Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Tehetségsegítő Tanács:  A Tehetségsegítő Tanács helyi vagy térségi kezdeményezésre létrejött szerveződés, amely a tehetségek felkutatását, fejlesztését.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Tehetségsegítő Tanács:  A Tehetségsegítő Tanács helyi vagy térségi kezdeményezésre létrejött szerveződés, amely a tehetségek felkutatását, fejlesztését."— Előadás másolata:

1

2

3  Tehetségsegítő Tanács:  A Tehetségsegítő Tanács helyi vagy térségi kezdeményezésre létrejött szerveződés, amely a tehetségek felkutatását, fejlesztését célozza meg, elősegíti a tehetségesek produktumainak hasznosulását, hozzájárul a szükséges erőforrások biztosításához.

4  Célunk:  Összefogni, koordinálni azokat a Borsod-Abaúj- Zemplén megye és az itt élők számára értékes, a tehetségsegítés érdekeit segítő kezdeményezéseket, melyek előremozdítják a tehetséggondozás ügyét, lehetővé teszik az erőforrások jobb kihasználását, hatékonyabb felhasználását. Segíteni az így elért eredmények minél szélesebb körű megismertetését.

5

6  Elnökség  3 tagú  Felügyelő Bizottság  3 tagú  Tagok (alapítók)  Képviselt szervezetenként 1-1 fő  Munkacsoportok  Tanács döntése alapján.  Száma nem meghatározott.

7  A megyében folyó tehetségsegítő tevékenységek koordinálása;  A tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felület működtetése;  A tehetségsegítő, tehetségfejlesztő tevékenységek széles körben való megismertetése;  Tehetségpontok alakításának elősegítése;  A kistérségi tehetségsegítő tanácsok létrehozásának segítése;  A hátrányos helyzetű, a rászoruló és a hátránnyal élő tehetségek felkutatásának és segítésének támogatása és szorgalmazása;  A tehetségfejlesztés, tehetségsegítés meglévő anyagi forrásai hatékonyabb felhasználásának elősegítése;  A tehetségfejlesztésbe bevonható újabb források feltárása, elosztásának koordinálása;

8  A meglévő jó gyakorlatok megismertetése, igénybevételüknek hatékonyabbá tétele;  A pályázati lehetőségek megismertetése, és a partnereket pályázatokon való sikeres részvételének tanácsadással történő segítése;  Szakmai fórumok létrehozása, szervezése (például tehetségnapok indukálásával, konferenciák szervezésével);  A partnerek szakmai fejlődésének segítése (például továbbképzések, tanácskozások, kiállítások szervezése ) ;  Más regionális és országos tehetségsegítő tanácsokkal való kapcsolattartás és együttműködés;  Partnerei menedzselése, és érdekképviselete;  A tehetségbarát társadalom kialakulásának elősegítése.

9  Szakmai partnerek:  Tehetségpontok, tehetséggondozó műhelyek  Köznevelési és felsőoktatási intézmények  Járási tankerületek  Járási szakmai szolgáltató központok  Szakmai civil szervezetek  Határon túli magyar tehetségsegítő szervezetek, más külföldi partnerek  Tehetségsegítő természetes személyek

10  Társadalmi partnerek:  Illetékes döntéshozóként szakmapolitikai megrendelést, támogatást adnak a programok elindításához. (Állami szervek, önkormányzati testületek, szakbizottságok.)  Helyi társadalmi szereplőként megfogalmazzák igényüket a programok elindítására, illetve támogatóként állnak a már működő kezdeményezések mellé. (egyházak, szülői szervezetek, civil szervezetek, közvéleményt formáló erővel bíró magánszemélyek.)

11  Gazdasági partnerek:  Kamarák  Egyéni vállalkozások  Gazdasági társaságok

12  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tehetségsegítő Tanács feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében munkacsoportokat hoz létre.  A munkacsoportok munkájukat felkérés alapján, segítő, támogató szándékkal és attitűddel végzik.  A munkacsoportok elsősorban tematikus elv alapján szerveződnek, elsődlegesen megyei hatáskörrel, az alábbiak szerint:

13 feladatai1:  Meglévő adatbázisok alapján, a tehetséggondozás megyei helyzetének elemzése (Fókusz)  javaslattétel fejlesztési irányokra, konkrét fejlesztésekre  közreműködés a fejlesztés tartalmak kidolgozásában feladatai2:  Módszerek hatásosságának értékelése  tagjai: igény szerint.

14 feladatai:  módszerleírások készítése  módszerleírások fejlesztése  Interperszonális  Intraperszonális  logikai-matematikai  Nyelvészeti  Természeti  testi-kinesztetikus  térbeli-vizuális  zenei területeken  tagjai: igény szerint, de minimum 8 csoport (tehetségterületenként 1-1 csoport)

15 Feladatai:  módszerek, „jó gyakorlatok” összegyűjtése  módszerek átadása MTST részére  (Kiadvány készítése)  tagjai: igény szerint.

16 Feladatai:  tehetségpontok létrehozásának ösztönzése  tehetségpontok létrehozásának szakmai segítése  javaslatok kidolgozása hálózaton belüli erőforrás koordinációra  Tehetségsegítő tanácsok létrehozásának segítése  Kapcsolódás a NTT munkájához  tagjai: MTST-be delegált kistérségi képviselők

17 Feladatai:  lehetőségek feltárása  forrásszerzés  tagjai: MTST elnöksége és delegált társadalmi- gazdasági tanácstagok. (önkéntes alapon)

18

19 Szerkezeti változások  Megye - Járás  TKT – Járási Tankerületek  Pályázati kereszttámogatottság Személyi kérdések  Elnök lemondása  Elnökség mandátuma lejár

20

21  „Gyenge” területeken együttműködés erősítése  Tanácsok közötti kapcsolatfelvétel és koordináció segítése  személyes kapcsolatfelvétel  adatbázis létrehozása és nyilvánossá tétele  tájékoztató kiadványok (pl. bemutatkozó levél) továbbítása  internetes fórum lehetőségének megteremtése  Közös rendezvények szervezése (akár forgószínpad szerűen)  bemutatkozási lehetőség biztosítása  kapcsolatfelvétel biztosítása  szakmai információk megosztása  Pályázati koordináció

22  „Lesson Study” munkacsoport (idegen nyelv)  Módszerek fejlesztése  Módszerek kipróbálása, bemutatása (bemutató tanóra)  Módszerek értékelése  Eredmények közzététele

23  Hatékony működtetés  Potenciális partnerek megkeresése  Tisztújítás előkészítése – Jelölés 06.11-ig  Szerkezeti változások átvezetése  Tanács folyamatos működésének biztosítása (2013.06.20-21)  Felkeresendő partnerek listájának összeállítása (Javaslat!)  Adatbázisok frissítése – kérdőíves adatkérés  Adatbázisok elérhetőségének biztosítása


Letölteni ppt " Tehetségsegítő Tanács:  A Tehetségsegítő Tanács helyi vagy térségi kezdeményezésre létrejött szerveződés, amely a tehetségek felkutatását, fejlesztését."

Hasonló előadás


Google Hirdetések