Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A számviteli elkülönítés gyakorlati kérdései VIII. Számviteli Konferencia Balatonboglár, 2002. október 10. Preislerné dr. Cserhalmi Dóra pénzügyi igazgató-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A számviteli elkülönítés gyakorlati kérdései VIII. Számviteli Konferencia Balatonboglár, 2002. október 10. Preislerné dr. Cserhalmi Dóra pénzügyi igazgató-helyettes."— Előadás másolata:

1

2 A számviteli elkülönítés gyakorlati kérdései VIII. Számviteli Konferencia Balatonboglár, 2002. október 10. Preislerné dr. Cserhalmi Dóra pénzügyi igazgató-helyettes

3 A számviteli elkülönítés célja (EK szerint) -az infrastruktúra-kapacitás optimális hasznosítása -a vasúti szolgáltatások hatékony teljesítése - pénzügyek, kompenzációs juttatások átláthatósága

4 A számviteli elkülönítés követelményei I. A vasutakra vonatkozó EU-irányelvek szerint 91/440. -a közlekedési szolgáltatás elkülönítése az infrastruktúra-működtetéstől (mely lehet egy társaságon belül is) - a két tevékenység elkülönített irányítása, elkülönített számlák 2000/12. -elkülönített nyereség és veszteség elszámolások, valamint -elkülönített mérlegek készüljenek -a szállítási tevékenységek és az infrastruktúra számára; -a tevékenységek egyikéért kapott közpénzek nem utalhatók másik területre - az elszámolások tükrözzék ezt a tiltást

5 A számviteli elkülönítés követelményei II. IAS szerint bemutatandó -a szegmensek tevékenysége -értékesítés bevételeinek elkülönítése (külső és belső) -szegmensenkénti eredmény: folyó nyereség (kamatok és rendkívüli tételek nélkül) -eszközállomány megosztása -halmozódások kiszűrése (egymásnak végzett szolgáltatások) - változások (szervezeti, számviteli) hatása

6 A számviteli elkülönítés követelményei III. GKM-PM rendelet (tervezet) -a szegmensek eszközeinek, forrásainak (humánerőforrásainak) elkülönítése -eszköz, forrás és eredmény számlák elkülönített vezetése -az elkülönített szervezetek egymás közötti szolgáltatásinak elszámolása -mérleg és eredménykimutatás készítése - elkülönített üzleti terv és kontrolling rendszer

7 Feladat a MÁV Rt. irányítási rendszerének átalakítása (tervezés, szabályozás, érdekeltség, kontrolling) MÚLTJÖVŐ Területi irányításDivizionális irányítás Területi igazgatóságokSzakmai üzletágak 7 régió számvitelileg elkülönítve 5 tevékenység-csoport számvitelileg elkülönítve

8 Elkülönítendő üzleti területek Központi irányítás és háttérszolgáltatás Áruszállítás I Vasúti (PHMSZ) Személyszállítás DKDK infrastruktúra (F) Vontatás és járműkarbantartás F szolgáltatás (TEB)

9 Eszközök és források elkülönítési elvei Az üzletág mérlegébe kerül: -A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszközök, -a szerződéseiből származó külső és belső követelések és kötelezettségek, -a tranzakcióihoz kapcsolódó időbeli elhatárolások, -az eszközeihez, tevékenységeihez célzottan felvett hitelek, kapott költségvetési juttatások - a fentiek által meghatározott saját tőke

10 Eszközök és források üzletágankénti megoszlása Megnevezéspályavasútszemélyszáll. v. árufuvarozási v. gépészetközpontÜzletági elsz. korrekciója MÁV Rt. Immateriális javak 38705704 220 4 664 Tárgyi eszközök 367 95554 01154 56747 20890 479 614 220 Készletek 3 96101746824 367 9 184 Követelések 6 48707 6446 79220 726 41 649 Üzletági elszámolások 9 00501 19500-10 2000 Pénzeszközök 219036332 395 2 980 Aktív időbeli elhatárolások 3 5585 3794 08501 523 14 545 Eszközök összesen: 391 57259 39068 08554 685123 710-10 200687 242 Saját tőke 28 4744 07347 22627 55881 298 188 629 Hosszú lejáratú hitelek és kötelezettségek 25 58211 7603 37916 7352 540 59 996 Kincstári vagyon forrás számlája 304 2600000 Rövid lejáratú kötelezettségek 9 127012 26680722 634 44 834 Üzletági elszámolások 000010 200-10 200 Passzív időbeli elhatárolások 24 12943 5575 2149 5857 038 89 523 Források összesen: 391 57259 39068 08554 685123 710-10 200687 242

11 Nyitómérlegek 2003. január 1-én

12 Pályavasút tervezett nyitómérlege, 2003. január 1.

13 Személyszállítás tervezett nyitómérlege, 2003. január 1.

14 Árufuvarozás tervezett nyitómérlege, 2003. január 1.

15 Gépészet tervezett nyitómérlege, 2003. január 1.

16 Központ tervezett nyitómérlege, 2003. január 1.

17 Üzletágak eredménykimutatása Értékesítés nettó árbevétele Elszámolt belső árbevétel Árbevétel összesen Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke Hozamok összesen Költségek (költségnemenként) Egyéb ráfordítások Üzleti eredmény Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény

18 Az üzletágak külső elszámolásai Bevételek - vevőnek számlázott szolgáltatás - működéshez, fejlesztéshez kapott költségvetési juttatás - egyéb bevételek Ráfordítások - felhasznált anyag, elismert szolgáltatás - eszközeinek, létszámának ráfordításai (értékcsökkenés, bér és járulékok) - egyéb ráfordítások

19 Üzletágak közötti belső elszámolások Bevételek a szolgáltatóknálRáfordítások a megrendelőnél a.) szervezeti egységek között közvetlenül elszámolt szolgáltatások (karbantartás, épület-üzemeltetés, gép- és járműkölcsönzés, belső szállítás stb.) b.) központilag elszámolt, kiemelt szolgáltatások (pályahasználat, vontatás) c.) központi management-szolgáltatások (stratégia, fejlesztés, kockázat- és biztonságkezelés, számvitel-politika, pénzgazdálkodás, kontrolling, vagyonhasznosítás, minőségbiztosítás, környezetvédelem stb.) d.) központi háttér-szolgáltatások (anyagellátás, beruházás- és pénzforgalom-lebonyolítás, számviteli- és humán-szolgáltatás, K+F stb.)

20 Belső szolgáltatások díjképzési elvei - díjképzési (árképzési) szabályzatban rögzítendő - díjmérték  piaci ár - normatív, költségalapú díjképzés - a teljes önköltség érvényesítendő (kivétel: PHD) - a fedezeti összeg tartalmazza a pénzügyi és rendkívüli ráfordítások fedezetét is - a díjképzés évente felülvizsgálandó

21 Díjképzés és elszámolás elvei a.) Szervezeti egységek között, közvetlenül elszámolt szolgáltatások Díjmérték: teljes önköltség  piaci ár Bizonylat: közvetlen költség: projekt átterhelés fedezeti összeg: üzletági szintű elszámolás Elszámolás: projekt átterhelés: folyamatosan üzletági szintű elszámolás: havonta

22 Díjképzés és elszámolás elvei b.) Központilag elszámolt PHD és vontatási díj Díjmérték: IDKF és Gépészet által meghirdetett egységdíjak Bizonylat: - megrendelőlevél és - elismert tételes „belső számla” Elszámolás: - a szolgáltató által kiállított - termékekre és vonalszakaszra összesített - havi „számlaösszesítő” kimutatás

23 Díjképzés és elszámolás elvei c.) Központi management-szolgáltatások Díjmérték: a tervezett teljes önköltség (  piaci ár) üzletágakra jutó része Bizonylat: központilag kiállított költségmegosztási elszámolás Vetítési alap: az üzletágak tervezett költsége Elszámolás: központi bizonylat alapján havonta

24 Díjképzés és elszámolás elvei d.) Központi háttér-szolgáltatások Díjmérték: a tervezett teljes önköltség (  piaci ár) üzletágakra jutó része Bizonylat: központilag kiállított költségmegosztási elszámolás Vetítési alap: a szolgáltatást jellemző mutatók (pl. létszám, anyagfelhasználás) megoszlási százalékai Elszámolás: központi bizonylat alapján havonta

25 Önköltségszámítás elvei Cél: Az árképzés és belső díjak felülvizsgálata Alapelvek: - Üzleti szegmensenként - Az üzleti terület által értékesítendő (külső és belső) szolgáltatásokra -Üzletszabályzatban vagy az üzleti tervben meghirdetett díjszabási egységekre - A belső elszámolásokat „piaci” díjakon tartalmazó költségek, ráfordítások figyelembevételével kell elkészíteni

26 Önköltségszámítás Áruszállítás kalkulációs témája 0. szint: Alapszolgáltatások - tehervonattípus közvetlen költségei Egyéb szolgáltatások (rakodás, átrakás, mérlegelés, stb.) közvetlen költségei 1.szint: Kiszolgáló tevékenységek - állomáson, illetve központilag végzett tevékenységek - áruszállításhoz szükséges berendezések, járművek üzemeltetése 2. szint: - szakszolgálati általános és irányítási költségek, ráfordítások - központi és háttérszolgáltatások költségei 3. szint: - megrendelt gépészeti szolgáltatások díja - teherkocsi karbantartás, vontatás, vontatási energia 4. szint: - megrendelt infrastruktúra-szolgáltatás díja

27 Önköltségszámítás Személyszállítás kalkulációs témája 0. szint: Alapszolgáltatások: - Közszolgáltató vonattípus (ICR, IC, IP, elővárosi vonat stb.) közvetlen költségei - Nem közszgolgáltató vonattípusok (EC, EN, különvonat, postavonat) követlen költségei Egyéb szolgáltatások: bérbeadás, stb. közvetlen költségei 1. szint: Kiszolgáló tevékenységek: - Állomáson, illetve központilag végzett tevékenységek (jegykiadás, helybiztosítás, utasterek takarítása stb. - Személyszállításhoz szükséges berendezések, járművek üzemeltetése 2. szint: - szakszolgálati általános és irányítási költségek, ráfordítások - Központi és háttérszolgáltatás költsége 3. szint: - megrendelt gépészeti szolgáltatások díja - Személykocsi karbantartás, vontatás, vontatási energia 4. szint: - megrendelt infrastruktúra-szolgáltatás díja

28 Önköltségszámítás Gépészet kalkulációs témája 0. szint: Alapszolgáltatások, közvetlen költségei - vontatás, tolatás, kocsivizsgálat, személykocsi fűtés, világítás - személykocsi, motorvonat, karbantartás, teherkocsi karbantartás Egyéb szolgáltatások: segélykocsi, kölcsönzés, gépjavítás, stb. 1. szint: Kiszolgáló tevékenységek -központilag végzett tevékenységek (fődarab-javítás, mozdonyirányítás, vezénylés - berendezések, járművek üzemeltetése 2.szint: - szakszolgálati általános és irányítási költségek, ráfordítások - központi és háttérszolgáltatás költségei 3. szint: nincs 4. szint: megrendelt infrastruktúra-szolgáltatás díja

29 Önköltségszámítás Infrastruktúra kalkulációs témája 0. szint: Alapszolgáltatások közvetlen költségei értékcsökkenés nélkül - Menetvonal-biztosítás, közlekedtetés, felsővezeték-használat - Személyvonatok állmási és fordulóállomási költségei, kocsikiszolgálás, elegyrendezés Egyéb szolgáltatások közvetlen költségei - Iparvágány, vontatóvágány, üzemi vágány karbantartás és kiszolgálás - Ipari, építőipari és egyéb szolgáltatások közvetlen költségei 1. szint: Alap és egyéb tevékenységeket kiszolgáló tevékenységek - Vasúti pálya- karbantartó eszközök költségei - Forgalomirányítás és lebonyolítás költségei - Távközlő berendezések költségei 2. szint: - Infrastruktúra szakszolgálati általános és irányítási költségei - Központi és háttérszolgáltatás költségei 3. szint: infrastruktúra által megrendelt gépészeti szolgáltatások költsége (vontatás, kocsivizsgálat) kalkulált „piaci” díjakon. 4. szint: nincs Díjalap: - Megrendelő által fizetendő: 0+1+3 szint - Állam által fizetendő: 2 szint + pálya értékcsökkenés

30 Számviteli beszámolórendszer átalakítása - SZT szerint a társaság egészére vonatkozó éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, cashflow, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) -Üzleti szegmensek bemutatása az éves beszámolóban IAS szerint -Üzleti területekre vonatkozó számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, cashflow, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) -Üzletértékelés mutatószámrendszerének kidolgozása üzletáganként (BCC) -Összehasonlító értékelő rendszer (Benchmarking)

31 A számviteli szervezet átalakítása MÚLTKÖZBENSŐ ÁLLAPOTOK JÖVŐ 8 területi PSZH 8 funkcionális önálló könyvelő egység -16 szervezet 25 mérleg; -„vegyes” PSZH-k (területi és funkcionális) 24 mérleg; - ……………………. Üzleti területek szerinti PSZH-k

32 Üzleti, ügyviteli, pénzügyi, számviteli folyamatok átalakítása -Üzleti, ügyviteli folyamatok módosulása a „letisztult” tevékenységelhatárolásnak megfelelően -Belső megrendelő-teljesítő viszony működtetése belső számla-elismerés megszervezése -Számlarend és számlamagyarázatok átdolgozása -Elszámolási szabályok és elszámolási rend kialakítása -Számviteli politika és szabályzatok átdolgozása -GIR átalakítása -Szolgáltatások, lekérdezések, kimutatások

33 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A számviteli elkülönítés gyakorlati kérdései VIII. Számviteli Konferencia Balatonboglár, 2002. október 10. Preislerné dr. Cserhalmi Dóra pénzügyi igazgató-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések