Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Út a munkához” projekt bemutatása. A program kialakításának főbb céljai: Általános célok: Általános célok: mérsékelni a segélyezés körüli társadalmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Út a munkához” projekt bemutatása. A program kialakításának főbb céljai: Általános célok: Általános célok: mérsékelni a segélyezés körüli társadalmi."— Előadás másolata:

1 „Út a munkához” projekt bemutatása

2 A program kialakításának főbb céljai: Általános célok: Általános célok: mérsékelni a segélyezés körüli társadalmi feszültséget a társadalmi igazságérzet szem előtt tartásával mérsékelni a segélyezés körüli társadalmi feszültséget a társadalmi igazságérzet szem előtt tartásával munkaerő kínálat növelése munkaerő kínálat növelése Konkrét célok: Konkrét célok: munkára képesek munkát végezzenekmunkára képesek munkát végezzenek ténylegesen rászorulók megfelelő ellátásban részesüljenekténylegesen rászorulók megfelelő ellátásban részesüljenek 35 év alattiak felzárkóztató vagy kompetencia képzésben vegyenek részt35 év alattiak felzárkóztató vagy kompetencia képzésben vegyenek részt Képzés szerepének növeléseKépzés szerepének növelése

3 A segélyezési rendszer átalakításának céljai és irányai Célok: Célok: segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javításasegélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklésea segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében – egységes munkaügyi-szociális adatbázis létrehozásaa szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében – egységes munkaügyi-szociális adatbázis létrehozása felzárkóztatásfelzárkóztatás Irányok: Irányok: együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és egyéni felelősségegyüttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és egyéni felelősség aki képes dolgozni az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshezaki képes dolgozni az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez a minimum szintű ellátást továbbra is biztosítani szükséges a rászorulóknaka minimum szintű ellátást továbbra is biztosítani szükséges a rászorulóknak képzésbe való belépés ösztönzése speciális szabály alkalmazásávalképzésbe való belépés ösztönzése speciális szabály alkalmazásával

4 Speciális képzési célok Problémák: magas az alacsony iskolai végzettségűek aránya hiányoznak a munkavállaláshoz szükséges alapképességek, motivációk Várható eredmények: kompetencia és felzárkóztató (7-8. osztály) képzések megvalósulása képességfejlesztés, életmódformálás könnyebb belépés szakmát adó képzésekre foglalkoztathatósági aktivitás erősödése

5 Az ÉRÁK és a képző központok társadalmi szerepe a program megvalósításában Célkitűzés: Célkitűzés: hiányszakmák legyenek középpontban, amelyekre alapozottan közfoglalkoztatást lehet szerveznihiányszakmák legyenek középpontban, amelyekre alapozottan közfoglalkoztatást lehet szervezni kompetencia képzések váltsák ki az általános iskolai végzettséget, így lerövidül a szakmai végzettséghez vezető útkompetencia képzések váltsák ki az általános iskolai végzettséget, így lerövidül a szakmai végzettséghez vezető út szorosabb együttműködés, folyamatos kapcsolattartás szociális szervezetekkel a minél hatékonyabb képzésszervezés érdekébenszorosabb együttműködés, folyamatos kapcsolattartás szociális szervezetekkel a minél hatékonyabb képzésszervezés érdekében

6 25 év alattiak kísérleti programja Munkaerő-piaci képzés A program elemei: A program elemei: a program időtartama: 2008. november 1. – 2009. augusztus 31.a program időtartama: 2008. november 1. – 2009. augusztus 31. 120 órás munkaerő-piaci felkészítő képzések lebonyolítása (4 RKK közreműködésével)120 órás munkaerő-piaci felkészítő képzések lebonyolítása (4 RKK közreműködésével) 6 hónapos támogatott foglalkoztatás biztosítása a munkaerőpiacon való jártasság és munkatapasztalat megszerzésére (6 hónapos bérköltség támogatás)6 hónapos támogatott foglalkoztatás biztosítása a munkaerőpiacon való jártasság és munkatapasztalat megszerzésére (6 hónapos bérköltség támogatás) Célok: Célok: rendszeres szociális segélyben részesülő fiatalok munkalehetőséget kapjanakrendszeres szociális segélyben részesülő fiatalok munkalehetőséget kapjanak megszerzett munkatapasztalatuk révén javuljon foglalkoztathatóságuk, növekedjenek elhelyezkedési esélyeikmegszerzett munkatapasztalatuk révén javuljon foglalkoztathatóságuk, növekedjenek elhelyezkedési esélyeik felmérni a célcsoporthoz tartozó személyek képességeit, munkavállalási motivációikat, másrészt a munkaadók fogadókészségétfelmérni a célcsoporthoz tartozó személyek képességeit, munkavállalási motivációikat, másrészt a munkaadók fogadókészségét

7 Az „Út a munkához” projekt célkitűzései az ÉRÁK-ban Prioritás: Prioritás: A program első - a bemeneti kompetenciákat elsajátító – szakasza döntő fontosságú a szakképzés későbbi eredményessége szempontjábólA program első - a bemeneti kompetenciákat elsajátító – szakasza döntő fontosságú a szakképzés későbbi eredményessége szempontjából Képzési célok Képzési célok 22 db. kompetencia képzés megvalósítása (390 óra/képzés), a munkaerőpiaci prognózisok hiányszakmáinak figyelembevételével 22 db. kompetencia képzés megvalósítása (390 óra/képzés), a munkaerőpiaci prognózisok hiányszakmáinak figyelembevételével 6 db. 7-8. osztályos felzárkóztató képzés lebonyolítása (750 óra/képzés) 6 db. 7-8. osztályos felzárkóztató képzés lebonyolítása (750 óra/képzés) a hallgatók folyamatos mentorálása, felhasználva a Családsegítő Központok, Támogató Szolgálatok erőforrásait, meglévő tapasztalataita hallgatók folyamatos mentorálása, felhasználva a Családsegítő Központok, Támogató Szolgálatok erőforrásait, meglévő tapasztalatait

8 A kompetencia képzésekről általában A kompetencia fogalma: A kompetencia fogalma: a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, magatartásformák (attitüdök) és képességek összessége, amely által képes lesz a szakmai feladatok eredményes elvégzésérea szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, magatartásformák (attitüdök) és képességek összessége, amely által képes lesz a szakmai feladatok eredményes elvégzésére A kompetencia alapú képzés meghatározása: A kompetencia alapú képzés meghatározása: olyan képzés, mely előre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A tanuló ismeri a megszerzendő kompetenciákat és a kompetencia megszerzését mérő-értékelő módszereket is. A tanulók tudását, teljesítményét individualizált módon mérik.olyan képzés, mely előre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A tanuló ismeri a megszerzendő kompetenciákat és a kompetencia megszerzését mérő-értékelő módszereket is. A tanulók tudását, teljesítményét individualizált módon mérik.

9 A kompetencia képzések célkitűzései a projekt-ben Tanulási célok: Tanulási célok: (Az egyén számára értelmezhető tanulási célok tűzhetők ki)(Az egyén számára értelmezhető tanulási célok tűzhetők ki) kompetenciamérés ►szakképzésre előkészítő program (kompetencia képzés) ► szakképzés ► rész-szakképesítés megszerzése (pl. vakoló kőműves) ► további szakképzés ►szakképesítés (pl. kőműves) ►további szakképzés ►ráépülő szakképesítés (pl. műemléki helyreállító)kompetenciamérés ►szakképzésre előkészítő program (kompetencia képzés) ► szakképzés ► rész-szakképesítés megszerzése (pl. vakoló kőműves) ► további szakképzés ►szakképesítés (pl. kőműves) ►további szakképzés ►ráépülő szakképesítés (pl. műemléki helyreállító) Szervezeti célok: Szervezeti célok: a szakképzés megkezdése előtt a szükséges kompetenciákat mérő, ellenőrző mérési rendszer kidolgozásaa szakképzés megkezdése előtt a szükséges kompetenciákat mérő, ellenőrző mérési rendszer kidolgozása kompetencia képzések képzési programjainak elkészítésekompetencia képzések képzési programjainak elkészítése képzési igények összegyűjtése, együttműködve a RMK és az RFKB regionális szerveivelképzési igények összegyűjtése, együttműködve a RMK és az RFKB regionális szerveivel

10 „Út a munkához” projektmenedzsment Fazekas Miklós Csaba Projektvezető Közalkalmazott Novek Csilla Projekt-asszisztens Önkéntes szerződéssel Konfár Gyöngyi Projekt-koordinátor Önkéntes szerződéssel Császár Zita Projekt-asszisztens Megbízási szerződéssel

11 A projekt lebonyolításában közreműködő dolgozói létszám előzetes becslése Képzés/tanfolyam felelősök, szakreferensek: 6-8 főKépzés/tanfolyam felelősök, szakreferensek: 6-8 fő Roma referens: 1 főRoma referens: 1 fő Gazdasági-adminisztratív munkatársak: 1-2 főGazdasági-adminisztratív munkatársak: 1-2 fő Tanácsadók/mentorok: 2-3 főTanácsadók/mentorok: 2-3 fő

12 Mátrix elvű szervezetirányítás példája Vezetés Funkcionális hatalom HKOGAOSZOKO Szakmai hatalom MPA Kapcso- latépítés, fenntartás Adminisz- trációs, elszámo- lási együttmű- ködés Tudásmérés, Felnőtt- képzési szolgálta- tások Képzés- felelősök, tanfolyam- felelősök Út a munkához Új Pálya

13 Közös célok - megfelelni az újszerű/speciális képzési kihívásoknak - megfelelni az újszerű/speciális képzési kihívásoknak - munkánk hatékonyságának és minőségének megtartása a folyamatosan változó szervezeti modellben - munkánk hatékonyságának és minőségének megtartása a folyamatosan változó szervezeti modellben - szűkebb környezetünk, régiónk felzárkóztatása révén hozzájárulni az ország „felépüléséhez” - szűkebb környezetünk, régiónk felzárkóztatása révén hozzájárulni az ország „felépüléséhez”

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Út a munkához” projekt bemutatása. A program kialakításának főbb céljai: Általános célok: Általános célok: mérsékelni a segélyezés körüli társadalmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések