Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Referencia intézmények felkészítése Hatásos módszerek a kompetencia alapú oktatásban Ózd: 2009. 11. 19. Eger: 2009. 11. 20. Salgótarján: 2009. 11. 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Referencia intézmények felkészítése Hatásos módszerek a kompetencia alapú oktatásban Ózd: 2009. 11. 19. Eger: 2009. 11. 20. Salgótarján: 2009. 11. 23."— Előadás másolata:

1 Referencia intézmények felkészítése Hatásos módszerek a kompetencia alapú oktatásban Ózd: 2009. 11. 19. Eger: 2009. 11. 20. Salgótarján: 2009. 11. 23.

2 Mottó „Ha valamire meg akarlak tanítani, azzal segítek legjobban, ha olyan tapasztalatokkal veszlek körül, amelyekből fölépülhet alakuló tudásod vagy képességed. Ha eléggé jól teszem a dolgomat, az a benyomásod lesz, hogy az egészet te magad csináltad.” „Ha valamire meg akarlak tanítani, azzal segítek legjobban, ha olyan tapasztalatokkal veszlek körül, amelyekből fölépülhet alakuló tudásod vagy képességed. Ha eléggé jól teszem a dolgomat, az a benyomásod lesz, hogy az egészet te magad csináltad.” (Péter Kline: Zseninek születtünk)

3 Referencia intézmények A TÁMOP 3.1.4. nyertes intézmények feladata, hogy komplex, innovatív, újszerű fejlesztési tartalmakat adaptáljanak A TÁMOP 3.1.4. nyertes intézmények feladata, hogy komplex, innovatív, újszerű fejlesztési tartalmakat adaptáljanak Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben Példaértékű mintákon kell megtapasztalniuk az óvodai, iskolai munkában honosított sikeres gyakorlatot Példaértékű mintákon kell megtapasztalniuk az óvodai, iskolai munkában honosított sikeres gyakorlatot

4 Referencia intézmény: definíció Egyedi Egyedi Más intézmények számára is példaértékű Más intézmények számára is példaértékű Működésében koherens, Működésében koherens, Gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkezik Gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkezik Gyakorlatát képes publikálni, átadni Gyakorlatát képes publikálni, átadni

5 Referencia intézmény:alap feltételek Befogadó, egyéni fejlődést biztosító pedagógiai módszereket alkalmaz Befogadó, egyéni fejlődést biztosító pedagógiai módszereket alkalmaz Alkalmazza a kompetencia alapú oktatás tartalmait, módszereit Alkalmazza a kompetencia alapú oktatás tartalmait, módszereit Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi Az intézmény vezetése és a tantestület egyaránt elkötelezett Az intézmény vezetése és a tantestület egyaránt elkötelezett

6 Referencia intézmény:alap feltételek Önfejlesztő, önértékelő Önfejlesztő, önértékelő IKT eszközöket és módszereket alkalmaz IKT eszközöket és módszereket alkalmaz Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka, a pedagógusok között horizontális és vertikális együttműködés Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka, a pedagógusok között horizontális és vertikális együttműködés Fenntartói nyilatkozat biztosítja a referenciai- intézményi működés lehetőségét Fenntartói nyilatkozat biztosítja a referenciai- intézményi működés lehetőségét Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorálás, hospitálás, szupervízió feladatait Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorálás, hospitálás, szupervízió feladatait

7 Referencia intézmény:alap feltételek Az értéklistából legalább 3-ra igen a válasz Az értéklistából legalább 3-ra igen a válasz Kooperativitás Kooperativitás Integrációs gyakorlat Integrációs gyakorlat Differenciálás Differenciálás Értékelés új formái Értékelés új formái

8 Referencia intézmény típusok IKT alkalmazásban példaértékű intézmény IKT alkalmazásban példaértékű intézmény Pedagógiai integráció/befogadó gyakorlat Pedagógiai integráció/befogadó gyakorlat Kompetencia alapú oktatási programot alkalmazó Kompetencia alapú oktatási programot alkalmazó Reformpedagógiák képviselője Reformpedagógiák képviselője Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő intézmény Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő intézmény Altruista iskola (kieső gyerekekkel foglalkozó hátránykompenzáló, második esély iskolái) Altruista iskola (kieső gyerekekkel foglalkozó hátránykompenzáló, második esély iskolái) Tehetséggondozási programmal dolgozó intézmény/”tehetségpont” Tehetséggondozási programmal dolgozó intézmény/”tehetségpont”

9 Referencia intézmény típusok Komprehenzív elv, egységes program Komprehenzív elv, egységes program EGYMI az integráció szolgálatában EGYMI az integráció szolgálatában Kistérségi együttműködésben mintaadó Kistérségi együttműködésben mintaadó Művészeti nevelési műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító Művészeti nevelési műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító Ökoiskolai/óvodai programmal dolgozó intézmény Ökoiskolai/óvodai programmal dolgozó intézmény Múzeumpedagógiai program alapján dolgozik Múzeumpedagógiai program alapján dolgozik Felsőoktatási gyakorlóhely, mely a TÁMOP innovációban minta-közvetítő Felsőoktatási gyakorlóhely, mely a TÁMOP innovációban minta-közvetítő

10 Hatásos módszerek: Tantárgy tömbösítés Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig. Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig. Tantárgytömbösítés a tanórák ciklikus megszervezésének rendje, melyben adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg. Tantárgytömbösítés a tanórák ciklikus megszervezésének rendje, melyben adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg.

11 Tantárgytömbösítés Célja: A tananyag ne tagolódjon szét A tananyag ne tagolódjon szét A tanulók figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy területre koncentrálódjon A tanulók figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy területre koncentrálódjon Különböző megközelítés, változatos eszközök az elsajátításban Különböző megközelítés, változatos eszközök az elsajátításban

12 Példa egy osztályra 5-6. évfolyam: Heti kötelező óraszám 22,5, (évi 832,5) ha az intézmény 25%-ban vállalta a nem szakrendszerű oktatást, akkor a heti szakrendszerű oktatás 17 óra, ez évi 629 óra. Heti kötelező óraszám 22,5, (évi 832,5) ha az intézmény 25%-ban vállalta a nem szakrendszerű oktatást, akkor a heti szakrendszerű oktatás 17 óra, ez évi 629 óra. 7-8. évfolyam: Heti kötelező óraszám 25, évi 925 óra. Heti kötelező óraszám 25, évi 925 óra.

13 Tantárgytömbösítés Követelményei a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani. az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani.

14 Pályázati magyarázat A tantárgytömbösítés végrehajtásában az iskoláknak nagyfokú szabadsága van. A tantárgytömbösítés végrehajtásában az iskoláknak nagyfokú szabadsága van. A megadott időkeret( 5-10-15 %) a megadott tanítási ciklus (legalább két hét) az elvárt minimum. A megadott időkeret( 5-10-15 %) a megadott tanítási ciklus (legalább két hét) az elvárt minimum. Ha az időkeretet teljesítik, az egymást követő órákat megszervezik, akkor az iskola dönti el, hogy a szakrendszerű oktatás melyik évfolyamán, melyik osztályokba vezeti be a tantárgytömbösített oktatást. Lehet három hetes, négy hetes ciklus is Ha az időkeretet teljesítik, az egymást követő órákat megszervezik, akkor az iskola dönti el, hogy a szakrendszerű oktatás melyik évfolyamán, melyik osztályokba vezeti be a tantárgytömbösített oktatást. Lehet három hetes, négy hetes ciklus is

15 Mire kell figyelni a tantárgytömbösítés megszervezésekor A tanulók heti óraszámára A tanulók heti óraszámára A pedagógusok kötelező óraszámára A pedagógusok kötelező óraszámára A pedagógusok túlórakeretére A pedagógusok túlórakeretére A tanítási időkeretre A tanítási időkeretre A tantárgy éves óraszámára A tantárgy éves óraszámára A tantárgyfelosztásra A tantárgyfelosztásra A bevont és nem bevont osztályok órarendjére A bevont és nem bevont osztályok órarendjére A tanítás minőségére A tanítás minőségére

16 Hatásos módszerek:Moduláris oktatás Követelmény: Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként Jellemzője: A tananyag modulokba történő rendezés szerinti átadása, melyben az egyes modulok cserélhetőek Jellemzője: A tananyag modulokba történő rendezés szerinti átadása, melyben az egyes modulok cserélhetőek

17 Moduláris oktatás A modulok a tanítási óránál nagyobb, de a tananyag egészénél kisebb tanítási egységek A modulok a tanítási óránál nagyobb, de a tananyag egészénél kisebb tanítási egységek A tananyag önállóan kezelhető, flexibilis, cserélhető része A tananyag önállóan kezelhető, flexibilis, cserélhető része A sorrend és a mennyiség a pedagógiai szükségletekhez igazodhat A sorrend és a mennyiség a pedagógiai szükségletekhez igazodhat Helyi tanterv Modulleírás: a feldolgozás menete, módszerei, tanulói tevékenységek, eszközök Modulleírás: a feldolgozás menete, módszerei, tanulói tevékenységek, eszközök Értékelés: külön vagy tantárgy, tantárgyak részeként Értékelés: külön vagy tantárgy, tantárgyak részeként Beszámítást az évfolyam sikeres elvégzésébe Beszámítást az évfolyam sikeres elvégzésébe

18 Hatásos módszerek Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül Követelmény: legalább egy műveltségterület Ember és társadalom: Ember és társadalom: Történelem, társadalmi ismeretek, állampolgári és gazdasági ismeretek Ember és természet: természetismeret, fizika, kémia, biológia és egészségtan Ember és természet: természetismeret, fizika, kémia, biológia és egészségtan Művészetek: Művészetek: ének-zene, tánc és dráma, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret

19 Hatásos módszerek: Projektoktatás Követelmény: legalább egy három hetet meghaladó projekt szervezése Projekt: Összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma Projektmódszer: sajátos tanulási egység, középpontjában egy probléma áll Feladat: a probléma lehető legtöbb vonatkozásának, összefüggéseinek a feltárása

20 Projektoktatás Tanulási-tanítási stratégia Tanulási-tanítási stratégia Feloldja a hagyományos osztály és tanórakeretet Feloldja a hagyományos osztály és tanórakeretet Végeredménye egy bemutatható produktum Végeredménye egy bemutatható produktumSzakaszai: Témaválasztás, tervkészítés, adatgyűjtés Témaválasztás, tervkészítés, adatgyűjtés A téma feldolgozása A téma feldolgozása A produktum létrehozása A produktum létrehozása Bemutatás, nyilvánosság Bemutatás, nyilvánosság Értékelés, korrekció Értékelés, korrekció Projektzárás Projektzárás

21 Hatásos módszerek: Témahét Követelmény : legalább egy témahét Jellemzői: Adott héten az iskola vagy bizonyos csoportjai ugyanazzal a témával foglalkoznak. Adott héten az iskola vagy bizonyos csoportjai ugyanazzal a témával foglalkoznak. Komplex elsajátítási forma egy tárgykörben Komplex elsajátítási forma egy tárgykörben Iskolai és iskolán kívüli helyszínek Iskolai és iskolán kívüli helyszínek Rugalmas időkeretek Rugalmas időkeretek

22 A pedagógusok szerepe Pozitív tanulási légkört alakít ki Pozitív tanulási légkört alakít ki Megtanít tanulni Megtanít tanulni Együttműködik más szakos kollégáival Együttműködik más szakos kollégáival Iskolában is tud gondolkodni Iskolában is tud gondolkodni Tapasztalatcserékre jár Tapasztalatcserékre jár A tanulót partnernek tekinti A tanulót partnernek tekinti Felhasználja a tanulók tapasztalatait Felhasználja a tanulók tapasztalatait A diákkultúrára, a tanulók világára is épít A diákkultúrára, a tanulók világára is épít Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad

23 „Akár elhiszed, hogy képes vagy rá, akár nem - igazad lesz…”

24 Köszönöm a figyelmet! Szabó Gyuláné közoktatási szakértő Telefon: 20 433 0829 vagy 70 3151296 E-mail: gyuz@parisat.hu

25 Fogadónap protokollja Intézményreferenciatípusa Feladat,tevékenységFelelősMódszerEszköz,erőforrásIdőtartam Elvárt eredmény


Letölteni ppt "Referencia intézmények felkészítése Hatásos módszerek a kompetencia alapú oktatásban Ózd: 2009. 11. 19. Eger: 2009. 11. 20. Salgótarján: 2009. 11. 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések