Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A morfológiai termékenység korpusz-alapú vizsgálata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A morfológiai termékenység korpusz-alapú vizsgálata"— Előadás másolata:

1 A morfológiai termékenység korpusz-alapú vizsgálata
Kiss Katalin Debreceni Egyetem Angol Nyelvészet PhD Program II. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia 2008

2 A produktivitásfogalom
Morfológiai produktivitás ragozás (inflexió) szóképzés (deriváció) szóösszetétel Produktivitás ( termékenység) egy szabályba foglalható nyelvi minta, ami szabadon használható új (konkrét) nyelvi formák létrehozására

3 Szóalkotási produktivitás
Egy szóalkotási minta termékeny egy adott szemantikai tartományban , ha a minta alapján tetszőleges számú szemantikailag transzparens új szó képezhető ( Kiefer –Ladányi , 2000 ) Alapfeltétel: automatikus képzés , azaz ’ tetszőleges számú új szó ’ létrehozása

4 Generatív morfológia szóalkotási szabályok megfogalmazása
a termékeny képzés szabályszerű

5 Morfológiai termékenység fokozatai
hatóköri korlátozások szabály alkalmazhatósága alapszavak tulajdonságai megfelelő szemantikai osztály (vagy alosztály ) ( Booij ; 1977 , Rajner 1988 ) Elméleti kutatások morfológiai produktivitás statisztikai alapú kvantitatív vizsgálata ( Baayen , 1989 ) ─ hátrány : a produktivitásfogalom a hangsúlyt a performanciaszintű valószínűségre teszi természetes morfológia elmélete ─ a produktivitás nem vezethető le sem a tipus , sem a minta szintjén megállapított gyakoriság , sem a szabályszerűség fogalmából ─ minél nagyobb nehézségek ellenére képes működni az adott képzésmód , annál produktívabbnak tekinthető ( Dressler , 1997; Dressler- Ladányi , 1998; 2000 )

6 A produktív morfológiai folyamatok tulajdonságai
szemantikai kompozicionalitás a szóképzési szabály hatőköre az osztály nyitottsága (Wurzel, 1984 ) elsődleges és másodlagos produktivitás (Wurzel, 1984) az osztály stabilitása

7 Kérdések Vizsgálat tárgya
az angol irányjelentésű ’out ’ a ’ prefixum+ige ’ vs. ’ ige+partikula ’ szerkezetekben Kérdések ’ out ’ termékenyebb a ’ prefixum+ ige ’ vagy az ’ ige+ partikula ’ szerkezetekben ? milyen mértékben mutatható ki az ’ out ’ termékenysége a fent javasolt tulajdonságok alapján ? hány szemantikai osztályt ( alosztályt ) lehet felállítani , melyekben ’out ’ partikulaként termékeny vagy közepesen termékeny mintát képvisel ? szabályba foglalható-e a ’ partikula+out ’ szerkezet termékeny képzése ?

8 Kutatás leírása Módszer
1200 prefixumos igét és 1000 partikulás igét tartalmazó korpusz Módszer Termékenységi teszt a ’ prefixum + ige ’ vs. ’ ige+ partikula ’ szerkezetek akkor morfológiailag termékenyek, ha ─ morfotaktikailag termékenyek és ─ morfoszemantikailag transzparensek

9 Hipotézisek az ’ ige+partikula’ morfológiailag termékeny minta , ha a partikula jelentése levezethető annak eredeti irányjelentéséből a partikula jelentése levezethető az irányjelentésből , ha metonímiai bővítésként jön létre az előző jelentésből

10 Produktivitási eredmények 1 Prefixumos igék jelentés szerinti elosztása
Prefixumos igék ’out’ -al Szó szerinti/ irányjelentés Jelentés: „felülmúl, felülteljesít, jobban ,erősebben cselekszik , mint ’’ Más Jelentés 1.outbid ’bid higher than’ ü 2.outdo ’do more or better’ 3. outperform ’ surpass in performance ’ 4.outbabble ’ to surpass in babbling ’ 5.outbake ’bake better than ’ 6.outban ’ban more than expected ’ 7.outbar ’bar out ’ 8 outride ’ride faster than’

11 Produktivitási eredmények 1 Prefixumos igék jelentés szerinti elosztása
Prefixumos igék ’out’ -al Szó szerinti / irányjelentés Jelentés: „felülmúl , felülteljesít, jobban ,erősebben cselekszik , mint ’’ Más jelentés 9.outchase ’be quicker than, to deceive with more tricks ’ ü 10.outtax ’ levy excessive taxes’ 11.outhatch ’ outscheme or outplan someone’ 12.outsell ’surpass in amount sold ’ 13.outbalance ’exceed in influence or significance’ 14.outsail ’ excel , leave behind in sailing’ 15. outdraw ’draw out ’  ü 16. outstretch ’stretch out ’

12 Produktivitási eredmények 2 Partikulás igék jelentés szerinti elosztása
Az ’out’ partikula jelentése Szemantikai igeosztályok Példák Előfordulási gyakoriság (%) a mozgás iránya 1. mozgásigék run out, walk out , creep out , fly out , jump out , move out , bounce out , crawl out , tip out , swim out , hop out , ride out , troop out , slip out , sally out , jog out, dash out , fling out, stroll out, shuffle out 52 mozgással járó irányt jelölő cselekvés 2.cselekvő igék (1 ) throw out , cast out , chase out , carry out, blow out , push out , fall out , burst out , break out , tumble out, pitch out , hang out , loll out , flood out , lean out , drag out , pitch out , fling out , yank out  30

13 Produktivitási eredmények 2 Partikulás igék jelentés szerinti elosztása
Az ’out ’ partikula jelentése Szemantikai ige- osztályok Példák Előfordulási gyakoriság (%) ‘ kidudorodást, kiemelkedést ‘ jelölő cselekvés 3.cselekvő igék (2) bulge out , pop out , swell out , stand out , pile out , puff out , stick out , surge out , belly out 9 ‘mélyedést , üreget ‘ jelölő cselekvés 4.cselekvő igék (3) bore out , bite out , cut out , hollow out , delve out , dole out , pump out , root out , weed out , puck out , dredge out , squeeze out , bale out, hew out , whip out , gouge out 6,8 irányt jelölő percepció 5.percepciós igék look out , peep out , gaze out , sound out , stare out, spy out 2 mozgás nélküli irányt jelölő cselekvés 6.cselekvő igék (4) blab out , blunder out , call out , blurt out , jerk out , falter out , rap out 0,2

14 Eredmények ’out ′ prefixumként nem termékeny :
morfotaktikailag termékeny , de nem teljesíti a morfoszemantikai transzparencia feltételét a prefixumos szerkezetek zárt osztályokat alkotnak a jelentések nagy része lexikalizáció eredménye

15 Eredmények ′out ′ partikulaként termékeny vagy közepesen termékeny :
legalább hat szemantikai osztályt sikerült felállítani (feltételezésem szerint ennél jóval több lehet) a partikula szó szerinti irányjelentése minden osztályban gond nélkül levezethető a partikulás szerkezetek nyílt osztályokat alkotnak ha egy szemantikai osztályba új ige kerül az szabadon kombinálható a partikulával , miközben a partikula irányjelentése is megmarad a termékeny képzés szabályba foglalható Pl. bemenet : bármilyen tetszés szerinti mozgásige kimenet : tetszés szerinti mozgásige + irány

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A morfológiai termékenység korpusz-alapú vizsgálata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések