Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Helyzetképb ő l a jöv ő kép felé” workshop - KvVM 2009. január 21. A KOORDINÁLÓ SZERVEZETEK HELYZETE Balatoni Henrik Elnök – MGYOSZ Kezelést Koordináló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Helyzetképb ő l a jöv ő kép felé” workshop - KvVM 2009. január 21. A KOORDINÁLÓ SZERVEZETEK HELYZETE Balatoni Henrik Elnök – MGYOSZ Kezelést Koordináló."— Előadás másolata:

1 „Helyzetképb ő l a jöv ő kép felé” workshop - KvVM 2009. január 21. A KOORDINÁLÓ SZERVEZETEK HELYZETE Balatoni Henrik Elnök – MGYOSZ Kezelést Koordináló Szervezetek Fóruma

2 Mi a kezelést koordináló szervezet és miért van rá szükség? 1) Meghatározás (2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról) 11. § A gyártók és a forgalmazók a 6–10. §-ban foglalt kötelezettségeik ellátása érdekében önálló szervezetet hozhatnak létre, amely szervezet a kötelezettségeket a gyártóktól és forgalmazóktól díjfizetés ellenében, szerz ő désben rögzített feltételek mellett átvállalja; a tevékenységi körébe tartozó hulladékok begy ű jtését és hasznosítását vagy ártalmatlanítását szervezi és koordinálja.

3 2) Általános kezelést koordináló szervezeti modell

4 3) A kezelést koordináló szervezetekhez történ ő csatlakozás el ő nyei Kötelezettek Hasznosítási kötelezettség teljesítése Adminisztratív el ő nyök Beszámolási kötelezettség alól mentesül a partner az átvállalt mennyiségre vonatkozóan Termékdíj fizetés helyett hasznosítási díj fizetése A hasznosítási kötelezettség a Hgt. alapján fennáll Mentesül kötelezett a nyilvántartásba vétel alól a Cskr. hatálya alá tartozó kötelezett Állam Adminisztratív el ő nyök

5 4) A kezelést koordináló szervezetekhez történ ő csatlakozás hátrányai nem teljesítés esetén a vállalt kötelezettség, valamint a büntetés visszahárul a gyártóra

6 Kezelést koordináló szervezetek létrehozásának feltételei a) Általános feltételek Gyártói alapítás Alapt ő ke mértéke M ű szaki szervezeti alkalmasság Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre való alkalmasság Kötelez ő társasági forma Regisztrációs kötelezettség Termékdíj fizetés alóli mentesség megfelel ő ség

7 b) Termékáramspecifikus feltételek Csomagolási hulladék - alapt ő ke min. 50 millió Ft (saját t ő ke u.a.) E+E berendezések - alapt ő ke min. 75 millió Ft (saját t ő ke u.a.) Elemek és akkumulátorok - alapt ő ke min. 30 millió (2009. január 10-t ő l) Gépjárm ű vek - alapt ő ke min. 50 millió Ft Gumiabroncs hulladék - alapt ő ke min. 50 millió Ft

8 Koordináló szervezetek Magyarországon I. Hulla- dék fajtája Sor- szám Koordináló szervezet neve Csatlakozott kötelezettek száma összesen (db) Kötelezettek anyagfajtánkénti összes kibocsátása (tonna) Koordináló szervezet hulladékkezelési teljesítménye (tonna) Összesen ebből: Anyagában hasznosítás Termikus hasznosítás Ártal- matlaní- tás egyéb hulla- dékke- zelés 2006.2007.2006.2007.2006.2007. Csomagolás 1. Öko- Pannon 1 9342066582 893615 454342 000351 050339 81811 23200 2.Öko-Pack620653130 654137 22075 25280 20978 9401 222047 3.Öko-Ferr14016050 55043 85527 32924 822 000 4.Recyclomed24+9521+973 6673 8312173+2172472+1771 3739801770 5.Cseber33792 6633 5761 9102 5381 5903785700 6.Öko-kord0000000000 7.Eko-Punkt0000000000 8. Öko Hungária 0000000000

9 Koordináló szervezetek Magyarországon II. Hulladék fajtája Sor - szá m Koordináló szervezet neve Csatlakozott kötelezettek száma összesen (db) Kötelezettek anyagfajtánkénti összes kibocsátása (tonna) Koordináló szervezet hulladékkezelési teljesítménye (tonna) Összesen ebből: Anyagában hasznosítás Termikus hasznosítás Ártal- matlaní- tás egyéb hulla- dékke- zelés 2006.2007.2006.2007.2006.2007. Elektronika 1.ECM263287106 679105 77618 46727 66622 0147214 9310 2.Electrowaste11712818 01314 3942 5003 9432 533141 057339 3.Ökomat2042245 2437 6359521 4691 3818800 4.Re-Electro54956 0549 6731 2962 4822 080463560 5.Compcoord5111351 2902229320911865 6. CCR Rewee (E-Hulladék) 30382 0003 3615036929412252

10 Koordináló szervezetek Magyarországon III. Hulladék fajtája Sor- szám Koordináló szervezet neve Csatlakozott kötelezettek száma összesen (db) Kötelezettek anyagfajtánkénti összes kibocsátása (tonna) Koordináló szervezet hulladékkezelési teljesítménye (tonna) Összesen ebből: Anyagában hasznosítás termikus haszno- sítás Ártalmat- lanítás egyéb hulla- dékke- zelés 2006.2007.2006.2007.2006.2007. Gumiabroncs 1.Öko-Gum11112127 70327 25324 79926 35611 64114 71400 2.GME*1306 59004 94300000 3.HUREC132714 72122 97911 14917 3228 6358 68800 4.Körkoor63894 8983 6253 9272 7841 3701 41400 Elem és akkumulátor 1.Re'lem801171 5201 5502000002020 2.Hungakku809011 05410 81311 94313 39810 8471912 3600 3.Hungarohab57722 9003 9633 1654 2150000 4. CCR Rebat (Akku- Hulladék)

11 Hulladék fajtája Sor- szám Koordináló szervezet neve Csatlakozott kötelezettek száma összesen (db) Kötelezettek anyagfajtánkénti összes kibocsátása (tonna) Koordináló szervezet hulladékkezelési teljesítménye (tonna) Összesen ebből: anyagában hasznosítás termikus hasznosí- tás Ártalmat -lanítás egyéb hulla- dékke- zelés 2006.2007.2006.2007.2006.2007. Csomagolás 1.Öko-Pannon1 9342066582 893615 454342 000351 050339 81811 23200 2.Öko-Pack620653130 654137 22075 25280 20978 9401 222047 3.Öko-Ferr14016050 55043 85527 32924 822 000 4.Recyclomed24+9521+973 6673 8312173+2172472+1771 3739801770 5.Cseber33792 6633 5761 9102 5381 5903785700 6.Öko-kord0000000000 7. Eko-Punkt0000000000 8. Öko Hungária0000000000 Elektronika 1.ECM263287106 679105 77618 46727 66622 0147214 9310 2.Electrowaste11712818 01314 3942 5003 9432 533141 057339 3.Ökomat2042245 2437 6359521 4691 3818800 4.Re-Electro54956 0549 6731 2962 4822 080463560 5.Compcoord5111351 2902229320911865 6.CCR Rewee (E-Hulladék)30382 0003 3615036929412252 Gumiab- roncs 1.Öko-Gum11112127 70327 25324 79926 35611 64114 71400 2.GME*1306 59004 94300000 3.HUREC132714 72122 97911 14917 3228 6358 68800 4.Körkoor63894 8983 6253 9272 7841 3701 41400 Elem és akkumulátor 1.Re'lem801171 5201 5502000002020 2.Hungakku809011 05410 81311 94313 39810 8471912 3600 3.Hungarohab57722 9003 9633 1654 2150000 4. CCR Rebat (Akku- Hulladék) Összesen (22 szervezet) 3 8174 398977 9371 016 248529 904570 497507 54739 6909 693503

12 „Rendhagyó” Kezelést Koordináló Szervezetek Hulladék fajtája Koordináló szervezet neve Csatlakozott kötelezettek száma összesen (db) Kötelezettek anyagfajtánkénti összes kibocsátása (tonna) Koordináló szervezet hulladékkezelési teljesítménye (tonna) Összesen ebből: Anyagá -ban haszno -sítás Termikus hasz- nosítás Ártamat- lanítás egyéb hulla- dékke- zelés 200620072006200720062007 RoncsautókCar-Rec Kht.2523150 000140 00010 5988 9326 8674251 416224 MűanyagokRemoplast Kht. Építési- és bontási hulladék BAUREC Kht.

13 A szelektív gy ű jtés és a koordináló szervezet kapcsolata 1) Nem csak csomagolásra, hanem az összes anyagáramra vonatkozik 2) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek beruházása, teljesítménye és a koordináló szervezet viszonya: a) tervezhet ő ség b) mennyiségi korlátok, finanszírozhatóság c) finanszírozás – ellen ő rizhet ő ség d) választhatóság e) lakossági tudatformálás 3) Jogszabályi el ő írások folyamatos aktualizálása 4) Együttm ű ködés, munka összehangolás 5) Azonos versenyfeltételek 6) MGYOSZ - KKSZF

14 Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Helyzetképb ő l a jöv ő kép felé” workshop - KvVM 2009. január 21. A KOORDINÁLÓ SZERVEZETEK HELYZETE Balatoni Henrik Elnök – MGYOSZ Kezelést Koordináló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések