Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A számviteli elkülönítés gyakorlati kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A számviteli elkülönítés gyakorlati kérdései"— Előadás másolata:

1 A számviteli elkülönítés gyakorlati kérdései
VIII. Számviteli Konferencia Balatonboglár, október 10. Preislerné dr. Cserhalmi Dóra pénzügyi igazgató-helyettes Borító

2 A számviteli elkülönítés célja (EK szerint)
az infrastruktúra-kapacitás optimális hasznosítása a vasúti szolgáltatások hatékony teljesítése - pénzügyek, kompenzációs juttatások átláthatósága

3 A számviteli elkülönítés követelményei I
A számviteli elkülönítés követelményei I. A vasutakra vonatkozó EU-irányelvek szerint 91/440. a közlekedési szolgáltatás elkülönítése az infrastruktúra-működtetéstől (mely lehet egy társaságon belül is) - a két tevékenység elkülönített irányítása, elkülönített számlák 2000/12. elkülönített nyereség és veszteség elszámolások, valamint elkülönített mérlegek készüljenek a szállítási tevékenységek és az infrastruktúra számára; a tevékenységek egyikéért kapott közpénzek nem utalhatók másik területre - az elszámolások tükrözzék ezt a tiltást

4 A számviteli elkülönítés követelményei II. IAS szerint bemutatandó
a szegmensek tevékenysége értékesítés bevételeinek elkülönítése (külső és belső) szegmensenkénti eredmény: folyó nyereség (kamatok és rendkívüli tételek nélkül) eszközállomány megosztása halmozódások kiszűrése (egymásnak végzett szolgáltatások) - változások (szervezeti, számviteli) hatása

5 A számviteli elkülönítés követelményei III. GKM-PM rendelet (tervezet)
a szegmensek eszközeinek, forrásainak (humánerőforrásainak) elkülönítése eszköz, forrás és eredmény számlák elkülönített vezetése az elkülönített szervezetek egymás közötti szolgáltatásinak elszámolása mérleg és eredménykimutatás készítése - elkülönített üzleti terv és kontrolling rendszer

6 Feladat a MÁV Rt. irányítási rendszerének átalakítása (tervezés, szabályozás, érdekeltség, kontrolling) MÚLT JÖVŐ Területi irányítás Divizionális irányítás Területi igazgatóságok Szakmai üzletágak 7 régió számvitelileg elkülönítve 5 tevékenység-csoport számvitelileg elkülönítve

7 Elkülönítendő üzleti területek
Központi irányítás és háttérszolgáltatás Áruszállítás I Vasúti (PHMSZ) Személyszállítás D K infrastruktúra (F) Vontatás és járműkarbantartás F szolgáltatás (TEB)

8 Eszközök és források elkülönítési elvei
Az üzletág mérlegébe kerül: A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszközök, a szerződéseiből származó külső és belső követelések és kötelezettségek, a tranzakcióihoz kapcsolódó időbeli elhatárolások, az eszközeihez, tevékenységeihez célzottan felvett hitelek, kapott költségvetési juttatások - a fentiek által meghatározott saját tőke

9 Eszközök és források üzletágankénti megoszlása
Megnevezés pályavasút személyszáll.v. árufuvarozási v. gépészet központ Üzletági elsz. korrekciója MÁV Rt. Immateriális javak 387 57 4 220 4 664 Tárgyi eszközök 54 011 54 567 47 208 90 479 Készletek 3 961 174 682 4 367 9 184 Követelések 6 487 7 644 6 792 20 726 41 649 Üzletági elszámolások 9 005 1 195 Pénzeszközök 219 363 3 2 395 2 980 Aktív időbeli elhatárolások 3 558 5 379 4 085 1 523 14 545 Eszközök összesen: 59 390 68 085 54 685 Saját tőke 28 474 4 073 47 226 27 558 81 298 Hosszú lejáratú hitelek és kötelezettségek 25 582 11 760 3 379 16 735 2 540 59 996 Kincstári vagyon forrás számlája Rövid lejáratú kötelezettségek 9 127 12 266 807 22 634 44 834 10 200 Passzív időbeli elhatárolások 24 129 43 557 5 214 9 585 7 038 89 523 Források összesen:

10 Nyitómérlegek 2003. január 1-én

11 Pályavasút tervezett nyitómérlege, 2003. január 1.

12 Személyszállítás tervezett nyitómérlege, 2003. január 1.

13 Árufuvarozás tervezett nyitómérlege, 2003. január 1.

14 Gépészet tervezett nyitómérlege, 2003. január 1.

15 Központ tervezett nyitómérlege, 2003. január 1.

16 Üzletágak eredménykimutatása
Értékesítés nettó árbevétele Elszámolt belső árbevétel Árbevétel összesen Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke Hozamok összesen Költségek (költségnemenként) Egyéb ráfordítások Üzleti eredmény Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény

17 Az üzletágak külső elszámolásai
Bevételek - vevőnek számlázott szolgáltatás - működéshez, fejlesztéshez kapott költségvetési juttatás - egyéb bevételek Ráfordítások - felhasznált anyag, elismert szolgáltatás - eszközeinek, létszámának ráfordításai (értékcsökkenés, bér és járulékok) - egyéb ráfordítások

18 Üzletágak közötti belső elszámolások
Bevételek a szolgáltatóknál Ráfordítások a megrendelőnél a.) szervezeti egységek között közvetlenül elszámolt szolgáltatások (karbantartás, épület-üzemeltetés, gép- és járműkölcsönzés, belső szállítás stb.) b.) központilag elszámolt, kiemelt szolgáltatások (pályahasználat, vontatás) c.) központi management-szolgáltatások (stratégia, fejlesztés, kockázat- és biztonságkezelés, számvitel-politika, pénzgazdálkodás, kontrolling, vagyonhasznosítás, minőségbiztosítás, környezetvédelem stb.) d.) központi háttér-szolgáltatások (anyagellátás, beruházás- és pénzforgalom-lebonyolítás, számviteli- és humán-szolgáltatás, K+F stb.)

19 Belső szolgáltatások díjképzési elvei
díjképzési (árképzési) szabályzatban rögzítendő - díjmérték  piaci ár - normatív, költségalapú díjképzés - a teljes önköltség érvényesítendő (kivétel: PHD) - a fedezeti összeg tartalmazza a pénzügyi és rendkívüli ráfordítások fedezetét is - a díjképzés évente felülvizsgálandó

20 Díjképzés és elszámolás elvei
a.) Szervezeti egységek között, közvetlenül elszámolt szolgáltatások Díjmérték: teljes önköltség  piaci ár Bizonylat: közvetlen költség: projekt átterhelés fedezeti összeg: üzletági szintű elszámolás Elszámolás: projekt átterhelés: folyamatosan üzletági szintű elszámolás: havonta

21 Díjképzés és elszámolás elvei
b.) Központilag elszámolt PHD és vontatási díj Díjmérték: IDKF és Gépészet által meghirdetett egységdíjak Bizonylat: - megrendelőlevél és - elismert tételes „belső számla” Elszámolás: - a szolgáltató által kiállított - termékekre és vonalszakaszra összesített - havi „számlaösszesítő” kimutatás

22 Díjképzés és elszámolás elvei
c.) Központi management-szolgáltatások Díjmérték: a tervezett teljes önköltség ( piaci ár) üzletágakra jutó része Bizonylat: központilag kiállított költségmegosztási elszámolás Vetítési alap: az üzletágak tervezett költsége Elszámolás: központi bizonylat alapján havonta

23 Díjképzés és elszámolás elvei
d.) Központi háttér-szolgáltatások Díjmérték: a tervezett teljes önköltség ( piaci ár) üzletágakra jutó része Bizonylat: központilag kiállított költségmegosztási elszámolás Vetítési alap: a szolgáltatást jellemző mutatók (pl. létszám, anyagfelhasználás) megoszlási százalékai Elszámolás: központi bizonylat alapján havonta

24 Önköltségszámítás elvei
Cél:  Az árképzés és belső díjak felülvizsgálata Alapelvek: - Üzleti szegmensenként - Az üzleti terület által értékesítendő (külső és belső) szolgáltatásokra Üzletszabályzatban vagy az üzleti tervben meghirdetett díjszabási egységekre A belső elszámolásokat „piaci” díjakon tartalmazó költségek, ráfordítások figyelembevételével kell elkészíteni

25 Önköltségszámítás Áruszállítás kalkulációs témája
0. szint: Alapszolgáltatások - tehervonattípus közvetlen költségei Egyéb szolgáltatások (rakodás, átrakás, mérlegelés, stb.) közvetlen költségei 1.szint: Kiszolgáló tevékenységek - állomáson, illetve központilag végzett tevékenységek - áruszállításhoz szükséges berendezések, járművek üzemeltetése 2. szint: - szakszolgálati általános és irányítási költségek, ráfordítások - központi és háttérszolgáltatások költségei 3. szint: - megrendelt gépészeti szolgáltatások díja - teherkocsi karbantartás, vontatás, vontatási energia 4. szint: - megrendelt infrastruktúra-szolgáltatás díja

26 Önköltségszámítás Személyszállítás kalkulációs témája
0. szint: Alapszolgáltatások: - Közszolgáltató vonattípus (ICR, IC, IP, elővárosi vonat stb.) közvetlen költségei - Nem közszgolgáltató vonattípusok (EC, EN, különvonat, postavonat) követlen költségei Egyéb szolgáltatások: bérbeadás, stb. közvetlen költségei 1. szint: Kiszolgáló tevékenységek: - Állomáson, illetve központilag végzett tevékenységek (jegykiadás, helybiztosítás, utasterek takarítása stb. - Személyszállításhoz szükséges berendezések, járművek üzemeltetése 2. szint: - szakszolgálati általános és irányítási költségek, ráfordítások - Központi és háttérszolgáltatás költsége 3. szint: - megrendelt gépészeti szolgáltatások díja - Személykocsi karbantartás, vontatás, vontatási energia 4. szint: - megrendelt infrastruktúra-szolgáltatás díja

27 Önköltségszámítás Gépészet kalkulációs témája
0. szint: Alapszolgáltatások, közvetlen költségei - vontatás, tolatás, kocsivizsgálat, személykocsi fűtés, világítás - személykocsi, motorvonat, karbantartás, teherkocsi karbantartás Egyéb szolgáltatások: segélykocsi, kölcsönzés, gépjavítás, stb. 1. szint: Kiszolgáló tevékenységek központilag végzett tevékenységek (fődarab-javítás, mozdonyirányítás, vezénylés berendezések, járművek üzemeltetése 2.szint: - szakszolgálati általános és irányítási költségek, ráfordítások - központi és háttérszolgáltatás költségei 3. szint: nincs 4. szint: megrendelt infrastruktúra-szolgáltatás díja

28 Önköltségszámítás Infrastruktúra kalkulációs témája
0. szint: Alapszolgáltatások közvetlen költségei értékcsökkenés nélkül - Menetvonal-biztosítás, közlekedtetés, felsővezeték-használat - Személyvonatok állmási és fordulóállomási költségei, kocsikiszolgálás, elegyrendezés Egyéb szolgáltatások közvetlen költségei - Iparvágány, vontatóvágány, üzemi vágány karbantartás és kiszolgálás  - Ipari, építőipari és egyéb szolgáltatások közvetlen költségei 1. szint: Alap és egyéb tevékenységeket kiszolgáló tevékenységek - Vasúti pálya- karbantartó eszközök költségei - Forgalomirányítás és lebonyolítás költségei - Távközlő berendezések költségei 2. szint: - Infrastruktúra szakszolgálati általános és irányítási költségei - Központi és háttérszolgáltatás költségei 3. szint: infrastruktúra által megrendelt gépészeti szolgáltatások költsége (vontatás, kocsivizsgálat) kalkulált „piaci” díjakon. 4. szint: nincs Díjalap: - Megrendelő által fizetendő: szint - Állam által fizetendő: 2 szint + pálya értékcsökkenés

29 Számviteli beszámolórendszer átalakítása
- SZT szerint a társaság egészére vonatkozó éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, cashflow, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) Üzleti szegmensek bemutatása az éves beszámolóban IAS szerint Üzleti területekre vonatkozó számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, cashflow, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) Üzletértékelés mutatószámrendszerének kidolgozása üzletáganként (BCC) Összehasonlító értékelő rendszer (Benchmarking)

30 A számviteli szervezet átalakítása
MÚLT KÖZBENSŐ ÁLLAPOTOK JÖVŐ 8 területi PSZH 8 funkcionális önálló könyvelő egység 16 szervezet 25 mérleg; „vegyes” PSZH-k (területi és funkcionális) 24 mérleg; - ……………………. Üzleti területek szerinti PSZH-k

31 Üzleti, ügyviteli, pénzügyi, számviteli folyamatok átalakítása
Üzleti, ügyviteli folyamatok módosulása a „letisztult” tevékenységelhatárolásnak megfelelően Belső megrendelő-teljesítő viszony működtetése belső számla-elismerés megszervezése Számlarend és számlamagyarázatok átdolgozása Elszámolási szabályok és elszámolási rend kialakítása Számviteli politika és szabályzatok átdolgozása GIR átalakítása Szolgáltatások, lekérdezések, kimutatások

32 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A számviteli elkülönítés gyakorlati kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések