Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Őshazától a honalapításig. Magyar falvak a honfoglalás előtt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Őshazától a honalapításig. Magyar falvak a honfoglalás előtt."— Előadás másolata:

1 Őshazától a honalapításig

2

3

4 Magyar falvak a honfoglalás előtt

5 Avar birodalom Honfoglalás előtt

6

7 A Székely rovásírás

8

9 Az Árpád-kor

10 A Feszty-körkép

11 Kalandozások Európában Isten a magyarok nyilaitól mentsél meg!

12

13 Szent István, a honalapító

14 Mongólia terjeszkedése. ( Sajnos csak mai térképpel volt)

15

16 IV. Béla

17

18 Szent László

19 III. András

20 Vegyes-házi királyok kora

21 A Nagy-magyarország Vármegyéi az Osztrák- Magyar Monarchiában

22 I. Róbert Károly 1310-1342

23 Abaúj- Torna vármegye Kassa Szlovákia

24 Alsó- Fehér vármegye Nagyenyed Románia

25 Arad vármegye Arad Románia - Magyarország

26 Árva vármegye Alsókubin Szlovákia- Lengyelország

27 Baranya vármegye Pécs Magyarország - Horvátország

28 Bars vármegye Aranyosmarót Szlovákia

29 Bács- Bodrog vármegye Zombor Szerbia- Magyarország

30 Bereg vármegye Beregszász Ukrajna- Magyarország

31 Beszterce- Naszód vármegye Beszterce Románia

32 Békés vármegye Békéscsaba Magyarország

33 Bihar vármegye Nagyvárad Románia- Magyarország

34 Borsod vármegye Miskolc Magyarország

35 Brassó vármegye Brassó Románia

36 Csanád vármegye Makó Magyarország- Románia

37 Csík vármegye Csíkszereda Románia

38 Csongrád vármegye Hódmezővásárhely Magyarország- Szerbia

39 I. Nagy Lajos 1342- 1842

40 Esztergom vármegye Esztergom Magyarország

41 Fejér vármegye Székesfehérvár Magyarország

42 Fogaras vármegye Fogaras Románia

43 Gömör és Kishont vármegye Rimaszombat Magyarország- Szlovákia

44 Abaúj- Torna vármegye Kassa Szlovákia

45 Alsó- Fehér vármegye Nagyenyed Románia

46 Arad vármegye Arad Románia - Magyarország

47 Árva vármegye Alsókubin Szlovákia- Lengyelország

48 Baranya vármegye Pécs Magyarország - Horvátország

49 Bars vármegye Aranyosmarót Szlovákia

50 Bács- Bodrog vármegye Zombor Szerbia- Magyarország

51 Bereg vármegye Beregszász Ukrajna- Magyarország

52 Beszterce- Naszód vármegye Beszterce Románia

53 Békés vármegye Békéscsaba Magyarország

54 Hunyadi László

55 Bihar vármegye Nagyvárad Románia- Magyarország

56 Borsod vármegye Miskolc Magyarország

57 Brassó vármegye Brassó Románia

58 Csanád vármegye Makó Magyarország- Románia

59 Csík vármegye Csíkszereda Románia

60 Csongrád vármegye Hódmezővásárhely Magyarország- Szerbia

61 Esztergom vármegye Esztergom Magyarország

62 Fejér vármegye Székesfehérvár Magyarország

63 Fogaras vármegye Fogaras Románia

64 Gömör és Kishont vármegye Rimaszombat Magyarország- Szlovákia

65 Győr vármegye Győr Magyarország- Szlovákia

66 Hajdú vármegye Debrecen Magyarország

67 Hunyadi Mátyás

68 Háromszék vármegye Sepsiszentgyörgy Románia

69 Heves vármegye Eger Magyarország

70 Hont vármegye Ipolyság Magyarország- Szlovákia

71 Hunyad vármegye Déva Románia

72 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnok Magyarország

73 Kis-Küküllő vármegye Dicsőszentmárton Románia

74 Kolozs vármegye Kolozsvár Románia

75 Komárom vármegye Komárom Magyarország- Szlovákia

76 Krassó- Szörény vármegye Lugos Románia

77 Liptó vármegye Liptószentmiklós Szlovákia

78 Maros-Torda vármegye Szászrégen Románia

79 Máramaros vármegye Máramarossziget Ukrajna- Románia

80 II. Ulászló

81 Moson vármegye Magyaróvár Magyarország - Ausztria - Szlovákia

82 Nagy-Küküllő vármegye Segesvár Románia

83 Nógrád vármegye Balassagyarmat Magyarország- Szlovákia

84 Nyitra vármegye Nyitra Szlovákia

85 Pest- Pilis- Solt- Kiskun vármegye Budapest Magyarország

86 Pozsony vármegye Pozsony Szlovákia- Magyarország

87 Sáros vármegye Eperjes Szlovákia

88 Somogy vármegye Kaposvár Magyarország

89 Sopron vármegye Sopron Magyarország- Ausztria

90 Szabolcs vármegye Nyíregyháza Magyarország - Ukrajna

91 Szatmár vármegye Szatmárnémeti Magyarország - Románia

92 Szeben vármegye Nagyszeben Románia

93 Szepes vármegye Lőcse Szlovákia

94 Szilágy vármegye Zilah Románia

95 Szolnok-Doboka vármegye Dés Románia

96 Temes vármegye Temesvár Románia- Szerbia

97 Tolna vármegye Szekszárd Magyarország

98 Torda-Aranyos vármegye Torda Románia

99 Torontál vármegye Nagybecskerek Jugoszlávia - Románia - Magyarország

100 Trencsén vármegye Trencsén Szlovákia

101 Turóc vármegye Turocszentmárton Szlovákia

102 Udvarhely vármegye Székelyudvarhely Románia

103 Ugocsa vármegye Nagyszőlős Románia- Ukrajna

104 Ung vármegye Ungvár Ukrajna- Szlovákia

105 Vas vármegye Szombathely Magyarország - Ausztria - Szlovénia

106 Veszprém vármegye Veszprém Magyarország

107 Zala vármegye Zalaegerszeg Magyarország - Szlovénia - Horvátország

108 Zemplén vármegye Sátoraljaújhely Magyarország- Szlovákia

109 II. Lajos

110 Zólyom vármegye Besztercebánya Szlovákia

111 Fiume (és kerülete) vármegye Fiume Horvátország

112

113

114

115

116

117

118

119

120 Mohácsi csata

121 I. Ferdinánd

122 II. Rákóczi Ferenc

123 Rákóczi szabadságharc

124 A török kiűzése Magyarországról

125 Mária Terézia

126 Habsburgok rávetik magukat Magyarországra. (kékkel a Habsburg uralkodók területei)

127 Rákóczi szabadságharc

128 1848-49-es szabadságharc

129 Forradalmak Európája

130

131

132 Az Aradi tizenhárom

133 Bach korszak

134 -1900-1914. Azok a boldog békeidők -1914-1920. 1. világháború -1920-1939. A két világháború között -1939-1945. 2. világháború -1947. Párizsi béke

135 Európa 1914

136 Az Osztrák-Magyar Monarchia a legdinamikusabban fejlődő ország volt Európában a századfordulón. Magyarországon ekkor épült az Országház és a Hősök tere. A leggyorsabb ágazat: a vasút. 1868 és 1913 között évi átlagosan 500-600 km vasúti sínt fektettek le. Ez Szombathely-Budapest távolság kétszerese! A szén és acéltermelés is gyorsan növekedett.

137 -A törvény 6-tól 12 éves korig, illetve magasabb fokú iskolában nem tanuláskor 15 éves korig volt mindenki tanköteles. Ez az írni olvasni nem tudók arányát rohamosan csökkentette. -A négyévfolyamos (6-12) elemi iskolákban az írás, olvasás és az elemi számtan mellett a hittan is kötelező tantárgy volt. Ez annak köszönhető, hogy az iskolák kezdetben 90%- a, később 70%-a egyházi tulajdon volt. -Néhány helyen +2 évfolyamot vezettek be a tanultak megerősítésére. - Itt lehetett továbbtanulni egyetemen, de ha valaki (főleg parasztfiatalok) nem akartak továbbtanulni, 15 éves koráig kevés óraszámmal gyakorlati képzést kaptak. A polgári iskoláknak rohamosan nő a számuk (1892-ben 186, 1914-ben 526)

138 Elkezdődött a magyar életmódváltás forradalma. Katonaság helyett az emberek gyerekeiket polgári foglalkozásba adták. Megjelentek a reklámok, az olimpiák. Azért volt Magyarországon gyors a polgárosodás, mivel nem kitalálni, hanem átmásolni kellett a többi országtól. Az emberek megszerezték a polgári jogot.

139 Itt látható a gond. A monarchia népeiből csak a bosnyákok, a horvátok, a magyarok és az osztrákok adják a törvényeket. Ez a későbbiekben gond lesz…

140

141 1914 –Szarajevóban egy szerb diák meggyilkolja Ferenc Ferdinándot, osztrák-magyar trónörököst. Ezután a monarchia hadat üzent Szerbiának. Ebbe a nagyhatalmak is belekeveredtek. Kezdetét veszi az első világháború.

142

143

144 Kun Béla (1919) a Kommunisták Magyarországi Pártjának vezére

145 Megjelent a vörös terror

146 - 1918. október vége- november eleje: Leválik Horvátország és Fiume- 1918. november 13. Aláírják a belgrádi fegyverszünetet 63 497 km2 563 ezer magyar - 1918. december 6. Leválnak a többségben lévő szlovák területek.1918 december 12-20. Román területszállás1918. December 23. Leválik a Cseh kormány által követelt felvidéki rész1918 december 25. A szerbek megszállják Muraközt. 63 004 km2 1 084 000 magyar 1919. Január 1. Az Antantcsapatok megszállják Szeged-Makó térségét.1919. Január 10. Román előrenyomulás az Alföld pereméig.

147 Vörösök halála 1919. Április 16-30. Román előrenyomulás a Tiszáig.1919. Június 18.Csehek megkapják Kárpátalját.1919. Augusztusa: A románok A Dunáig, majd Győrig jutnak be.

148

149 Horthy-kor: Király nélküli királyság, mit egy tenger nélküli tengerész irányított.

150 Az fő ipari ágazat: Könnyűipar

151 1937 1939

152 A Bécsi döntések utáni Magyarország

153 Legkönyörtelenebb háború.

154 A vörös csillag árnyékában

155

156 Rákosi Mátyás

157 Rákosi címer A Kossuth címert váltotta fel 1949-ben. Rákosi szerint: „Az ő általa bevezetett címer jobban kifejezi, hogy országunk a dolgozók és munkások országa lett” Szovjetunió címere

158

159

160

161

162

163

164

165 .

166

167

168

169 Kádár János

170 Kádár címer A köznyelv „Kádár- címernek” nevezi a Magyar Népköztársaság 1957-ben elfogadott és a rendszerváltásig használt nemzeti jelképét.

171 AUTÓ IPAR MAGYARORSZÁGON 1960. 18500 gépkocsi NYUGAT-EURÓPÁBAN 1960.Kb.49 000 gépkocsi ugyanakkora területre

172 1989. után a magyar kommunista rendszer bukása után Magyarország újra független lett. Ez utáni szakasz már a napi politika része… Történelmi bemutatónkat ezzel befejezzük.

173

174

175 Források: www.rev.hu http://ezerszazev.uw.hu/64varmegye.ht ml www.rev.hu http://ezerszazev.uw.hu/64varmegye.ht ml


Letölteni ppt "Őshazától a honalapításig. Magyar falvak a honfoglalás előtt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések