Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HIDEG ÉVA A JÖVŐKUTATÁS OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON A Magyar Tudomány Ünnepe 2013 MTA IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának nyilvános.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HIDEG ÉVA A JÖVŐKUTATÁS OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON A Magyar Tudomány Ünnepe 2013 MTA IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának nyilvános."— Előadás másolata:

1 HIDEG ÉVA A JÖVŐKUTATÁS OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON A Magyar Tudomány Ünnepe 2013 MTA IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának nyilvános tudományos ülése november 18.

2 Az indulás évei Oktatása a felsőoktatásban a témakör kutatásával párhuzamosan kezdődött az 1960-as évek végétől:  Szakszeminárium (Nagy távlatok és a tervezés): Kovács Géza egyetemi tanár, MKKE Népgazdaság Tervezése Tanszék, 1968, majd önálló tantárgy 1971-től ( Futurológia majd Nagy távlatú jövőkutatás) és 1975-től Jövőkutatás  MKKE más műhelyei az 1970-es évektől: - Külker. Gazdaságtana Tanszék, Gazdasági prognosztika tantárgy, Korán Imre - Statisztika Tanszék, Üzleti prognosztika és kvantitatív előrejelzési módszerek, Besenyei Lajos - Statisztika Tanszék, Üzleti prognosztika és kvantitatív előrejelzési módszerek, Besenyei Lajos  Jövőkutatás - speciális kollégium: Fodor Judit, BME Filozófia Tanszék, 1972, majd az 1980-as évektől Tóth Attiláné Gidai Erzsébet, SOTE Társadalomtudományi Tanszék, 1972  Vállalati prognosztika tantárgy, Sipos Béla, JPTE Közgazdaságtudományi Kar, 1978

3 A terjeszkedés évei (1): az oktatás tömegessé válása  Miskolci Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Vállalati gazdaságtan keretében Szervezetprognosztika, Czabán János - Üzleti Statisztikai és Előrejelzési Intézeti Tanszék, Üzleti prognosztika és Világmodellek tárgy, Besenyei Lajos, 1999-től  Soproni Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, 1996-tól  Jövőkutatás 2 féléves tantárgy, majd Marketing és prognosztika új szaktárgy közgazdász hallgatók számára, Gidai Erzsébet dékán  Szent István Egyetem – Pitlik László és kollégái: mesterséges intelligencia alapú prognosztikai modulok fejlesztése a Gazdasági informatika tantárgy keretében 1996-tól (Gazdasági Informatikai Tanszék, jelenleg TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet)  A BKE-n önálló Jövőkutatás Tanszék alakult Nováky Erzsébet egyetemi tanár vezetésével, 1992 – a Tanszék a BKE oktatásának teljes vertikumában megjelent jövőkutatási tantárgyakkal (proszemináriumok, választható törzstárgyak, választható és kötelező szaktárgyak, Jövőkutatás, előrejelzés mellékszakirány, majd szak, posztgraduális képzés választható tárgyai)

4 A terjeszkedés évei (2): igazodás az intézményi reformokhoz  BCE Jövőkutatás Tanszék átkerül a Gazdálkodástudományi Karba a Környezetgazdálkodási Intézet tanszéke lesz (2000-től) – fokozódott a jkut expanziója -TDK önálló jövőkutatási szekció, választható tárgyak a Gazdasági és a Társadalmi előrejelzés és szakdolgozati téma a posztgrad. képzésben)  BMGE Innovációmenedzsment és Technikatörténet Tanszék : Előrejelzések, jövőképek: Tóth Attiláné, Galántai Zoltán (a távoli jövő kutatása) Építészet és urbanisztika c. tárgy keretében tanít Vidor Ferenc jövőkutatást 2004 óta a BMGE-n  Kiss Endre: Globalizáció tantárgy: ELTE, NyME, Kodolányi Jónos Főiskola, BCE Gazdinfo. Doktori Iskola stb. kb. 10 éve  NyME: Előrejelzések, jövőképek, Tóth Attiláné, választható tárgy grad. és posztgraduális képzésben 2000 – 2006 között

5 Részvétel a Bolognai folyamatban (1)  BCE Jövőkutatás Tanszék: Jövőkutatás a BSc és az MSc képzésben választható tárgyak, Alternatív jövőképek MSc választható tárgy, Nováky E. és Hideg É. Szakképzéshez igazodás:  Vállalkozásfejlesztés MSc szak: Társadalmi és gazdasági előrejelzés, 1 féléves kötelező alkalmazott jövőkutatás tárgy Nappalin és levelezőn akkreditált képzés ÁVF, BCE, DE, KJF, KRF, ME, NyME, OE – BCE-n 2008-tól Hideg É. és Nováky E., majd Hideg É. tanítják, de máshol kik tanítják????  Regionális és környezetgazdaságtan MSc szak: Területi és környezeti elemzési módszerek kötelező tárgyon belül előrejelzési módszerek oktatása a BCE-n, Nováky E.

6 Részvétel a Bolognai folyamatban (2)  Találmányok és érdekességek 1 féléves BSc választható tantárgy keretében, Galántai Zoltán, BMGE Pénzügyek Tanszék, 2008  Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Jövőkutatás, Tóth Attiláné, BSc, (levelezősöknek, egy féléves tárgy), 2008-tól  Koncz Gábor: más tárgyak keretében tanít jövőkutatást és kulturális előrejelzést Edutus Főiskola (és jogelődjei): kulturális menedzser szakirányú továbbképzés kötelező tárgyai részeként: Tanulási, kutatási, pályaorientációs módszertani ismeretek, Művelődés-gazdaságtan, Rendezvénytan – 10 éve Sárospataki Teológiai Akadémia: SRTA református közösségszervező BA szak kötelező tárgyai: Tanulási, kutatási, pályaorientációs módszertani ismeretek, Kultúra és médiagazdaságtan, Rendezvénymenedzsment – 4 éve

7 Részvétel PhD képzésben  Miskolci Egyetem, Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola 1994-től – Üzleti statisztika és Világmodellek választható tárgy, Besenyei Lajos és kollégái  JPTE/PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola tól - Jövőkutatás önálló tantárgy, Sipos Béla és Nováky Erzsébet  A BME Szakképzés-Pedagógiai Doktori Iskola (1995 – 2003) keretében a Jövőkutatás önálló választható tantárgy volt, Nováky Erzsébet és Hideg Éva  BCE Gazdaságinformatikai Doktori Iskola keretében a Jövőkutatás önálló alprogram, Nováky E. Hideg É., Kiss E., Vág A. stb., 2009-től

8 Bekapcsolódás a jövőkutatás nemzetközi oktatásába  Vidor Ferenc: 1965 és 1968 között: Techniques in Urban Planning és Introduction to City Planning tárgyak keretében az ankarai Middle East University Urbanisztikai tagozatán, majd 1974 és 1976 között a bagdadi egyetem Centre of Urban and Regional Planning intézetének ENSZ igazgatójaként oktatott prognosztikus gondolkodást  Budapest Futures Courses, Summer Course of the World Futures Studies Federation, , tematikus jövőkutatás kurzusok szervezése kétévente és részvétel a kurzusok foglalkozásaiban (Nováky E. és a BKÁE Jövőkutatás Tanszék tagjai)  A Business Futures Studies c. tárgy a BCE CEMS keretében tól (Gáspár T. majd Tyukodi G.) How can we explore the futures? Nemzetközi távoktatási kurzus,Turku FFRC (Várnagy R., Veigl V., Monda E.) és Futures Methods (Szél B.) 2005-től  APF nemzetközi jkut. verseny, BSc, MSc, PhD dolg., egyéni+csop tól, magyar nyertes 2008, 2009, 2010, 2012

9 Fontosabb tananyagok, jegyzetek  Futurológia olvasókönyv. I-IV. k. MKKE,  Besenyei Lajos: A gazdasági folyamatok előrejelzésének (prognosztizálásának) statisztikai módszerei. Tankönyvkiadó, Budapest,  Nováky E.: Jövőkutatási metodikák. Tankönyvkiadó, Budapest,  Besenyei L., Gidai E., Nováky E: Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban. KJK, Budapest,  Korán Imre: Gazdasági prognosztika. Tankönyvkiadó, Budapest,  Sipos Béla: Iparvállalati prognosztika  Sipos Béla: Iparvállalati prognosztika. KG-INFORMATIK, Pécs,  Besenyei L., Gidai E., Nováky E: Előrejelzés – megbízhatóság – valóság. KJK, Budapest,  Hideg É., Kovács G., Korompai A., Nováky E. (Nováky E. szerk.): Jövőkutatás. BKE, Budapest,  Czabán J., Nováky E.: Vállalati prognosztika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,  Hoós János: Konjunktúrakutatás. BKE, Budapest,  Besenyei Lajos: Üzleti prognosztika. ME, Miskolc,  Gidai Erzsébet, Tóth Attiláné: Bevezetés a jövőkutatás elméleti és módszertani kérdéseibe. Arisztotelész Stúdium Bt  Jövőtanulmányok sorozat (Hideg É. szerk.) 1996-tól – 26 db  Jövőelméletek sorozat (Hideg É. szerk.) 1998-tól – 19 db  Hideg Éva: Jövőkutatási paradigmák. Aula Kiadó, Budapest,  Hideg É., Nováky E. (szerk.): Jövőkutatás – interaktívan. Aula Kiadó, Budapest, 2012.

10 A jövőkutatás oktatásának főbb jellemzői  Igazodás a felsőoktatási intézmény jellegéhez  A terjeszkedés nem volt mindenütt sikeres: megszűnt a jövőkut. oktatása pl. a SOTE-n, a NyME-en, a BMGE-n  A jövőkut oktatására is a tömegesedés vált jellemzővé  Jövőkutatás tanszék csak a BCE-n jött létre: ez a tanszék a jövőkutatás hazai oktatásának centruma – létszáma nagyon ingadozó, 2012 óta viszont már csak társtanszék  A Bolognai folyamat eredményeként a képzési szintekhez és a szakokhoz igazodó tárgyak formájában folyik a jkut. oktatása – gyakorlatorientálttá vált az oktatás  Jövőkutatás PhD program nagy eredménye a hazai jövőkutatás oktatásának  Jövőkutató szakképzést még nem sikerült elindítani

11 Javaslat oktatásmenedzselési feladatokra az MTA Jövőkutatási Tudományos Albizottsága számára  Folyamatosan nyomon követendők a változások és a jövőkutatási tantárgyakat érintő akkreditációk a felsőoktatásban  A jelenlegi változó felsőoktatásban meg kell őrizni a jövőkutatás színvonalas és hozzáértők általi oktatását  Fórum teremtése a jövőkutatás oktatási kérdéseinek megtárgyalására, stratégia kidolgozása a jövőkutatás felsőoktatási pozíciójára vonatkozóan  A jövőkutatási PhD képzésben résztvevők számának növelése és külföldi hallgatók beszervezésének segítése  A jövőkutató szakképzés elindításának megtárgyalása - MSc szak akkreditálásának szervezése egyetemközi együttműködés keretében  Nyitni a középiskolák felé


Letölteni ppt "HIDEG ÉVA A JÖVŐKUTATÁS OKTATÁSA MAGYARORSZÁGON A Magyar Tudomány Ünnepe 2013 MTA IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának nyilvános."

Hasonló előadás


Google Hirdetések