Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudományos közlemények a fizikában: egy műfaj alapú vizsgálat Neumayer Dénes III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudományos közlemények a fizikában: egy műfaj alapú vizsgálat Neumayer Dénes III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2009."— Előadás másolata:

1 Tudományos közlemények a fizikában: egy műfaj alapú vizsgálat Neumayer Dénes III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2009

2 Áttekintés  Bevezetés  Korábbi projektek  Közlemények bevezetői a fizikában Elméleti háttér Eredemények  Tanulságok  További tervek

3 Bevezetés  Kutatói profil: PhD hallgató: ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program Angol és fizika szak Kutatási terület: természettudományos szaknyelv  A PhD kutatás célja: a szakfordítók oktatását és írástechnikai kézikönyvek megszületését elősegítő tudományos vizsgálódás  A természettudományos szakszöveget alig kutatják Magyarországon, és nemzetközi szinten is viszonylag kevesen foglalkoznak velük  Kapcsolódó kutatások: Árvay & Tankó, 2004; Čmerjková, 1996; Golebiowsky, 1998; Lewin, 2005; Mauranen, 1993; Salager-Meyer, 1990.

4 Korábbi projektek  Szemináriumi dolgozatok Az írással kapcsolatos tudatosság vizsgálata fizika szakos hallgatók körében Fizikusok közleményírási taktikái Fizika témájú közlemények bevezetőinek vizsgálata

5 Fizika közlemények bevezetőinek retorikai struktúrája  Pilot kutatás  Jelleg: angol és magyar anyanyelvűek által írt cikkek összehasonlító elemzése Swales CARS modelljének segítségével  Kutatási kérdések: Mennyiben hasonlít illetve tér el egymástól az angol és magyar fizika közlemények bevezetőinek retorikai felépítése? Kielégítően alkalmazható-e Swales CARS modellje a magyar nyelvű fizika közlemények elemzésére?  Korpusz: 25 magyar anyanyelvűek által írt közlemény (Fizikai Szemle) 25 angol anyanyelvűek által írt közlemény (Physics letters A) 1990-2000 kiadásokból válogatva; mindkét folyóirat széles témaspektrumot ölel fel  Módszer: manuális elemzés, kvalitatív és kvantitatív módszerek együttes alkalmazása. A megbízhatóságot kettős kódolás biztosítja.

6 Swales műfaj-definíciója  Műfaj: egyszerre nyelvi, kognitív és társadalmi jelenség  „A műfaj olyan kommunikatív események összessége, amelyekben a résztvevők bizonyos kommunikatív céljai megegyeznek. A célokat az anya- diskurzusközösség szakterületen jártas tagjai ismerik és elfogadják, e célok teremtik meg a műfaj funkcióját.” (Ford.: Károly, 2007.)

7 A CARS modell  Angol nyelvű empirikus közlemények bevezetőinek prototipikus modellje  CARS=Creating A Research Space (A kutatás terének megteremtése, KTM)  Mozzanat-lépés modell 1. mozzanat: A vizsgálandó terület kijelölése (A téma központi jellegének megállapítása, Általánosítások megfogalmazása a témában, A korábbi kutatások áttekintése) 2. mozzanat: A hiányzó vizsgálatok helyének kijelölése (Ellentétes állítások megfogalmazása, Kutatási űr megjelölése, Kérdésfelvetése, Hagyomány folytatása) 3. mozzanat: A hiányok pótlása (Célok meghatározása, A kutatás bejelentése, A kutatás fő eredményeinek bejelentése, A tanulmány felépítésének áttekintése) (Ford.: Károly, 2007)

8 Eredmények  Az angol és a magyar közlemények bevezetői jellegzetes különbségeket mutattak az alábbi területeken: A vizsgálandó terület kijelölése: a magyar írókra jellemzőek az általánosító megjegyzések, míg az angol írók ragaszkodnak a hivatkozások szisztematikus használatához A hiányzó vizsgálatok helyének kijelölése: a magyar al-korpuszban gyakoribb A hiányok pótlása: az angol al-korpuszban gyakoribb; a magyar fizikusok szinte soha sem utalnak eredményeikre  A különbségek feltehetően az eltérő tudományos tradíciókból erednek

9 1. példa  Az M1L1 ( A téma központi jellegének megállapítása ) és az M1L3 ( A korábbi kutatások áttekintése ) összeolvasztása egy angol cikkben: “Predicted by Ehrenberg and Sidney [1] and Aharonov and Bohm [2], this phenomenon, known as the Aharonov-Bohm (AB) effect, has been a source of lively controversy and stimulating physics.” „Az Aharonov-Bohm (AB) effektus, melyet Ehrenber és Sidney [1] valamint Aharonov és Bohm [2] jósolt meg, élénk viták és izgalmas fizika forrása volt az elmúlt időkben.”

10 2. példa  Szétszórt hivatkozások egy magyar cikkben (M1) “A mikrorobbantásos fúzió ötlete az 1970-es évek elején merült fel [1, 2], a rövid idő alatt felszabaduló nagy energiának békés és hadi alkalmazásai is lennének. Ez utóbbit nem véletlenül említettem meg, hiszen pl. az Egyesült Államokban a lézerfúziós kutatások anyagi támogatásuk nagy részét katonai kutatások címén kapják. […] Itt hivatkozunk Strom és mtsai részletes összefoglalására a publikálható eredményekről [3] amely egyúttal kitűnő összefoglaló is. A 100-1000 MJ felszabaduló termonukleáris energia kicsiben, laboratóriumi körülmények közt hoz létre olyan feltételeket, amelyeket egyébként csak termonukleáris fegyverek képesek létrehozni.”

11 3. példa  Az M3L1A&B ( Célok meghatározása & A kutatás bejelentése ) összeolvasztása egy angol cikkben “Our aim in this note is to sharpen Peres’ observation by using the Ito stochastic calculus to obtain Eq. (2) directly as an infinitesimal specialisation of the global transformation of Eq (1).” Ebben a cikkben pontosítani szeretnénk Peres megfigyeléseit: az Ito-féle sztochasztikus módszer segítségével (2)-t közvetlenül (1) teljes átalakításának egy infinitezimális alakjaként fogjuk megkapni.

12 Tanulságok, nehézségek  A CARS modell alkalmazhatónak bizonyult a magyar szövegekre  A magyar nyelvű cikkek száma igen alacsony  Úgy tűnik a fizikusok nagyrészt angolul írják meg publikációikat  Feltehetően igen kevés fordítás történik a területen (eredeti terv: fordítások összevetése)

13 További tervek  A kutatás további tervezett lépései Hangsúly áthelyezése: az angol befolyása a magyar nyelvű közleményekre Diakrón szemlélet bevezetése Újabb módszerek kipróbálása (pl.: gépesített struktúraelemzés)

14 Köszönöm szépen! ndf.ggl@gmail.com


Letölteni ppt "Tudományos közlemények a fizikában: egy műfaj alapú vizsgálat Neumayer Dénes III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések