Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben 2009.09.03.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben 2009.09.03."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben 2009.09.03.

2 alkalmazásképes tudás motivált tanulók egyéni tanulási utak kialakulása együttműködés és csapatmunka gazdagodó módszertani kultúra változatos tanulásszervezés befogadó iskolák versenyképesség növekedése esélyteremtés mert Mi várható a programok bevezetésétől, az implementációtól, a fejlesztésektől? Minden gyerek számít. Minden gyerek tehetséges.

3 Mottó: „Ha azt csinálod, amit mindig is csináltál, akkor azt fogod kapni, amit mindig is kaptál.”

4 Célok kompetencia alapú oktatás elterjesztése módszertan és eszközök elterjesztése; a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése differenciált, egyénre szabott fejlesztés a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések összekapcsolása a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel

5 TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések Kompetencia alapú oktatás bevezetése Tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatás, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése(több mint IKT használat!!!) Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés)

6 Intézményi fejlesztések elemei 1. Implementáció Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés- szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása - ”A” programcsomag (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a szövegértés- szövegalkotás kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz);

7 Intézményi fejlesztések elemei 2. Implementáció Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása – ”A” programcsomag (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a matematika kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz);

8 Intézményi fejlesztések elemei 3. Implementáció választott kulcskompetencia területen Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;

9 Intézményi fejlesztések elemei 4. szakrendszerű Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5- 10-15%-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy).

10 Tantárgytömbösítés követelményei a pályázatban a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani.

11 További elvárások műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása legalább egy műveltségterületen komplex óvodai program, programcsomag legalább egy csoportban kollégiumok esetén szociális életviteli és életpálya építési program, programcsomag

12 Tervezési, szervezési feladatok A tevékenységet a pályázónak úgy kell megterveznie, hogy annak körében (a tanulásszervezési eljárások bevezetésének keretében) a következő kötelező elemek megvalósuljanak:  Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként  Legalább egy témahét megszervezése tanévenként  Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként  Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

13 Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása – az oktatás folyamatában az oktatás tartalma (új kompetenciák), rugalmas szervezeti keretek (osztálybontás, nívócsoport, feladatra szerveződő team), szervezési módok (egyéni, pár, csoport, frontális) szervezeti formák (45’, blokk, tantárgytömbösítés) módszerek (kooperatív, projekt, esettanulmány).

14 Változások 1. Összefüggő tantárgyak órarendi tömbösítése (különböző epochák kialakítása). Különböző szaktanárok tevékenységének tartalmi egyeztetése egy-egy osztályban Egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttműködésével.

15 Változások 2. Projektek közös kidolgozása különböző tárgyak tanáraival. Értékelési eszközök megalkotása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttes munkájával (pl. feladatlap, témazáró, vizsga tételsor stb.)

16 Változások 3. A tanulók összehangolt fejlesztése különböző szakos tanárok által a domináns kompetenciák (pl. kommunikáció, problémamegoldás) terén. Az iskolai internetes labor közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal.

17 Változások 4. Az iskolai könyvtár közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal. Az iskolai honlap közös szerkesztése a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal. A „rokon” tantárgyak tanárai egyeztetnek a tankönyvrendelés során.

18 A pedagógusok szerep változása Pozitív tanulási légkört alakít ki Megtanít tanulni Együttműködik más szakos kollégáival Iskolában is tud gondolkodni Tapasztalatcserékre jár A tanulót partnernek tekinti

19 A pedagógusok szerep változása Példát mutat Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza Felhasználja a tanulók tapasztalatait A diákkultúrára, a tanulók világára is épít Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad

20 Mottó: „Céltalan hajósnak egyetlen szél sem jó.”

21 Köszönöm a figyelmet! Dönsz Lászlóné Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Eger donszlaszlone@wlan2k.hu margo@heves-ped.sulinet.hu


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben 2009.09.03."

Hasonló előadás


Google Hirdetések