Bizottság elnöke nevéhez fűződik: két hazai jövőkutatási konferencia sikeres megrendezése; az 1987-ben megrendezett Európai Regionális Konferencia (témaköre: A jövő technikája és társadalmi hatásai) és a World Futures Studies Federation 1990-ben megrendezett 11. Jövőkutatási Világkonferenciája (témaköre: A jelenbeli döntések és a hosszú távú jövőképek kapcsolata) is.

17 Gidai Erzsébet munkássága
Mi a jövőkutatás? — 1974 Könyv Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban : módszertani kézikönyv (társszerzők: Besenyei Lajos, Nováky Erzsébet ) — 1977 könyv Előrejelzés, megbízhatóság, valóság (társszerzők: Besenyei Lajos, Nováky Erzsébet)— 1982 könyv Bevezetés a jövőkutatás elméleti és módszertani kérdéseibe (társszerző: Tóth Attiláné) — 2001 könyv Gazdasági túlélésünk esélyei és az adósság ára — 1996 könyv Jövőalternativák : a társadalmi-gazdasági fejlődés előrejelzésének lehetőségei — 1990 könyv Gidai Erzsébet szek.: Gazdasági-műszaki fejlődés és a döntési mechanizmusok / összeáll., szerk.. — 1989 Könyv (3)

18 Gidai Erzsébet Summás megállapítása (Jövőalternatívák 1990. 154.o.):
„Ma már biztosan állítható, hogy kedvezőbb trendvonalak alakulhattak volna ki az elmúlt évtizedekben, ha erőteljesebben érvényesült volna a fejlődésvariánsok iránti igény és érzékenység, vagy komolyan figyelembe vették volna a döntéshozók az elkészült előrejelzéseket”.

19 Felelősségünk Az elődök által elért tudományos eredmények megőrzése, továbbvitele, és a fiataloknak való minél nagyobb arányú átadása - mert mint Schmidt Ádám írta: „A társadalom fejlődéséhez jövővel foglalkozó munkaerő szükséges - A jövővel foglalkozók kis száma fékezi a fejlődést; A jövővel foglalkozás hatékonysága a jövővel foglalkozók együttműködéstől függ.” Mindez a jövőkutatás presztízsének emelését is elősegítheti.

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Köszönöm Mosoniné-Fried Judit és Tolnai Márton Szántó Lajos munkásságára vonatkozó információkat!

21 Felhasznált forrásmunkák
Csöndes M., Szántó L. Vas-Zoltán P. (1971): Tudománypolitika tudományszervezés Magyarországon Tudománypolitikai Füzetek Gábor Éva (ed.)(1976): A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig Tanulmányok a jövőkutatás támaköréből-Stúdium Könyvek 76. Gondolat Gidai Erzsébet (1990): Jövőalternatívák a társadalmi-gazdasági fejlődés előrejelzésének lehetőségei Akadémiai Kiadó Korán Imre (1972): Új irány a jövőkutatás Közg. Jogi Kiadó Korán Imre (1990): A jövő építőkövei a jelenben, a jövő útjai Szakszervezetk Gazdaság- és Társadalomkutató Intézete Korán Imre Kovács Géza (1994): Globális jövőtanulmányok – hazai nagytávlatú jövőkép Magyar Testnevelési Egyetem Kézirat Nováky Erzsébet (2008): Negyvenéves a magyar jövővőkutatás Köz-gazdaság Rózsa György- In memoriam Szalay Sándor és Szántó Lajos Kutatásfejlesztés Schmidt Ádám (1971): A jövőkutatási fogalomtár MTA TSCCs Schmidt Á., Fodor J., Haraszty Á. (1976): Jövőkutatási fogalomtár Tudományszervezési füzetek MTA TSzCs Pronosztikai Munkacsoport Révai Nagy lexikon, Nagy Magyar Lexikon Életrajzi lexikon


Letölteni ppt "Tóthné Szita Klára MTÜ nov. 18. Budapest"

Hasonló előadás


Google Hirdetések