Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Együttműködések A „21. századi közoktatás” kiemelt projekt és kapcsolatai a regionális koordinációt végző partnereinkkel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Együttműködések A „21. századi közoktatás” kiemelt projekt és kapcsolatai a regionális koordinációt végző partnereinkkel."— Előadás másolata:

1 Együttműködések A „21. századi közoktatás” kiemelt projekt és kapcsolatai a regionális koordinációt végző partnereinkkel

2 Az áttekintés vázlata Helyünk a TÁMOP konstrukciók rendszerében A program struktúrája: a kilenc pillér Kapcsolati elemek régiós partnereinkkel

3 intézmények pedagógusok gyermekek, tanulók társ ellátórendszerek fenntartók szülők civil partnerek regionális hálózat 3.2.2 3.1.2 Új program- csomagok kompetencia- területekre pályályázat Akkreditált szolgáltatók. OKM Educatio Kht., OFI Közoktatás-fejlesztési konstrukciók: TÁMOP Helyzet- elemzés XXX KépzésXx MentorálásXXX IPR-SNIXX Hálózati tanulás XX Program- csomagok XX Folyamat- tannácsad. XX Jó gyakorlatok XXX Önfejleszt.X Egységes iskola X Térségi együttm. XX ÉrtékelésXX pályázatok 3.1.4 Szakértő felkészítés Referencia intézmények. Kiemelt projekt 3.1.1 szolgáltatói kosár (tartalom) Pedagógus tovább- képzés 3.1.5 Eltérő oktatási igényű tanulók SNI, EGYMI, tehetség- gondozás… 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.1.6 Más kiemelt projektek: 3.1.8 ; 3.3.1…

4

5 1. Fejlesztéskoordinációs hálózat 2. Tartalomfejlesztés 3. Módszertani megújulás 4. SNI egyenlő hozzáférés 5. eTanulás, digitális pedagógia 6. Versenyképesség és esély K+F 7. Hatékonyság K+F 8. Tudásmenedzsment K+F 9. Informatikai támogatás 21. századi közoktatás: TÁMOP 3.1.1

6 Fejlesztéskoordinációs hálózat 3.1.1 EDUCATIO 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió Régióközi koordináció Specifikációk Pályázati nyomonkövető rendszer Horizontális tanulás Referenciahely felkészítés Szolgáltatói kosár Jó gyakorlatok közzététele… Felkészítési portfólió Referencia- intézmények minősítési folyamata Tehetségpontok… Inklúzió, integráció Kompetencia -fejlesztés Alternatív pedagógiák Egységes iskola Gyakorlóhelyek

7 A TÁMOP Szolgáltatói kosár - WWW.educatio.hu HelyzetelemzésXX KépzésXXx MentorálásXXX IPR-SNIxxX Hálózati tanulásXXX ProgramcsomagokXXXX Folyamat-tanácsadásXXX Jó gyakorlatokXX Saját innováció,önfejlesztés Xx Egységes iskolaX Térségi együttműködés XXX ÉrtékelésXXX Tartalmaira ezerötszáz intézmény fenntartója pályázik a projekt időszakában E tartalmak folyamatosan kiegészülnek, frissülnek A fejlesztéskoordináció feladata: előkészíteni az induló állapotot - tervezés biztosítani a szolgáltatások elérhetőségét – Régiós partnerhálózat beépíteni az új tartalmakat koordinálni a pályázók munkáját – Régiós partnerhálózat támogatni a stratégiát – szakmai nyomonkövető

8 A támogató környezet TÁMOP 3.1.4-es intézmény Kompetencia alapú oktatás SNI tanulók együttnevelése Oktatási integráció Tehetséggondozás Tartalom- fejlesztés, tankönyvi kínálat Intézményi és pedagógiai folyamatok mentorálása Regionális szakmai koordináció, támogató kapacitások szervezése Képzések, tanácsadói kínálat fejlesztése

9 TAMOP 3.1.2 A tartalomfejlesztés megújult formája pályázati szereplők: kiadók, műhelyek új források új kompetenciaterületi programok fejlesztéstámogató rendszer TAMOP 3.1.1 2-es pillér: Tartalomfejlesztés támogatása

10 A tartalomfejlesztés támogatásának folyamata Digitális fejlesztő felület Specifikácó munkafolyamata A fejlesztések nyomonkövetésének folyamata A fejlesztéstámogatás munkafolyamata

11 3-as pillér A pedagógiai és módszertani megújulás támogatása Képzésfejlesztés koordinációja Hiányterületekre képzésfejlesztés Képzők képzése Tanácsadói kapacitások biztosítása Képzésfejlesztési standardok kialakítása Képzési jó gyakorlatok meghonosításának támogatása Tevékenységek

12 Kapcsolódások a kiemelt projekten belül Hálózatkoordináció Szolgáltatói kosár Referencia intézmények képzési portfóliója Hiányterületek SNISNI Pedagógiai, módszertani jó gyakorlatok

13 Kapcsolódások más TÁMOP pályázatokkal Képzésfejlesztés koordinációja Specifikáció SNISNI Nyomonkövetés Minősítés

14 Rendszerszintű kapcsolódások: Visszacsatolás az alapképzésbe A pedagógus-továbbképzési akkreditációs szempontrendszer továbbfejlesztése

15 4-es pillér A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek

16 A 4. pillér specifikus programjai Diagnosztikus eljárások megújítása Tesztek, tesztrendszerek standardizálása Szakemberek felkészítése Előzmény: NFT HEFOP 2.1.1. B. WISC IV. standardizálása A program eredménye: 5 db kis mintán bemért (5X120 fő) és korrigált teszt reprezentatív mintavételhez legyártott teszt csomagok (5X1000 fő) tesztelésre felkészített szakemberek (150)

17 A 4. pillér specifikus programjai Korai intervenciós program Előzmény: Korai fejlesztési koncepció (2005. ICSSZEM) A program eredménye: Kidolgozott rövidtávú cselekvési terv és középtávú stratégiai terv Pilot program (3 régió) az egységes szűrési rendszer (prevenció, diagnosztika) kialakítás ára Pilot program (3 régió) korai intervenció – fejlesztés, terápia – regionális hálózati ellátására Tárcaközi együttműködés

18 Jelenlét a társ-projektek mindegyikében A 4. pillér horizontális programjai 1. Hálózati tevékenységek 2. Tartalomfejlesztés támogatása 3. A pedagógiai és módszertani megújulás támogatása 4. E- learning

19 5. pillér A digitális kompetencia fejlesztése Az eTanulás komplex eszköz- és szolgáltatás- rendszerének továbbfejlesztése Megteremtődnek a digitális pedagógiai módszerek és eszközök elterjesztésének központi infrastrukturális és tartalmi feltételei

20 A cél elérése érdekében fejleszteni kell az IKT alapú tanítási-tanulási módokat, módszereket, hogy a digitális kompetenciaterületi fejlesztés folyamatossá válhasson a digitális taneszközöket, valamint azok eTanulás alapú rendszereit és szolgáltatásait, a digitális taneszközök minőségbiztosítási rendszerét, az IKT alapú képzési és továbbképzési programokat, az intézményvezetést valamint a pedagógusokat támogató mentorálási rendszert.

21 Horizontális kapcsolataink: az OOIH Az Esélyegyenlőségi Igazgatóság régiós irodahálózatának feladatai Cél: A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességének megteremtése a közoktatási intézményekben. Főbb tevékenységek: Az OKMT, valamint a TÁMOP oktatási esélyegyenlőséggel kapcsolatos pályázatainak ismertetése, információnyújtás, a nyertes pályázókkal való kapcsolattartás;

22 Az oktatási esélyegyenlőséghez kapcsolódó jogszabályok ismertetése; Iskolai és óvodai integrációs pedagógiai programhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása; Intézménylátogatások, szakmai fórumokon, kistérségi találkozókon való részvétel; Települési deszegregációs programok elősegítése, mentorálása; Kapcsolattartás civil szervezetekkel, cigány kisebbségi önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, szakmai szolgáltatókkal Kapcsolattartás az esélyegyenlőségi szakértőkkel

23 Az esélyegyenlőségi Igazgatóság régiós irodahálózata Nyugat-dunántúli régió Bogdán Iván Közép-dunántúli régió Baráth Szabolcs Dél-dunántúli régió Bogdán Anna Dél-alföldi régió Szűcs Norbert Észak-alföldi régió Hajdú-Bihar és Jász- Nagykun-Szolnok megye Demeter Ilona Észak-alföldi régió Sz-Sz-B. megye Kóka Ágnes Észak-magyarországi régió Káló Károly Közép-magyarországi régió és Nógrád megye Szemenyei Mariann

24 Adatbázisok közzététele, felületmegosztás a régiókkal Jó gyakorlatok publikációja Munkakonferenciák, rendezvények, felkészítések: hálózati tanulási formák Referencia-intézmények régiós partnerhálózatának kialakítása, felkészítése, minősítése, bővítése Továbbképzések rendszerezett ajánlati listája a Szolgáltatói kosárban A tanácsadói, képzési szolgáltatások regionális szintű minőségbiztosítása, értékelése A fejlesztési területek fehér foltjainak feltárása A 8 önálló stratégia évenkénti áttekintése, minőségbiztosítása, illesztése A projekt közös kommunikációja… A KIEMELT PROJEKT ÉS A REGIONÁLIS PARTNERSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FŐBB TERÜLETEI

25 Az alkotó közösségek szaktanácsadói támogatása Intézményi folyamat- szaktanácsadó Esély- egyenlőségi szakértő / mentor Komplex helyzetelemzési szaktanácsadó IPR módszertani mentor Kompetencia- területi mentor… Kompetencia- területi mentor… IKT folyamat- szaktanács- adó IKT mentor A vezetést támogatja a fenntartható innováció érdekében Az integráció és inklúzió feltételei Kompetencia alapú oktatáskultúra Horizontális tanulás Jó gyakorlatok ajánlása Az indikátorok teljesülése Pedagó gus Pedagó gus Pedagó gus Pedagó gus Pedagó gus Koordinációs feladatok ütemezés probléma- megoldás egyeztető fórumok Pedagó gus

26 A komplex problémamegoldó képesség fejlesztése kognitív eljárások alkalmazása reális (életszerű) helyzetekben kereszttantervi kontextusban nem az iskolai tantárgyi rutinok reprodukciója nem nyilvánvaló (algoritmussal megoldható) problémák TÁMOP használati utasítás bevont pedagógusok és jóakaróik számára

27 KommunikációEgyüttműködésProblémamegoldás SzóbeliségNyitottságHibakeresés ÍrásbeliségEmpátiaDöntéshozatal Képi információ feldolgozása Szociális interakcióRendszerelemzés és tervezés InformációkezelésTársas érzékenység IKTFelelősségérzet ForráskezelésSzervezőképesség A kommunikáció értékelése Döntéshozatal Érvelés Vita Tantárgyfüggetlen (általános) kompetenciák a bevont pedagógusok és vezetők számára

28 Köszönöm a figyelmüket! Puskás Aurél szakmai vezető TÁMOP3.1.1,Hálózatkoordináció aurel.puskas@educatio.hu 06/70 451-8700


Letölteni ppt "Együttműködések A „21. századi közoktatás” kiemelt projekt és kapcsolatai a regionális koordinációt végző partnereinkkel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések