Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HIDEG ÉVA A JÖVŐKUTATÁS OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HIDEG ÉVA A JÖVŐKUTATÁS OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON"— Előadás másolata:

1 HIDEG ÉVA A JÖVŐKUTATÁS OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON
A Magyar Tudomány Ünnepe 2013 MTA IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának nyilvános tudományos ülése 2013. november 18.

2 Az indulás évei Oktatása a felsőoktatásban a témakör kutatásával párhuzamosan kezdődött az 1960-as évek végétől: Szakszeminárium (Nagy távlatok és a tervezés): Kovács Géza egyetemi tanár, MKKE Népgazdaság Tervezése Tanszék, 1968, majd önálló tantárgy 1971-től ( Futurológia majd Nagy távlatú jövőkutatás) és 1975-től Jövőkutatás MKKE más műhelyei az 1970-es évektől: - Külker. Gazdaságtana Tanszék, Gazdasági prognosztika tantárgy, Korán Imre - Statisztika Tanszék, Üzleti prognosztika és kvantitatív előrejelzési módszerek, Besenyei Lajos Jövőkutatás - speciális kollégium: Fodor Judit, BME Filozófia Tanszék, 1972, majd az 1980-as évektől Tóth Attiláné Gidai Erzsébet, SOTE Társadalomtudományi Tanszék, 1972 Vállalati prognosztika tantárgy, Sipos Béla, JPTE Közgazdaságtudományi Kar, 1978

3 A terjeszkedés évei (1): az oktatás tömegessé válása
Miskolci Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, 1987 - Vállalati gazdaságtan keretében Szervezetprognosztika, Czabán János - Üzleti Statisztikai és Előrejelzési Intézeti Tanszék, Üzleti prognosztika és Világmodellek tárgy, Besenyei Lajos, 1999-től Soproni Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, 1996-tól Jövőkutatás 2 féléves tantárgy, majd Marketing és prognosztika új szaktárgy közgazdász hallgatók számára, Gidai Erzsébet dékán Szent István Egyetem – Pitlik László és kollégái: mesterséges intelligencia alapú prognosztikai modulok fejlesztése a Gazdasági informatika tantárgy keretében 1996-tól (Gazdasági Informatikai Tanszék, jelenleg TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet) A BKE-n önálló Jövőkutatás Tanszék alakult Nováky Erzsébet egyetemi tanár vezetésével, 1992 – a Tanszék a BKE oktatásának teljes vertikumában megjelent jövőkutatási tantárgyakkal (proszemináriumok, választható törzstárgyak, választható és kötelező szaktárgyak, Jövőkutatás, előrejelzés mellékszakirány, majd szak, posztgraduális képzés választható tárgyai)

4 A terjeszkedés évei (2): igazodás az intézményi reformokhoz
BCE Jövőkutatás Tanszék átkerül a Gazdálkodástudományi Karba a Környezetgazdálkodási Intézet tanszéke lesz (2000-től) – fokozódott a jkut expanziója -TDK önálló jövőkutatási szekció, választható tárgyak a Gazdasági és a Társadalmi előrejelzés és szakdolgozati téma a posztgrad. képzésben) BMGE Innovációmenedzsment és Technikatörténet Tanszék : Előrejelzések, jövőképek: Tóth Attiláné, Galántai Zoltán (a távoli jövő kutatása) Építészet és urbanisztika c. tárgy keretében tanít Vidor Ferenc jövőkutatást 2004 óta a BMGE-n Kiss Endre: Globalizáció tantárgy: ELTE, NyME, Kodolányi Jónos Főiskola, BCE Gazdinfo. Doktori Iskola stb. kb. 10 éve NyME: Előrejelzések, jövőképek, Tóth Attiláné, választható tárgy grad. és posztgraduális képzésben 2000 – 2006 között

5 Részvétel a Bolognai folyamatban (1)
BCE Jövőkutatás Tanszék: Jövőkutatás a BSc és az MSc képzésben választható tárgyak, Alternatív jövőképek MSc választható tárgy, Nováky E. és Hideg É. Szakképzéshez igazodás: Vállalkozásfejlesztés MSc szak: Társadalmi és gazdasági előrejelzés, 1 féléves kötelező alkalmazott jövőkutatás tárgy Nappalin és levelezőn akkreditált képzés ÁVF, BCE, DE, KJF, KRF, ME, NyME, OE – BCE-n 2008-tól Hideg É. és Nováky E., majd Hideg É. tanítják, de máshol kik tanítják???? Regionális és környezetgazdaságtan MSc szak: Területi és környezeti elemzési módszerek kötelező tárgyon belül előrejelzési módszerek oktatása a BCE-n, Nováky E.

6 Részvétel a Bolognai folyamatban (2)
Találmányok és érdekességek 1 féléves BSc választható tantárgy keretében, Galántai Zoltán, BMGE Pénzügyek Tanszék, 2008 Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Jövőkutatás, Tóth Attiláné, BSc, (levelezősöknek, egy féléves tárgy), 2008-tól Koncz Gábor: más tárgyak keretében tanít jövőkutatást és kulturális előrejelzést Edutus Főiskola (és jogelődjei): kulturális menedzser szakirányú továbbképzés kötelező tárgyai részeként: Tanulási, kutatási, pályaorientációs módszertani ismeretek, Művelődés-gazdaságtan, Rendezvénytan – 10 éve Sárospataki Teológiai Akadémia: SRTA református közösségszervező BA szak kötelező tárgyai: Tanulási, kutatási, pályaorientációs módszertani ismeretek, Kultúra és médiagazdaságtan, Rendezvénymenedzsment – 4 éve

7 Részvétel PhD képzésben
Miskolci Egyetem, Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola 1994-től – Üzleti statisztika és Világmodellek választható tárgy, Besenyei Lajos és kollégái JPTE/PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 1996-tól - Jövőkutatás önálló tantárgy, Sipos Béla és Nováky Erzsébet A BME Szakképzés-Pedagógiai Doktori Iskola (1995 – 2003) keretében a Jövőkutatás önálló választható tantárgy volt, Nováky Erzsébet és Hideg Éva BCE Gazdaságinformatikai Doktori Iskola keretében a Jövőkutatás önálló alprogram, Nováky E. Hideg É., Kiss E., Vág A. stb., 2009-től

8 Bekapcsolódás a jövőkutatás nemzetközi oktatásába
Vidor Ferenc: 1965 és 1968 között: Techniques in Urban Planning és Introduction to City Planning tárgyak keretében az ankarai Middle East University Urbanisztikai tagozatán, majd 1974 és 1976 között a bagdadi egyetem Centre of Urban and Regional Planning intézetének ENSZ igazgatójaként oktatott prognosztikus gondolkodást Budapest Futures Courses, Summer Course of the World Futures Studies Federation, , tematikus jövőkutatás kurzusok szervezése kétévente és részvétel a kurzusok foglalkozásaiban (Nováky E. és a BKÁE Jövőkutatás Tanszék tagjai) A Business Futures Studies c. tárgy a BCE CEMS keretében 2006-tól (Gáspár T. majd Tyukodi G.) How can we explore the futures? Nemzetközi távoktatási kurzus,Turku FFRC (Várnagy R., Veigl V., Monda E.) és Futures Methods (Szél B.) 2005-től APF nemzetközi jkut. verseny, BSc, MSc, PhD dolg., egyéni+csop tól, magyar nyertes 2008, 2009, 2010, 2012

9 Fontosabb tananyagok, jegyzetek
Futurológia olvasókönyv. I-IV. k. MKKE, 1971. Besenyei Lajos: A gazdasági folyamatok előrejelzésének (prognosztizálásának) statisztikai módszerei. Tankönyvkiadó, Budapest, 1975. Nováky E.: Jövőkutatási metodikák. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976. Besenyei L., Gidai E., Nováky E: Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban. KJK, Budapest, 1977. Korán Imre: Gazdasági prognosztika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. Sipos Béla: Iparvállalati prognosztika. KG-INFORMATIK, Pécs, 1981. Besenyei L., Gidai E., Nováky E: Előrejelzés – megbízhatóság – valóság. KJK, Budapest, 1982. Hideg É., Kovács G., Korompai A., Nováky E. (Nováky E. szerk.): Jövőkutatás. BKE, Budapest, 1992. Czabán J., Nováky E.: Vállalati prognosztika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. Hoós János: Konjunktúrakutatás. BKE, Budapest, 1996. Besenyei Lajos: Üzleti prognosztika. ME, Miskolc, 1999. Gidai Erzsébet, Tóth Attiláné: Bevezetés a jövőkutatás elméleti és módszertani kérdéseibe. Arisztotelész Stúdium Bt Jövőtanulmányok sorozat (Hideg É. szerk.) 1996-tól – 26 db Jövőelméletek sorozat (Hideg É. szerk.) 1998-tól – 19 db Hideg Éva: Jövőkutatási paradigmák. Aula Kiadó, Budapest, 2012. Hideg É., Nováky E. (szerk.): Jövőkutatás – interaktívan. Aula Kiadó, Budapest, 2012.

10 A jövőkutatás oktatásának főbb jellemzői
Igazodás a felsőoktatási intézmény jellegéhez A terjeszkedés nem volt mindenütt sikeres: megszűnt a jövőkut. oktatása pl. a SOTE-n, a NyME-en, a BMGE-n A jövőkut oktatására is a tömegesedés vált jellemzővé Jövőkutatás tanszék csak a BCE-n jött létre: ez a tanszék a jövőkutatás hazai oktatásának centruma – létszáma nagyon ingadozó, 2012 óta viszont már csak társtanszék A Bolognai folyamat eredményeként a képzési szintekhez és a szakokhoz igazodó tárgyak formájában folyik a jkut. oktatása – gyakorlatorientálttá vált az oktatás Jövőkutatás PhD program nagy eredménye a hazai jövőkutatás oktatásának Jövőkutató szakképzést még nem sikerült elindítani

11 Javaslat oktatásmenedzselési feladatokra az MTA Jövőkutatási Tudományos Albizottsága számára
Folyamatosan nyomon követendők a változások és a jövőkutatási tantárgyakat érintő akkreditációk a felsőoktatásban A jelenlegi változó felsőoktatásban meg kell őrizni a jövőkutatás színvonalas és hozzáértők általi oktatását Fórum teremtése a jövőkutatás oktatási kérdéseinek megtárgyalására, stratégia kidolgozása a jövőkutatás felsőoktatási pozíciójára vonatkozóan A jövőkutatási PhD képzésben résztvevők számának növelése és külföldi hallgatók beszervezésének segítése A jövőkutató szakképzés elindításának megtárgyalása - MSc szak akkreditálásának szervezése egyetemközi együttműködés keretében Nyitni a középiskolák felé


Letölteni ppt "HIDEG ÉVA A JÖVŐKUTATÁS OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON"

Hasonló előadás


Google Hirdetések