Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon"— Előadás másolata:

1 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon
Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás TÁMOP-3.2.2/08/A/2 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013)
Előzmény – NFT I. A közoktatás átfogó fejlesztése a HEFOP program keretében kezdődött ( ) HEFOP 2-es és 3-as prioritás ÚMFT keretében folytatás: A XXI. század iskolája Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) az oktatás tartalmi fejlesztésének támogatása Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) informatikai eszközök beszerzése Regionális Operatív Program(ok) (ROP) iskola-felújítások támogatása Kétéves végrehajtási szakaszok: , Akcióterv Finanszírozás: Európai Unió strukturális alapok HEFOP/2004/3.1.2 "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében„ Heves: 10 iskola és óvoda; Miskolc: 7 intézmény HEFOP ”Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” HEFOP "A kompetencia alapú oktatás elterjesztése" Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

3 A TÁMOP 3 főbb konstrukciói (közoktatás-fejlesztés):
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (EGYMI) hálózata Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

4 A fejlesztés résztvevői
TÁMOP (10,4 Mrd Ft) – Educatio Kft., OFI 21. századi közoktatás Fejlesztéskoordinációs hálózat, Tartalomfejlesztés Módszertani megújulás, SNI egyenlő hozzáférés eTanulás, digitális pedagógia, Versenyképesség és esély K+F Hatékonyság K+F, Tudásmenedzsment K+F Informatikai támogatás TÁMOP (4,2 Mrd Ft) – régiónként 1-1 nyertes TÁMOP (24,4 Mrd Ft) – több mint 400 nyertes pályázat, résztvevő intézmények száma több mint 1500 db. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

5 Fejlesztési programok kapcsolódásai
intézmények pedagógusok gyermekek, tanulók társ ellátórendszerek fenntartók szülők civil partnerek regionális hálózat 3.2.2 3.1.2 Új program- csomagok kompetencia- területekre pályályázat Akkreditált szolgáltatók. OKM Educatio Kht., OFI Helyzet- elemzés X Képzés x Mentorálás IPR-SNI Hálózati tanulás Program-csomagok Folyamat-tannácsad. Jó gyakorlatok Önfejleszt. Egységes iskola Térségi együttm. Értékelés pályázatok 3.1.4 Szakértő felkészítés Referencia intézmények. Kiemelt projekt 3.1.1 szolgáltatói kosár (tartalom) Pedagógus tovább- képzés 3.1.5 Eltérő oktatási igényű tanulók SNI, EGYMI, tehetség- gondozás… 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.1.6 Más kiemelt projektek: ; 3.3.1…

6 NFT I és UMFT célcsoportjai
Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

7 TÁMOP 3.2.2 Projekt számokban
7 régióban 1-1 nyertes pályázó Rendelkezésre álló forrás: 4,2 milliárd Ft Észak-magyarországi nyertes konzorcium Projekt megvalósítási időszaka: augusztus 1 – március 31. Elnyert támogatási összeg: Ft Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

8 Konzorciumunk tagjai Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye - konzorciumvezető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

9 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon
Konzorciumi tagok szakmai múltja (uniós pályázatok, kompetenciafejlesztés) HEFOP „Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében” c. projekt sikeres lebonyolítása a régióban ( , Heves, Miskolc) HEFOP "A kompetencia alapú oktatás elterjesztése„ c. projekt lebonyolítása ( , Borsod) Részvétel a HEFOP as intézmények felkészítésében (Mentorálás, továbbképzések, tanácsadás) Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

10 Konzorcium felépítése
BORSOD MPI KONZORCIUM TAGJA KONZORCIUM MISKOLC VPI KONZORCIUM TAGJA HEVES MPI KONZORCIUMVEZETŐ Döntés- előkészítő biz EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK Konzorciumi tanács 3 fő PROJEKTIRODA 10 fő HÁLÓZATI PONTOK KISTÉRSÉGENKÉNT / 28 / REFERENCIA INTÉZMÉNYEK ( 67 ) REFERENCIA INTÉZMÉNYEK

11 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon
A projektszervezet KONZORCIUMI TANÁCS Pedagógiai intézetek vezetői (Székely Józsefné, Budai Erzsébet, Horváth Ottóné) PROJEKTMENEDZSMENT Projektmenedzser (Dorkó Zsolt), Szakmai vezető (Kaló Anikó), Irodavezető (Márkus Róbert Zsolt), Pénzügyi vezető (Molnárné Jakab Erika), Projektasszisztens PROJEKTIRODA Pedagógiai szakmai, módszertani munkatársak 5 fő Digitális szakmai, módszertani munkatársak 2 fő Gazdasági ügyintéző munkatársak 3 fő Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

12 Döntés-előkészítő, javaslatevő testület
Célja: A projektmenedzsment tevékenységét segíti javaslattétellel, tanácsadással. Segíti: A regionális beágyazódást Területi fejlesztési programokkal való harmonizációt Szakmai fejlesztő munka minőségének és átláthatóságának biztosítását Biztosítja a visszacsatolási rendszer működését. Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

13 Döntés-előkészítő, javaslatevő testület
A tagjai: Az Oktatási Hivatal OKÉV regionális igazgatósága, regionális közoktatási egyeztető fórumának delegáltja – Ragályiné Hajdú Zsuzsanna Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat regionális képviselője – Káló Károly, Szemenyei Mariann A Regionális Fejlesztési Tanács, illetve Ügynökség képviselője – Sós Tamás Három megye közoktatási közalapítványának kuratóriumi elnökei – Dr.Horváth Tamás, Gál János Állandó meghívottként jelen van a TÁMOP kiemelt projekt regionális koordinátora (Nagy László), illetve a tárca közoktatási szakterületének képviselője is. Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

14 Együttműködő partnereink
Főiskola (EKF Eger) Pedagógiai Intézetek (Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet) Egyéb pedagógiai szakmai szolgáltatók Megyei Szakszolgálati Központ Alapítványok Civil egyesület Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

15 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon
A projekt célja Közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi szintű együttműködésének kialakítása, fejlesztési szolgáltatások nyújtására A közoktatási intézményekben az egész életen át tartó tanulást megalapozó kulcsképességek fejlesztését célzó kompetencia alapú oktatásra való átállás jól működő jó gyakorlatok, fejlesztési programok adaptációja pedagógiai fejlesztési folyamatok beindítása modern pedagógiai módszertan alkalmazása A minőségi oktatás segítése Szaktanácsadói rendszer működtetése Mentori hálózat működtetése Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

16 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon
Célok Az esélyegyenlőség biztosítása, esélynövelés intézményi integráció szakmai biztosítása speciális képzési formák beindítása (ped. fejlesztési folyamatok, jó gyakorlatok) Pedagógiai kultúra megújítása rugalmas képzési kínálat biztosítása Területi különbségek kiegyenlítése, az optimális területi lefedettség biztosításával koordinatív intézményi hálózat kiépítése, működtetése a szolgáltatások optimális területi lefedettségének biztosítása Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

17 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon
Célcsoportok Közvetlen: Az Észak-Magyarországi régióban referenciaintézmények pedagógusai Fenntartók Közvetett: Diákok Az Észak-Magyarország Régióban TÁMOP 3. prioritásában pályázattal rendelkező intézmények pedagógusai Szülők Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

18 Feladatok, tevékenységek I.
Információ gyűjtés a korszerű pedagógiai módszerek átvételéhez kapcsolódóan (pl. kompetencia alapú oktatás, jó gyakorlatok, innovációk, stb.) Információ adatbázisba foglalása együttműködve a központi programmal és ezek publikálása a célcsoportok felé (helpdesk, interaktív honlap) Fejlesztő műhelyek szervezése (kompetencia területek, módszertan, integráció, esélyegyenlőség, stb.) Bemutató műhelyek (jó gyakorlat) működtetése Tájékoztató fórumok Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

19 Feladatok, tevékenységek II.
Egyeztető fórumok, információs napok regionális megszervezése Konferenciák szervezése Módszertani kiadványok, tanulmányok elkészítése A civil szervezetek bevonása a regionális szolgáltatói hálózatba Minőségellenőrzés, minőségfejlesztés Kutatások Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

20 A Projekt számszerűsíthető eredményei
Mutató TÁMOP 3. prioritásban pályázattal rendelkező, koordinációba bevont feladatellátási helyek száma 120 280 300 Regionális közoktatási hálózatba együtt működési megállapodás keretében bevont szakmai szolgáltatók száma 30 70 A regionális hálózatba bevont, minősítést szerzett referenciaintézmények száma 80 Területi lefedettséget biztosító (kistérségi) hálózati pontok száma. 28 Megszervezett szakmai konferenciák, workshopok, pályázati tájékoztató fórumok, egyéb események száma. 110 330 352 A fejlesztésekkel, pályázatokkal kapcsolatban rendezett információs napok száma. 3 9 12 Intézményi fenntartók számára készített pályázati javaslat, ajánlás. 10 45 50 Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon

21 Dorkó Zsolt, projektmenedzser
Köszönöm a figyelmet! Dorkó Zsolt, projektmenedzser Tel.: (36)


Letölteni ppt "Megújuló pedagógia: hálózati együttműködés Észak-Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések