Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Kiss Bence MF12M3

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Kiss Bence MF12M3"— Előadás másolata:

1 Készítette: Kiss Bence MF12M3
A magmás, üledékes és metamorf kőzetek bemutatása Ásvány és kőzettan c. tárgy Készítette: Kiss Bence MF12M3

2 Mi is a magma? A magma alatt a földkéreg tektonikailag meghatározott helyein természetes úton képződött, fő tömegében kőzetalkotó főelemekből álló, sok komponensű, mobilis kőzetanyagát értjük. Halmazállapota a p-T-C függvényében a mélységtől a felszín felé folyamatosan változik.

3 A magmás kőzetek A litoszféra legkülső km vastag részének döntő hányadát ilyen kőzetek alkotják. Típus alapján lehet: mélységi (5-20 km), kismélységi (2-5 km), kiömlési (0-0,5 km) Kémiai összetétel alapján, a SiO2 tartalom alapján lehetnek: savanyú (SiO2>63%), intermedier (63%> SiO2>52%), bázikus (52%> SiO2 <45%) #

4 Mélységi magmás kőzetek (példák):
Gránit Granodiorit Szienit Diorit Gabbró Kiömlési magmás kőzetek (példák): Riolit Dácit Trachit Andezit Bazalt

5 Képek (leggyakoribb magmás kőzetek)
gabbró bazalt andezit

6 Üledékes kőzetek Az üledékes kőzetek a laza üledékek konszolidációja útján keletkeznek a Föld felszínén vagy a felszín közelében. Ide sorolják még a magmás és metamorf kőzetek átalakulásából (mállás, szállítás, diagenezis, üledékképződés) származó képződményeket is.

7 Egyik osztályozási lehetőségük:
Törmelékes kőzetek: durvatörmelékes k. Homokkövek finomtörmelékes k. Vegyi és biogén eredetű kőzetek: Sókőzetek Karbonátos k. Kovaüledékek Gazdaságilag hasznosítható üledékek és kőzetek Szerves kőzetek: Szénkőzetek szénhidrogének

8 Üledékes kőzetek Breccsa (első kép) Konglomerátum Homokkő Perlit Lösz
Bauxit Kősó (második kép) Mészkő

9 Metamorf kőzetek A metamorfózis az a folyamat, amelynek során a kőzetek ásványos összetétele és/vagy szerkezete és/vagy szemcsemérete és/vagy kémiai összetétele megváltozik. A metamorfózist befolyásolja a hőmérséklet (T), a nyomás (p), valamint a kémiai összetétel.

10 A földtani kiterjedés alapján két fő típus különböztethető meg:
Lokális metamorfózis Termális metamorfózis Tektonikus metamorfózis Sokk metamorfózis Regionális metamorfózis Betemetődési metamorfózis Dinamotermális metamorfózis Óceánaljzati metamorfózis

11 Metamorf kőzetek Fillit Agyagpala Csillámpala Gneisz Szerpentinit
Márvány Amfibolit Kvarcit

12 Fillit,márvány,amfibolit, gneisz

13


Letölteni ppt "Készítette: Kiss Bence MF12M3"

Hasonló előadás


Google Hirdetések