Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Estefánné Varga Magdolna A modern tanárképzés kapcsolódási pontjai a kompetencia alapú oktatáshoz HMPSZKSZ TÁMOP 3.2.2 Nyitókonferencia Eger 2009. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Estefánné Varga Magdolna A modern tanárképzés kapcsolódási pontjai a kompetencia alapú oktatáshoz HMPSZKSZ TÁMOP 3.2.2 Nyitókonferencia Eger 2009. szeptember."— Előadás másolata:

1 1 Estefánné Varga Magdolna A modern tanárképzés kapcsolódási pontjai a kompetencia alapú oktatáshoz HMPSZKSZ TÁMOP 3.2.2 Nyitókonferencia Eger 2009. szeptember 3. Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

2 2 A Pedagógusképzés közös európai alapelvei Multidiszciplináris legyen, rendelkezzen: – Szaktárgyi ismeretekkel – Pedagógia ismeretekkel – A tanítás támogatásához szükséges kompetenciákkal – Értse az oktatás társadalmi és kulturális dimenzióit

3 3 A pedagógusszakma feleljen meg az egész életen át tartó tanulás követelményeinek A szakmai mobilitás legyen a pedagógusképzés szerves része A pedagógusképző intézmények szorosan működjenek együtt a közoktatással, iskolafenntartókkal, önkormányzatokkal, stb.

4 4 Korosztály 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12…18 év Kisgyermeknevelő Óvóképzők: Tanítóképzők: Tanárképzők: A pedagógusképzés egységes struktúrája 3 éves képzés 4 éves képzés 3+2,5 éves képzés 3 éves képzés

5 5 Változások a felsőoktatásban, a tanárképzésben Közelmúlt kihívásai – Jogszabályi környezet – Társadalmi kihívás – Tudásalapú szemlélet – Vállalkozási késztetés – Integrációs törekvés – Regionális elvárás – BOLOGNA-folyamat

6 6 Tanárképzés ciklusos rendszerben Közoktatási igény és „megrendelés” „Erősebb” tanári modul Főszak+második szak Szaktanár - mestertanári oklevél Akkreditáció Átjárhatóság horizontálisan

7 7 A tanárképzés új rendszere – kettős „kényszer” jelentkezett: Bolognai rendszer közoktatásunk (PISA) – alapelvek: egységes tanárképzés, egy tanári mesterszak, két szakképzettség – alapképzés – mesterképzés funkciója közismereti első és második tanári szakképzettség szakmai, művészeti tanárképzés – képzési változatok (2-3-5 félév) – a köztudat még nem ismeri és nem érti

8 8 Az elsajátítandó tanári kulcskompetenciák 1.A tanulói személyiség fejlesztése 2.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 3.A pedagógiai folyamat tervezése 4.A tanulók műveltségnek, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával

9 9 5.Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése 6.A tanulási folyamat szervezése és irányítása 7.A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 8.Szakmai együttműködés és kommunikáció 9.Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre

10 10 Változások A paradigmaváltásra a tanárképzésben szükség van - a magyar közoktatás igényli (PISA felmérés). Az új kompetencia alapú képzési szemléletet a teljes képzésben érvényesíteni kel(lenne) A „kétszakos” tanárképzés a kétciklusú képzésben nem kiegyensúlyozott, A képzés szerkezete a hallgatónál differenciáltabb lesz

11 11 A közoktatás igényei

12 12 A közoktatás igényei megismerésének forrásai Oktatáspolitikai szándékok Az oktatás fejlesztését megalapozó kutatások (hazai és nemzetközi) „Zöld Könyv” – Oktatási és Gyermekesély Kerekasztal NFT, ÚMFT fejlesztések

13 13 Kiolvasható tendenciák Kompetencia alapú oktatás a közoktatásban (tantárgyi tudás helyett/mellett: alkalmazható tudás) Egységes tanárképzés (10/12-18/20 éves korú tanulók) Hangsúly a tanári kompetenciákon (gyakorlatias tudás)

14 14 A kulcskompetenciák birtokában az egyén: kulturális tőke Képes az élethosszig tartó tanulásra és arra, hogy az egyéni célkitűzései elérésére törekedjen ( kulturális tőke megszerzése); társadalmi tőke Aktív állampolgárként tud részt venni a társadalom életében ( társadalmi tőke megszerzése); humán tőke Képessé válik arra, hogy képzettségének, képességeinek megfelelő munkát találjon ( humán tőke megszerzése).

15 15 A hagyományos és a kompetencia alapú program néhány jellemzője Hagyományos programKompetencia alapú program Mire alapoz? A tartalomraA kompetenciára Célkitűzései ÁltalánosakSpecifikusak Mi áll a középpontban? A tanításA tanulás Milyen orientációjú? ElméletorientáltGyakorlatorientált Milyen haladásra készül? CsoportosEgyéni Mire tervez? IdőegységreTeljesítményre Értékelése Általános szempontúTeljesítmény szempontú

16 16 Kapcsolódási pontok Előzmények: HEFOP 3.3.2 pályázat: Kompetencia alapú tanulási-tanulási programok elterjesztése az egri Eszterházy Károly Főiskolán Közös képzések az EKF és a Pedagógiai Intézet között: HEFOP 3.1-es programcsomag kompetenciaterületei 1.Életpálya építési kompetenciák 2.Szociális- és életviteli kompetenciák 3.IKT kompetenciák HEFOP 2.1-es pedagógus képzési programcsomagok 1.Kooperatív tanulás 2.Multikulturális tartalmak 3.Projektpedagógia

17 17 Új együttműködési lehetőségek Az EKF részvétele támogató partnerként a TÁMOP 3.2.2 pályázatban A HMPSZKSZ részvétele az EKF TÁMOP 4.1.2 pályázatában

18 18 Az EKF TÁMOP 4.1.2 „B” pályázata A pályázat célja: Komplex felsőoktatási tartalmak és programok, kutatási módszerek kifejlesztése, bevezetése a mestertanárképzésben, ezt támogató magas színvonalú szolgáltatások biztosítása. Az egész életen át tartó tanulás teljesítésére való kompetencia alapú oktatást biztosító pedagógusképző intézmények regionális kutató és szolgáltató központjának kialakítása. A regionális központok közötti együttműködés személyi,tárgyi és szervezeti feltételeinek kialakítása.

19 19 Néhány kapcsolódási pont: Bázisiskolai és a referenciaiskolai hálózat gyakorlati képzőhelyként történő összehangolása Együttműködés képzésekben A mentorhálózat kiépítése Regionális kutatások, szolgáltatások Az egységes informatikai információs rendszer közös használata

20 20 A mestertanárképzés gyakorlati képzésének felépítési modellje

21 21

22 22 Első tanári szakképzettségek az EKF-en 1. Ének-zene tanár8. Földrajztanár 2. Angoltanár9. Matematikatanár 3. Pedagógiatanár 10. Informatikatanár 4. Franciatanár11. Ember és társadalom műveltségterületi tanár 5. Kommunikációtanár12. Történelemtanár 6. Magyartanár13. Testnevelő tanár 7. Vizuális és környezetkultúra- tanár 14. Mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár 15. Kémiatanár Akkreditáció alatt álló szakok 1. Környezettan tanár3. Közgazdásztanár 2. Biológiatanár4. Némettanár Minden első tanári szakképzettség egyben lehet második tanári szakképzettség is.

23 23 Második tanári szakképzettségek az EKF-en 1. Etikatanár (erkölcstantanár) Kizárólag második tanárszak 2. Inkluzív nevelés tanára 3. Család- és gyermekvédő tanár 4. Tehetségfejlesztő tanár 5. Kollégiumi nevelőtanár 6. Pedagógiai értékelés és mérés tanára 7. Játék- és szabadidő-szervező tanár 8. Multikulturális nevelés tanára

24 24 Köszönöm a figyelmet! estefan@ektf.hu


Letölteni ppt "1 Estefánné Varga Magdolna A modern tanárképzés kapcsolódási pontjai a kompetencia alapú oktatáshoz HMPSZKSZ TÁMOP 3.2.2 Nyitókonferencia Eger 2009. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések