Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INFORMATIKA Terület- és Településfejlesztési szak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INFORMATIKA Terület- és Településfejlesztési szak"— Előadás másolata:

1 INFORMATIKA Terület- és Településfejlesztési szak
Dr. Huzsvai László egyetemi docens 2008.

2

3 Informatika Adatgyűjtés Adattárolás Adatmozgatás Adatfeldolgozás
Döntés Végrehajtás A döntés ellenőrzése

4 Az informatika erőforrásai
Adat Technológia A feldolgozás módszertana A technológia fejlődése meghatározza az adatgyűjtés (mérési pontosság) és továbbítás (sebesség, mennyiség) lehetőségeit, de nagyban befolyásolja a módszertant is, hiszen a számítógépek műveletvégző sebessége megengedhet, vagy kizárhat bizonyos elvileg létező matematikai eszközöket.

5 Mi az adat? Minden információ, amit tárolni kell. szám szöveg dátum
hang kép, stb.

6 Az SI mértékegységek többszörösei
kilo- k 103 mega- M 106 giga- G 109 tera- T 1012 peta- P 1015 exa- E 1018 zetta- Z 1021 yotta- Y 1024 Tárkapacitás, órafrekvencia.

7 Tároló eszközök Floppy 1,44 MByte CD 800 MByte DVD 4,7-9,4 GByte
Merevlemez GByte Pen Drive 128 Mbyte – 4 GByte

8 Az SI mértékegységek további prefixei
deci- d 10-1 centi- c 10-2 milli- m 10-3 mikro- μ 10-6 nano- n 10-9 piko- p 10-12 femto- f atto- a zepto- z yokto- y Műveletvégzés ideje, adatelérés ideje.

9 IEC bináris prefixumok
kilobinary, kibi (Ki) 210 megabinary, mebi (Mi) 220 gigabinary, gibi (Gi) 230 terabinary, tebi (Ti) 240 petabinary, pebi (Pi) 250 exabinary, ebi (Ei) 260 A bináris prefixumok esetében a kilo nagy K-val írandó, míg SI esetében kis k-val. IEC – International Electrotechnical Commission

10 Floppy

11 CD CD-R CD-RW

12 DVD DVD-R DVD+R DVD-RW DVD+RW DVD RAM
A DVD-lemez két 0,6 mm vastagságú lemez összeragasztásával készül, mindkét oldalon tárolhat adatokat, sőt egy oldalon két réteg is alakítható ki. Az oldalak és a rétegek számának kombinálásából jött létre a DVD négy alaptípusa. A fejlődés eredményeképpen csökkent a lyukak mérete, megnőtt a spirális sávok sűrűsége, a hasznos lemezfelület, valamint továbbfejlesztették a csatornamodulációt és a hibajavítási rendszert. Finomabban fókuszálható a lézer, és merevebb a lemez.

13 DVD-R, DVD+R

14 Kétrétegű DVD

15 DVD-RAM

16 Merevlemez

17 Pen Drive

18 Mi az adatbázis Egy témakör vagy cél köré csoportosuló információ.
Jó tervezés = hatékony adattárolás és kinyerés Célorientált adatbázisok

19 Adatbázis tervezés Milyen információt akarunk kinyerni?
Milyen elkülönülő tématerületeken kell tárolni az adatokat? Hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz? Az egyes területeken belül milyen adatokat kell tárolni?

20 Adatbázis felépítése Tábla (table) Űrlap (form)  adatbevitel
Mező (field) Rekord (record) Űrlap (form)  adatbevitel Adatmegjelenítés: kigyűjtés (find) sorba rendezés (sort) lekérdezés (query) Jelentések (report)  nyomtatás

21 Tábla

22 Űrlap

23 Jelentések

24 A relációs adatbázis feltételei
nem lehet két egyforma sora minden mezőnek egyedi neve van a sorok és oszlopok sorrendje tetszőleges a mezők elemi információt tartalmazzanak ne tartalmazzon származtatott, kiszámított adatot (redundancia) egy mező megváltoztatása nem hathat ki más mezőkre minden szükséges adatot tartalmaz van elsődleges kulcsa

25 Normalizálás Az adatok ésszerű csoportosítása 1NF ... 3NF ... 5NF
Első normált forma, ha mezőiben (oszlop) csak egyszerű tulajdonságok szerepelnek. 3NF alakban egy táblázat minden tulajdonsága (mező) a kulcs mezőtől függ

26 Kapcsolatok egy az egyhez egy a többhöz
több a többhöz (kapcsoló tábla)

27 Relációs adatbázis-kezelők
Oracle MS Access dBase SQL Excel stb.

28 Szimulációs modellek adatgyűjtés adattárolás adatmozgatás
A modellezés folyamata felfogható az informatika teljességének: adatgyűjtés adattárolás adatmozgatás adatfeldolgozás döntés végrehajtás ellenőrzés Az előrelátás modelleket igényel, vagyis olyan függvényeket, (algoritmusokat) amelyek bizonyos ismert adatokhoz (inputok) nagy hitelességgel hozzá képesek rendelni a várható következményt (output). A modellezésnél abból indulunk ki, hogy a valóság kísérletekkel kiismerhető, vagyis abból, hogy azonos kiindulási helyzetek következménye is azonos. Másrészt feltételezzük, hogy bizonyos tényezők változtatása és egy másik tényező változása között egyértelmű kapcsolat van, amennyiben más eleme a rendszernek nem változik (ok-okozatiság, ceteris paribus) Sajnos azonban azonos kiindulási helyzetet - ha más miatt nem, hát az idő múlása miatt - nem lehet biztosítani, ill. egyszerre egyetlen tényezőt változtatni is csak elméletileg lehet, hiszen minden kölcsönhatásban van mindennel. Így nem lehet eldönteni, hogy a kísérletileg mért számok valóban értelmezhetők-e a kísérletező szándékai szerint. A modellezés - hasonlóan a döntéshozatalhoz - csak akkor hatékony, ha célelvű. A modellezés abszolút célja a valóság hibátlan visszatükrözése. Azonban hibátlan modell semmiképpen nem létezik, csak a valóság közelítése. Ennek oka sokrétű: pl. mérési, adatrögzítési hiba, hiányzó fontos befolyásoló tényezők, korlátozott matematikai apparátus, stb.

29 Mi a modell? A modell összetett, bonyolult természeti képződmények, objektumok működésének megismerésére létrehozott „egyszerűsített helyettesítő”. Modell formák: Mechanikus analógok, elektromos analógok, matematikai, fizikai, kémiai modellek, stb.

30 Számítógépes modell „Minden modell egy szakmai szükséglet és egy matematikai lehetőség találkozási pontján jöhet létre.” Juhász-Nagy Pál

31 Mi a számítógépes modell alapja?
A matematikai, fizikai és kémia formanyelvét alkalmazva az alapot egyenletek, egyenletrendszerek alkotják. Megoldásuk valamely kezdeti értékről indulóan adja a modell válaszát. A bonyolultabb folyamatok leírására általában differenciálegyenletek alkalmasak, amelyek megoldása általában numerikus módszerekkel történik (számítástechnika).

32 A számítógépes modellek csoportosítása

33 Virtuális internetes szolgáltatás létrehozása
Szolgáltatás célja Domain regisztráció ismertetése, ellenőrzés, hogy még nincs ilyen név A tárhely-szolgáltató leírása (szolgáltatások és árak) Hogyan valósítja meg: milyen adatokat gyűjt, tárol és rendszerez, esetleg hogyan értékeli ki őket? Döntések és végrehajtások Visszacsatolás


Letölteni ppt "INFORMATIKA Terület- és Településfejlesztési szak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések