Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CSIGA ÉS CSIGAKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CSIGA ÉS CSIGAKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA"— Előadás másolata:

1 CSIGA ÉS CSIGAKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA

2 Fogaskerékhajtások osztályozása
A tengelytáv és a tengelyszög alapján: Tengelyszög Tengely-táv A tengelyek viszony-lagos helyzete Elnevezés =0 a0 Párhuzamosak Hengeres kerékpár a) külső fogazatú b) belső fogazatú c) egyenesfogú d) Ferdefogú e) nyílfogazatú 0 Kitérők 1. Csavarkerékpár 2. Csigahajtópár a) hengeres b) globoid c) különleges 3. Hipoid kerékpár 4. Spiroid kerékpár a=0 Egymást metsző Kúpkerékpár a) egyenesfogú b) ferdefogú c) íveltfogú

3 Csigahajtás Csigahajtásnak nevezünk minden olyan fogaskerékhajtást, amely Kitérő tengelyű (tengelyszöge általában 90o ) Kapcsolódó eleme ferde fogazatú Fogferdeség iránya azonos Alkalmazása széleskörű nagy áttételi viszonyok nagy terhelések 90 fok alatti kereszteződések csúszó kapcsolódás A kapcsolódásban önzárás van (lehet előny, de hátrány is) Hatásfoka a csúszó kapcsolódásból adódó súrlódás miatt alacsony

4 CSIGAHAJTÁSOK CSIGAHAJTÓPÁROK
teljesítmény és mozgásátvitelre alkalmasak nagy áttételek egy lépcsőben való megvalósítása (i=80-ig) hatásfoka kisebb, mint a hengeres- és kúpkerékpároké nagy felületi teherbírás HENGERES nagy felületi teherbírás a csigakerék globoid alakú, de a csiga nem szabványos menetszám: 1-4 nagy gyártási és szerelési pontosságot igényel

5 CSIGAHAJTÁSOK CSIGAHAJTÓPÁROK
teljesítmény és mozgásátvitelre alkalmasak nagy áttételek egy lépcsőben való megvalósítása (i=80-ig) hatásfoka kisebb, mint a hengeres- és kúpkerékpároké nagy felületi teherbírás GLOBOID CSIGAHAJTÓPÁROK mind a csiga, mind a csigakerék globoid alakú teherbírásuk nagyobb a hengeres csigahajtópárokétól gyártásuk bonyolult

6 KITÉRŐ TENGELYŰ HAJTÁSOK
HIPOID KERÉKPÁROK kúpkerék alakú fogaskerekek kitérő tengelyvonalú párosítása kiskerék tengelye a tányérkerék középpontja alá kerül, foghajlásszög változása miatt terhelhetőbb ( jobb hordkép és kopásviszony) Nagy áttétel (1:10), kis fogszám (5)

7 KITÉRŐ TENGELYŰ HAJTÁSOK
SPIROID HAJTÓPÁROK átmenet a hipoidkerék és a csigahajtópárok között óriási áttétel valósítható meg (i=10-300m)

8 KITÉRŐ TENGELYŰ HAJTÁSOK
CSAVARKERÉKPÁROK két azonos foghajlásirányú ferdefogú hengereskerék párosítása (egymást keresztező tengelyhelyzet) teljesítményátvitelre nem alkalmas, mert teherbírása kicsi, hatásfoka rossz gyártása azonos a hengereskerékkel

9 A CSIGÁK CSAVARFELÜLETÉNEK GEOMETRIÁJA
Hengeres csavarfelület származtatása Három geometriai jellemző H a csavarfelület emelkedése k a torokhenger sugara (rD ) Ψ az alkotó X tengellyel bezárt szöge

10 A CSIGÁK CSAVARFELÜLETÉNEK GEOMETRIÁJA
Hengeres csavarfelület származtatása Az oldalfelületek homlokmetszet görbéje geometriailag háromféle lehet : archimedesi (archimedesi csiga) b) hurkolt evolvens (konvolut csiga) c) evolvens (involut csiga) Egyenes alkotó tengely- metszetben Egyenes alkotó fogra merőleges metszetben Egyenesek a fogfelület alkotói alaphenger-sugár magasságban ra alapkör sugara k= cx ra

11 CSIGAHAJTÓPÁROK GYÁRTÁSA CSIGÁK MEGMUNKÁLÁSA
Hengeres csigák megmunkálása Esztergálással (vonalfelületű csigák) Marással (nem vonalfelületű csigák) Véséssel Metszéssel

12 A) CSIGÁK ESZTERGÁLÁSA
A csigát elvileg csavarmenetnek tekintjük, tehát előállítása a trapézmenetű csavarmenet készítésével azonos, de - az esztergakés fajtája és - beállítási módja csigafajták szerint változó.

13 A) CSIGÁK ESZTERGÁLÁSA
b) hurkolt evolvens a) archimedesi Egyenes alkotó tengelymetszetben Egyenes alkotó fogra merőleges metszetben

14 A) CSIGÁK ESZTERGÁLÁSA
c) evolvens Egyenesek a fogfelület alkotói az alaphenger-sugár magasságában

15 B) CSIGÁK MARÁSA B1) tárcsamaróval Lehet: tárcsamaróval, ujjmaróval,
csigamaróval örvénylő menetmaróval. B1) tárcsamaróval (Trapézprofilú tárcsamaró) Közelítő eljárás, a profiltorzulás miatt (felületidegen geometria). Főleg nagyolásra. Menetemelkedés nagyságával a profiltorzulás nő. termelékeny eljárás.

16 B) CSIGÁK MARÁSA B2) ujjmaróval Száras kúpmaró Nagyméretű csigák
marásához. Kisebb a profiltorzulás, mint tárcsamaró esetében.

17 B) CSIGÁK MARÁSA B3) csigamaróval - van szimmetrikus és aszimmetrikus
mindkettő tárcsa alakú Szimmetrikus: ha a gépen a marótengely döntésének síkja párhuzamos a megmunkálandó csiga tengelyével.

18 B) CSIGÁK MARÁSA B4) örvénylő menetmaróval
Örvénylő eljárással esztergán úgy, hogy annak késszánjára felszerelnek egy berendezést, amelynek körgyűrű alakú kés tartója van, ami a csiga tengelyéhez viszonyítva excentrikusan forog. Csigák gyártása örvénylő menetmarással

19 B) CSIGÁK MARÁSA C) metszés
Fellow-féle fogazásnál használt ferde fogazású metszőkerékhez hasonló szerszám segítségével. Gép: csigamaróval dolgozó homlokkerék fogazó gép.

20 CSIGAHAJTÓPÁROK GYÁRTÁSA CSIGÁK MEGMUNKÁLÁSA
Globoidcsigák megmunkálása Globoid: olyan forgásfelület, amelynek vezérgörbéje körív. vonalmenti érintkezés, nagyobb terhelést átvivő képesség Esztergálás Marás Többfogú alakos kés (hasonló a ferde fogú Fellow késhez)

21 CSIGAHAJTÓPÁROK GYÁRTÁSA
CSIGAKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA – hengeres kerekek A) lefejtőmaróval A1) Sugárirányú előtolással A2) Érintőirányú előtolással A3 A2 A3) Sugár és érintőirányú előtolással A1

22 CSIGAHAJTÓPÁROK GYÁRTÁSA
A1) Lefejtőmaróval (sugárirányú előtolással): A marót a módosítás arányában forgatjuk a csigakerékhez képest, közben sugárirányú (radiális) előtolást adunk; termelékeny, de 8°-nál nagyobb emelkedésnél a fogfelületet megcsonkítja; hibátlanul lefejteni csak egybekezdésű csigát lehet; a csigakerék maró valamennyi jellemző mérete teljes geometriája azonos a csatlakozó csigáéval.

23 CSIGAHAJTÓPÁROK GYÁRTÁSA
A2) Lefejtőmaróval (érintőirányú előtolással): A marót érintőlegesen közelítjük; a maró tengelye már a forgácsolás kezdetén a csigahajtás tengelytávolságának megfelelő helyzetben van. Előny: nincs profiltorzulás; a fogak felületi érdessége kisebb beállított tengelytávolság változatlan kevesebb a hibás beállításból adódó hiba.

24 CSIGAHAJTÓPÁROK GYÁRTÁSA
A3) Lefejtőmaróval (sugár- és érintőirányú előtolással): Az előbbi két eljárás hátrányait kiküszöbölhetjük; Sugárirányúnak nagy a termelékenysége, így nagyolunk, érintőirányúval simítunk.

25 CSIGAHAJTÓPÁROK GYÁRTÁSA
Lefejtőmarók geometriája: A csigakerékmaró és a csiga mértani azonosságát biztosítani kell!

26 CSIGAHAJTÓPÁROK GYÁRTÁSA
CSIGAKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA B) Ütőkéssel való megmunkálás Csigamaró drága szerszám Egy marófog  ütőkéstangenciális Elv: a csiga és az ütőkés azonos technológiával készüljenek

27 CSIGAHAJTÓPÁROK GYÁRTÁSA
CSIGAKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA C) Hántolással való megmunkálás Szerszám: hántolócsiga Egy csavarmenet, melynek felületein 1,5  2 mm mélységű apró hornyokat munkálnak meg csak az azonos modulú és bekezdésű csigamaróval készült kereket lehet megmunkálni.

28 CSIGAHAJTÓPÁROK GYÁRTÁSA
HENGERES CSIGÁK BEFEJEZŐ MEGMUNKÁLÁSA Köszörülés vannak csigaköszörűgépek, de elvileg minden menetköszörűgépen megmunkálhatók a kapcsolódás és a kialakítandó profil függvényében: profilos – egyenes alkotójú korongokkal megfelelő köszörű szerszámtengely beállítással Tükrösítés Esztergán, csiszolópor és ásványolaj keveréke Szuperkemény paszta Ellendarab keményfa (öntöttvas)

29 CSIGAHAJTÓPÁROK GYÁRTÁSA
GLOBOID HAJTÓPÁROK ÜTŐKÉSSEL VALÓ MEGMUNKÁLÁSA A) CSIGA MEGMUNKÁLÁSA B) CSIGAKERÉK MEGMUNKÁLÁSA

30 KÜLÖNLEGES CSIGAHAJTÁSOK


Letölteni ppt "CSIGA ÉS CSIGAKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések