Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új pályázati lehetőségek a TÁMOP és a TIOP keretében Miskolc, 2009. november 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új pályázati lehetőségek a TÁMOP és a TIOP keretében Miskolc, 2009. november 30."— Előadás másolata:

1 Új pályázati lehetőségek a TÁMOP és a TIOP keretében Miskolc, 2009. november 30.

2 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) A közoktatás átfogó fejlesztése az NFT HEFOP program keretében kezdődött (2004-2006) ÚMFT keretében folytatás: A XXI. század iskolája – Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) az oktatás tartalmi fejlesztésének támogatása –Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) informatikai eszközök beszerzése –Regionális Operatív Program(ok) (ROP) iskola-felújítások támogatása Kétéves végrehajtási szakaszok: 2007-08, 2009-10 Akcióterv Finanszírozás: Európai Unió Strukturális Alapok

3 2007-13 időszakban ~ 255 Mrd Ft keret 2007-08 AT-időszakban: –keret: ~ 100 Mrd Ft 2009-10 AT időszakban: - keret: ~ 130 Mrd Ft 4 intézkedés keretében valósul meg TÁMOP 3: Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek

4 TIOP 1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 2007-13 időszakban ~ 140 Mrd Ft keret Közoktatási fejlesztésekre fordítható: 65,376 Mrd 2007-08 AT-időszakban: –keret: ~ 52,01 Mrd Ft 2009-10 AT időszakban: - keret: ~ 10,5 Mrd Ft 3 intézkedés keretében valósul meg

5 TÁMOP 3. prioritásban megjelent pályázati kiírások TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) A pályázati kiírás tartalma: A pedagógusok fejlesztése, pedagógiai kompetenciák szélesítése és elmélyítése, oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogatásával. Pedagógusok részvétele a felsőoktatás rendszerében felsőfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti képzésben és mesterképzésben. Olyan pedagógusok részére, akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 éve szerezték meg pályázat beadható: 2009. november 30. – 2010. január 30. között automatikus pályázat konvergencia régiókban 6,075 Mrd Ft keretösszeg áll rendelkezésre elnyerhető támogatás összege: 3 – 20 millió Ft pályázók köre: OM azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmények

6 TÁMOP 3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés A pályázati kiírás tartalma: A TÁMOP-3.2.9/08/1/A kiemelt projekt keretében megvalósuló szakmai tartalmi fejlesztés nyomán, továbbá folyamatos szakmai támogatása, segítségnyújtása mellett a TÁMOP- 3.2.9/B keretében kiválasztott középiskolák diákjainak bevonásával kerül sor az elmúlt évszázad eseményeit felidéző, még élő szemtanúk felkutatására a közreműködő diákcsoportok szűkebb környezetében, a feladatra a projektgazda által speciálisan felkészített szaktanárok irányításával és felügyeletével. pályázat beadható: 2009. november 18. – 2009. december 16. között automatikus pályázat konvergencia régiókban 532,5 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre elnyerhető támogatás összege: 5 – 15 millió Ft pályázók köre: Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt fenntartók fenntartásában lévő közoktatási intézmény TÁMOP 3. prioritásban megjelent pályázati kiírások

7 TÁMOP 3.4.2/09/2 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése A pályázati kiírás célja: A gyógypedagógiai intézmények szakmai minőségük megújításával képesek legyenek arra, hogy integrálható tanulóikat felkészítsék a többségi iskolákba való átmenetre, folyamatos támogatást nyújtsanak az együttnevelésben részt vevők számára, az integráció bármelyik formája a lehető legjobb minőségben történhessen, támogassák a többségi intézményeket a sajátos nevelési igényű tanulók befogadásában. pályázat beadható: 2009. november 2. – 2010. január 30. között egyfordulós pályázat konvergencia régiókban 766 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre elnyerhető támogatás összege: 10 – 30 millió Ft pályázók köre: önálló jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény fenntartók közül a helyi önkormányzatok és azok társulásai

8 TÁMOP 3.2.3/09/02 „Épitő közösségek” közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért A kiírás célja: A közoktatást kiegészítő atipikus, nem formális és informális oktatási- nevelési (digitális, nyelvi, és egyéb készségfejlesztő) szolgáltatások fejlesztése és támogatása a közművelődési intézményekben. A konstrukció támogatja a kulturális intézmények szakemberképzését is pályázat beadható: 2009. november 15. – 2009. december 29. között egyfordulós pályázat konvergencia régiókban 2,165 Mrd Ft keretösszeg áll rendelkezésre elnyerhető támogatás összege: 10 – 40 millió Ft (konzorcium: 80 millió Ft) pályázók köre: közművelődési intézmények vagy fenntartóik; a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetek TÁMOP 3. prioritásban megjelent pályázati kiírások

9 TIOP 1.2.2/09/1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése A kiírás célja: A múzeumok iskolabarát fejlesztése a közoktatást támogató egységes alapszolgáltatásként valósuljon meg. A beavatkozás a múzeumpedagógiai tevékenységeket megalapozó es segítő célzott infrastrukturális fejlesztéseket támogatja: a múzeumok iskolarendszerű oktatáshoz, nem-formális és informális képzési formákhoz, módokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztése történik meg TIOP 1. prioritásban megjelent pályázati kiírások pályázat beadható: 2009. november 30. – 2010. január 15. között egyfordulós pályázat konvergencia régiókban 890 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre elnyerhető támogatás összege: 5 – 100 millió Ft pályázók köre: 1997. évi CXL tv. 39.§ szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények

10 TIOP 1.2.3/09/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése – „Tudásdepo Expressz” A kiírás célja: A könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése, oktatási nevelési feladatkörük jobb ellátásának érdekében. Elsősorban a könyvtárközi együttműködést elősegítő informatikai fejlesztések támogathatók a konstrukció keretében TIOP 1. prioritásban megjelent pályázati kiírások pályázat beadható: 2009. szeptember 30. – 2009. december 29. között egyfordulós pályázat konvergencia régiókban 550,9 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre elnyerhető támogatás összege: 5 – 12 millió Ft (konzorciumoktól függően) pályázók köre: helyi önkormányzat fenntartásában működő, a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár, vagy annak fenntartója

11 TÁMOP 3.2.1/B Új tanulási formák és rendszerek – Digitális Középiskola program A kiírás célja: Csökkenteni a tanulási kudarcokat, a tanulók lemorzsolódását, másrészt képessé tegye az egyes intézményeket (és pedagógusaikat) arra, hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat újból sikeresen be tudják vonni az oktatásba. A program olyan hálózatos intézményi modell elterjesztését célozza meg, amely az iskolarendszert korábban elhagyó, hátrányos helyzetű (fiatal) felnőttek számára nyújthat lehetőséget az érettségi megszerzésére Új Digitális középiskolák kialakítása Közeljövőben megjelenő pályázati kiírások pályázat várható megjelenése: 2009. december egyfordulós pályázat konvergencia régiókban 450 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre elnyerhető támogatás összege: 12 – 18 millió Ft pályázók köre: gimnázium, szakközépiskola; többcélú intézmények

12 TÁMOP 3.2.1/B Új tanulási formák és rendszerek – Második Esély Gimnáziumi Programok A kiírás célja: 1. pillér: Cél maximum 15, már működő érettségit adó Második Esély Iskola jó gyakorlatának, szakmai tevékenységének támogatása. A Második Esély Iskolák vállalják, együttműködési megállapodást kötnek olyan szakmai csoportokkal, szervezetekkel, amelyek további új Második Esély Gimnáziumi programokat szándékoznak elindítani. 2. pillér: Cél maximum 15 további, új Második Esély Gimnáziumi program elindításának elősegítése, a már működő kezdeményezések szakmai támogatásával Mindkét pillérre vonatkozóan cél, hogy: minimálisra csökkenjen a kifejezetten tanulási kudarc miatt újból lemorzsolódók aránya, valamint a már lemorzsolódott tanulók körében megerősödjön az érettségihez, ezen keresztül a további életpálya építéshez fűződő ambíció Közeljövőben megjelenő pályázati kiírások Társadalmi egyeztetése 2009. decemberében kezdődik www.nfu.hu/partnerseg

13 TIOP 1.1.1/09/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A kiírás célja: IKT-val támogatott olyan oktatási környezet kialakítása, amelyben minden tanuló rendelkezésére áll egy hordozható számítógép, IKT-val támogatott tanórai és tanórán kívüli oktatás elterjesztése a TÁMOP-3.1.4/08/2. pályázati kiíráson támogatást nyert fenntartók azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújthatnak be a pályázatot, amelyek esetében a tanulói laptop programba való bekapcsolódás feltételeit betervezték, és teljes körűen igazolták a szakmai feltételek meglétét. Közeljövőben megjelenő pályázati kiírások pályázat várható megjelenése: 2009. december egyfordulós pályázat konvergencia régiókban 4,3 Mrd Ft keretösszeg áll rendelkezésre elnyerhető támogatás összege: 2,5 – 190 millió Ft pályázók köre: TÁMOP 3.1.4 nyertesek

14 2010. I. negyedévben megjelenő pályázati kiírások (tervezés alatt) TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban A projekt tartalma: A projekt keretében több feladatellátási helyet kiszolgáló természettudományos laborok felállítása valósul meg, amelyek a legmodernebb eszközök és módszerek segítségével támogatják a természettudományos oktatás megújítását A projekt fő eleme a természettudományos tantárgyak tanárainak felkészítése pedagógus továbbképzés keretében, illetve a képzők- képzőinek nemzetközi továbbképzése. Pályázók köre: Közoktatási intézmények fenntartói, pedagógiai intézetek Konvergencia régiókban 2,649 Mrd Ft keretösszeg áll rendelkezésre

15 TÁMOP 3.2.8/B Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási képzési szerepének erősítése A kiírás tartalma: Muzeális intézmények pályázhatnak iskolai igényekhez igazodó múzeumpedagógiai programsorozatok tervezésére és megvalósítására, illetve az informális tanulást szolgáló programcsomagok kidolgozására és megvalósítására Pályázók köre: az 1997. évi CXL tv. szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények Konvergencia régiókban 380 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre 2010. I. negyedévben megjelenő pályázati kiírások (tervezés alatt)

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kissimon Alexandra Közoktatási szakterületi koordinátor Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága Elérhetőségek: E-mail: kissimon.alexandra@hepih.hu Tel: 06-1-374-8044


Letölteni ppt "Új pályázati lehetőségek a TÁMOP és a TIOP keretében Miskolc, 2009. november 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések