Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Helyzetképb ő l a jöv ő kép felé” workshop - KvVM 2009. január 21. A KOORDINÁLÓ SZERVEZETEK HELYZETE Balatoni Henrik Elnök – MGYOSZ Kezelést Koordináló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Helyzetképb ő l a jöv ő kép felé” workshop - KvVM 2009. január 21. A KOORDINÁLÓ SZERVEZETEK HELYZETE Balatoni Henrik Elnök – MGYOSZ Kezelést Koordináló."— Előadás másolata:

1 „Helyzetképb ő l a jöv ő kép felé” workshop - KvVM január 21. A KOORDINÁLÓ SZERVEZETEK HELYZETE Balatoni Henrik Elnök – MGYOSZ Kezelést Koordináló Szervezetek Fóruma

2 Mi a kezelést koordináló szervezet és miért van rá szükség? 1) Meghatározás (2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról) 11. § A gyártók és a forgalmazók a 6–10. §-ban foglalt kötelezettségeik ellátása érdekében önálló szervezetet hozhatnak létre, amely szervezet a kötelezettségeket a gyártóktól és forgalmazóktól díjfizetés ellenében, szerz ő désben rögzített feltételek mellett átvállalja; a tevékenységi körébe tartozó hulladékok begy ű jtését és hasznosítását vagy ártalmatlanítását szervezi és koordinálja.

3 2) Általános kezelést koordináló szervezeti modell

4 3) A kezelést koordináló szervezetekhez történ ő csatlakozás el ő nyei Kötelezettek Hasznosítási kötelezettség teljesítése Adminisztratív el ő nyök Beszámolási kötelezettség alól mentesül a partner az átvállalt mennyiségre vonatkozóan Termékdíj fizetés helyett hasznosítási díj fizetése A hasznosítási kötelezettség a Hgt. alapján fennáll Mentesül kötelezett a nyilvántartásba vétel alól a Cskr. hatálya alá tartozó kötelezett Állam Adminisztratív el ő nyök

5 4) A kezelést koordináló szervezetekhez történ ő csatlakozás hátrányai nem teljesítés esetén a vállalt kötelezettség, valamint a büntetés visszahárul a gyártóra

6 Kezelést koordináló szervezetek létrehozásának feltételei a) Általános feltételek Gyártói alapítás Alapt ő ke mértéke M ű szaki szervezeti alkalmasság Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre való alkalmasság Kötelez ő társasági forma Regisztrációs kötelezettség Termékdíj fizetés alóli mentesség megfelel ő ség

7 b) Termékáramspecifikus feltételek Csomagolási hulladék - alapt ő ke min. 50 millió Ft (saját t ő ke u.a.) E+E berendezések - alapt ő ke min. 75 millió Ft (saját t ő ke u.a.) Elemek és akkumulátorok - alapt ő ke min. 30 millió (2009. január 10-t ő l) Gépjárm ű vek - alapt ő ke min. 50 millió Ft Gumiabroncs hulladék - alapt ő ke min. 50 millió Ft

8 Koordináló szervezetek Magyarországon I. Hulla- dék fajtája Sor- szám Koordináló szervezet neve Csatlakozott kötelezettek száma összesen (db) Kötelezettek anyagfajtánkénti összes kibocsátása (tonna) Koordináló szervezet hulladékkezelési teljesítménye (tonna) Összesen ebből: Anyagában hasznosítás Termikus hasznosítás Ártal- matlaní- tás egyéb hulla- dékke- zelés Csomagolás 1. Öko- Pannon Öko-Pack Öko-Ferr Recyclomed Cseber Öko-kord Eko-Punkt Öko Hungária

9 Koordináló szervezetek Magyarországon II. Hulladék fajtája Sor - szá m Koordináló szervezet neve Csatlakozott kötelezettek száma összesen (db) Kötelezettek anyagfajtánkénti összes kibocsátása (tonna) Koordináló szervezet hulladékkezelési teljesítménye (tonna) Összesen ebből: Anyagában hasznosítás Termikus hasznosítás Ártal- matlaní- tás egyéb hulla- dékke- zelés Elektronika 1.ECM Electrowaste Ökomat Re-Electro Compcoord CCR Rewee (E-Hulladék)

10 Koordináló szervezetek Magyarországon III. Hulladék fajtája Sor- szám Koordináló szervezet neve Csatlakozott kötelezettek száma összesen (db) Kötelezettek anyagfajtánkénti összes kibocsátása (tonna) Koordináló szervezet hulladékkezelési teljesítménye (tonna) Összesen ebből: Anyagában hasznosítás termikus haszno- sítás Ártalmat- lanítás egyéb hulla- dékke- zelés Gumiabroncs 1.Öko-Gum GME* HUREC Körkoor Elem és akkumulátor 1.Re'lem Hungakku Hungarohab CCR Rebat (Akku- Hulladék)

11 Hulladék fajtája Sor- szám Koordináló szervezet neve Csatlakozott kötelezettek száma összesen (db) Kötelezettek anyagfajtánkénti összes kibocsátása (tonna) Koordináló szervezet hulladékkezelési teljesítménye (tonna) Összesen ebből: anyagában hasznosítás termikus hasznosí- tás Ártalmat -lanítás egyéb hulla- dékke- zelés Csomagolás 1.Öko-Pannon Öko-Pack Öko-Ferr Recyclomed Cseber Öko-kord Eko-Punkt Öko Hungária Elektronika 1.ECM Electrowaste Ökomat Re-Electro Compcoord CCR Rewee (E-Hulladék) Gumiab- roncs 1.Öko-Gum GME* HUREC Körkoor Elem és akkumulátor 1.Re'lem Hungakku Hungarohab CCR Rebat (Akku- Hulladék) Összesen (22 szervezet)

12 „Rendhagyó” Kezelést Koordináló Szervezetek Hulladék fajtája Koordináló szervezet neve Csatlakozott kötelezettek száma összesen (db) Kötelezettek anyagfajtánkénti összes kibocsátása (tonna) Koordináló szervezet hulladékkezelési teljesítménye (tonna) Összesen ebből: Anyagá -ban haszno -sítás Termikus hasz- nosítás Ártamat- lanítás egyéb hulla- dékke- zelés RoncsautókCar-Rec Kht MűanyagokRemoplast Kht. Építési- és bontási hulladék BAUREC Kht.

13 A szelektív gy ű jtés és a koordináló szervezet kapcsolata 1) Nem csak csomagolásra, hanem az összes anyagáramra vonatkozik 2) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek beruházása, teljesítménye és a koordináló szervezet viszonya: a) tervezhet ő ség b) mennyiségi korlátok, finanszírozhatóság c) finanszírozás – ellen ő rizhet ő ség d) választhatóság e) lakossági tudatformálás 3) Jogszabályi el ő írások folyamatos aktualizálása 4) Együttm ű ködés, munka összehangolás 5) Azonos versenyfeltételek 6) MGYOSZ - KKSZF

14 Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Helyzetképb ő l a jöv ő kép felé” workshop - KvVM 2009. január 21. A KOORDINÁLÓ SZERVEZETEK HELYZETE Balatoni Henrik Elnök – MGYOSZ Kezelést Koordináló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések