Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A régió munkaerő-piaci helyzete, támogatások, lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A régió munkaerő-piaci helyzete, támogatások, lehetőségek"— Előadás másolata:

1 A régió munkaerő-piaci helyzete, támogatások, lehetőségek
Dr. Stadinger Csaba főigazgató-helyettes Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

2 A gazdasági aktivitás arányának alakulása
Nemzetközi kitekintés A gazdasági aktivitás arányának alakulása a éves népesség körében 1) A gazdaságilag aktívak a megfelelő korcsoportba tartozó népesség százalékában. 2) A foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya. 3) A munkanélküliek a megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népesség százalékában. Forrás: EUROSTAT, KSH

3 Munkanélküliség az EU-ban
Nemzetközi kitekintés Munkanélküliség az EU-ban Az EUROSTAT ún. harmonizált munkanélküliségi rátája az időszak középső hónapjára, júniusra: EU15: 7,3% (év elejétől alig változik), EU27: 6,8% (év elejétől alig változik), Magyarország: 7,6% (év elejétől alig változik)

4 A 15-64 éves népesség foglalkoztatási arányának alakulása
Hazai kitekintés A éves népesség foglalkoztatási arányának alakulása Észak-Magyarországon és országosan Forrás: KSH

5 A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátájának alakulása
Hazai kitekintés A éves népesség munkanélküliségi rátájának alakulása Észak-Magyarországon és országosan Forrás: KSH

6 Hazai kitekintés Foglalkoztatottság,munkanélküliség a éves népesség körében II. negyedév Forrás: KSH

7 Régiós kitekintés A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Észak-Magyarországon Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

8 A nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a régióban
Régiós kitekintés A nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a régióban 2008. július Borsod-Abaúj-Zemplén Pályakezdő álláskeresők: 1 886 fő 19,6% Nógrád 17,0% Pályakezdő álláskeresők: 7 441 fő Heves 12,0% Pályakezdő álláskeresők: 1 694 fő Regisztrált álláskeresők száma a régióban: fő (országos részesedés: 21%) ebből pályakezdők: fő (régión belüli részarány: 12,2%) Regiszter alapú munkanélküliségi arány a régióban: 17,2% országosan: 9,5% Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

9 Pénzbeli ellátás típusa szerint (fő, %)
Régiós összetétel-adatok Pénzbeli ellátás típusa szerint (fő, %) 2008. július Nemek szerint (fő, %) Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

10 Régiós összetétel-adatok
Iskolai végzettség szerint (fő, %) 2008. július Korcsoporti összetétel (fő, %) Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

11 Folyamatos regisztrációs idő (fő, %)
Régiós összetétel-adatok 2008. július Folyamatos regisztrációs idő (fő, %) Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

12 Munkaerő-piaci problémák Észak-Magyarországon
Régiós kitekintés Munkaerő-piaci problémák Észak-Magyarországon kevés munkahely, magas inaktivitás, alacsony foglalkoztatottság nagy területi különbségek be nem jelentett foglalkoztatás alacsony bérek, magas bérköltségek kereslet-kínálat strukturális különbsége a regisztrált álláskeresők magas létszáma/aránya nagyarányú tartós munkanélküliség alacsony iskolai végzettségűek magas aránya szociális segélyben részesülők magas aránya munkavállalási hajlandóság alacsony – motiváció hiánya

13 A Munkaügyi Központ feladata és lehetőségei/eszközrendszere:
a foglalkoztatás szintjének növelése a foglalkoztathatóság szintjének növelése a munkaerő-piaci kereslet-kínálat összhangjának javítása, tekintettel a területi egyenlőtlenségek mérséklésére és az esélyegyenlőség biztosítására a partnerségek erősítése

14 1) A foglalkoztatás szintjének növelését szolgáló főbb eszközeink
A munkáltatói kereslet gyors kielégítése, Célzott járulékkedvezmények (Start kártyák) Aktív eszközök Foglalkoztatást bővítő támogatás, Vállalkozóvá válás, önfoglalkoztatás támogatása, mobilitást elősegítő támogatások, alkalmi munkavállalás támogatása, Megváltozott munkaképességűek költségvetési forrásból történő bértámogatása Szociális jellegű foglalkoztatás elősegítése (közhasznú, közcélú foglalkoztatás, közmunka programok) Munkahelyteremtés támogatása (MPA, OFA) Munkaerő-piaci programok, TÁMOP „Segély helyett munkát” Leghátrányosabb helyzetű térségekben élők foglalkoztatásának támogatása

15 Leghátrányosabb helyzetű térségek Észak-Magyarországon
A 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet alapján a régióban 15 térség minősül leghátrányosabb helyzetűnek: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Edelényi Encsi Ózdi Sárospataki Szerencsi Szikszói Abaúj-Hegyközi Bodrogközi Mezőcsáti Tokaji Heves megye Hevesi Pétervásárai Nógrád megye Bátonyterenyei Salgótarjáni Szécsényi

16 Leghátrányosabb helyzetű térségek
Az észak-magyarországi régió kistérségeinek kedvezményezetti besorolása Forrás: KSH

17 (felzárkóztató, betanító, szakmai ismereteket megújító)
2) A foglalkoztathatóság szintjének növelését szolgáló főbb eszközeink Álláskeresők/munkavállalók foglalkoztathatóságának, alkalmazkodóképességének javítása: Képzések (felzárkóztató, betanító, szakmai ismereteket megújító) Foglalkoztathatóságot javító szolgáltatások (pályaválasztás, pályamódosítás segítése, motivációs stb. tanácsadás, tréningek) Uniós társfinanszírozású programok Rehabilitációs tevékenység

18 Állásközvetítés, munkáltatói kapcsolattartás
3) A munkaerő-piaci kereslet-kínálat összhangjának javítása A munkaerő-piaci kereslet-kínálat összhangjának javítása közvetítő és információs szolgáltatásokkal: Állásközvetítés, munkáltatói kapcsolattartás Munkaerőpiaci, befektetés-ösztönzési tájékoztatók Börzék, kiállítások megrendezése („Szabad a pálya”)

19 Partnerségek erősítése:
4) Partnerség erősítése Partnerségek erősítése: Partnerségek ösztönzése, koordinálása a foglalkoztatásban érintett szereplők között (állást keresők-kínálók, települési önkormányzatok, szakmai kamarák, civil szervezetek) Foglalkoztatási paktumokkal való kapcsolat bővítése, eredményességének javítása, fejlesztési stratégiák kidolgozása

20 A munkaerő-piaci feszültségek enyhítésére rendelkezésre álló források
Források/Eszközök A munkaerő-piaci feszültségek enyhítésére rendelkezésre álló források Munkaerő-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált és központi keret (munkahelyteremtő beruházás) Rehabilitációs Alaprész decentralizált keret Bérgarancia Alaprész Európai Unióval társfinanszírozott programok

21 Teljesítményindikátor (2007. évi eredmény- 2008. évi vállalás)
A nyilvántartott álláskeresők érintett létszámából foglalkoztatottá váltak száma Észak-Magyarországon adatok: főben Elhelyezés fajtája 2007. évi tény 2008. évi terv 2008. évi I-VII. tény Elhelyezés összesen 55.592 58.362 37.877 Támogatott 26.673 28.775 18.845 Nem támogatott 28.919 29.587 19.032

22 dec. FA régiós kerete

23 központi és uniós források

24 Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP 1.1 Társadalmi Megújulás Operatív Program A program az álláskereső és inaktív emberek elhelyezkedését segítő, személyre szabott komplex, szolgáltatásokat és támogatásokat „csomagba” rendező foglalkoztatási programokat támogat, a helyi munkaerőpiaci igényekhez és lehetőségekhez igazodva. A programokat az ÁFSZ valósítja meg - ahol lehetséges - civil szervezetek bevonásával. Az intézkedés a végrehajtás tekintetében két alkomponensre bontható: a rehabilitációs járadékban részesülők programja (központi programrész), programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért.

25 foglalkozási rehabilitációját,
TÁMOP 1.1.1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” forrás: millió Ft A projekt célja, hogy komplex munkaerő-piaci programokkal és szolgáltatásokkal eredményesen elősegítse a célcsoport, a rehabilitációs járadékban részesülők: foglalkozási rehabilitációját, nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásukat, a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést. Ösztönözze a munkáltatókat a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, és nyújtson támogatást az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez. A 60 hónapos projektbe ben régiónkból várhatóan fő kapcsolódik be, a projekt keretében finanszírozott szolgáltatások és támogatások az elhelyezkedésüket, munkaerő-piaci integrációjukat támogatja.

26 TÁMOP 1.1.2 „Hátrányos helyzetűek decentralizált munkaerő-piaci programja” forrás: millió Ft Az észak-magyarországi régióban a programba személy bevonását tervezzük: 1. célcsoport: alacsony iskolai végzettségű emberek: fő 2. célcsoport: fiatalok: fő 3. célcsoport: idősebb (50 éven felüli) álláskeresők: 642 fő 4. célcsoport: gyermekgond, vagy hozzátartozók ápolását követően a mp-re visszatérők: 205 fő 5. célcsoport: családon belüli többszörös munkanélküliséggel érintettek: 427 fő A horizontális szempontokat figyelembe véve valamennyi célcsoport vonatkozásában prioritást élveznek a roma származásúak, a megváltozott munkaképességűek, inaktív, tartós munkanélküliek, valamint a hátrányos helyzetű kistérségben élők. A 2-5. célcsoportok esetében is külön figyelmet fordítunk az alacsony iskolai végzettségű személyekre.

27 A munkaügyi központ a képzési programokat:
Munkaerő-piaci képzések A munkaügyi központ a képzési programokat: ajánlott (a munkaerő-piacon keresett, kedvező elhelyezkedési mutatójú csoportos lebonyolítási formában szervezett) és elfogadott (speciális szakirányok egyéni kérelmek alapján) programként bonyolítja le. Támogatási elemek: képzési költség finanszírozása, keresetpótló juttatás biztosítása (minimálbér összegével megegyező), utazási kedvezmény és/vagy szállás- és étkezési költség is téríthető Az átlagos képzési támogatás összege Ft; a programok költsége Ft (pl. célra orientált betanító jellegű képzés)és Ft (pl. nagy óraszámú fémipari szakképzés) között szóródik.

28 a decFA keret terhére 120 tanfolyamon 1.573 fő részére,
Munkaerő-piaci képzések 2008-ban összesen mintegy 427 tanfolyam indítását prognosztizáljuk mintegy 5,9 ezer bevonásával. A programok közül: a decFA keret terhére 120 tanfolyamon fő részére, TÁMOP program keretében 207 tanfolyamon közel fő részére, Az elkülönített képzési keret terhére (ÉRÁK) 59 tanfolyamon fő részére, A közszférából leépített munkavállalók részére - Új Pálya program - 41 tanfolyamon 324 fő részére indult új ismereteket, szaktudást nyújtó képzés.

29 Főbb képzési szakirányok
Munkaerő-piaci képzések Főbb képzési szakirányok Építőipari jellegű képzések (kőműves, burkoló, ács-állványozó, festő-mázoló) Fémipari szakmák (hegesztő, min. hegesztő, CNC forgácsoló, fémforgácsoló) Nyelvi képzések alap, középfok Számítástechnikai képzések Szolgáltatás jellegű képzések (szociális gondozó és ápoló, masszőr, személy és vagyonőr) Kereskedelmi jellegű képzések Vendéglátó-ipari képzések Gépkezelői képzések (kis-, könnyű-, nehézgépkezelő)

30 Képzések hasznosulása
A befejeződött támogatott képzések (elfogadott és ajánlott) monitoring-eredményei Észak-Magyarországon

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőségek: telefon: 06-46/ honlap:


Letölteni ppt "A régió munkaerő-piaci helyzete, támogatások, lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések