Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A B típusú programcsomagok alkalmazása Bózsvári József 2007. augusztus 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A B típusú programcsomagok alkalmazása Bózsvári József 2007. augusztus 23."— Előadás másolata:

1 A B típusú programcsomagok alkalmazása Bózsvári József 2007. augusztus 23

2 Kompetencia-alapú oktatás képességek, készségekalkalmazásképes tudás külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesülése

3 a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatás, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Kompetencia alapú oktatás

4 Mi szükség van rá? A tudás értelmezése megváltozott Lexikális tudás szerepének csökkenése Alkalmazni az ismereteket

5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 3.1-es központi program Szövegértés-szövegalkotás Matematika Idegen nyelv (angol, német, francia, magyar mint idegen nyelv) IKT (informatika és médiahasználat) Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Az életpálya-építés

6 PROGRAMCSOMAG tantervek tankönyvek munkafüzetek gyűjtemények (szöveg- és feladatgyűjtemények), a tanári kézikönyvek és segédletek mérési-értékelési eszközök

7 A PROGRAMCSOMAGOK TÍPUSAI műveltségterületi programcsomag („A" típus) teljeséggel lefedi a legközvetlenebbül kapcsolódó műveltségterületet.

8 A PROGRAMCSOMAGOK TÍPUSAI kereszttantervi programcsomag („B" típus) a program fókuszában álló kompetencia (pl. matematika-logika) fejlesztését nem az erre elsősorban hivatott műveltségterület vagy tantárgy keretében, hanem más területek, tantárgyak tananyagában (pl. történelem, biológia, kémia stb.) valósítja meg.

9 A PROGRAMCSOMAGOK TÍPUSAI tanórán kívül felhasználható programcsomagok („C" típus) tanórán kívül szakkörökben, táborokban, diákkörökben, erdei iskolákban alkalmazható eszközök a szociális, életviteli és környezeti kompetencia természetfigyelési projektek szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen belül az Irodalmi önképző, a Médiaismeret, a Báb-dráma stb. Matematika kompetencia- területen szakköri projektek

10 Matematika kompetenciaterület A – B – C programok Általános iskola Szakiskola Középiskola (még csak 11. évfolyamig) Tanmenetek Tananyagbeosztás Órabeosztás Tanári kézikönyv

11 Matematika B programcsomag

12 A fejlesztésbe bevont tárgyak természetismeret biológia fizika, földrajz kémia történelem magyar

13 Kompetencia-komponensek Rendszerező képesség Halmazképzés, - besorolás Definiálás Felosztás Sorképzés, sorképző osztályozás Hierarchikus osztályozás

14 Kompetencia-komponensek Kombinatív képesség Permutálás Variálás Kombinálás Összes részhalmaz képzése Descartes-szorzat képzése

15 Kompetencia-komponensek Deduktív gondolkodás Kapcsolás Választás Feltételképzés Előrelépő következtetés Visszalépő következtetés Választó következtetés Lánckövetkeztetés Kvantorok

16 Kompetencia-komponensek Induktív gondolkodás Kizárás Átkódolás Analógiák képzése Sorozatok képzése

17 Matematika B jellemzői Nem fedi le a tananyagot Új ismeretet nem, vagy alig közöl Képességfejlesztés a célja

18 Matematika B alkalmazása Ismétlések Összefoglalások Órai előkészítés Rendszerezés

19 Matematika B felépítése Tantárgyak modul 4 egység 4 feladat

20 A modulok szerkezete A modul tervezett időtartama 45 perc Egy egység 8-9 perc Több feladat van, mint ami elvégezhető Lehetőség a differenciálásra Szorgalmi feladatok kijelölésére

21 A programcsomag beépítése a dokumentumokba Pedagógia program: A komplex programban való részvétel jelzése, pályázat megírása - iskolai feladat Tanterv: a konkrét fejlesztési területek megnevezése – iskolai feladat Tanmenet: az egyes modulok és egységek elhelyezése a tanév órái között - szaktanári feladat

22 Az egyes egységek beillesztése a tanítási folyamatba A tananyagok és a képességfejlesztő feladatok összehangolása Nem minden tananyaghoz áll rendelkezésre képességfejlesztő feladat A fejlesztendő területek áttekintése Kooperáció az egyes tantárgyak között Szerencsés, ha több tantárgy is ugyanazon programcsomagot használja

23 Az egységek beépítése az órai munkába egy-egy tananyagra vagy szűkebb témára összpontosulnak az adott témakör tanításának folyamatába illesszék az egyes modulok részelemeit

24 Az egységek helye a tanórán óra eleji feladat az előző óra anyagának átismétlése motiváció az óra végi feladatok összefoglalás elmélyítő gyakorlás

25 Az óratervezés Az egyes feladatok kiválasztása A feladatok helyének kijelölése A feladatok tanulmányozása és előzetes tanári megoldása (a tanári példány tartalmazza a megoldásokat)

26 A feladatok megoldatása A feladatok önállóan páros munkával csoportos munkával Érdemes egy-egy egységen belül a szervezési módokat (munkaformákat) variálni.

27 Mi legyen a választott módszer? Nincs egyedül üdvözítő módszer. A módszer függhet az osztály szintjétől összetételétől a feladatok típusától a szaktanár döntésétől

28 A gondolkodás a lényeg A feldolgozás során mindig a gondolkodási művelet elvégzésén van a hangsúly, nem a témakör lefedésére vagy megtanítására vonatkoznak a feladatok. A tartalmi kérdéseket már ismertnek tekintjük.

29 Megbeszélés helyesen használták-e a megadott fogalmakat valamennyi kifejezést felhasználták-e használtak-e olyan fogalmat, ami nem volt megadva

30 Megbeszélés ellenőrizzük, hogy mindenki jól oldotta- e meg az egyes feladatokat javíttassuk ki az előforduló hibákat a munkafüzetben ha különféle eredmények születtek, ezeket beszéljük meg

31 A tanulói munka értékelése A megoldott feladatokat mindig kövesse értékelés megbeszélés magyarázat A feladatok nem arra készültek, hogy ezek alapján osztályozzunk!

32 Példafeladatok történelem Biológia magyar

33

34

35

36

37

38 1756 – 1763 között a hétéves háborúban az osztrák – francia – orosz szövetség Poroszország szétzúzására törekszik, Anglia és Franciaország között pedig gyarmati háború folyik, amelyben az angol törekvéseket Poroszország támogatja. Ausztria hagyományos ellenségével, Franciaországgal próbálta meg visszaszerezni Sziléziát Poroszországtól. Pótold az ábrában a megfelelő jeleket! AngliaPoroszországOroszország AusztriaFranciaország INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS

39

40

41

42 Miért hasznos? Változatos munkamódszerek Változatos tananyag-tartalmak Újszerű megközelítések A tanuló észre sem veszi, hogy tanul

43 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A B típusú programcsomagok alkalmazása Bózsvári József 2007. augusztus 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések