Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szervezeti felépítés definíciója  Strukturális keret a vertikális hierarchia bemutatására  Meghatározza a formális kapcsolatot az alkalmazottak között,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szervezeti felépítés definíciója  Strukturális keret a vertikális hierarchia bemutatására  Meghatározza a formális kapcsolatot az alkalmazottak között,"— Előadás másolata:

1

2 A szervezeti felépítés definíciója  Strukturális keret a vertikális hierarchia bemutatására  Meghatározza a formális kapcsolatot az alkalmazottak között, beleértve a hierarchiát és az ellenőrzési szinteket  Az emberi csoportokat azonosítja részlegekkel, osztályokkal, egy teljes szervezettel.

3 A szervezeti felépítés definíciója  A szervezet alkalmazottai közötti interakciók mintája  Egy rendszerkoncepciót jelent, mely biztosítja a hatásos koordinációt és integrációt.  Megteremti az összhangot a környezet, a célok, a technológia és a méret között

4 Szerevezeti alternatívák tervezése  Az osztályokat a „fontos” feladatok ellátására alakítsák ki  A jelentés, illetve parancs láncolat mutassa meg a hatalmi kapcsolatokat a szervezetben az egyének között

5 Szerevezeti alternatívák tervezése  Osztályok csoportosításának lehetőségei  Tevékenység alapján: azok tartoznak egy o.-hoz, akik hasonló funkciókat látnak el, hasonló tudást és képességet igényel a munkájuk.  Output alapján (termék, szolgáltatás)  Felhasználók, vásárlók szerint

6 Strukturális hibák tünetei  Lassú és romló hatékonyságú döntéshozatal  A szervezet nem tud reagálni a változó környezet kihívásaira  Növekszik a mindennapi konfliktusok száma  Az utasítások, elvárások több egyre több szervezeti egység felől is érkeznek az alsó szintekre

7 A szervezeti formák strukturális jellemzői  Munkamegosztás és annak szabályozása  Funkció, tárgy, régió  Egy, két, vagy több dimenziós szervezetek

8 A szervezeti formák strukturális jellemzői  Hatáskörmegosztás és annak szabályozása  Döntési jogkör, utasítási hatáskör  Egy, vagy több vonalas szervezetek (kiváló feladatvégzés = munka és hatáskörmegosztás konzisztens volta)

9 A szervezeti formák strukturális jellemzői  Koordináció és annak szabályozása  Technokratikus,  Strukturális (pl. projektek, teamek stb.)  Személyorientált

10 A szervezeti formák strukturális jellemzői  Konfiguráció  Másodlagos, származtatott strukturális jellemző,  Igazi szervezetalakítás  konfiguráció módosítás  Jellemzői: oMélységi tagozódás, oSzélességi tagozódás oFoglalkoztatottak száma

11 A lineáris szervezeti forma

12 Jellemzők: 1. Egydimenziós (funkció v. tárgy v. régió). 2. Egyvonalas (egy főnöke van mindenkinek). 3. Vezetői akarat érvényesítésére való maximális törekvés. 4. Hatékony erőforrás koncentráció.

13 A lineáris szervezeti forma 5. A tevékenység szerinti megosztás egyben szervezeti egységek szerinti megosztást is jelent. 6. A szakmai tagozódás „vonal- elvű”. 7. A szolgálati út elsődlegességét érvényesíti. 8. A szervezet nem probléma, hanem végrehajtás orientált. 9. A szervezeten kívüli váltásokra csak tagolás váltással tud reagálni

14 A lineáris szervezeti forma 10. Nagy szervezetek esetén egyenes következmény: BÜROKRATIZÁLÓDÁS. 11. Az erős tagozódás kiváltja a RANG iránti igényt. 12. Szemléletében „befelé forduló”. 13. Az új dolgok iránti fogékonyság nagy mértékben függ a vezető személyiségétől.

15 A lineáris szervezeti forma 14. A specializáció mindig új szervezeti egység keretében valósul meg. 15. A TOP menedzser koordináló- irányító tevékenysége rendkívül összetett. 16. Az egészben való gondolkodás lehetősége csak a TOP menedzsment számára biztosított.

16 A lineáris szervezeti forma ELŐNYÖK:  egyszerű, könnyen áttekinthető belső kapcsolatok,  felesleges tevékenységek kiszelektálódása,  alá és fölérendeltségi viszonyok egyértelműsége,  könnyű mélységi és szélességi tagolás váltás.

17 A lineáris szervezeti forma HÁTRÁNYOK:  minőségileg más feladatokkal szembeni rugalmatlanság,  a specializáció hiánya a top menedzser leterheltségét növeli,  a kommunikáció csakis a szolgálati utakon lehetséges.

18 A lineáris-törzskari szervezeti forma A VÁLTOZÁSOK IRÁNYAI:  a vezetés szakmai színvonalának növelése,  a tudatos befolyásolás lehetőségének megteremtése,  a „mindent tudó vezető nimbuszának csökkentése,  alsó szintű vezetők hatáskörének bővítése,

19 A lineáris-törzskari szervezeti forma  új hatalomgyakorlási, érdekérvényesí- tési forma,  szakmai és irányítási koordináció szétválasztása,  vezetői rotáció lehetőségének biztosítása,  tanácsadók beépítése,  döntési folyamat tagolása előkészítésre és döntésre,

20 A lineáris-törzskari szervezeti forma  döntési folyamat tagolása előkészítésre és döntésre,  új típusú vezető-beosztott munka- megosztás,  többcsatornás kommunikáció,  problémaorientált, egészben való gondolkodás,  szakismeretileg új dolgokra való fogékonyság megerősítése.

21 A lineáris-törzskari szervezeti forma  TÖRZSKAR JELLEMZŐI: 1. új hatalmi szféra megjelenése, 2. szakmai tanácsadó szervezet, 3.vezetővel való kommunikációs kapcsolat felélénkülése, 4. törzskari és lineáris vezetési szintek szétválasztása, vezető  vertikális nézőpont törzskar  horizontális nézőpont átfogó problémamegoldás.


Letölteni ppt "A szervezeti felépítés definíciója  Strukturális keret a vertikális hierarchia bemutatására  Meghatározza a formális kapcsolatot az alkalmazottak között,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések