Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Út a munkához” projekt bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Út a munkához” projekt bemutatása"— Előadás másolata:

1 „Út a munkához” projekt bemutatása
ÉRÁK összdolgozói értekezlet

2 A program kialakításának főbb céljai:
Általános célok: mérsékelni a segélyezés körüli társadalmi feszültséget a társadalmi igazságérzet szem előtt tartásával munkaerő kínálat növelése Konkrét célok: munkára képesek munkát végezzenek ténylegesen rászorulók megfelelő ellátásban részesüljenek 35 év alattiak felzárkóztató vagy kompetencia képzésben vegyenek részt Képzés szerepének növelése

3 A segélyezési rendszer átalakításának céljai és irányai
Célok: segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében – egységes munkaügyi-szociális adatbázis létrehozása felzárkóztatás Irányok: együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és egyéni felelősség aki képes dolgozni az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez a minimum szintű ellátást továbbra is biztosítani szükséges a rászorulóknak képzésbe való belépés ösztönzése speciális szabály alkalmazásával

4 Speciális képzési célok
Problémák: magas az alacsony iskolai végzettségűek aránya hiányoznak a munkavállaláshoz szükséges alapképességek, motivációk Várható eredmények: kompetencia és felzárkóztató (7-8. osztály) képzések megvalósulása képességfejlesztés, életmódformálás könnyebb belépés szakmát adó képzésekre foglalkoztathatósági aktivitás erősödése

5 Az ÉRÁK és a képző központok társadalmi szerepe a program megvalósításában
Célkitűzés: hiányszakmák legyenek középpontban, amelyekre alapozottan közfoglalkoztatást lehet szervezni kompetencia képzések váltsák ki az általános iskolai végzettséget, így lerövidül a szakmai végzettséghez vezető út szorosabb együttműködés, folyamatos kapcsolattartás szociális szervezetekkel a minél hatékonyabb képzésszervezés érdekében

6 25 év alattiak kísérleti programja Munkaerő-piaci képzés
A program elemei: a program időtartama: november 1. – augusztus 31. 120 órás munkaerő-piaci felkészítő képzések lebonyolítása (4 RKK közreműködésével) 6 hónapos támogatott foglalkoztatás biztosítása a munkaerőpiacon való jártasság és munkatapasztalat megszerzésére (6 hónapos bérköltség támogatás) Célok: rendszeres szociális segélyben részesülő fiatalok munkalehetőséget kapjanak megszerzett munkatapasztalatuk révén javuljon foglalkoztathatóságuk, növekedjenek elhelyezkedési esélyeik felmérni a célcsoporthoz tartozó személyek képességeit, munkavállalási motivációikat, másrészt a munkaadók fogadókészségét

7 Az „Út a munkához” projekt célkitűzései az ÉRÁK-ban
Prioritás: A program első - a bemeneti kompetenciákat elsajátító – szakasza döntő fontosságú a szakképzés későbbi eredményessége szempontjából Képzési célok 22 db. kompetencia képzés megvalósítása (390 óra/képzés), a munkaerőpiaci prognózisok hiányszakmáinak figyelembevételével 6 db osztályos felzárkóztató képzés lebonyolítása (750 óra/képzés) a hallgatók folyamatos mentorálása, felhasználva a Családsegítő Központok, Támogató Szolgálatok erőforrásait, meglévő tapasztalatait

8 A kompetencia képzésekről általában
A kompetencia fogalma: a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, magatartásformák (attitüdök) és képességek összessége, amely által képes lesz a szakmai feladatok eredményes elvégzésére A kompetencia alapú képzés meghatározása: olyan képzés, mely előre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A tanuló ismeri a megszerzendő kompetenciákat és a kompetencia megszerzését mérő-értékelő módszereket is. A tanulók tudását, teljesítményét individualizált módon mérik.

9 A kompetencia képzések célkitűzései a projekt-ben
Tanulási célok: (Az egyén számára értelmezhető tanulási célok tűzhetők ki) kompetenciamérés ►szakképzésre előkészítő program (kompetencia képzés) ► szakképzés ► rész-szakképesítés megszerzése (pl. vakoló kőműves) ► további szakképzés ►szakképesítés (pl. kőműves) ►további szakképzés ►ráépülő szakképesítés (pl. műemléki helyreállító) Szervezeti célok: a szakképzés megkezdése előtt a szükséges kompetenciákat mérő, ellenőrző mérési rendszer kidolgozása kompetencia képzések képzési programjainak elkészítése képzési igények összegyűjtése, együttműködve a RMK és az RFKB regionális szerveivel

10 „Út a munkához” projektmenedzsment

11 A projekt lebonyolításában közreműködő dolgozói létszám előzetes becslése
Képzés/tanfolyam felelősök, szakreferensek: 6-8 fő Roma referens: 1 fő Gazdasági-adminisztratív munkatársak: 1-2 fő Tanácsadók/mentorok: 2-3 fő

12 Mátrix elvű szervezetirányítás példája
Vezetés Funkcionális hatalom HKO GAO SZO KO Szakmai hatalom MPA Kapcso-latépítés, fenntartás Adminisz-trációs, elszámo-lási együttmű-ködés Tudásmérés, Felnőtt-képzési szolgálta-tások Képzés-felelősök, tanfolyam-felelősök Út a munkához Új Pálya

13 Közös célok - megfelelni az újszerű/speciális képzési kihívásoknak - munkánk hatékonyságának és minőségének megtartása a folyamatosan változó szervezeti modellben - szűkebb környezetünk, régiónk felzárkóztatása révén hozzájárulni az ország „felépüléséhez”

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Út a munkához” projekt bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések