Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése Előadó: Dr. Balogh Péter A kérdőívszerkesztés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése Előadó: Dr. Balogh Péter A kérdőívszerkesztés."— Előadás másolata:

1 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése Előadó: Dr. Balogh Péter A kérdőívszerkesztés

2 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése AZ INFORMÁCIÓSZÜKSÉGLET MEGHATÁROZÁSA 1. Biztosítsuk, hogy a megszerzendő információ a probléma valamennyi összetevőjét érinti. Tekintsük át a probléma összetevőit és a megközelítés módját, különösen a kutatási kérdéseket, hipotéziseket, és azokat a jellemzőket, amelyek befolyásolják a kutatási tervet.

3 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése AZ INFORMÁCIÓSZÜKSÉGLET MEGHATÁROZÁSA (folytatás) 2. Készítsünk feldolgozási táblázattervet. 3. Tisztázzuk, hogy mit értünk célsokaságon.

4 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A KÉRDEZÉS MÓDSZERE 1. Tekintsük át a megkérdezés módszerét a különböző megfontolások alapján.

5 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése AZ EGYES KÉRDÉSEK TARTALMA 1. Szükséges-e a kérdés? 2. Egy vagy több kérdésre van-e szükség a szükséges információ egyértelmű megszerzéséhez? 3. Ne használjunk kétdimenziós kérdést!

6 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A VÁLASZOLÁSI KÉPTELENSÉG ÉS A NEM VÁLASZOLÁSI HAJLANDÓSÁG CSÖKKENTÉSE 1. Tájékozott-e a válaszadó? 2. Ha a válaszadók várhatóan nem eléggé tájékozottak, szűrőkérdéseket kell beiktatnunk, amelyek mérik a jártasságot, a termékalkalmazást. A múltbeli tapasztalatot is meg kell kérdezni, mielőtt rátérünk a témára.

7 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A VÁLASZOLÁSI KÉPTELENSÉG ÉS A NEM VÁLASZOLÁSI HAJLANDÓSÁG CSÖKKENTÉSE (folytatás) 3. Képes-e a válaszadó visszaemlékezni? 4. Kerüljük el a kihagyás, az időbeni összemosás és a kitaláció hibáit! 5. Az olyan kérdések, amelyek nem tartalmaznak megoldási kulcsokat a válaszadó számára, alábecsülhetik az egyes események tényleges bekövetkezését.

8 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A VÁLASZOLÁSI KÉPTELENSÉG ÉS A NEM VÁLASZOLÁSI HAJLANDÓSÁG CSÖKKENTÉSE (folytatás) 6. Ki tudja-e fejezni magát a válaszadó? 7. Minimalizáljuk a válaszadótól (meg)követelt erőfeszítéseket! 8. Megfelelő-e a feltett kérdés kontextusa? 9. Legitimizáljuk az információkérést!

9 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A VÁLASZOLÁSI KÉPTELENSÉG ÉS A NEM VÁLASZOLÁSI HAJLANDÓSÁG CSÖKKENTÉSE (folytatás) 10. Ha kényes információkkal dolgozunk: Helyezzük a kényes témákat a kérdőív végére! Olyan kijelentéssel vezessük be a kérdőívet, ami a bennünket érdeklő magatartás általános jellegére utal! Alkalmazzuk a harmadik személyben történő kérdezés módszerét!

10 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A VÁLASZOLÁSI KÉPTELENSÉG ÉS A NEM VÁLASZOLÁSI HAJLANDÓSÁG CSÖKKENTÉSE (folytatás) Rejtsük el a kényes kérdéseket olyanok közé, amelyekre a kérdezett szívesen válaszol! Adjunk meg a válaszkategóriákat konkrét számok kérése helyett! Alkalmazzuk a véletlenszerű módszereket, ha helyénvalóak.

11 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A KÉRDÉSSTRUKTÚRA MEGVÁLASZTÁSA 1. A nyitott kérdések hasznosak a feltáró kutatásoknál, és jól működnek bevezető kérdésekként is. 2. Használjunk strukturált kérdéseket, amikor lehetséges!

12 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A KÉRDÉSSTRUKTÚRA MEGVÁLASZTÁSA (folytatás) 3. Szelektív zárt kérdéseknél a válaszalternatívák minden lehetséges választást tartalmazzanak és legyenek egymást kölcsönösen kizáróak! 4. Az alternatív zárt kérdéseknél, ha a válaszadók jelentős részétől semleges válasz várható, kínáljunk fel egy semleges alternatívát is.

13 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése 5. Fontoljuk meg a felezéses szavazási technika alkalmazását, hogy csökkentsük a sorrendiségből fakadó torzításokat az alternatív és a szelektív zárt kérdéseknél! 6. Nagyon sok válaszalternatíva esetén mérlegeljük, hogy van-e lehetőség egy helyett több kérdést feltenni, hogy csökkentsük a válaszadók információfeldolgozási terheit! A KÉRDÉSSTRUKTÚRA MEGVÁLASZTÁSA (folytatás)

14 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A KÉRDÉS MEGFOGALMAZÁSA 1. Határozzuk meg a problémát a ki, mit, mikor, hol, miért és hogyan alapján (a hat w: who, what, when, where, why and way)! 2. Használjunk (hét)köznapi szavakat! A szavak a válaszadók szókincsét tükrözzék!

15 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A KÉRDÉS MEGFOGALMAZÁSA (folytatás) 3. Kerüljük a kétértelmű szavak használatát: rendszerint, általában, gyakran, sokszor, rendszeresen, alkalomszerűen, néha, stb.! 4. Kerüljük a szuggeráló kérdések használatát, amelyek rávezetik a válaszadókat a helyes válaszra!

16 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése 5. Kerüljük a rejtett alternatívákat, amelyeket a választási lehetőségek nem fejeznek ki! 6. Kerüljük a rejtett feltételezéseket! 7. Ne kényszerítsük a válaszadókat általánosításokra és számításokra, becslésekre! 8. Használjunk pozitív és negatív kijelentéseket! A KÉRDÉS MEGFOGALMAZÁSA (folytatás)

17 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A KÉRDÉSEK SORRENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 1. A bevezető kérdés legyen érdekes, egyszerű és bátorító! 2. A minősítő kérdések legyenek nyitó kérdések! 3. Az alapvető információkat szerezzük meg először, utána a csoportosító, és végül az azonosító információkat!

18 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A KÉRDÉSEK SORRENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA (folytatás) 4. A nehéz, bizalmas, vagy komplex kérdéseket a kérdőív vége felé tegyük fel! 5. Az általános kérdések előzzék meg a specifikus kérdéseket! 6. Logikus sorrendben tegyük fel a kérdéseket!

19 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése 7. Az átvezető kérdéseket figyelmesen tervezzük meg először, utána a csoportosító, és végül az azonosító információkat! A KÉRDÉSEK SORRENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA (folytatás)

20 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése 8. Az elágazott kérdéseket olyan közel tegyük az átvezető kérdésekhez, amennyire csak lehet, és az átvezető kérdéseket olyan sorrendbe tegyük, hogy a kérdezettek ne ismerjék fel, milyen további információt fogunk kérni tőlük! A KÉRDÉSEK SORRENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA (folytatás)

21 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése 1. Osszuk fel a kérdőívet különböző részekre! 2. A kérdéseket számozzuk minden egyes résznél! 3. A kérdőívet kódoljuk előre! 4. A kérdőíveket lássuk el sorszámmal! FORMA ÉS KÜLALAK

22 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A KÉRDŐÍV KIVITELEZÉSE 1. A kérdőív legyen professzionális megjelenésű! 2. A hosszabb kérdőíveknél a füzetformátumot alkalmazzuk! 3. Egyetlen kérdést se vágjunk szét, hanem írjuk a teljes kérdést azonos oldalra! (Ugyanez érvényes a dupla oldalas elrendezésre is!)

23 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A KÉRDŐÍV KIVITELEZÉSE (folytatás) 4. Használjunk függőleges válaszoszlopokat! 5. Hasznosak a táblázatok, ha több egymással összefüggő kérdésre ugyanazok a válaszlehetőségek. 6. Kerüljük el az összezsúfolást, csak azért ne zsúfoljunk, hogy a kérdőív rövidebbnek tűnjön!

24 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése A KÉRDŐÍV KIVITELEZÉSE (folytatás) 7. Utasításokat, vagy magyarázatokat a lehető legközelebb helyezzük a kérdésekhez!

25 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése PRÓBAKÉRDEZÉS 1. Mindig végezzünk próbakérdezést! 2. A kérdőívet minden tekintetben teszteljük, beleértve a kérdések tartalmát, azok megfogalmazását, sorrendiségét, a kérdőív formáját és külalakját, a kérdés nehézségi fokát és az utasításokat!

26 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése PRÓBAKÉRDEZÉS (folytatás) 3. A próbakérdezés során a válaszadók legyenek hasonlók azokhoz, akik a végleges megkérdezésben részt vesznek! 4. Kezdjük a próbakérdezést személyes megkérdezéssel!

27 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése PRÓBAKÉRDEZÉS (folytatás) 5. A próbakérdezést írásban, telefonon vagy elektronikusan is ismételjük meg, ha a végleges felmérés során e módszereket használjuk majd! 6. Különböző (típusú) kérdezőbiztosokat alkalmazzunk a próbakérdezés során!

28 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése PRÓBAKÉRDEZÉS (folytatás) 7. A próbakérdezés mintanagysága alacsony, 15 és 30 fő között mozogjon az első alkalommal! 8. Alkalmazzunk protokollelemzést és tájékoztató összegzést a problémák meghatározására!

29 Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése PRÓBAKÉRDEZÉS (folytatás) 9. A kérdőív minden jelentős változtatása után újabb próbakérdezést kell végezni, egy másik válaszadói mintán! 10. A próbakérdezésből származó válaszokat is elemezzük ki!


Letölteni ppt "Balogh Péter Kérdőivek szerkesztése Előadó: Dr. Balogh Péter A kérdőívszerkesztés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések