Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT"— Előadás másolata:

1 A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2 TRIANON HATÁSA A HÁBORÚ LEZÁRÁSA ÚJABB KONFLIKTUS KIBONTAKOZÁSÁT KÓDOLTA BE AZÁLTAL, HOGY KELLŐ ÉLETTÉR ELVONÁSÁVAL HAGYTA LÉTEZNI A VESZTESEKET. ÍGY MAGYARORSZÁG HELYZETÉT IS REMÉNYTELENNEK LÁTTA A SZAKÉRTŐK TÖBBSÉGE.

3 A MONARCHIA FELBOMLÁSÁVAL MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ELVESZÍTETTE JÓL FIZETŐ 52 MILLIÓS BELSŐ PIACÁT, ÉS SZEMBE TALÁLTA MAGÁT AZ USA ÁRUDÖMPINGJÉVEL A KIRÁLYSÁG UTÓDÁLLAMAI POLITIKAI SZEMBENÁLLÁSRA, VÉLT SÉRELMEIK „KIEGYENLÍTÉSÉRE” TÖREKEDTEK, GAZDASÁGILAG PEDÍG ÖNELLÁTÁSRA RENDEZKEDTEK BE, INTEGRÁCIÓ HELYETT PÁRHUZAMOS FEJLŐDÉS INDULT MEG KÖZÖTTÜK.

4 MAGYARORSZÁG ERŐS IPAROSÍTÁSBA KEZDETT, MELYHEZ A TŐKÉT A MEZŐGAZDASÁGBÓL KÍVÁNTÁK ELŐTEREMTENI EXPORTKÉNYSZER, A TERMÉS %-A KERÜLT KÜLFÖLDI ELADÁSRA

5 MAGYARORSZÁG MEGVÁLTOZOTT ADOTTSÁGAI
TERÜLETE 32,7 %-ÁRA CSAPPANT ( KM2), LAKOSSÁGA PEDÍG 41,6 %-RA (7,6 M.) AGRÁRNÉPESSÉG ARÁNYA 55,7 % (1941-re 48,7-re csökkent) ROHAMOS NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS (a népsűrűség 85,9 fő/km2-ről 1940-re 100 fölé emelkedett, ezzel a 8. legsűrűbben lakott ország volt). A KÉRDÉS AZ VOLT, HOGYAN TUD ELTARTANI EGY AGRÁRORSZÁG (az ipari termelés 1938-ban csupán 28 %-kal haladta meg az 1918-as szintet) A LEGFEJLETTEBB IPARI ORSZÁGOKÉNÁL NAGYOBB NÉPSŰRŰSÉGET. GAZDASÁGILAG KITETT, ÁLLAMISÁGÁBAN ÁTMENETI JELLEGŰ HELYZET ALAKULT KI.

6 NEMZETKÖZI KÖRÜLMÉNYEK
NYERS TERMÉKEK IRÁNYÁBA FORDULT A NEMZETKÖZI KERESLET (1925-ben 30,4 % volt a feldolgozott élelmiszer hányad, ami 1938-ra 19,4 %-ra csökkent) NAGY ÁRINGADOZÁSOK ( %) MEGJELENIK AZ AGRÁROLLÓ FOGALMA A MEZŐGAZDASÁGBAN (az ipari eredetű anyagok, eszközök arányának növekedésével) AS GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG

7 MEZŐGAZDASÁGFEJLŐDÉSI SZAKASZOK
REKONSTRUKCIÓS PERIÓDUS KIBONTAKOZÓ KONJUNKTÚRA VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG DEPRESSZIÓ IDŐSZAKA HÁBORÚS FELKÉSZÜLÉSI FELLENDÜLÉS

8 NÖVÉNYTERMESZTÉS FŐ NÖVÉNY A BÚZA (30 %), GABONAFÉLÉK 50 % FELETT,
VILÁGPIACI VERSENY ELŐTÉRBE ÁLLÍTOTTA A MINŐSÉGET – A NEMESÍTÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSA -BÁNKÚTI 1201 NŐTT A KUKORICA TERMÉSÁTLAGA 8,74 q/kh-RÓL 10,55-RE, DE NAGY A TERMÉSINGADOZÁS (5,3-13,3 q/kh) A BURGONYA VOLT A 3. NÖVÉNY, KÖRZETEK, NYÍRSÉG ELÉRTE A VILÁGSZÍNVONALAT TERMÉSÁTLAGBAN

9 KERTÉSZET, ÁLLATTENYÉSZTÉS
A KERTTERÜLET 20 %-KAL LETT NAGYOBB, FŐ FUNKCIÓ A LAKOSSÁGI ÖNELLÁTÁS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS – TÉNYLEGES FEJLŐDÉS – NYÍRSÉG – ALMA, DUNA-TISZA KÖZE: CSONTHÉLYASOK, ÁLLATSŰRŰSÉG VÁLTOZATLAN, DE A LAKOSSÁGI LÉTSZÁMHOZ VISZONYÍTVA CSÖKKENT (30 %), A KIVITEL NEM CSÖKKENT, FOGYASZTÁSCSÖKKENÉS 20 %-KAL CSÖKKENT A SZARVASMARHA, 50 %-KAL NŐTT A SERTÉS, 20 %-KAL A LÓ, NŐTT A BAROMBIÁLLOMÁNY

10 GÉPESÍTÉS HELYZETE NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS – OLCSÓ MUNKAERŐ, GÉPESÍTÉSI FOLYAMAT LASSULÁSA – DÖNTŐEN A VONTATÁS ÉS A CSÉPLÉS TERÜLETÉRE KORLÁTOZÓDOTT HIÁNY VOLT A KORSZERŰ KÖNNYŰ VASEKÉBEN, URADALMAKBAN - A GŐZEKÉK HELYETT TRAKTOROK – PARASZTI GAZDASÁGOKBAN IS TERJEDTEK TÁRCSÁT, BORONÁT, KULTIVÁTORT KIZÁRÓLAG A 200 HOLDNÁL NAGYOBB GAZDASÁGOK HASZNÁLTAK, SZECSKAVÁGÓ, KUKORICAMORZSOLÓ, DARÁLÓ A 10 HOLDAS GAZDASÁGOKBAN IS ÁLTALÁNOS A 30-AS ÉVEKBEN INDULTAK BE A GÉPSZÖVETKEZETEK, AZ ÉRTÉKESÍTÉSI GONDOK ENYHÍTÉSÉRE AZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZÖVETKEZETEK - HANGYA

11 A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT NŐTT A MEZŐGAZDASÁG LEMARADÁSA A NYUGATÉHOZ, VISZONT CSÖKKENT A KELET-EURÓPAIHOZ VISZONYÍTOTTAN

12 NEMZETI JÖVEDELEM ALAKULÁSA 1924-1937)
JÖVEDELEM (PENGŐ/Fő) AGRÁRNÉPESSÉG JÖVEDELME (PENGŐ/FŐ) 1924/1925 590 300 1925/1926 650 1926/1927 667 1927/1928 669 1928/1929 690 1929/1930 640 1930/1931 540 1931/1932 458 245 1932/1933 421 1933/1934 401 1934/1935 412 180 1935/1936 446 1936/1937 491 240

13 IPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI JÖVEDELEMKÜLÖNBSÉG (1931)
FOGLALKOZÁS MEGNEVEZÉSE ÉVES JÖVEDELEM (PENGŐ/FŐ) MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁS 183,4 GAZDASÁGI CSELÉD 205,3 KISBIRTOKOS (10 KH. ALATT) 227,2 KÖZÉPPARASZT ( KH) 429,6 BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI MUNKÁS 442,5 IPAR, KÖZLEKEDÉS SEGÉDSZEMÉLYZETE 369,7 KISIPAROS, KISKERESKEDŐ 342,0 LAKOSSÁG 1/5-ÉNEK JÖVEDELME 1500,3 A FENNMARADÓ 4/5-NEK 288,8

14 KÉTPÓLUSÚ TÁRSADALOM ÚRI RÉTEG – MEGŐRZŐDÖTT A FÖLDBIRTOKOS PRESZTIZSE
IPARI MÁGNÁSOK, GYÁROSOK, NAGYKERESKEDŐK, BANKÁROK, FÖLDBIRTOKOSOK SZÉLES NÉPTÖMEG - ALKALMAZOTTAK - MUNKÁSOK - PARASZTI RÉTEG - PROLETÁROK, NAPSZÁMOSOK AZ ORSZÁG KÉTPÓLUSOS - HATALMAS NAGYBIRTOKOK ÉS A MEGÉLHETÉSI ALAPNAK KEVÉS KISBIRTOKOK ALKOTTA, EURÓPA LEGKORSZERŰTLENEBB SZERKEZETŰ MEZŐGAZDASÁGI RENDSZERREL JELLEMEZHETŐ

15 PARASZTI NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA (1930)
BIRTOKMÉRET NÉPESSÉG (FŐ) NÉPESSÉG (%) kh. 43.631 0,98 20-50 kh. 5,47 10-20 kh. 10,40 5-10 kh. 13,63 1-5 kh. 24,15 ≤ 1 kh. 75.088 1,69 RÉSZES MŰVELŐ 72.872 1,64 ÁLLATTENYÉSZTŐ 2.485 0,06 KERTÉSZ 11.365 0,26 GAZDASÁGI CSELÉD 13.47 GAZDASÁGI MUNKÁS 28,25 ÖSSZESEN 100.00

16 HÁROM MILLIÓ KOLDUS ORSZÁGA
A PARASZTSÁG 69,26 %-A ( ) SZEGÉNY, FÖLDJÉBŐL CSAK A PARASZTSÁG 17%-A TUDOTT MEGÉLNI NEM INDULT BE BIRTOKRENDEZÉSI, SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI FOLYAMAT, A FÖLDOSZTÁS (1920) - ÖSSZESEN 425 E. EMBER ÁTLAGBAN KEVESEBB, MINT 2 HOLD FÖLDET KAPOTT

17 A GAZDASÁGI BAJOK AZ ÉLET ELLEHETETLENÜLÉSE FELÉ VITTEK A POLITIKA TRIANONBÓL VEZETTE LE A BAJOK GYÖKERÉT (AZ ODAVEZETŐ ÚT VIZSGÁLATA NÉLKÜL), REVIZIONISTA POLITIKA, A GAZDASÁGI ALAPOKON INDULÓ NÉMET-MAGYAR VISZONY POLITIKAI TARTALOMMAL TÖLTŐDÖTT MEG, AMI A II. VILÁGHÁBORÚS ESEMÉNYEKBE TORKOLLOTT.

18 ÍGY VÁLIK EGY ELRONTOTT AGRÁRPOLITIKA A VILÁGFEJLŐDÉSTŐL VALÓ ELSZAKADÁS, A NEMZET TOVÁBBI SORSÁT ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLÓ ESEMÉNYSOR, EGY LAVINA MEGINDÍTÓJÁVÁ.

19 MAGYARORSZÁG A TENGELYHATALMAK OLDALÁN LÉPETT BE A HÁBORÚBA, ÉRDEKEIVEL NEM TÖRŐDŐ „KÖVETKEZETESSÉG” ENNEK MEGFELELŐ „EREDMÉNY”


Letölteni ppt "A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG FEJLŐDÉSE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések