Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FÜGGETLENSÉG AKARATI AKARATI CSELEKVÉSI CSELEKVÉSI SZABADSÁG SZABADSÁG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FÜGGETLENSÉG AKARATI AKARATI CSELEKVÉSI CSELEKVÉSI SZABADSÁG SZABADSÁG."— Előadás másolata:

1

2 FÜGGETLENSÉG AKARATI AKARATI CSELEKVÉSI CSELEKVÉSI SZABADSÁG SZABADSÁG

3 MI KELL HOZZÁ? MEGFELELŐ MÉRET GAZDASÁGI POTENCIÁL TÁRSADALMI EGYSÉG FEJLŐDŐ KÉPESSÉG ÖNVÉDELMI ERŐ

4 MÉRET TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK KIHASZNÁLÁSA AZ ÉLETHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK EGYÜTTESÉNEK A MEGLÉTE ISMERETI SZINTJÉT TERMELŐ ERŐVÉ TUDJA FORMÁLNI, HATÉKONYSÁGI SZINT BIZTOSÍTÁSA

5 GAZDASÁGI POTENCIÁL AZ EGY FŐRE ESŐ ELŐÁLLÍTOTT ÉRTÉK NAGYSÁGA ÉS NÖVEKEDÉSI ÜTEME A KÖZVETLEN TERMELÉSI FELADATOKAT VÉGZŐK ARÁNYA AZ INAKTÍV ELTARTOTTAK ARÁNYA A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK MEGLÉTE ÉS NAGYSÁGA

6 TÁRSADALMI EGYSÉG AZ EGYÜVÉ TARTOZÁS ÁLTALÁNOS ELVÉNEK ELFOGADÁSA KÖZMEGEGYEZÉS A TÁRSADALOM ÉS AZ ÁLLAM SZERKEZETÉT, TULAJDON HASZNOSÍTÁSI FORMÁJÁT ILLETŐEN, EGYETÉRTÉS A KÖZÖSSÉG ÉS AZ EGYÉN KAPCSOLATÁNAK SZABÁLYOZOTTSÁGÁBAN MEGEGYEZÉS A KÖZERKÖLCS MIBENLÉTÉBEN ÉS BETARTATÁSI RENDJÉBEN

7 FEJLŐDŐ KÉPESSÉG A STABILITÁS ÉS A VÁLTOZÁS SZERVES EGYSÉGÉNEK FENNTARTÁSA PROBLÉMA FELISMERŐ KÉPESSÉG PROBLÉMA MEGOLDÓ KÉPESSÉG, HATÉKONY REAGÁLÁS A KÜLSŐ (TERMÉSZETI, TÁRSADALMI) ÉS A BELSŐ (TÁRSADALMI) VÁLTOZÁSOKRA, KÉPESSÉG A GAZDASÁGI RENDSZER VÁLTOZTATÁSÁRA

8 ÖNVÉDELMI KÉPESSÉG A FÜGGETLENSÉG KÜLSŐ ERŐKKEL SZEMBENI ELFOGADTATÁSA A POTENCIÁLIS VESZÉLY EREJE FELETTISÉG KÜLSŐ GAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÉDELME KAPCSOLAT A KÖRNYEZŐ RENDSZEREKKEL,BEÁGYAZOTTSÁG, SZÖVETSÉGI POLITIKA

9

10 ÁLLAMALAPÍTÁS, ÁRPÁD HÁZI IDŐSZAK HONMEGOSZTÁSSAL ÁTVETTÉK AZ ELŐZŐ KULTÚRÁK EREDMÉNYEIT, AZ ÚJ ISMERETEKET AZ EGYHÁZ (SZERZETES RENDEK), A BETELEPÜLŐK KÖZVETÍTETTÉK. A FŐ FELADAT A LÉTSZÁMNÖVEKEDÉS, A TERÜLETI ADOTTSÁGOK KIHASZNÁLÁSA JELENTETTE

11 A FEUDALIZMUS KORAI SZAKASZÁBAN (A HÁROM RÉSZRE SZAKADÁSIG) KÖVETŐ JELLEGŰ A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS

12 MAGYAR ARISZTOKRÁCIA KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE MAIORES NATU ET DIGNITATE – SZÜLETÉSRE ÉS MÉLTÓSÁGRA NÉZVE NAGYOBBAK (XI. SZ.) NOBILIS – NEMES (XII. SZ.) BARO (Báró) – KÖZNEMES (XIII. SZ-TÓL) KVÁZI ARISZTOKRÁCIA – a bárók közül 40-50 fő, de a cím nem öröklődött automatikusan) ÖRÖKÖS FŐRENDISÉG -HERCEG, GRÓF, BÁRÓ – (XV. sz. közepétől) címek eltörlése 1947

13 KÉTKAMARÁS PARLAMENT 1608-TÓL 1608-TÓL FELSŐHÁZ - FŐNEMESEK SZEMÉLYESEN, FELSŐHÁZ - FŐNEMESEK SZEMÉLYESEN, ALSÓHÁZ – KÖZNEMESEK KÉPVISELŐIK ÚTJÁN ALSÓHÁZ – KÖZNEMESEK KÉPVISELŐIK ÚTJÁN 1849-TŐL ALÓHÁZ - NÉPKÉPVISELET 1849-TŐL ALÓHÁZ - NÉPKÉPVISELET

14 A NEMESSÉG ELŐJOGAI (VERBŐCZY HÁRMASKÖNYVE SZERINT) KÖZVETLENÜL ÉS EGYENKÉNT A KORONÁS KIRÁLYNAK VANNAK ALÁRENDELVE, CSAK A KIRÁLY VAGY ORSZÁGBÍRÓ ÍTÉLKEZHET FELETTE, KIVÉVE A TETTENÉRÉST, MENTESEK MINDEN ADÓTÓL ÉS ILLETÉKTŐL, VÉRÜKKEL ADÓZNAK, MEG NEM HATÁROZOTT KATONAI SZOLGÁLAT TARTÁSÁVAL, BŰNTETLENÜL ELLENÁLLHATNAK A KIRÁLYNAK, HA AZ ESKÜJÉT MEGSZEGI

15 MIUTÁN AZ ÖRÖKLETES NEMESSÉG VÉRSÉGI ALAPON KELETKEZIK, JOGI AKTUSSAL NEM SZÜNTETHETŐ MEG, ARRÓL ÖNKÉNT SEM LEHETETT LEMONDANI.

16 INDIGÉNA – „MAGYAR NEMZETTESTBE” ÉRDEMEI ALAPJÁN BEEMELT KÜLFÖLDI NEMES INDIGÉNA – „MAGYAR NEMZETTESTBE” ÉRDEMEI ALAPJÁN BEEMELT KÜLFÖLDI NEMES LOVAG (NEM NEMESI CÍM, A VASKORONAREND III. FOKOZATÁVAL JÁRT) JÓSZÁGOS NEMES ARMÁLIS NEMES FAMILIÁRIS NEMES

17 VÁLTOZÁSOK A VOLT HÓDOLTSÁGI TERÜLETEKEN A FÖLD FALUKÖZÖSSÉGEKNEK KERÜLTA FÖLD FALUKÖZÖSSÉGEKNEK KERÜLT KIOSZTÁSRA –EZEN BELÜL KEZDETBEN SZABADFOGLALÁS, MAJD ÚJRAOSZTÁSOK KIALAKULT A MÁIG ÉLŐ TANYARENDSZERKIALAKULT A MÁIG ÉLŐ TANYARENDSZER KONSZOLIDÁCIÓVAL ELŐNYÖSEBBÉ VÁLTKONSZOLIDÁCIÓVAL ELŐNYÖSEBBÉ VÁLT A JOBBÁGYTELKES RENDSZER (Szántók, rétek, belső telkek) BIRTOKBA ADÁSSAL JÁRT A MŰVELÉSIBIRTOKBA ADÁSSAL JÁRT A MŰVELÉSI KÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓK, KÖZTERHEK VAGYON SZERINTI VISELÉSE EGYES MAJOROK ÓRIÁSBIRTOKKÁ, ÁRUTERMELŐGAZDASÁGOKKÁ FEJLŐDTEKEGYES MAJOROK ÓRIÁSBIRTOKKÁ, ÁRUTERMELŐGAZDASÁGOKKÁ FEJLŐDTEK

18 A XIX. SZ. ELEJI FEJLŐDÉS ELSŐSORBAN A NAGYBIRTOKOK SZEREPÉNEK A NÖVEKEDÉSÉBEN NYILVÁNULT MEG (VISSZASZORULT A TELKES JOBBÁGYI RÉSZ) – FELÉRTÉKELŐDÖTT A JOBBÁGY- ÉS A ZSELLÉRMUNKA SZEREPE

19 A LASSÚ ÁTMENET KÖVETKEZMÉNYEI LASSÚBB ÉLELMISZERNÖVEKEDÉS – MÉRSÉKELTEBB NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS ALACSONY JÖVEDELEMTERMELŐ SZEGÉNYSÉG KONZERVÁLÁSA KÉPESSÉG – SZEGÉNYSÉG KONZERVÁLÁSA VISSZAFOGOTT GÉPESÍTÉS – ALACSONYVISSZAFOGOTT GÉPESÍTÉS – ALACSONY HATÉKONYSÁG, HALMOZÓDÓ HÁTRÁNYOK NŐ AZ ELMARADOTTSÁG A BIRODALOM NYUGATI RÉSZÉHEZ ÉS EURÓPÁHOZ KÉPESTNEM TERMELŐDIK MEG A FEJLŐDÉS ANYAGI ALAPJA – NŐ AZ ELMARADOTTSÁG A BIRODALOM NYUGATI RÉSZÉHEZ ÉS EURÓPÁHOZ KÉPEST

20 FEJLŐDÉSI KÉNYSZERPÁLYA AZ ADÓKAT MÁR NEM LEHETETT EXTENZÍV MÓDON KITERMELNIAZ ADÓKAT MÁR NEM LEHETETT EXTENZÍV MÓDON KITERMELNI MEGJELENT A KÜLFÖLDI KONKURENCIAMEGJELENT A KÜLFÖLDI KONKURENCIA AZ ÉLETVITELHEZ SZÜKSÉGES IPARI TERMÉKEK KÜLFÖLDI BESZERZÉSÉRE SZORULTAKAZ ÉLETVITELHEZ SZÜKSÉGES IPARI TERMÉKEK KÜLFÖLDI BESZERZÉSÉRE SZORULTAK A SZABADSÁG MEGTEREMTETTE A KONKURENCIÁTA SZABADSÁG MEGTEREMTETTE A KONKURENCIÁT

21 ADÓSSÁGCSAPDA AZ 1848-AS 1 MILLIÁRDOS ADÓSSÁGAZ 1848-AS 1 MILLIÁRDOS ADÓSSÁG 1850-RE 3 MILLIÁRDRA EMELKEDETT 1847-BEN A BIRODALOMBAN BEFOLYT ADÓ 153 MILLIÓ FT VOLT (AZ ADÓSSÁG 15,3 %-A)1847-BEN A BIRODALOMBAN BEFOLYT ADÓ 153 MILLIÓ FT VOLT (AZ ADÓSSÁG 15,3 %-A) 1858-BAN AZ ADÓBEVÉTELEK 317 MILLIÓ – AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY 10,5 %-A1858-BAN AZ ADÓBEVÉTELEK 317 MILLIÓ – AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY 10,5 %-A A KAMATTEHER (5 %) 150 MILLIÓ VOLTA KAMATTEHER (5 %) 150 MILLIÓ VOLT AZ ÉSZAKOLASZ TERÜLETEK LESZAKADTAKAZ ÉSZAKOLASZ TERÜLETEK LESZAKADTAK MAGYARORSZÁGI ADÓBEVÉTEL 1851-BEN 34 MILLIÓ FORINT VOLT, BÉCSBE CSUPÁN 8 MILLIÓ MENT (A KAMATTERHEK 13 %-A)MAGYARORSZÁGI ADÓBEVÉTEL 1851-BEN 34 MILLIÓ FORINT VOLT, BÉCSBE CSUPÁN 8 MILLIÓ MENT (A KAMATTERHEK 13 %-A) AZ ORSZÁGOT 66 MILLIÓ FT VESZTESÉG ÉRTE A KOSSUTH BANKÓK KÁRTALANÍTÁS NÉLKÜLI BEGYŰJTÉSÉVELAZ ORSZÁGOT 66 MILLIÓ FT VESZTESÉG ÉRTE A KOSSUTH BANKÓK KÁRTALANÍTÁS NÉLKÜLI BEGYŰJTÉSÉVEL ELGYENGÜLÉSI FOLYAMAT, MAJD FELBOMLÁSELGYENGÜLÉSI FOLYAMAT, MAJD FELBOMLÁS

22 A MONARCHIA HÁROM MEZŐGAZDASÁGI SZAKASZA KIALAKULÁSI SZAKASZ – 25-30 ÉV, KIALAKUL AZ ARISZTOKRÁCIA TŐKÉS URALMI RENDSZEREKIALAKULÁSI SZAKASZ – 25-30 ÉV, KIALAKUL AZ ARISZTOKRÁCIA TŐKÉS URALMI RENDSZERE TÖRETLEN FEJLŐDÉSI PERIÓDUS – 30-35 ÉV, A NAGYGAZDASÁGOK KITELJESEDÉSE, 1-2 HOLDAS APRÓ GAZDASÁGOK A MÁSIK OLDALON, 1,3 MILLIÓ KIVÁNDORLÓTÖRETLEN FEJLŐDÉSI PERIÓDUS – 30-35 ÉV, A NAGYGAZDASÁGOK KITELJESEDÉSE, 1-2 HOLDAS APRÓ GAZDASÁGOK A MÁSIK OLDALON, 1,3 MILLIÓ KIVÁNDORLÓ VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ „RÁKÉSZÜLÉS” ÉS A VILÁGHÁBORÚ IDEJE – 5-6 ÉV, TERMELÉS CSÖKKENÉS, GAZDASÁGI RENDSZER SZÉTESÉSEVILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ „RÁKÉSZÜLÉS” ÉS A VILÁGHÁBORÚ IDEJE – 5-6 ÉV, TERMELÉS CSÖKKENÉS, GAZDASÁGI RENDSZER SZÉTESÉSE

23 A MONARCHIA FELBOMLÁSÁVAL MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ELVESZÍTETTE JÓL FIZETŐ 52 MILLIÓS BELSŐ PIACÁT, ÉS SZEMBE TALÁLTA MAGÁT AZ USA ÁRUDÖMPINGJÉVEL A KIRÁLYSÁG UTÓDÁLLAMAI POLITIKAI SZEMBENÁLLÁSRA, VÉLT SÉRELMEIK „KIEGYENLÍTÉSÉRE” TÖREKEDTEK, GAZDASÁGILAG PEDÍG ÖNELLÁTÁSRA RENDEZKEDTEK BE, INTEGRÁCIÓ HELYETT PÁRHUZAMOS FEJLŐDÉS INDULT MEG KÖZÖTTÜK.

24 MAGYARORSZÁG ERŐS IPAROSÍTÁSBA KEZDETT, MELYHEZ A TŐKÉT A MEZŐGAZDASÁGBÓL KÍVÁNTÁK ELŐTEREMTENI EXPORTKÉNYSZER, A TERMÉS 30-50 %-A KERÜLT KÜLFÖLDI ELADÁSRA

25 MEZŐGAZDASÁGFEJLŐDÉSI SZAKASZOK REKONSTRUKCIÓS PERIÓDUSREKONSTRUKCIÓS PERIÓDUS 1920 - 1924 KIBONTAKOZÓ KONJUNKTÚRAKIBONTAKOZÓ KONJUNKTÚRA 1925 - 1929 VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁGVILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG 1929 -1933 DEPRESSZIÓ IDŐSZAKADEPRESSZIÓ IDŐSZAKA 1934 - 1937 HÁBORÚS FELKÉSZÜLÉSI FELLENDÜLÉS 1937-1940HÁBORÚS FELKÉSZÜLÉSI FELLENDÜLÉS 1937-1940

26 KÉTPÓLUSÚ TÁRSADALOM ÚRI RÉTEG – MEGŐRZŐDÖTT A FÖLDBIRTOKOS PRESZTIZSEÚRI RÉTEG – MEGŐRZŐDÖTT A FÖLDBIRTOKOS PRESZTIZSE IPARI MÁGNÁSOK, GYÁROSOK, NAGYKERESKEDŐK, BANKÁROK, FÖLDBIRTOKOSOK SZÉLES NÉPTÖMEGSZÉLES NÉPTÖMEG - ALKALMAZOTTAK- ALKALMAZOTTAK - MUNKÁSOK - PARASZTI RÉTEG - PROLETÁROK, NAPSZÁMOSOK AZ ORSZÁG KÉTPÓLUSOS - HATALMAS NAGYBIRTOKOK ÉS A MEGÉLHETÉSI ALAPNAK KEVÉS KISBIRTOKOK ALKOTTA, EURÓPA LEGKORSZERŰTLENEBB SZERKEZETŰ MEZŐGAZDASÁGI RENDSZERREL JELLEMEZHETŐAZ ORSZÁG KÉTPÓLUSOS - HATALMAS NAGYBIRTOKOK ÉS A MEGÉLHETÉSI ALAPNAK KEVÉS KISBIRTOKOK ALKOTTA, EURÓPA LEGKORSZERŰTLENEBB SZERKEZETŰ MEZŐGAZDASÁGI RENDSZERREL JELLEMEZHETŐ

27 HÁROM MILLIÓ KOLDUS ORSZÁGA A PARASZTSÁG 69,26 %-A (3.071.292) SZEGÉNY,A PARASZTSÁG 69,26 %-A (3.071.292) SZEGÉNY, FÖLDJÉBŐL CSAK A PARASZTSÁG 17%-A TUDOTT MEGÉLNIFÖLDJÉBŐL CSAK A PARASZTSÁG 17%-A TUDOTT MEGÉLNI NEM INDULT BE BIRTOKRENDEZÉSI, SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI FOLYAMAT,NEM INDULT BE BIRTOKRENDEZÉSI, SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI FOLYAMAT, A FÖLDOSZTÁS (1920) - ÖSSZESEN 425 E. EMBER ÁTLAGBAN KEVESEBB, MINT 2 HOLD FÖLDET KAPOTTA FÖLDOSZTÁS (1920) - ÖSSZESEN 425 E. EMBER ÁTLAGBAN KEVESEBB, MINT 2 HOLD FÖLDET KAPOTT

28 A GAZDASÁGI BAJOK AZ ÉLET ELLEHETETLENÜLÉSE FELÉ VITTEK A POLITIKA TRIANONBÓL VEZETTE LE A BAJOK GYÖKERÉT (AZ ODAVEZETŐ ÚT VIZSGÁLATA NÉLKÜL), REVIZIONISTA POLITIKA, A GAZDASÁGI ALAPOKON INDULÓ NÉMET-MAGYAR VISZONY POLITIKAI TARTALOMMAL TÖLTŐDÖTT MEG, AMI A II. VILÁGHÁBORÚS ESEMÉNYEKBE TORKOLLOTT.

29 MEGINDULÓ ÉLET 1944 DEC. 21 DEBRECEN – IDEIGLENES KORMÁNY, NAGY IMRE – SZOVJET „PÁRTFELADAT” A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG IRÁNYÍTÁSA1944 DEC. 21 DEBRECEN – IDEIGLENES KORMÁNY, NAGY IMRE – SZOVJET „PÁRTFELADAT” A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG IRÁNYÍTÁSA JÓVÁTÉTELI KÖTELEZETTSÉG – ÖSSZESEN: 10 MILLIÁRD USD KERÜLT KIFIZETÉSRE (MAI ÉRTÉKEN), SZÁMLÁVAL NEM ALÁTÁMASZTHATÓ KÁROK: 5-6 MILLIÁRD USDJÓVÁTÉTELI KÖTELEZETTSÉG – ÖSSZESEN: 10 MILLIÁRD USD KERÜLT KIFIZETÉSRE (MAI ÉRTÉKEN), SZÁMLÁVAL NEM ALÁTÁMASZTHATÓ KÁROK: 5-6 MILLIÁRD USD MARSHALL SEGÉLY VISSZAUTASÍTÁSA: 14- 15 MILLIÁRD USDMARSHALL SEGÉLY VISSZAUTASÍTÁSA: 14- 15 MILLIÁRD USD ÖSSZESEN 30 MILLIÁRD USD-S HÁTRÁNYÖSSZESEN 30 MILLIÁRD USD-S HÁTRÁNY

30 MINDENNEK MEG VAN AZ ÁRA A SZÁMLÁT BENYÚJTJÁK ÉS FIZETNI KELL

31 1955-56 SZOVJET TÍPUSÚ FEJLŐDÉS ERŐLTETÉSI HULLÁMA SZOVJET TÍPUSÚ FEJLŐDÉS ERŐLTETÉSI HULLÁMA JELSZÓ: A MEZŐGAZDASÁG SZOCIALISTA ÁTSZERVEZÉSE ÉLES, ÉS EGYRE ERŐSÖDŐ OSZTÁLYHARC KERETÉBEN MEGY VÉGBE” JELSZÓ: A MEZŐGAZDASÁG SZOCIALISTA ÁTSZERVEZÉSE ÉLES, ÉS EGYRE ERŐSÖDŐ OSZTÁLYHARC KERETÉBEN MEGY VÉGBE” BEADÁSI KÖNYVBEN RÖGZÍTETTÉK, MIBŐL MENNYIT VESSEN A PARASZT, MEGINT TELJESÍTÉS JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGET ÍRTAK ELŐ. BEADÁSI KÖNYVBEN RÖGZÍTETTÉK, MIBŐL MENNYIT VESSEN A PARASZT, MEGINT TELJESÍTÉS JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGET ÍRTAK ELŐ. A SZOVJET VEZETÉS NEM ÉRTETTE MEG, HOGY MAGYARORSZÁGON HIÁNYOZNAK AZ „OROSZ FELTÉTELEK” A SZOVJET VEZETÉS NEM ÉRTETTE MEG, HOGY MAGYARORSZÁGON HIÁNYOZNAK AZ „OROSZ FELTÉTELEK” VEZETŐI KIVÁLASZTÁS – „KÁDERPOLITIKA” VEZETŐI KIVÁLASZTÁS – „KÁDERPOLITIKA” A MEZŐGAZDASÁGBAN NEM MŰKÖDÖTT A „MINDENKI CSAK EGY FOGASKERÉK A NAGY GÉPEZETBEN” ELV. A MEZŐGAZDASÁGBAN NEM MŰKÖDÖTT A „MINDENKI CSAK EGY FOGASKERÉK A NAGY GÉPEZETBEN” ELV. 1955 VÉGÉN KIMONDTÁK:NEM SZABAD, HOGY 1953 MEGISMÉTLŐDJÖN – 1956 ŐSZÉN ÖSSZEOMLOTT A RENDSZER, 1955 VÉGÉN KIMONDTÁK:NEM SZABAD, HOGY 1953 MEGISMÉTLŐDJÖN – 1956 ŐSZÉN ÖSSZEOMLOTT A RENDSZER,

32 A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ARANYKORA 1967-1975 1967-1975 FEHÉR LAJOS, DIMÉNY IMRE FEHÉR LAJOS, DIMÉNY IMRE ÚJ SZEMLÉLETŰ MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUM ÚJ SZEMLÉLETŰ MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUM TERMÉKPÁLYÁKBAN VALÓ GONDOLKODÁS TERMÉKPÁLYÁKBAN VALÓ GONDOLKODÁS A FEJLŐDÉS ÉRDEKELTSÉGI RENDSZERÉNEK, TÖRVÉNYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA - 1967. ÉVI III. TV. (A MEZŐGAZDASÁGRÓL ÉS A SZÖVETKEZETEKRŐL) – A MARADÉKELV MEGSZÜNTETÉSE, SZAVAZATI JOG, A FEJLŐDÉS ÉRDEKELTSÉGI RENDSZERÉNEK, TÖRVÉNYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA - 1967. ÉVI III. TV. (A MEZŐGAZDASÁGRÓL ÉS A SZÖVETKEZETEKRŐL) – A MARADÉKELV MEGSZÜNTETÉSE, SZAVAZATI JOG, ADÓSSÁGELENGEDÉSEK, TERMÉKÁR RENDEZÉSEK ADÓSSÁGELENGEDÉSEK, TERMÉKÁR RENDEZÉSEK

33 MAGYAR MODELL A NAGYÜZEMI ÉS A KISÜZEMI TERMELÉS INTEGRÁCIÓJA, A NAGYÜZEMI ÉS A KISÜZEMI TERMELÉS INTEGRÁCIÓJA, HÁZTÁJI GAZDÁLKODÁS NAGYÜZEMI HÁTTÉRREL, ILLETVE A NAGYÜZEMI TERMELÉS ELŐNYEINEK A KIHASZNÁLÁSA A KISÜZEMI KIEGÉSZÍTÉSSEL HÁZTÁJI GAZDÁLKODÁS NAGYÜZEMI HÁTTÉRREL, ILLETVE A NAGYÜZEMI TERMELÉS ELŐNYEINEK A KIHASZNÁLÁSA A KISÜZEMI KIEGÉSZÍTÉSSEL

34 ÉRTÉKESÍTÉS ÉRTÉKESÍTÉS KONVERTIBILIS VALUTA KONVERTIBILIS VALUTA „KELETI PIAC” „KELETI PIAC” HAZAI PIAC HAZAI PIAC - LAKOSSÁGI FOGYSZTÁS - ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÁS FELDOLGOZÁS BUKARESTI ÁRELV BUKARESTI ÁRELV

35 A 80-AS ÉVEK ELEJÉTŐL A POLITIKAI VEZETÉS SAJÁT TÜLÉLÉSÉVEL AZONOSÍTOTTA AZ ORSZÁG ÉRDEKEIT.


Letölteni ppt "FÜGGETLENSÉG AKARATI AKARATI CSELEKVÉSI CSELEKVÉSI SZABADSÁG SZABADSÁG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések