Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGYETEMES ÉS MAGYAR AGRÁRFEJLŐDÉS DR KOVÁCS JÁNOS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGYETEMES ÉS MAGYAR AGRÁRFEJLŐDÉS DR KOVÁCS JÁNOS."— Előadás másolata:

1 EGYETEMES ÉS MAGYAR AGRÁRFEJLŐDÉS DR KOVÁCS JÁNOS

2 A MEZŐGAZDASÁG HELYE SZEREPE AZ EMBERI CIVILIZÁCIÓBAN DR. KOVÁCS JÁNOS

3 ÉLETÜNKET ÁLMAINK TESZIK BOLDOGGÁ, REALITÁSÉRZÉKÜNK PEDIG ÉLHETŐVÉ

4 A MINDENKORI EMBERI KÖZÖSSÉGEK, TÁRSADALMAK LÉTEZÉSÉNEK ALAPJÁT SAJTÁT ÉLELMISZERSZÜKSÉGLETÜK KIELÉGÍTÉSI MÓDJA ÉS SZINTJE JELENTI

5 AZ UTÓBBI 200 ÉVET LESZÁMÍTVA A TÁPLÁLÉK ELŐÁLLÍTÁSA JELENTETTE A FŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET, ÍGY A GAZDASÁGTÖRTÉNET DÖNTŐEN A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG FEJLŐDÉSÉNEK AZ ÖSSZEFOGLALÁSA.

6 AZ ŐSI FEJLŐDÉS FŐBB ÁLLOMÁSAI 2 MIL.ÉVEHOMO SAPIENS MEGJELENÉSE 250 E. ÉVE A MAI EMBERTIPUS MEGJELENÉSE 40 E. ÉVEA KÖZFELFOGÁSBAN ÉLŐ ŐSEMBER MEGJELENÉSE 30 E. ÉVEEMBER MEGJELENÉSE A KÁRPÁT MEDENCÉBEN 25 E. ÉVE„ÍRÁSOS” EMLÉKEK MEGJELENÉSE 10-11 E. ÉVEA CIVILIZÁCIÓ KEZDETE 10 E. ÉVEGABONA ŐRLÉS KEZDETE 6 E. ÉVEERJESZTETT ITAL MEGJELENÉSE

7

8 AZ ŐSKORI EMBER VÉDTELEN VOLT A TERMÉSZETI ERŐKKEL SZEMBEN

9 A KÖZÖSSÉG LÉTÉNEK FOLYTONOSSÁGA A TERMÉSZETI KÖRNYEZET ALAKULÁSÁTÓL FÜGGÖTT.

10 A TERMÉSZETI JELENSÉGEKET A Z ALIG BELÁTHATÓ OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK ALAPJÁN IRÁNYÍTOTTNAK HITTÉK, AZ ÖNSZABÁLYZÓ TERMÉSZET GONDOLATA FEL SEM MERÜLT.

11 VALAMENNYI ŐSKÖZÖSSÉGI VALLÁS LÉNYEGE A TERMÉSZETTEL, A TERMÉSZET URÁVAL VALÓ RENDEZETT, JÓ KAPCSOLAT MEGTARTÁSA VOLT.

12 A TÁRSADALMI ÉLET ÉS A KÖZÖSSÉGI VISELKEDÉS SZABÁLYAIT TAPASZTALÁSOK ÁTADÁSÁVAL ALAKÍTOTTÁK KI, HÍVÉN, HOGY MEGFELELNEK MIND A BELSŐ, MIND A KÜLSŐ KÖRÜLMÉNYEKNEK.

13 A HIT AZ ŐSKÖZÖSSÉGI TÁRSADALMAKBAN A KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN FELHALMOZOTT TUDÁS, A KIALAKULT VISELKEDÉSI NORMÁK, ÉRTÉKREND, A KÖTELESSÉGEK ÉS JOGOK RENDSZERE, AZ EGYÉN ÉS A KÖZÖSSÉG VISZONYÁNAK BELÁTHATÓ SZERKEZETBE FOGLALÁSA.

14 A KŐKORSZAK VÉGÉRE A FÖLD NÉPESSÉGE NEM HALADTA MEG A 20 MILLIÓT (A MAI NÉPESSÉG 0,003 %-A)

15 A MEZŐGAZDASÁG KIALAKULÁSA, ŐSI FORMÁI

16 AZ EMBER MINDVÉGIG VEGYES TÁPLÁLKOZÁSÚ VOLT ÉS MARADT, A NÖVÉNYEK GYŰJTÖGETÉSE ÉS A VADÁSZAT JELENTETTE A LÉTALAPOT. ELŐSZÖR A VADÁSZAT JELENTETTE A TÁRSADALMI SZERVEZŐDÉS ALAPJÁT.

17 A KÖZÖSSÉG GAZDASÁGI LÉT ALAPJA A KÖZTULAJDON VOLT, MELYBŐL A LÉTFENNTARTÁSI SZÜKSÉGLETHEZ ARÁNYOSÍTOTT RÉSZESEDÉS VOLT A JELLEMZŐ.

18

19 A SZÜKSÉGLETEK FELETTI TERMELÉSI KÉPESSÉG KIALAKULÁSA KÉPEZTE A TRÁSADALMI FEJLŐDÉS ALAPJÁT, A SZÜKSÉGLETEK FELETTI TERMELÉSI KÉPESSÉG KIALAKULÁSA KÉPEZTE A TRÁSADALMI FEJLŐDÉS ALAPJÁT,

20 A Z ÁLLATOK HÁZIASÍTÁSA, A TERMELŐESZKÖZÖK FEJLŐDÉSÉVEL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK EGYÉNI TELJESÍTMÉNYKÜLÖNBSÉGEKHEZ KÖTŐDÉSE SZEMÉLYHEZ VALÓ KÖTŐDÉST, EGYÉNI BIRTOKLÁS KIALAKULÁSÁHOZ VEZETETT. MEGJELENT A MAGÁNTULAJDON.

21 A Z ŐSI, NEMZETISÉGI ALAPON SZERVEZŐDŐ TÁRSADALMAK 10-30 CSALÁDBÓL, ÉS MINTEGY 50-100 FŐBŐL ÁLLÓ KÖZÖSSÉGEK VOLTAK.

22 A MAGÁNTULAJDON LETT A KÖZÖSSÉGEN BELÜLI DIFFERENCIÁLÓDÁS ALAPJA, MELY ELVEZETETT ATÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉSHEZ, AZ EMBERI TÁRSADALOM BELÉPŐ LETT.

23 AZ ÉLŐHELY KEDVEZŐSÉGE ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓDTAK AZ EGYES KÖZÖSSÉGEK. A JOBB ÉLETTÉR, A „GAZDAGSÁG” CSÁBÍTÓLAG HATOTT AZ AZOKAT NÉLKÜLÖZŐKRE.

24 AHOGY A VADÁSZATBAN MEGSZOKTÁK AZ ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ ÉLÉST, ÚGY VOLT TERMÉSZETES A KONKURENS KÖZÖSSÉGEK ELKERGETÉSE, ÉLETTERÜK ERŐSZAKOS MEGSZERZÉSE, ILLETVE MEGSZERZÉSI KÍSÉRLETE. A VÉDEKEZÉS SZÜKSÉGLETE HOZTA LÉTRE A HARCOSOK KASZTJÁNAK KIALAKULÁSÁT.

25 A KÖZÖSSÉGEK KÖZTI HARC CÉLJA A JOBB ÉLETTÉR MEGSZERZÉSE MELLETT A TÚLNÉPESEDÉS OKÁN JELENTKEZŐ HELYHIÁNY, MAJD AZ ALANTASABBNAK ÍTÉLT MUNKÁK ÁTTESTÁLÁSA ELVEZET A TERÜLET- ÉS MÉRETNÖVEKEDÉSHEZ, A RABSZOLGATARTÓ TÁRSADALMAK KIALAKULÁSÁHOZ.

26


Letölteni ppt "EGYETEMES ÉS MAGYAR AGRÁRFEJLŐDÉS DR KOVÁCS JÁNOS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések