Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar nyelvtanulók angol lexikai hangsúlyának akusztikai vizsgálata Nagy Judit SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Angol Alkalmazott Nyelvészeti Program.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar nyelvtanulók angol lexikai hangsúlyának akusztikai vizsgálata Nagy Judit SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Angol Alkalmazott Nyelvészeti Program."— Előadás másolata:

1 Magyar nyelvtanulók angol lexikai hangsúlyának akusztikai vizsgálata Nagy Judit SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Angol Alkalmazott Nyelvészeti Program

2 Szóhangsúly és akusztikum  a hangsúly egy szótag kiemelkedése a környezetéhez képest (relatív)  szóhangsúly lehet kötött v kötetlen (szabad)  akusztikai összetevői intenzitás alaphangmagasság időtartam formánsszerkezet

3 Angol és magyar szóhangsúly  magyar szóhangsúly kötött, mindig az első szótagra esik, intenzitás a legfontosabb akusztikai összetevője nem velejárója a hangsúlytalan magánhangzók redukálása  angol szóhangsúly kötetlen, főnév-ige párokban jelentés megkülönböztető szerepe van, az alaphangmagasság a legfontosabb összetevő, velejárója a hangsúlytalan magánhangzók redukálása  miért gond a helytelen hangsúly: lassíthatja a feldolgozást

4 Szóhangsúly és akusztikum ‘s u b j e ct (fn)s u b ’j e c t (i)

5 Kérdésfeltevés MAGYAR NYELVTANUL Ó K ANGOL BESZ É D É BEN:  Felfedezhető-e a magyar szóhangsúly átvitele (transfer)?  Milyen korreláció van az intenzitás, F0 és időtartam között?  Használják-e az intenzitást, F0-t, vagy időtartamot a főnevek és igék megkülönböztetésére?  Megjelennek-e redukált magánhangzók a nem-hangsúlyos szótagokban?  Különböző stílusok esetén eltérő pontossággal használják a nyelvtanulók a szóhangsúlyt?

6 Kutatási módszer: Adatgyűjtés  résztvevők: 10 angol szakos egyetemi hallgató (4.éves és végzős) 6 nő, 4 férfi  egyéni interjúk: szövegolvasás szóolvasás minimális párok  250 szó (150 ige, 100 főnév), 500 magánhangzón végzett mérések

7 Kutatási módszer: Változók  akusztikai elemzés a magban található magánhangzók hordozzák a hangsúlyt mérések az első és második szótag magánhangzóján:  intenzitás, időtartam, maximális és átlagos alaphangmagasság, F1 és F2 frekvenciák relatív értékek kiszámítása:  csökkenteni az egyéni akusztikai jellemzők hatását  statisztikai elemzés SPSS statisztikai program

8 1. Felfedezhető-e a magyar szóhangsúly transzfere a magyar nyelvtanulók angol beszédében?  magyar szóhangsúly az első szótagon (intenzitás)  51%-ban a második magánhangzót nagyobb intenzitás jellemzi  a maximum F0 és időtartam értéke a második szótagon szignifikánsan nagyobb  Következtetés: nem viszik át a magyar hangsúly helyét és fő akusztikai jellemzőjét

9 1. Felfedezhető-e a magyar szóhangsúly átvitele a magyar nyelvtanulók angol beszédében?  Statisztikailag szignifikáns eltérés a nemek között: a nők mind az időtartamot, átlag és maximum F0-t használják az első és második szótag megkülönböztetésre (p<.01) a férfiak csak az időtartamot (p<.05)  egyezés: átlagosan második szótag hangsúlyos  Következtetés: a nők és férfiak egyaránt nem viszik át a magyar szóhangsúlyt, de a hangsúly megvalósításában a nők többféle akusztikai eszközt használnak fel.

10 2. Milyen korreláció van az intenzitás, F0 és időtartam között a magyar nyelvtanulók beszédében?  erős pozitív korreláció az átlagos F0 és a maximum F0 között (r=.920)  mérsékelt pozitív korreláció az intenzitás és az időtartam között (r=.441)  mérsékelt negatív korreláció: intenzitás és az átlagos F0, (r=-.264) intenzitás és maximum F0, (r=-.241) időtartam és az átlagos F0 között (r=-.294).  Következtetés: míg az intenzitás és az időtartam hasonló viselkedést mutat egymással, az alaphangmagasság ellentétes viselkedést mutat mindkettővel.

11 3. Használják-e a nyelvtanulók az intenzitást, F0-t, időtartamot a főnevek és igék megkülönböztetésére?  nincs statisztikailag szignifikáns összefüggés a szófaj és az intenzitás, átlag F0, maximum F0 és időtartam között  Következtetés: a beszélők nem használják ezeket a változókat a főnevek és igék megkülönböztetésére.

12 4. Megjelennek-e redukált magánhangzók a nem- hangsúlyos szótagokban?  Főnevek: hangsúly az első szótagon elöl képzett magánhangzók (ha redukált, alacsonyabb F2) a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagban is hasonló F2 értékek-> nem tesznek különbséget hangsúlyos és nem hangsúlyos szótagok között az frekvenciák alacsonyabbak mint az anyanyelvi beszélők értékei

13 F1 and F2 frekvenciák 10 amerikai angol magánhangzóra, 76 beszélő (Fry 1979:112)

14 Főnevek F1 és F2 frekvenciaértékei

15 4. Megjelennek-e redukált magánhangzók a nem- hangsúlyos szótagokban?  Igék: hangsúly a második szótagon elöl képzett magánhangzók a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagban is hasonló F2 értékek-> nem tesznek különbséget hangsúlyos és nem hangsúlyos szótagok között az frekvenciák alacsonyabbak mint az anyanyelvi beszélők értékei

16 Igék F1 és F2 frekvenciaértékei

17 5. Különböző stílusok esetén eltérő pontossággal használják a nyelvtanulók a szóhangsúlyt?  szignifikáns viszony az intenzitás és a stílus között  intenzitás: szólistaolvasás és szövegolvasás között szignifikáns különbség (p<.01) szólistaolvasás és minimális párok között szignifikáns különbség (p<.05)  időtartam: szólistaolvasás és minimális párok között szignifikáns különbség (p<.05)  a szólistaolvasás kiemelkedik a többi stílus közül: (lehetséges ok: nem kellett választani, csak alkalmazni azt a hangsúlyt,amit egyébként is túlnyomórészt alkalmaztak)

18 Következtetések  a magyar nyelvtanulók : nem viszik át a magyar szóhangsúlyt az angolra nem különböztetik meg a főneveket és igéket, sem az intenzitással, alaphangmagassággal, vagy időtartammal, sem magánhangzók redukálásával a nők és a férfiak a hangsúly megvalósításának különböző akusztikai eszközeit nem azonos módon használják a hangsúly használata nem mutat összefüggést a stílussal

19 További kutatási irányok  különböző nyelvtudású, anyanyelvi beszélők vizsgálata  a szólista stílussal kapcsolatos eredmények tisztázása, vizsgálata főnevekre is  redukált magánhangzók vizsgálata hátul képzett magánhangzókkal, több magánhangzón  percepciós vizsgálatok magyar és angol anyanyelvű beszélőkkel


Letölteni ppt "Magyar nyelvtanulók angol lexikai hangsúlyának akusztikai vizsgálata Nagy Judit SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Angol Alkalmazott Nyelvészeti Program."

Hasonló előadás


Google Hirdetések