Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1918-1945.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1918-1945."— Előadás másolata:

1 1 A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1918-1945

2 2 TRIANON HATÁSA A HÁBORÚ LEZÁRÁSA ÚJABB KONFLIKTUS KIBONTAKOZÁSÁT KÓDOLTA BE AZÁLTAL, HOGY KELLŐ ÉLETTÉR ELVONÁSÁVAL HAGYTA LÉTEZNI A VESZTESEKET. ÍGY MAGYARORSZÁG HELYZETÉT IS REMÉNYTELENNEK LÁTTA A SZAKÉRTŐK TÖBBSÉGE.A HÁBORÚ LEZÁRÁSA ÚJABB KONFLIKTUS KIBONTAKOZÁSÁT KÓDOLTA BE AZÁLTAL, HOGY KELLŐ ÉLETTÉR ELVONÁSÁVAL HAGYTA LÉTEZNI A VESZTESEKET. ÍGY MAGYARORSZÁG HELYZETÉT IS REMÉNYTELENNEK LÁTTA A SZAKÉRTŐK TÖBBSÉGE.

3 3 A MONARCHIA FELBOMLÁSÁVAL MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ELVESZÍTETTE JÓL FIZETŐ 52 MILLIÓS BELSŐ PIACÁT, ÉS SZEMBE TALÁLTA MAGÁT AZ USA ÁRUDÖMPINGJÉVEL A KIRÁLYSÁG UTÓDÁLLAMAI POLITIKAI SZEMBENÁLLÁSRA, VÉLT SÉRELMEIK „KIEGYENLÍTÉSÉRE” TÖREKEDTEK, GAZDASÁGILAG PEDÍG ÖNELLÁTÁSRA RENDEZKEDTEK BE, INTEGRÁCIÓ HELYETT PÁRHUZAMOS FEJLŐDÉS INDULT MEG KÖZÖTTÜK.

4 4 MAGYARORSZÁG ERŐS IPAROSÍTÁSBA KEZDETT, MELYHEZ A TŐKÉT A MEZŐGAZDASÁGBÓL KÍVÁNTÁK ELŐTEREMTENI EXPORTKÉNYSZER, A TERMÉS 30-50 %-A KERÜLT KÜLFÖLDI ELADÁSRA

5 5 MAGYARORSZÁG MEGVÁLTOZOTT ADOTTSÁGAI TERÜLETE 32,7 %-ÁRA CSAPPANT (92.607 KM 2 ),TERÜLETE 32,7 %-ÁRA CSAPPANT (92.607 KM 2 ), LAKOSSÁGA PEDÍG 41,6 %-RA (7,6 M.)LAKOSSÁGA PEDÍG 41,6 %-RA (7,6 M.) AGRÁRNÉPESSÉG ARÁNYA 55,7 % (1941-re 48,7-re csökkent)AGRÁRNÉPESSÉG ARÁNYA 55,7 % (1941-re 48,7-re csökkent) ROHAMOS NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS (a népsűrűség 85,9 fő/km 2 -ről 1940-re 100 fölé emelkedett, ezzel a 8. legsűrűbben lakott ország volt). A KÉRDÉS AZ VOLT, HOGYAN TUD ELTARTANI EGY AGRÁRORSZÁG (az ipari termelés 1938-ban csupán 28 %-kal haladta meg az 1918-as szintet) A LEGFEJLETTEBB IPARI ORSZÁGOKÉNÁL NAGYOBB NÉPSŰRŰSÉGET.ROHAMOS NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS (a népsűrűség 85,9 fő/km 2 -ről 1940-re 100 fölé emelkedett, ezzel a 8. legsűrűbben lakott ország volt). A KÉRDÉS AZ VOLT, HOGYAN TUD ELTARTANI EGY AGRÁRORSZÁG (az ipari termelés 1938-ban csupán 28 %-kal haladta meg az 1918-as szintet) A LEGFEJLETTEBB IPARI ORSZÁGOKÉNÁL NAGYOBB NÉPSŰRŰSÉGET. GAZDASÁGILAG KITETT, ÁLLAMISÁGÁBAN ÁTMENETI JELLEGŰ HELYZET ALAKULT KI. GAZDASÁGILAG KITETT, ÁLLAMISÁGÁBAN ÁTMENETI JELLEGŰ HELYZET ALAKULT KI.

6 6 NEMZETKÖZI KÖRÜLMÉNYEK NYERS TERMÉKEK IRÁNYÁBA FORDULT A NEMZETKÖZI KERESLET (1925-ben 30,4 % volt a feldolgozott élelmiszer hányad, ami 1938-ra 19,4 %-ra csökkent)NYERS TERMÉKEK IRÁNYÁBA FORDULT A NEMZETKÖZI KERESLET (1925-ben 30,4 % volt a feldolgozott élelmiszer hányad, ami 1938-ra 19,4 %-ra csökkent) NAGY ÁRINGADOZÁSOK (65-160 %)NAGY ÁRINGADOZÁSOK (65-160 %) MEGJELENIK AZ AGRÁROLLÓ FOGALMA A MEZŐGAZDASÁGBAN (az ipari eredetű anyagok, eszközök arányának növekedésével)MEGJELENIK AZ AGRÁROLLÓ FOGALMA A MEZŐGAZDASÁGBAN (az ipari eredetű anyagok, eszközök arányának növekedésével) 1929-33-AS GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG1929-33-AS GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG

7 7 MEZŐGAZDASÁGFEJLŐDÉSI SZAKASZOK REKONSTRUKCIÓS PERIÓDUSREKONSTRUKCIÓS PERIÓDUS 1920 - 1924 KIBONTAKOZÓ KONJUNKTÚRAKIBONTAKOZÓ KONJUNKTÚRA 1925 - 1929 VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁGVILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG 1929 -1933 DEPRESSZIÓ IDŐSZAKADEPRESSZIÓ IDŐSZAKA 1934 - 1937 HÁBORÚS FELKÉSZÜLÉSI FELLENDÜLÉS 1937-1940HÁBORÚS FELKÉSZÜLÉSI FELLENDÜLÉS 1937-1940

8 8 NÖVÉNYTERMESZTÉS FŐ NÖVÉNY A BÚZA (30 %), GABONAFÉLÉK 50 % FELETT,FŐ NÖVÉNY A BÚZA (30 %), GABONAFÉLÉK 50 % FELETT, VILÁGPIACI VERSENY ELŐTÉRBE ÁLLÍTOTTA A MINŐSÉGET – A NEMESÍTÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSA -BÁNKÚTI 1201VILÁGPIACI VERSENY ELŐTÉRBE ÁLLÍTOTTA A MINŐSÉGET – A NEMESÍTÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSA -BÁNKÚTI 1201 NŐTT A KUKORICA TERMÉSÁTLAGA 8,74 q/kh-RÓL 10,55-RE, DE NAGY A TERMÉSINGADOZÁS (5,3-13,3 q/kh)NŐTT A KUKORICA TERMÉSÁTLAGA 8,74 q/kh-RÓL 10,55-RE, DE NAGY A TERMÉSINGADOZÁS (5,3-13,3 q/kh) A BURGONYA VOLT A 3. NÖVÉNY, KÖRZETEK, NYÍRSÉG ELÉRTE A VILÁGSZÍNVONALAT TERMÉSÁTLAGBANA BURGONYA VOLT A 3. NÖVÉNY, KÖRZETEK, NYÍRSÉG ELÉRTE A VILÁGSZÍNVONALAT TERMÉSÁTLAGBAN

9 9 KERTÉSZET, ÁLLATTENYÉSZTÉS A KERTTERÜLET 20 %-KAL LETT NAGYOBB,A KERTTERÜLET 20 %-KAL LETT NAGYOBB, FŐ FUNKCIÓ A LAKOSSÁGI ÖNELLÁTÁS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS – TÉNYLEGES FEJLŐDÉS –GYÜMÖLCSTERMESZTÉS – TÉNYLEGES FEJLŐDÉS – NYÍRSÉG – ALMA, DUNA-TISZA KÖZE: CSONTHÉLYASOK, ÁLLATSŰRŰSÉG VÁLTOZATLAN, DE A LAKOSSÁGIÁLLATSŰRŰSÉG VÁLTOZATLAN, DE A LAKOSSÁGI LÉTSZÁMHOZ VISZONYÍTVA CSÖKKENT (30 %), A KIVITEL NEM CSÖKKENT, FOGYASZTÁSCSÖKKENÉS 20 %-KAL CSÖKKENT A SZARVASMARHA, 50 %-KAL20 %-KAL CSÖKKENT A SZARVASMARHA, 50 %-KAL NŐTT A SERTÉS, 20 %-KAL A LÓ, NŐTT A BAROMBIÁLLOMÁNY

10 10 GÉPESÍTÉS HELYZETE NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS – OLCSÓ MUNKAERŐ, GÉPESÍTÉSI FOLYAMAT LASSULÁSA – DÖNTŐEN A VONTATÁS ÉS A CSÉPLÉS TERÜLETÉRE KORLÁTOZÓDOTT HIÁNY VOLT A KORSZERŰ KÖNNYŰ VASEKÉBEN, URADALMAKBAN - A GŐZEKÉK HELYETT TRAKTOROK – PARASZTI GAZDASÁGOKBAN IS TERJEDTEK TÁRCSÁT, BORONÁT, KULTIVÁTORT KIZÁRÓLAG A 200 HOLDNÁL NAGYOBB GAZDASÁGOK HASZNÁLTAK, SZECSKAVÁGÓ, KUKORICAMORZSOLÓ, DARÁLÓ A 10 HOLDAS GAZDASÁGOKBAN IS ÁLTALÁNOS A 30-AS ÉVEKBEN INDULTAK BE A GÉPSZÖVETKEZETEK, AZ ÉRTÉKESÍTÉSI GONDOK ENYHÍTÉSÉRE AZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZÖVETKEZETEK - HANGYA

11 11 A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT NŐTT A MEZŐGAZDASÁG LEMARADÁSA A NYUGATÉHOZ, VISZONT CSÖKKENT A KELET- EURÓPAIHOZ VISZONYÍTOTTAN

12 12 NEMZETI JÖVEDELEM ALAKULÁSA 1924-1937) ÉVJÖVEDELEM (PENGŐ/Fő) AGRÁRNÉPESSÉG JÖVEDELME (PENGŐ/FŐ) 1924/1925590300 1925/1926650 1926/1927667 1927/1928669 1928/1929690 1929/1930640 1930/1931540 1931/1932458245 1932/1933421 1933/1934401 1934/1935412180 1935/1936446 1936/1937491240

13 13 IPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI JÖVEDELEMKÜLÖNBSÉG (1931) FOGLALKOZÁS MEGNEVEZÉSEÉVES JÖVEDELEM (PENGŐ/FŐ) MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS183,4 GAZDASÁGI CSELÉD205,3 KISBIRTOKOS (10 KH. ALATT)227,2 KÖZÉPPARASZT (10-100 KH)429,6 BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI MUNKÁS442,5 IPAR, KÖZLEKEDÉS SEGÉDSZEMÉLYZETE369,7 KISIPAROS, KISKERESKEDŐ342,0 LAKOSSÁG 1/5-ÉNEK JÖVEDELME1500,3 A FENNMARADÓ 4/5-NEK288,8

14 14 KÉTPÓLUSÚ TÁRSADALOM ÚRI RÉTEG – MEGŐRZŐDÖTT A FÖLDBIRTOKOS PRESZTIZSEÚRI RÉTEG – MEGŐRZŐDÖTT A FÖLDBIRTOKOS PRESZTIZSE IPARI MÁGNÁSOK, GYÁROSOK, NAGYKERESKEDŐK, BANKÁROK, FÖLDBIRTOKOSOK SZÉLES NÉPTÖMEGSZÉLES NÉPTÖMEG - ALKALMAZOTTAK- ALKALMAZOTTAK - MUNKÁSOK - PARASZTI RÉTEG - PROLETÁROK, NAPSZÁMOSOK AZ ORSZÁG KÉTPÓLUSOS - HATALMAS NAGYBIRTOKOK ÉS A MEGÉLHETÉSI ALAPNAK KEVÉS KISBIRTOKOK ALKOTTA, EURÓPA LEGKORSZERŰTLENEBB SZERKEZETŰ MEZŐGAZDASÁGI RENDSZERREL JELLEMEZHETŐAZ ORSZÁG KÉTPÓLUSOS - HATALMAS NAGYBIRTOKOK ÉS A MEGÉLHETÉSI ALAPNAK KEVÉS KISBIRTOKOK ALKOTTA, EURÓPA LEGKORSZERŰTLENEBB SZERKEZETŰ MEZŐGAZDASÁGI RENDSZERREL JELLEMEZHETŐ

15 15 PARASZTI NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA (1930) BIRTOKMÉRET NÉPESSÉG (FŐ) NÉPESSÉG (%) 50-100 kh. 43.6310,98 20-50 kh. 242.6205,47 10-20 kh. 461.27410,40 5-10 kh. 604.15713,63 1-5 kh. 1.070.64224,15 ≤ 1 kh. 75.0881,69 RÉSZES MŰVELŐ 72.8721,64 ÁLLATTENYÉSZTŐ2.4850,06 KERTÉSZ11.3650,26 GAZDASÁGI CSELÉD 597.47413.47 GAZDASÁGI MUNKÁS 1.252.73128,25 ÖSSZESEN4.434.369100.00

16 16 HÁROM MILLIÓ KOLDUS ORSZÁGA A PARASZTSÁG 69,26 %-A (3.071.292) SZEGÉNY,A PARASZTSÁG 69,26 %-A (3.071.292) SZEGÉNY, FÖLDJÉBŐL CSAK A PARASZTSÁG 17%-A TUDOTT MEGÉLNIFÖLDJÉBŐL CSAK A PARASZTSÁG 17%-A TUDOTT MEGÉLNI NEM INDULT BE BIRTOKRENDEZÉSI, SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI FOLYAMAT,NEM INDULT BE BIRTOKRENDEZÉSI, SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI FOLYAMAT, A FÖLDOSZTÁS (1920) - ÖSSZESEN 425 E. EMBER ÁTLAGBAN KEVESEBB, MINT 2 HOLD FÖLDET KAPOTTA FÖLDOSZTÁS (1920) - ÖSSZESEN 425 E. EMBER ÁTLAGBAN KEVESEBB, MINT 2 HOLD FÖLDET KAPOTT

17 17 A GAZDASÁGI BAJOK AZ ÉLET ELLEHETETLENÜLÉSE FELÉ VITTEK A POLITIKA TRIANONBÓL VEZETTE LE A BAJOK GYÖKERÉT (AZ ODAVEZETŐ ÚT VIZSGÁLATA NÉLKÜL), REVIZIONISTA POLITIKA, A GAZDASÁGI ALAPOKON INDULÓ NÉMET-MAGYAR VISZONY POLITIKAI TARTALOMMAL TÖLTŐDÖTT MEG, AMI A II. VILÁGHÁBORÚS ESEMÉNYEKBE TORKOLLOTT.

18 18 ÍGY VÁLIK EGY ELRONTOTT AGRÁRPOLITIKA A VILÁGFEJLŐDÉSTŐL VALÓ ELSZAKADÁS, A NEMZET TOVÁBBI SORSÁT ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLÓ ESEMÉNYSOR, EGY LAVINA MEGINDÍTÓJÁVÁ.

19 19 MAGYARORSZÁG A TENGELYHATALMAK OLDALÁN LÉPETT BE A HÁBORÚBA, ÉRDEKEIVEL NEM TÖRŐDŐ „KÖVETKEZETESSÉG” ENNEK MEGFELELŐ „EREDMÉNY”


Letölteni ppt "1 A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1918-1945."

Hasonló előadás


Google Hirdetések