Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Dr. Stadinger Csaba főigazgató-helyettes Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ A régió munkaerő-piaci.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Dr. Stadinger Csaba főigazgató-helyettes Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ A régió munkaerő-piaci."— Előadás másolata:

1 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Dr. Stadinger Csaba főigazgató-helyettes Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ A régió munkaerő-piaci helyzete, támogatások, lehetőségek

2 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete A gazdasági aktivitás arányának alakulása a 15-64 éves népesség körében Forrás: EUROSTAT, KSH 1) A gazdaságilag aktívak a megfelelő korcsoportba tartozó népesség százalékában. 2) A foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya. 3) A munkanélküliek a megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népesség százalékában. Nemzetközi kitekintés

3 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Munkanélküliség az EU-ban Az EUROSTAT ún. harmonizált munkanélküliségi rátája az időszak középső hónapjára, 2008. júniusra: EU15: 7,3% (év elejétől alig változik), EU27: 6,8% (év elejétől alig változik), Magyarország: 7,6% (év elejétől alig változik) Nemzetközi kitekintés

4 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Forrás: KSH A 15-64 éves népesség foglalkoztatási arányának alakulása Észak-Magyarországon és országosan Hazai kitekintés

5 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Forrás: KSH A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátájának alakulása Észak-Magyarországon és országosan Hazai kitekintés

6 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Foglalkoztatottság,munkanélküliség a 15-74 éves népesség körében 2008. II. negyedév Forrás: KSH Hazai kitekintés

7 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Észak-Magyarországon 1991-2008 Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat Régiós kitekintés

8 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete 58 687 fő 19,6% 15 639 fő 12,0% 15 656 fő 17,0% A nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a régióban 2008. július Heves Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád 89 982 fő Regisztrált álláskeresők száma a régióban: 89 982 fő (országos részesedés: 21%) ebből pályakezdők: 11 021 fő (régión belüli részarány: 12,2%) Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat Pályakezdő álláskeresők: 1 886 fő Pályakezdő álláskeresők: 7 441 fő Pályakezdő álláskeresők: 1 694 fő Regiszter alapú munkanélküliségi arány a régióban: 17,2% országosan: 9,5% Régiós kitekintés

9 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat Régiós összetétel-adatok Pénzbeli ellátás típusa szerint (fő, %) Nemek szerint (fő, %) 2008. július

10 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Iskolai végzettség szerint (fő, %) Korcsoporti összetétel (fő, %) Régiós összetétel-adatok 2008. július Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

11 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Folyamatos regisztrációs idő (fő, %) Régiós összetétel-adatok 2008. július Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

12 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Munkaerő-piaci problémák Észak-Magyarországon kevés munkahely, magas inaktivitás, alacsony foglalkoztatottság kevés munkahely, magas inaktivitás, alacsony foglalkoztatottság nagy területi különbségek nagy területi különbségek be nem jelentett foglalkoztatás be nem jelentett foglalkoztatás alacsony bérek, magas bérköltségek alacsony bérek, magas bérköltségek kereslet-kínálat strukturális különbsége kereslet-kínálat strukturális különbsége a regisztrált álláskeresők magas létszáma/aránya a regisztrált álláskeresők magas létszáma/aránya nagyarányú tartós munkanélküliség nagyarányú tartós munkanélküliség alacsony iskolai végzettségűek magas aránya alacsony iskolai végzettségűek magas aránya szociális segélyben részesülők magas aránya szociális segélyben részesülők magas aránya munkavállalási hajlandóság alacsony – motiváció hiánya munkavállalási hajlandóság alacsony – motiváció hiánya Régiós kitekintés

13 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete A Munkaügyi Központ feladata és lehetőségei/eszközrendszere: 1) a foglalkoztatás szintjének növelése 2) a foglalkoztathatóság szintjének növelése 3) a munkaerő-piaci kereslet-kínálat összhangjának javítása, tekintettel a területi egyenlőtlenségek mérséklésére és az esélyegyenlőség biztosítására 4) a partnerségek erősítése

14 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete 1) A foglalkoztatás szintjének növelését szolgáló főbb eszközeink  A munkáltatói kereslet gyors kielégítése,  Célzott járulékkedvezmények (Start kártyák)  Aktív eszközök Foglalkoztatást bővítő támogatás, Vállalkozóvá válás, önfoglalkoztatás támogatása, mobilitást elősegítő támogatások, alkalmi munkavállalás támogatása, Megváltozott munkaképességűek költségvetési forrásból történő bértámogatása  Szociális jellegű foglalkoztatás elősegítése (közhasznú, közcélú foglalkoztatás, közmunka programok)  Munkahelyteremtés támogatása (MPA, OFA)  Munkaerő-piaci programok, TÁMOP  „Segély helyett munkát”  Leghátrányosabb helyzetű térségekben élők foglalkoztatásának támogatása

15 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete A 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet alapján a régióban 15 térség minősül leghátrányosabb helyzetűnek: Leghátrányosabb helyzetű térségek Észak-Magyarországon Borsod-Abaúj-Zemplén megye EdelényiEdelényi EncsiEncsi ÓzdiÓzdi SárospatakiSárospataki SzerencsiSzerencsi SzikszóiSzikszói Abaúj-HegyköziAbaúj-Hegyközi BodrogköziBodrogközi MezőcsátiMezőcsáti TokajiTokaji Heves megye HevesiHevesi PétervásáraiPétervásárai Nógrád megye BátonyterenyeiBátonyterenyei SalgótarjániSalgótarjáni SzécsényiSzécsényi Leghátrányosabb helyzetű térségek

16 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Az észak-magyarországi régió kistérségeinek kedvezményezetti besorolása Forrás: KSH Leghátrányosabb helyzetű térségek

17 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Álláskeresők/munkavállalók foglalkoztathatóságának, alkalmazkodóképességének javítása:  Képzések (felzárkóztató, betanító, szakmai ismereteket megújító)  Foglalkoztathatóságot javító szolgáltatások (pályaválasztás, pályamódosítás segítése, motivációs stb. tanácsadás, tréningek)  Uniós társfinanszírozású programok  Rehabilitációs tevékenység 2) A foglalkoztathatóság szintjének növelését szolgáló főbb eszközeink

18 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-piaci kereslet-kínálat összhangjának javítása közvetítő és információs szolgáltatásokkal:  Állásközvetítés, munkáltatói kapcsolattartás  Munkaerőpiaci, befektetés-ösztönzési tájékoztatók  Börzék, kiállítások megrendezése („Szabad a pálya”) 3) A munkaerő-piaci kereslet- kínálat összhangjának javítása

19 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Partnerségek erősítése:  Partnerségek ösztönzése, koordinálása a foglalkoztatásban érintett szereplők között (állást keresők-kínálók, települési önkormányzatok, szakmai kamarák, civil szervezetek)  Foglalkoztatási paktumokkal való kapcsolat bővítése, eredményességének javítása, fejlesztési stratégiák kidolgozása 4) Partnerség erősítése

20 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-piaci feszültségek enyhítésére rendelkezésre álló források Munkaerő-piaci Alap I.Foglalkoztatási Alaprész decentralizált és központi keret (munkahelyteremtő beruházás) II.Rehabilitációs Alaprész decentralizált keret III.Bérgarancia Alaprész Európai Unióval társfinanszírozott programok Források/Eszközök

21 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Teljesítményindikátor (2007. évi eredmény- 2008. évi vállalás) → → A nyilvántartott álláskeresők érintett létszámából foglalkoztatottá váltak száma Észak-Magyarországon Elhelyezés fajtája 2007. évi tény 2008. évi terv 2008. évi I-VII. tény Elhelyezés összesen 55.59258.36237.877 Támogatott26.67328.77518.845 Nem támogatott 28.91929.58719.032 adatok: főben Vállalás

22 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete dec. FA régiós kerete

23 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzeteközponti és uniós források

24 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Társadalmi Megújulás Operatív Program A program az álláskereső és inaktív emberek elhelyezkedését segítő, személyre szabott komplex, szolgáltatásokat és támogatásokat „csomagba” rendező foglalkoztatási programokat támogat, a helyi munkaerőpiaci igényekhez és lehetőségekhez igazodva. A programokat az ÁFSZ valósítja meg - ahol lehetséges - civil szervezetek bevonásával. Az intézkedés a végrehajtás tekintetében két alkomponensre bontható: 1. a rehabilitációs járadékban részesülők programja (központi programrész), 2. programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért. TÁMOP 1.1

25 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” forrás: 1.952 millió Ft A projekt célja, hogy komplex munkaerő-piaci programokkal és szolgáltatásokkal eredményesen elősegítse a célcsoport, a rehabilitációs járadékban részesülők: –foglalkozási rehabilitációját, –nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásukat, –a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést. –Ösztönözze a munkáltatókat a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, és nyújtson támogatást az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez. A 60 hónapos projektbe 2008-2009-ben régiónkból várhatóan 1.163 fő kapcsolódik be, a projekt keretében finanszírozott szolgáltatások és támogatások az elhelyezkedésüket, munkaerő-piaci integrációjukat támogatja. TÁMOP 1.1.1

26 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete „Hátrányos helyzetűek decentralizált munkaerő-piaci programja” forrás: 5.188 millió Ft Az észak-magyarországi régióban a programba 4.097 személy bevonását tervezzük: –1. célcsoport: alacsony iskolai végzettségű emberek: 1.729 fő –2. célcsoport: fiatalok: 1.094 fő –3. célcsoport: idősebb (50 éven felüli) álláskeresők: 642 fő –4. célcsoport: gyermekgond, vagy hozzátartozók ápolását követően a mp-re visszatérők: 205 fő –5. célcsoport: családon belüli többszörös munkanélküliséggel érintettek: 427 fő A horizontális szempontokat figyelembe véve valamennyi célcsoport vonatkozásában prioritást élveznek a roma származásúak, a megváltozott munkaképességűek, inaktív, tartós munkanélküliek, valamint a hátrányos helyzetű kistérségben élők. A 2-5. célcsoportok esetében is külön figyelmet fordítunk az alacsony iskolai végzettségű személyekre. TÁMOP 1.1.2

27 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Munkaerő-piaci képzések A munkaügyi központ a képzési programokat: ajánlott (a munkaerő-piacon keresett, kedvező elhelyezkedési mutatójú csoportos lebonyolítási formában szervezett) és ajánlott (a munkaerő-piacon keresett, kedvező elhelyezkedési mutatójú csoportos lebonyolítási formában szervezett) és elfogadott (speciális szakirányok egyéni kérelmek alapján) programként bonyolítja le. elfogadott (speciális szakirányok egyéni kérelmek alapján) programként bonyolítja le. Támogatási elemek: képzési költség finanszírozása,képzési költség finanszírozása, keresetpótló juttatás biztosítása (minimálbér összegével megegyező),keresetpótló juttatás biztosítása (minimálbér összegével megegyező), utazási kedvezmény és/vagy szállás- és étkezési költség is téríthetőutazási kedvezmény és/vagy szállás- és étkezési költség is téríthető Az átlagos képzési támogatás összege 700.000 Ft; a programok költsége 80.000 Ft (pl. célra orientált betanító jellegű képzés)és 2.000.000 Ft (pl. nagy óraszámú fémipari szakképzés) között szóródik.

28 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete 2008-ban összesen mintegy 427 tanfolyam indítását prognosztizáljuk mintegy 5,9 ezer bevonásával. A programok közül:  a decFA keret terhére 120 tanfolyamon 1.573 fő részére,  TÁMOP program keretében 207 tanfolyamon közel 3.000 fő részére,  Az elkülönített képzési keret terhére (ÉRÁK) 59 tanfolyamon 1.008 fő részére,  A közszférából leépített munkavállalók részére - Új Pálya program - 41 tanfolyamon 324 fő részére indult új ismereteket, szaktudást nyújtó képzés. Munkaerő-piaci képzések

29 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Főbb képzési szakirányok  Építőipari jellegű képzések (kőműves, burkoló, ács- állványozó, festő-mázoló)  Fémipari szakmák (hegesztő, min. hegesztő, CNC forgácsoló, fémforgácsoló)  Nyelvi képzések alap, középfok  Számítástechnikai képzések  Szolgáltatás jellegű képzések (szociális gondozó és ápoló, masszőr, személy és vagyonőr)  Kereskedelmi jellegű képzések  Vendéglátó-ipari képzések  Gépkezelői képzések (kis-, könnyű-, nehézgépkezelő) Munkaerő-piaci képzések

30 Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete A befejeződött támogatott képzések (elfogadott és ajánlott) monitoring-eredményei Észak-Magyarországon Képzések hasznosulása

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségek: telefon: 06-46/513-200 e-mail: emrmk@lab.hu honlap: http://emrmk.afsz.hu; http://www.afsz.hu Elérhetőségek: telefon: 06-46/513-200 e-mail: emrmk@lab.hu honlap: http://emrmk.afsz.hu; http://www.afsz.huwww.afsz.hu


Letölteni ppt "Észak-Magyarország munkaerő-piaci helyzete Dr. Stadinger Csaba főigazgató-helyettes Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ A régió munkaerő-piaci."

Hasonló előadás


Google Hirdetések