Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Megmunkálási eljárások I. 3/2. 2 3. Külső hengeres felületek megmunkálása határozott élű szerszámokkal 3. KHF megmunkálása határozott élű szerszá- mokkal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Megmunkálási eljárások I. 3/2. 2 3. Külső hengeres felületek megmunkálása határozott élű szerszámokkal 3. KHF megmunkálása határozott élű szerszá- mokkal."— Előadás másolata:

1 1 Megmunkálási eljárások I. 3/2

2 2 3. Külső hengeres felületek megmunkálása határozott élű szerszámokkal 3. KHF megmunkálása határozott élű szerszá- mokkal 3.1. Megmunká- lási módok, mozgásviszo- nyok, szerszámok 3.2. A munkadarabok felfogása és központosítása 3.3. Technológiai adatok meghatározása 3.4. A megmun- kálás pontossága 3.5. A megmunkált felület minősége 3.1. Megmunkálási módok, mozgásviszonyok, szerszámok 3.1.1.KHF forgácsolása állandó keresztmetszetű forgács folyamatos leválasztásával 3.1.2.KHF forgácsolása változó keresztmetszetű forgács szakaszos leválasztásával 3.1.3.KHF forgácsolása állandó keresztmetszetű forgács szakaszos leválasztásával 3.2. A munkadarabok felfogása és központosítása 3.3.Technológiai adatok meghatározása 3.4. A megmunkálás pontossága A mdb. és a szerszám viszonylagos helyzetének meghatározottságából adódó hibák A gép és a gyártóeszközök geometriai pontatlansága MKGS rendszer alakváltozása okozta hibák Szerszámkopás okozta hibák Hő okozta hibák 3.5. A megmunkált felület minősége A felület geometriai jellemzői A felületi réteg állapota

3 3 3.2. A munkadarabok felfogása és központosítása KHF: a mdb. - ot központosítani kell –forgó mdb.: géporsójának tengelyvonalába –álló mdb.: a szerszám forgástengelyének elkészítőA mdb. felfogása előtt esetenként elkészítő műveletek szükségesek: oldalazás a) oldalazás : központfúrás előtt, homlokélen vagy furaton való központosítás, sorozat és tömeggyártásban (amikor a mdb. hosszirányú helyzetét homloklap ütköztetéssel valósítják meg) (rendszerint csúcsesztergán végezzük) központkeresés és jelölés b) központkeresés és jelölés : homloklap középpontjának kijelölése, központfúrás előtt (ha nem tudjuk vagy nem akarjuk befogni) központfúrás c) központfúrás : csapok és tengelyek csúcsok közötti központosításához, nyeregszeggel való megtámadáshoz bábhelyesztergálás vsa d) bábhelyesztergálás : hosszú, nem merev (l/d  8-12) tengelyek bábbal való központosítása előtt, támasztópofák részére hengeres csapot, bábhelyet kell esztergálni (v , s , a  ) Fs 

4 4 3.2. A munkadarabok felfogása és központosítása 3. Külső henge- res felületek megmunkálása határozott élű szerszámokkal 3.1.Megmunká- lási módok, moz- gásviszonyok, szerszámok 3.2. A munka- darabok felfogása és központosítása 3.3. Technológiai adatok meghatározása 3.4. A meg- munkálás pontossága 3.5. A meg- munkált felület minősége Központosítás csúcsok között esztergacsúccsalközpontosítás esztergacsúccsal –minden műveletnél a felfogási bázis ugyanaz marad –sugárirányú helyzet-meghatározási hiba elvileg 0 menesztő-csúccsalközpontosítás menesztő-csúccsal (egy felfogásban végig munkálva, nyomaték kicsi) (piramis alakú menesztő-csúcs) kitérőcsúccsalközpontosítás kitérőcsúccsal: lépcsős hengeres felületek (csapok, tengelyek) sorozat és tömeggyártásban, ütközőre homorú kúppalközpontosítás homorú kúppal: rövid, kis átmérőjű mdb.-ok (csapok, csapszegek) kúpfelület vagy homlokélek

5 5 3.2. A munkadarabok felfogása és központosítása Befogás egyetemes központosító tokmányba Hengeres mdb.- ok gyors és központos befogására alkalmasak A rövidebb mdb.- ok lebegve (l/d  3-4) az ettől hosszabbakat csúccsal kitámasztva fogjuk be Felfogás síktárcsára Egymástól függetlenül állítható pofák Hátrány: központosítás hosszadalmas Nagy átmérőjű, nem szabályos, durva felületű rövid l/d  3-4 darabokkal lebegő, hosszabbakat csúccsal, illetve bábbal kitámasztva fogjuk fel Összefoglalás: felfogási illetve központosítási módok külső hengeres felületek megmunkálásához. 3. Külső henge- res felületek megmunkálása határozott élű szerszámokkal 3.1.Megmunká- lási módok mozgás- viszonyok, szerszámok 3.2. A munka- darabok felfogása és központosítása 3.3. Technológiai adatok meghatározása 3.4. A meg- munkálás pontossága 3.5. A meg- munkált felület minősége

6 6 3.3.Technológiai adatok meghatározása A technológiai adatok meghatározása egy rész az alkatrészgyártás technológiai folyamat tervezésén belül. Az adat-meghatározás előtti tevékenységek sorrendje a következő: 1. Az alkatrészgyártáshoz szükséges műveletek és azok sorrendjének meghatározása (műveleti sorrendtervezés) az alkatrész műhelyrajza alapján. A műveletek meghatározásához figyelembe kell venni többek között a következőket: a) az alkatrész anyaga; b) az alkatrész gyártandó darabszáma (tömegszerűsége); c) alkatrészjellemzők (alak, tömeg, méretek, pontosság, érdesség). 2. Szerszámgép kiválasztása az adott művelethez. 3. A szerszámok alakjának, élgeometriájának és anyagának megválasztása.

7 7 4. Fogásmélység (forgácsszélesség) meghatározása a ráhagyás és a művelet jellege alapján. 5. Előtolás (fogankénti előtolás, előtoló sebesség) meghatározása. 6. A gazdaságos forgácsoló sebesség számítása. 7. Forgácsoló erő (forgácsoló nyomaték) számítása. 8. Forgácsoló teljesítmény ill. szükséges motorteljesítmény számítása. 9. Ellenőrzések végzése a motorteljesítmény ill. forgácsoló erő (forgácsoló nyomaték) alapján, szükség szerint módosítások végzése (visszatér 6. vagy 5. vagy a 4. ponthoz). 10. A végleges adatokkal gépi ~idő, anyagleválasztási teljesítmény számítása. 3.3.Technológiai adatok meghatározása

8 8 A technológiai adatok meghatározását A technológiai adatok meghatározását (5. ill. 6. pont) többféle módon végezhetjük el. A lehetséges módszerek a következők: a) Normatíva táblázatok alapján. b) Szerszámgyártó cégek katalógusaiban szereplő technológiai adatok táblázatos ajánlása alapján. c) Szakirodalomban található empírikus összefüggések és adatbázisok alkalmazásával. –Bálint Lajos: A forgácsoló megmunkálás tervezése, Műszaki Könykiadó Bp. 1967. –Angyal B.- Cverencz J. - Pópity S.: Forgácsolástechnológiai táblázatok, Műszaki Könyvkiadó Bp. 1971. –Gépipari technológusok zsebkönyve, Műszaki Könyvkiadó Bp. 1984.) d) Szoftverek alkalmazásával (pl. TAUPROG, GTIPROG, stb.). 3.3.Technológiai adatok meghatározása

9 9 3.4. A MEGMUNKÁLÁS PONTOSSÁGA A technikai fejlődéssel növekszik a szerszámgépek pontossága. Az elmúlt század elejétől a közepes nagyságú esztergák pontossága tízévenként egy pontossági osztállyal növekedett. A megmunkálás pontosságát befolyásoló tényezők (Hibaokozók). –A mdb. és a szerszám viszonylagos helyzetének meghatározottságából adódó hibák –A gép és a gyártóeszközök geometriai pontatlansága –MKGS rendszer alakváltozása okozta hibák –Szerszámkopás okozta hibák –Hő okozta hibák

10 10 a) A mdb. és a szerszám viszonylagos helyzetének meghatározottságából adódó hibák Helyzetmeghatározási és bázismegválasztási hibák. b) A gép és a gyártóeszközök geometriai pontatlansága a szerszámgép geometriai hibája (nyugalmi, terheletlen állapotban mért hibák) a kinematikai lánc hibái (mechanizmusok alkatrészei) a szerszámél pályájának hibái (főorsó tengely = mdb. tengely és az ágyvezetés (szerszámpálya) párhuzamossági hibája a szerszám pontatlanságából adódó hibák –egyélű forgácsoló szerszámok (eszterga és gyalukés) hibája nem befolyásolja közvetlenül a mdb. pontosságát - rossz forg. szim. –a többi szerszám hibái többé-kevésbé rámásolódnak méretes szerszám mérethibái alakos szerszám alakhibái forgó szerszámok ütése (orsótól független) széles élen dolgozó szerszámok elhelyezési hibái. 3.4. A MEGMUNKÁLÁS PONTOSSÁGA

11 11 b) A gép és a gyártóeszközök geometriai pontatlansága a szerszámgép geometriai hibája (nyugalmi, terheletlen állapotban mért hibák) a kinematikai lánc hibái (mechanizmusok alkatrészei) a szerszámél pályájának hibái (főorsó tengely = mdb. tengely és az ágyvezetés (szerszámpálya) párhuzamossági hibája a szerszám pontatlanságából adódó hibák –egyélű forgácsoló szerszámok (eszterga és gyalukés) hibája nem befolyásolja közvetlenül a mdb. pontosságát - rossz forg. szim. –a többi szerszám hibái többé-kevésbé rámásolódnak méretes szerszám mérethibái alakos szerszám alakhibái forgó szerszámok ütése (orsótól független) széles élen dolgozó szerszámok elhelyezési hibái. a készülék pontatlanság okozta hiba –geometriai és szerelési hibák –készülék kopására figyelni kell 3.4. A MEGMUNKÁLÁS PONTOSSÁGA

12 12 c) MKGS rendszer alakváltozása okozta hibák MKGS alakváltozása az alkatrészen –helyzethibát, –mérethibát, –alakhibát okoznak, –a rezgések - hullámosságot. Erőhatás okozza ( súlyerő, szorítóerő, forgácsoló erő, kiegyensúlyozatlan részek okozta röpítő erő) Erőhatásra a rendszer elemei alakváltozást szenvednek  a szerszámél helyzete megváltozik. Az erő meghatározása: kísérleti úton –erőmérés –teljesítmény mérés alapján analitikus úton –fajlagos forgácsoló erő felhasználásával –normatív összefüggések felhasználásával. 3.4. A MEGMUNKÁLÁS PONTOSSÁGA

13 13 3.4. A MEGMUNKÁLÁS PONTOSSÁGA Az egyszerű kezelhetőség érdekében a forgácsoló fő és mellékmozgások irányában célszerű komponensekre bontani. A számításoknál szükségünk lesz a merevség, elmozdulékonyság - a merevség, elmozdulékonyság értelmezésére (az MKGS rendszer jellemzésére használják a hibák vizsgálatánál) Merevség: Merevség: a szerkezet (vagy mdb.) rugalmas alakváltozással szembeni ellenálló képességét értjük.  mdb - merevségi tényező P - ható erő (N) y - erőhatás irányába eső elmozdulás (mm) F – forgácsoló erő a szerszámot és szerszám-befogó rendszert P – alakító erő a mdb.-ot és az azt befolyásoló rendszert terheli

14 14 Elmozdulékonyság Elmozdulékonyság: a szerkezet (vagy mdb.) egységnyi erő hatására létrejött, adott irányú elmozdulása. W mdb - elmozdulékonysági tényező y mdb - terhelés irányába eső elmozdulás (mm) P - elmozdulás irányába eső erő (N) A mdb. merevsége Alakváltozás szempontjából - a mdb. méretei és az esztergálásnál fellépő erők figyelembevételével megkülönböztetünk teljesen merev és rugalmas mdb.-ot Teljesen merev: ha a forgácsoláskor fellépő alakítóerő a mdb.-on nem okoz mérhető rugalmas alakváltozást. Rugalmas: ha az alakító erő a mdb.-on mérhető rugalmas alakváltozást hoz létre. 3.4. A MEGMUNKÁLÁS PONTOSSÁGA

15 15 3.4. A MEGMUNKÁLÁS PONTOSSÁGA Nagy l/d viszonyú tengely

16 16

17 17 d) Szerszámkopás okozta hibák A mdb. méretváltozása szempontjából a hátkopás élkopás csúcskopás játszik fontos szerepet, mivel a megmunkálandó felületre merőleges irányban változtatják a szerszám méretét. Mérethibát okoz: a szerszám kopása azonos munkadarabok méretre állított szerszámokkal végzett megmunkálásakor, sorozat vagy tömeggyártás esetén. Alakhiba: a szerszám kopásából nagyméretű munkadarabok megmunkálásakor keletkezik. 3.4. A MEGMUNKÁLÁS PONTOSSÁGA

18 18 Méretváltozást - közvetlenül mérik, - közvetve a hátkopásból határozzák meg. szerszám rövidülésehátkopáshátszög A következő lineáris összefüggésekkel kifejezhető (kopásgörbe lineáris szakasza)  L2 = C1  t - forgácsolás ideje, min.  L2 = C2  L - szerszám forgácsolási útja, m v. km  L2 = C3  A - a megmunkált felület nagysága, m 2 C1, C2, C3 - a munkadarab anyagától, a megmunkálás körülményeitől függő állandók 3.4. A MEGMUNKÁLÁS PONTOSSÁGA

19 19 e) Hő okozta hibák Pontosságot befolyásolják a fellépő hő okozta alakváltozások. Hővé alakul forgácsolásnál : - alakváltozáshoz - súrlódáskor felhasznált energia. Hő származik: - gép mozgó alkatrészeinek súrlódásából - elektromotor hidraulikus rendszer működéséből Következmény: MKGS rendszer elemei melegednek és deformálódnak. Állandósult hőállapot: a rendszerben a hő egyensúlyban van keletkező hőmennyiség = eltávozó hőm. MKGS elemeinek hőmérséklete állandó 3.4. A MEGMUNKÁLÁS PONTOSSÁGA

20 20 Változó hőállapotú rendszer üzemelés kezdeti, befejező szakasza hosszabb munkaszünet –szerszám 10-20 perc –nagyobb tömegű 3-4 óra alatt érik el az állandósult hőállapotot. Pillanatnyi hőállapot A mdb felmelegedéséből adódó hiba Döntően a forgácstőben keletkező hő idézi elő. Furatban több hő keletkezik, mint KHF forg. A mdb. felmelegedés nő, ha V , S , a  3.4. A MEGMUNKÁLÁS PONTOSSÁGA

21 21 TURNING VERSUS GRINDING CONCERNING TO THE GEOMETRICAL ACCURACY Sketch of the processesRoundness Cylindricity Parallelism Turning Grinding

22 22 3.5. A megmunkált felület minősége Felületminőség (FM): - Felület geometriája (felszíne, „domborzata”, topográfiája, érdessége…) - Felületi réteg állapota Felület geometriája :- mikrogeometriaérdesség - makrogeometria Érdességi jellemzők: a)elméleti b)valóságos

23 23 3.5. A megmunkált felület minősége Elméleti érdesség:

24 24 3.5. A megmunkált felület minősége Valóságos érdesség:érdességi mérőszámok Átlagos érdesség: Egyenetlenség magasság: Hordozóhossz:Viszonylagos hordozóhossz:

25 25 TOPOGRAPHY OF SURFACES OF GEAR 8 in 3D Hard turned surfaceGround surface

26 26 TOPOGRAPHY OF SURFACES OF GEAR 7 in 3D Hard turned surfaceGround surface

27 27 3.5. A megmunkált felület minősége Érdességi profil Érdességi értékek R a = 0,0744 R q = 0,0973 R p = 0,2316 R v = 0,5553 R t = 0,7868 R sk = -1,0826 R zDIN = 0,5944 Köszörülés Esztergálás R a = 0,0898 R q = 0,01207 R p = 0,2902 R v = 0,7652 R t = 1,0554 R sk = -1,2921 R zDIN = 0,7061

28 28 Relative reference length of the profiles % Gear 1 (  76G5) Gear 2 (  68G5) Depth measured from the surface GroundHard turningGroundHard turning 0.2  m 0.411.820.501.70 0.4  m 1.3810.683.438.95 0.6  m 3.9024.7612.5520.54 0.8  m 10.1131.5731.4336.57 1.0  m 21.6245.2156.2556.51 1.2  m 38.1060.1176.1677.05 1.4  m 53.6469.0688.0793.51 1.6  m 74.2374.7794.5899.17 1.8  m 85.9584.6097.6299.99 2.0  m 93.2394.7798.99100 2.2  m 97.2210099.58 2.4  m 98.9499.87 2.6  m 99.54100 2.8  m 99.83 3.0  m 100 VALUES OF RELATIVE REFERENCE LENGTH OF THE PROFILES

29 29 Az elméleti értéktől való eltérést a megmunkált anyag tulajdonságai, a technológiai adatok, a szerszám állapota, az MKGS rendszer rezgései okozzák. 3.5. A megmunkált felület minősége Éllekerekedési sugár

30 30 3.5. A megmunkált felület minősége

31 31 3.5. A megmunkált felület minősége Felületi réteg tulajdonságai A forgácsolt felületére jellemző tulajdonságok jelentősen befolyásolják az alkatrész felhasználási tulajdonságait Jellemezhetjük: -Maradó feszültség nagysága, előjele, mélysége -A felületi felkeményedés mértéke -Szövetszerkezet megváltozása

32 32 COMPARISON OF GRINDING WITH HARD BORING Hardboring Grinding MicrogeometryMicrohardness Residual stress Microstructure 00,10,20,30,40,50,60,70,80,91,0 400 500 600 700 800 900 Distance (mm) 0 400 500 600 700 800 900 0,10,20,30,40,50,60,70,80,91,0 Distance (mm)

33 33 3.5. A megmunkált felület minősége


Letölteni ppt "1 Megmunkálási eljárások I. 3/2. 2 3. Külső hengeres felületek megmunkálása határozott élű szerszámokkal 3. KHF megmunkálása határozott élű szerszá- mokkal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések