Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaerőhiány és szakképzés, pályaorientáció. A 3K Consens Iroda a GKI -val együttműködésben kidolgozta a munkaerőpiaci kereslet számítás módszerét, és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaerőhiány és szakképzés, pályaorientáció. A 3K Consens Iroda a GKI -val együttműködésben kidolgozta a munkaerőpiaci kereslet számítás módszerét, és."— Előadás másolata:

1 Munkaerőhiány és szakképzés, pályaorientáció

2 A 3K Consens Iroda a GKI -val együttműködésben kidolgozta a munkaerőpiaci kereslet számítás módszerét, és ennek alkalmazásával elkészítette a 2006-2015 közötti évekre szóló előrejelzését Az előrejelzés területi bontásban, 196 szakmacsoportra készült el 2007-ben A létrejött adatbázis lehetővé teszi, hogy bármely területi egységre kiszámítsuk a munkaerő keresletet Egy példa: lásd a következő diát

3

4 Feszültségpontok 1. Megszakadt a szerves, napi kapcsolat a családok és a - korábban - környezetükben lévő foglalkoztatók között, ahol maguk is dolgoztak –Belenyugvással vagy megnyugvással figyelemmel kisérték (megtapasztalták) élet és karrierlehetőségeiket –A környező társadalom elismerte, megbecsülte az általuk elért társadalmi státuszukat Látszólag kitágultak a lehetőségek: –Bárkiből lehet bármi, jóléthez vezető „nagy magasságokba” emelkedhet Nem életszerű, a realitásoktól elszakadó karrier víziók alakultak ki a tanulókban, hallgatókban és szülőkben

5 Feszültségpontok 2. Egészségtelen presztízs hierarchia alakult ki a szakiskolák-szakközépiskolák és gimnáziumok között Jelentősen csökkent az általános iskolák felelősségvállalása a hátrányos helyzetű, gyenge tanulástámogató képességű családok gyermekeivel szemben A szakképzés rendszerében az egyes szakmákat kapcsolták képzettségi szintekhez, megszüntetve ezzel az egyén, a tanulók felelősségét és (lehetőségeit) hogy saját teljesítményük révén foglalják el helyüket egy-egy szakmán belül alacsonyabb és magasabb kompetencia szinteken. (Változtat ezen a moduláris képzés?)

6 Feszültségpontok 3. A rendszerváltást követően.. Elsősorban a termelés világában váltak átláthatatlanná, kaotikussá a foglalkoztatási viszonyok …- ez riasztó a tanulók, szülők pályaválasztási döntései kialakításakor A munkahelyek területi koncentrációja, egyes területek különösen alacsony munkahely kínálata a „ továbbtanulásra” ösztönözte a tanulókat A szakképzés fejlesztésének elhanyagolása: 90-es évek – amikor a fejlesztésre a legnagyobb szükség lett volna- hozzájárult a szakképző iskolák vonzerejének csökkenéséhez.

7 E helyzet eredményeképpen Évente, a kereslethez viszonyítva 20-25 ezer tanulóval kevesebb jelentkezik kékgalléros szakmákra A felsőfokú szakképzés sem ellensúlyozza a hiányt, mert célkitűzései nem illeszkednek a vállalati termelési-foglalkoztatási rendszer elvárásaihoz

8 FoglalkoztatókFoglalkoztatók PÁLYA KÖVE- TÉS TOVÁBB TANULÓK SZAKMA ELHAGYÓK KERESLET - KÍNÁLAT számítások vizsgálat Korrekciós adatok TÉRSÉGI MUNKAERŐPIAC kívánatos működése TISZKEK, SZAKISKOLÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁK Képzési szerkezet alakítása PÁLYAORIENTÁCIÓ SZERVEZETEI Általános iskolák, Munkaügyi kp. Civil, és szociális szervezetek Szakképző int. Szak- körök látoga tások Életszerű jövőkép ismeretek Tanulók, szülők Beválás információk Sokoldalú, élő, iskola -tanuló-vállalati kapcsolat Szocializációs tevékenység, Tájékoztatás, gyakornok fogadás

9 Egy-egy térség munkaerő kínálatának kívánatos alakítása Tárgyszerű – becsült – munkaerő keresleti adatokra van szükség minden munkaerőpiaci-területi szegmensből, Pályakövetési vizsgálatokra van szükség ( a tényleges munkaerőpiacra bocsátás (és beválás) kalkulálhatóságához, A munkaadók aktív kommunikációjára van szükség a következő irányokban:  A térség lakosság, tanuló/pályaválasztó ifjúság, közéleti szereplők,  Általános iskolák, TISZK-ek, (RKK-k), szakiskolák, felsőfokú képző intézmények. A szak-és felnőttképző intézmények aktív, tartalmas kapcsolatépítésére van szükség a következő irányokban  A munkaadók,  A térség lakossága,  A tanuló/pályaválasztó ifjúság,  Közéleti szereplők.

10 Mire, és miként használható a- 3K-mkk munkaerő keresleti előrejelzés a pálya orientáció és szakképzési kibocsátás alakításához? Az adatbázis - a foglalkoztatók telephelyi adataira épít ezért - számítások útján bármilyen területi egységre adható keresleti előrejelzés A számítás módszertana szükségessé teszi a egyes paraméterek helyi tényekhez való igazítását, amely bizonyos mértékű helyszíni munkát igényel az előrejelzés készítőitől A számítások eredményeként - elviselhető hibahatárok között - megmondható, hogy - a kijelölt területen - a különféle szakképzettségekből mennyire lesz szükség a következő években Ez az adat átfordítható a sikeres elhelyezkedés várható esélyeit kifejező tájékozató értékű mutatószámmá.

11 A szakmunkáshiány és a szakképzés helyzetében… Képesnek kell lenni befogadni, képzésben részesíteni a leghátrányosabb csoportokat és gyermekeiket is A veszélyeztetett gyerekeket megfigyelő segítő rendszert kell az általános iskolákban működtetni Átláthatóvá kell tenni a tanulók jövőjét Ki kell alakítani a tanulók (fiatal felnőttek) ön-, és megbecsültségét Új típusú pályaorientáció szükséges Mikró-, kis és nagyvállalatokat egyaránt be kell vonni a képzésbe, a tanulók szocializációjába A jövőbeni szakképzési beruházásokkal együtt a szakma presztízsét is fejleszteni, gondozni kell,

12 A pályaorientáció… Elsődleges célja, hogy a pályaválasztó 1.megismerje és megérzékelje a válaszható szakmát, szakmacsoportokat 2.Felmérje saját készség- és tudás/tanulási adottságai és a szakma gyakorlásához szükséges készség-, tudás követelmények közötti távolságot, ennek legyőzhetőségét 3.Megismerje a választandó szakmát „körülvevő” munkaszervezeti-társadalmi viszonyokat (foglalkoztatás és munkavégzés körülményeit) 4.Megismerje a szakma megszerzéséhez vezető utat (tudás elemek, szakmai gyakorlat elemek) 5.Megismerje a tudás és gyakorlat elsajátíttatásával foglalkozó intézményeket

13 A pályaorientáció, mint „projekt” 6, 10, 12 évig tart Szereplői: – a szülők, – az általános iskola és a középfokú képző intézmény –A pályaválasztót körülvevő társadalmi közeg –A munkaadók és munkakörnyezetük, foglalkoztatási viszonyok

14 A pályaorientáció eszközeinek csoportjai 1.Életkor-konform gyakorlati készségek fejlesztését és önismeret létrejöttét szolgáló eszközök 2.Életkor-konform tanulást támogató és önismerete létrejöttét szolgáló eszközök 3.Munkakörnyezetet és munkaviszonyokat megismertető eszközök és segítségnyújtás a tapasztaltak feldolgozásához, értékeléséhez 4.Tanulási környezet megismerését szolgáló eszközök 5.Életkor-konform információnyújtás eszközei 6.Átfogó segítségnyújtás a tapasztalatok értékeléséhez, a jövőkép kialakításához


Letölteni ppt "Munkaerőhiány és szakképzés, pályaorientáció. A 3K Consens Iroda a GKI -val együttműködésben kidolgozta a munkaerőpiaci kereslet számítás módszerét, és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések