Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A morfológiai termékenység korpusz-alapú vizsgálata Kiss Katalin Debreceni Egyetem Angol Nyelvészet PhD Program II. Alkalmazott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A morfológiai termékenység korpusz-alapú vizsgálata Kiss Katalin Debreceni Egyetem Angol Nyelvészet PhD Program II. Alkalmazott."— Előadás másolata:

1 A morfológiai termékenység korpusz-alapú vizsgálata Kiss Katalin Debreceni Egyetem Angol Nyelvészet PhD Program email: kate.kiss@chello.hu II. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia 2008

2 A produktivitásfogalom Morfológiai produktivitás ragozás (inflexió) ragozás (inflexió) szóképzés (deriváció) szóképzés (deriváció) szóösszetétel szóösszetétel Produktivitás ( termékenység) egy szabályba foglalható nyelvi minta, ami szabadon használható új (konkrét) nyelvi formák létrehozására

3 Szóalkotási produktivitás Egy szóalkotási minta termékeny egy adott szemantikai tartományban, ha a minta alapján tetszőleges számú szemantikailag transzparens új szó képezhető ( Kiefer –Ladányi, 2000 ) Alapfeltétel: automatikus képzés, azaz ’ tetszőleges számú új szó ’ létrehozása automatikus képzés, azaz ’ tetszőleges számú új szó ’ létrehozása

4 Generatív morfológia szóalkotási szabályok megfogalmazása szóalkotási szabályok megfogalmazása a termékeny képzés szabályszerű a termékeny képzés szabályszerű

5 Morfológiai termékenység fokozatai  hatóköri korlátozások  szabály alkalmazhatósága  alapszavak tulajdonságai  megfelelő szemantikai osztály (vagy alosztály ) ( Booij ; 1977, Rajner 1988 ) ( Booij ; 1977, Rajner 1988 ) Elméleti kutatások morfológiai produktivitás statisztikai alapú kvantitatív vizsgálata ( Baayen, 1989 ) morfológiai produktivitás statisztikai alapú kvantitatív vizsgálata ( Baayen, 1989 ) ─ hátrány : a produktivitásfogalom a hangsúlyt a performanciaszintű valószínűségre teszi ─ hátrány : a produktivitásfogalom a hangsúlyt a performanciaszintű valószínűségre teszi természetes morfológia elmélete természetes morfológia elmélete ─ a produktivitás nem vezethető le sem a tipus, sem a minta szintjén megállapított gyakoriság, sem a szabályszerűség fogalmából ─ a produktivitás nem vezethető le sem a tipus, sem a minta szintjén megállapított gyakoriság, sem a szabályszerűség fogalmából ─ minél nagyobb nehézségek ellenére képes működni az adott képzésmód, annál produktívabbnak tekinthető ( Dressler, 1997; Dressler- Ladányi, 1998; 2000 ) ─ minél nagyobb nehézségek ellenére képes működni az adott képzésmód, annál produktívabbnak tekinthető ( Dressler, 1997; Dressler- Ladányi, 1998; 2000 )

6 A produktív morfológiai folyamatok tulajdonságai szemantikai kompozicionalitás szemantikai kompozicionalitás a szóképzési szabály hatőköre a szóképzési szabály hatőköre az osztály nyitottsága (Wurzel, 1984 ) az osztály nyitottsága (Wurzel, 1984 ) elsődleges és másodlagos produktivitás (Wurzel, 1984) elsődleges és másodlagos produktivitás (Wurzel, 1984) az osztály stabilitása az osztály stabilitása

7 Kérdések Vizsgálat tárgya az angol irányjelentésű ’out ’ a ’ prefixum+ige ’ vs. ’ ige+partikula ’ szerkezetekben az angol irányjelentésű ’out ’ a ’ prefixum+ige ’ vs. ’ ige+partikula ’ szerkezetekben Kérdések Kérdések ’ out ’ termékenyebb a ’ prefixum+ ige ’ vagy az ’ ige+ partikula ’ szerkezetekben ? ’ out ’ termékenyebb a ’ prefixum+ ige ’ vagy az ’ ige+ partikula ’ szerkezetekben ? milyen mértékben mutatható ki az ’ out ’ termékenysége a fent javasolt tulajdonságok alapján ? milyen mértékben mutatható ki az ’ out ’ termékenysége a fent javasolt tulajdonságok alapján ? hány szemantikai osztályt ( alosztályt ) lehet felállítani, melyekben ’out ’ partikulaként termékeny vagy közepesen termékeny mintát képvisel ? hány szemantikai osztályt ( alosztályt ) lehet felállítani, melyekben ’out ’ partikulaként termékeny vagy közepesen termékeny mintát képvisel ? szabályba foglalható-e a ’ partikula+out ’ szerkezet termékeny képzése ? szabályba foglalható-e a ’ partikula+out ’ szerkezet termékeny képzése ?

8 Kutatás leírása 1200 prefixumos igét és 1000 partikulás igét tartalmazó korpusz Módszer Termékenységi teszt Termékenységi teszt a ’ prefixum + ige ’ vs. ’ ige+ partikula ’ szerkezetek akkor morfológiailag termékenyek, ha ─ m orfotaktikailag termékenyek ─ m orfotaktikailag termékenyekés ─ morfoszemantikailag transzparensek

9 Hipotézisek Hipotézisek az ’ ige+partikula’ morfológiailag termékeny minta, ha a partikula jelentése levezethető annak eredeti irányjelentéséből az ’ ige+partikula’ morfológiailag termékeny minta, ha a partikula jelentése levezethető annak eredeti irányjelentéséből a partikula jelentése levezethető az irányjelentésből, ha metonímiai bővítésként jön létre az előző jelentésből a partikula jelentése levezethető az irányjelentésből, ha metonímiai bővítésként jön létre az előző jelentésből

10 Produktivitási eredmények 1 Prefixumos igék jelentés szerinti elosztása Prefixumos igék ’out’ -al Szó szerinti/ irányjelentés Jelentés: „felülmúl, felülteljesít, jobban,erősebben cselekszik, mint ’’ Más Jelentés 1.outbid ’bid higher than’ 2.outdo ’do more or better’ 3. outperform ’ surpass in performance ’ 4.outbabble ’ to surpass in babbling ’ 5.outbake ’bake better than ’ 6.outban ’ban more than expected ’ 7.outbar ’bar out ’  8 outride ’ride faster than’

11 Produktivitási eredmények 1 Prefixumos igék jelentés szerinti elosztása Prefixumos igék ’out’ -alSzó szerinti / irányjelentés Jelentés: „felülmúl, felülteljesít, jobban,erősebben cselekszik, mint ’’ Más jelentés 9.outchase ’be quicker than, to deceive with more tricks ’ 10.outtax ’ levy excessive taxes’ 11.outhatch ’ outscheme or outplan someone’ 12.outsell ’surpass in amount sold ’ 13.outbalance ’exceed in influence or significance’  14.outsail ’ excel, leave behind in sailing’  15. outdraw ’draw out ’ 16. outstretch ’stretch out ’

12 Produktivitási eredmények 2 Partikulás igék jelentés szerinti elosztása Az ’out’ partikula jelentése Szemantikai igeosztályok PéldákElőfordulási gyakoriság (%) a mozgás iránya1. mozgásigékrun out, walk out, creep out, fly out, jump out, move out, bounce out, crawl out, tip out, swim out, hop out, ride out, troop out, slip out, sally out, jog out, dash out, fling out, stroll out, shuffle out 52 mozgással járó irányt jelölő cselekvés2.cselekvő igék (1 ) throw out, cast out, chase out, carry out, blow out, push out, fall out, burst out, break out, tumble out, pitch out, hang out, loll out, flood out, lean out, drag out, pitch out, fling out, yank out 30

13 Produktivitási eredmények 2 Partikulás igék jelentés szerinti elosztása Az ’out ’ partikula jelentése Szemantikai ige- osztályok PéldákElőfordulási gyakoriság (%) ‘ kidudorodást, kiemelkedést ‘ jelölő cselekvés 3.cselekvő igék (2) bulge out, pop out, swell out, stand out, pile out, puff out, stick out, surge out, belly out 9 ‘mélyedést, üreget ‘ jelölő cselekvés4.cselekvő igék (3) bore out, bite out, cut out, hollow out, delve out, dole out, pump out, root out, weed out, puck out, dredge out, squeeze out, bale out, hew out, whip out, gouge out 6,8 irányt jelölő percepció5.percepciós igék look out, peep out, gaze out, sound out, stare out, spy out 2 mozgás nélküli irányt jelölő cselekvés6.cselekvő igék (4) blab out, blunder out, call out, blurt out, jerk out, falter out, rap out 0,2

14 Eredmények ’out ′ prefixumként nem termékeny : morfotaktikailag termékeny, de morfotaktikailag termékeny, de nem teljesíti a morfoszemantikai transzparencia feltételét nem teljesíti a morfoszemantikai transzparencia feltételét a prefixumos szerkezetek zárt osztályokat alkotnak a prefixumos szerkezetek zárt osztályokat alkotnak a jelentések nagy része lexikalizáció eredménye a jelentések nagy része lexikalizáció eredménye

15 Eredmények ′out ′ partikulaként termékeny vagy közepesen termékeny : legalább hat szemantikai osztályt sikerült felállítani (feltételezésem szerint ennél jóval több lehet) legalább hat szemantikai osztályt sikerült felállítani (feltételezésem szerint ennél jóval több lehet) a partikula szó szerinti irányjelentése minden osztályban gond nélkül levezethető a partikula szó szerinti irányjelentése minden osztályban gond nélkül levezethető a partikulás szerkezetek nyílt osztályokat alkotnak a partikulás szerkezetek nyílt osztályokat alkotnak ha egy szemantikai osztályba új ige kerül az szabadon kombinálható a partikulával, miközben a partikula irányjelentése is megmarad ha egy szemantikai osztályba új ige kerül az szabadon kombinálható a partikulával, miközben a partikula irányjelentése is megmarad a termékeny képzés szabályba foglalható a termékeny képzés szabályba foglalható Pl. bemenet : bármilyen tetszés szerinti mozgásige kimenet : tetszés szerinti mozgásige + irány

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A morfológiai termékenység korpusz-alapú vizsgálata Kiss Katalin Debreceni Egyetem Angol Nyelvészet PhD Program II. Alkalmazott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések