Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CSŐDTÖRVÉNY A VALÓSÁGBAN - Felszámolói szemmel

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CSŐDTÖRVÉNY A VALÓSÁGBAN - Felszámolói szemmel"— Előadás másolata:

1 CSŐDTÖRVÉNY A VALÓSÁGBAN - Felszámolói szemmel
Somogyi Ferenc dr. Andris Ildikó Budapest, december 03.

2 Drákói szigor más országokban?
A saját tőke 50 % alá csökken- közgyűlést kell tartani, ennek elmaradása felelősségre vonás alapjául szolgálhat. 1-5 év börtönbüntetés jár könyvelés elmulasztása, iratok eltűnése esetén. A hitelezők félrevezetése, vagyonkimentés szintén 1-5 évig terjedő büntetéssel sújtandó. 1000 igazgatót / vezető tisztségviselőt tiltanak el évente , 5 évre ezen tevékenység gyakorlásától. Csőd esetén a vezető tisztségviselőnek lemondani tilos. A tulajdonosoknak biztosítani kell a vezetést, ha mégis elfogadják a lemondást.

3 Magyar valóság ezzel szemben:
Új szolgáltatás : „cégtemetés” megrendelésre, „profik” segítségével- azaz- kioktatás a felszámolók részére. Az ügyvezető megbízatása megszűnt, ezért, mint a társaság tulajdonosa teszi meg nyilatkozatát. „ xy volt ügyvezető tájékoztatásának és a rendelkezésre álló iratok tartalmának ismeretében úgy látom, hogy az eljárás az egyszerűsített szabályok szerint gyorsan- a lehető legkisebb költségek alkalmazása mellett – lezárható, a társaság vagyona a kötelezettségeit nem fedezi. „ - javaslatát Ítélőtáblai határozatra hivatkozva teszi meg. Postai utánküldést szolgáltatásához megadja a postáskisasszony számát, mert ez már a felszámoló feladata, hasonlóan a cég székhelyének átjelentéséhez is . Egyezség kötési szándékát is bejelenti, és kéri a felszámoló intézkedését.

4 A közzétett új csődök, fel- és végelszámolási eljárások száma 1996. 01
A közzétett új csődök, fel- és végelszámolási eljárások száma között

5 A közzétett új felszámolási eljárások száma 1996. 01. 01-2008. 12. 31
A közzétett új felszámolási eljárások száma között

6 A FOE és a Cstv. viszonya Új törvény kellene, de nem elég csak a Cstv-t módosítani. Nálunk magasabb fejlettségű országok a szigorú szabályozást enyhíteni, liberalizálni akarják. A hazai helyzet szigorítást igényelne. Számviteli tv. iratőrzési szabályai és ennek felelősségi rendszere. Vezetői felelősség szigorítása és következetes alkalmazása a gyakorlatban. A Cstv. módosításnak örülünk, mert talán a szigorítás irányába mozdult el.

7 A Cstv. módosítás néhány gondolata:
-A csődszabályozás teljes megújítása. ( adós és hitelező is indíthatja ) -Azonnali moratórium ( 90/ 180/ maximum 365 nap ) -Regisztrációs díj fizetés ( 1 % - 5 e – max 100e Ft ) -Új kategóriák és új szavazatszámítási mód. - biztosított és nem biztosított követelések- illetve -100 e Ft – egy szavazat. -A tulajdonosi érdekcsoportok és 6 hónapon belüli engedményezésnél , 25- ös szorzó. A moratórium alatt fizetni kell a privilegizált követeléseket ( 11. § (1 ) a-b)hitelezői választmány. -Beszámítás NINCS! - vitatott követeléssel rendelkező hitelező nem kerülhet rosszabb helyzetbe, mint a csoportjában lévő többi hitelező, viszont az egyezségben nem szavazhat. ( visszaigazolás 5 nap )

8 Sikeres csőd a reorganizáció csúcsa!
Csődegyezséghez csoportonként a szavazatok fele szükséges. 18 csődeljárás indult az új szabályok alapján. Magyar valóság: 20 e Ft követelés 2 e Ft pénztár Eszközoldalon, míg a forrásoldalon 11 M Ft –ot meghaladó kötelezettség. A vagyonfelügyelő díja minimum 500 e Ft! Sikeres csőd a reorganizáció csúcsa!

9 A felszámolás változásai:
Vezetői felelősség : ha nem ad le beszámolót, akkor a hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell. Biztosíték kérhető az esetleges perben és a többségi befolyással rendelkező tag kezesként felel. A 63. § . ( b ) az egyszerűsített felszámolás esetén a költségek viselésére is kötelezhető. A beszámításból a tulajdonosok ki vannak zárva és a jelzálogos követelésük is h. ) kategória. Hiányzik , hogy a 63. § a. )- ban csak a cégbírósági megszüntetési eljárás utáni felszámolásokban van az átruházó tulajdonosoknak korlátlan felelőssége.

10 A felszámolókat érintő változások:
Elektronikus, véletlenszerű kijelölés július 01-től Felszámolói névjegyzék pályáztatása ben. Hitelezők szerepének növekedése, felszámoló indokolás nélküli elmozdítása. ( a hitelezői tájékoztatt követő 15 napon belül ) Kötelező hitelezői tájékoztató tartása, és negyedéves beszámoló a felszámoló addig elvégzett munkájáról.

11 237 / 2009 ( X.20. ) Korm . Rendelet a nyilvános értékesítés részletes szabályairól.
Hirdetés már lehet a Cégközlöny mellett honlapon, internetes adatbázisban, meg kell küldeni a jelzálogjogosultaknak. A bánatpénz összege 10 M Ft-ig 5 % , afölött 3 %. Értékesítés 50 % alatt nem lehetséges pályázaton sem. Ártárgyalás pályázat esetén 10 M Ft felett közjegyző előtt zajlik.

12

13 „ Nagy idő, majdnem 2000 év kellett ahhoz, hogy ezek a szabályok mai fejlettségüket elérjék. Befejezettnek ma sem tekinthetjük a fejlődést: a csőd ma sincs megnyugtató módon szabályozva. Az adósok csalfasága mindig új módokat keres, melyekkel az elvállalt kötelezettségek alól kibújhat, meghiúsítandó a szabályokat. De ma már jó úton vagyunk és a siker reményével küzdhetünk azon bajok apasztásában, amelyekkel a fizetésképtelen adósok telhetetlensége, könnyelműsége, csalfasága a jogrendet folyton zavarja. „ / dr. Králik Lajos – 1904-ben, az 1881 évi Cstv. módosítás bevezetetőjében írta/ Köszönjük a figyelmet! Készítette: Somogyi Ferenc dr. Andris Ildikó


Letölteni ppt "CSŐDTÖRVÉNY A VALÓSÁGBAN - Felszámolói szemmel"

Hasonló előadás


Google Hirdetések